Книга 19

13.XII.128(1992)г. 21,30ч.
София - Изгрев

ЕЛМА ЗА ЕДНОСЕМЕДЕЛНИТЕ
РАСТЕНИЯ


Едносемеделните са божествени:
Житните – елохими
Палмовите – илухими
Луковите – алохими
Отпреди знаем, че двусемеделните растения са от духов­ния свят, защото са "жени" – имат як централен, вретенови­ден корен (любов с обект). Едносемеделните са най-нап­реднали в еволюцията на растенията. Те имат брадат корен (любов към всички). В началото и те образуват централен корен, но той бързо изсъхва. Стеблата им са кухи (през сърцевината им тече дух, космично вдъхновение, а не лични чувства и желания). В тази светлина можем да тълкуваме и изкусителната роля на ябълката, колкото и прекрасен плод да е иначе. Тя е двусемеделно растение: Всемирната Змия предлага на Ева (на човешкото и ангелското сърце) да обича само един близък и собственото си семейство. Става ябълката на раздора и в други митологии. Ябълката е от семейство "розоцветни", от които е и розата - царицата на монофиксацията. И палмовите са влюбчиви, но само в същество с монада и по волята Божия.Всички богове обаче трябва да минат и през "двусемеделните" чувства, за да могат да разбират смъртните и да им помагат.
Това уточняване от Елма е фрагмент от една бъдеща на­ука за растенията в духа на Учителя. Досега знаехме, че едносемеделните са от божествения свят, двусемедел­ните – от духовния, а голосеменните и нисшите – от физи­ческия свят. Сега узнаваме, че те идват от божествения свят и съответстват на трите основни класа същества там.  Въз основа на това, Той искаше да продиктува и цяла медицина според техните истински сили и символи, но това се прекратява поради липсата на Трима. Интересно: житните имат един плодник и три тичинки. Луковите са свързани с алохимите и се наричат "Allium"(просто съвпадение)...

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.