Книга 31


17.l.135(1999)г.
Бургас, България

СИРИУС`99


Протуберансите, тъй както се виждат с нормално зрение...


 Различни приятели питат кога и как ще се прави упражнението за свързване със Сириус тази година. Съвпадът на Слънцето с Уран ще е на 2.02.1999 г.; всеки може да направи справка в по-добри ефемериди или в националния и локалния си астрономически календар кога точно е това до минута. Знаем, че пиенето на малиновите сокове, чайове и пр. почва 8 дни до съвпада и че ефектите от връзката се проявяват дълго преди и след този период (до 25-30 денонощия).
 В резюме, остава си в сила изискването за НКЕ - "Неличната Космическа Енергия" по време на опита - особено през тази година. Това означава участниците да не са в един дом с най-близките си или с този, с който живеят постоянно или преобладаващо. Самотата тогава трябва да се редува с разнообразни гостувания в течение на цялото денонощие, като броят им е еквивалентен на резултатите: колкото може повече хора (ако си повече Уранов, отколкото Слънчев тип). Те обаче трябва да са сродни души и да бъдат заедно по повече от двама само в сряда, четвъртък и неделя. Да се пеят със собствена мелодия имената на Сириус "Хис" и "Термона" по 5-10 минути в началото на всеки астрологически час или период от време, спомагащ най-силно за връзката със Слънцето, Уран и Сириус. Това са слънчевите и Урановите астрологически часове, както и моментите, когато Слънцето прави други аспекти към Уран, в рамките на този период.
Егрегорната (официалната) 1999 година дава първа вибрация от януари до януари, според една от главните нумерологични системи, поради което връзката със Сириус чрез Уран този път ще е затруднена: единицата е число на Слънцето, а Слънцето е в зодиакална опозиция с Уран (Лъв e на 180о от Водолей). Езотерически, шанс за успех в момента имат повече слънчевите типове и импулси: действия по интуиция, а не по правила и програми. Ето защо, окултните и астрологическите указания сега могат да се пренебрегнат и всичко да се прави според гласа на сърцето. Времето е подходящо за създаване и раждане на нови гении, творци и Учители, които ще ни дадат уникални неща; следването традициите на Школата през 1999 година отстъпва на индивидуалния усет. Само който има подтик да се съобразява с Учител, школа и окултни науки и това не е в противоречие с вътрешното му желание, през настоящата календарна година - и преди всичко в упражнението със Сириус - ще има успехи и по този начин. Останалите, особено слънчевите натури, би трябвало да са на пълен автопилот - даже и без малинов сок, и без никакви ефемириди и астрологични часове, пак ще имат резултати. Важна е верността на себе си и на системата индивид-множество - този път с доминиране на индивида, който има шанс да интегрира множеството във всяко отношение.
 Всичко това е в сила само за егрегорната вибрация на 1999 година, която е единица. Учениците на Учителя, които вървят паралелно и по новото летоброене (135 година от физическото раждане на Учителя като Петър Дънов в България), от 11.07.1998 до 11.07.1999 г. са в универсална Девета Вибрация, като по този начин влизат в пълен синхрон с трите деветки в края на нашето столетие - "Скончанието на Века". По този начин те ще влязат в следващия век с Първа Вибрация, което е в синхрон с началото на всеки нов цикъл, особено когато се касае за ново хилядолетие и неговия първи век. Разбира се, това е пак егрегорна година поради сгрешения календар - в XXI реален век ние вече сме навлезли от няколко години. Съвпадението на числата (деветките) на годините по новото и официалното летоброене дава наистина уникален шанс за приключване на всички стари сметки и в све-та, и в Школата на Учителя. Това важи с особена сила за хората, чиито лични вибрации съвпадат с егрегорните или с тия по новото летоброене. Що се отнася до опита със Сириус тази година, те биха могли да разчитат повече на деветките, ако са ученици от Общия и Младежкия клас на Учителя, и повече на единицата - ако са светски хора или ученици на Учителя под и над споменатите класове. Това са тънки неща и тук се споменават само за размисъл. Според една от системите, деветката отговаря на Нептун, поради което хората-деветки могат да се свържат с Хис и чрез тази планета. Всичко е въпрос на опити.
            Може ли Елма да каже още нещо по тези въпроси, и по-конкретно за контакта ни със Сириус в момента?

18,19ч.      
- С науката за Личната и Неличната Косми­ческа Енергия може много да се спекулира, ако човек не е попаднал още в Школата на Учителя. Но това, ко­ето трябва да знаете със сигурност, е че 8 или 30 дни изпълняване на изискванията за НКЕ не ви дават никаква гаранция, че ще се свържете с Хис. Това е все едно някой да е месоядец и да стане вегетарианец само за седмица или месец, а после да продължи с мръвките...
Освен това, не бива да се мисли, че Личната Космическа Енергия при всички случаи е пиянство и месоядство. Това е енергия на Мировата Душа, и без нея не би имало нито Определено, нито Проявено Битие. Ако някой върви повече по нейна линия, нека служи на съвършения си любим като съвършен лю­бим. Не е задължително всички да искат да идат на Си­риус. Има милиарди звезди и планети, цяла една все­лена, където не съществува никой, освен люби­мият, единственият любим. И атеист да си - да не се мо­лиш на един религиозен Бог, - ако обичаш и лю­биш предано едно-единствено същество, което ти е оп­ределено от Бога, ти Му служиш по-добре от ре­лигиозните и сърцата-гроздове, ако те не са съвършени в своята изява. Ето защо, не напирайте да правите всички упражнения, които се дават в Школата, но проучете кои упражнения и методи стават за вас - и тях изпълнявайте.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.