Книга 21


31.ІІІ.130(1994)
София - Изгрев

ОТНОВО П.К.В.
ЖЛО / ИИП

- А сега за И. Притичвам се на помощ, но тя трябва да бъде твърда. Ако е взела поука от П.К.В. (Програмата за Корекция на Вкуса), ще стане стена и ще дочака съдба по-щастлива, понеже ще започне да разпознава съществата от своята сродна верига.

- Има ли опасност да пострада тя или някой от семейст­вото във връзка с финансовите й проблеми?

- Има реална опасност, но щом като казах, че се ангажирам лично, това може да отпадне изцяло [или да минемного леко, и даже да получи неочаквано много по­вече, отколкото може да си представи. Само че това зависи от един изпит, съгласно П.К.В.

- С какво мога да й помогна?

- С накопление на тласък.

- Как да го разбирам?

- Тя трябва да оттласне с всичка сила и да измени обстоятелствата на живота си рязко и задълго, ако не и завинаги. В случай, че успее да разпознае токо­вете на своите си, тласъкът е неизбежен и отплу­ването - предстоящо. Ако не успее, поправителните изпити ще бъдат два до края на тази година, но с глоби. Тя заслужава много повече, отколкото полу­чава. И храната й трябва да бъде уважение, финес, преклонение - джентълменство в най-високия смисъл на думата. Само че тя се оплете, приемайки някои сложни ходове на човешките игри и съображения, а на нея това не й се позволява. Ако е готова да загуби в точни размери този дял, който получи в живота си не по Божествен начин, срещата, която й предстои, ще я изведе на съвършено нова орбита.

- Може ли да й се каже всичко това?

- Да. Пушенето не е проблем, понеже по-тежко е душевното пушене.
Тя трябва да приключи с безпокойството какво ще стане утре с нея, да се примири с всички възможни провали предварително без да престава да се бори, но само със средства, достойни за нейната чиста душа.
И не приемай повече чужди сценарии! Ти си достатъчно способна и чиста по сърце, така че раз­читай на себе си. Разчитането на някого е старият път. Бъди извор за бедните, добрите и скромните. Не наливай вода в мелницата на самолюбиви и бо­гати, преизпълнени с увереност в своята сила. Ти си по-силна и си с Христова аура, не се смесвай с езич­ници.

- Направена ли й е магия?
- Стиска татул е сипана в силна жар и оттогава й управляват мислите. Тя си мисли, че са нейни мисли, но това няма да трае дълго. Препоръчвам по-ранно лягане и ставане и преминаване на плодов сок от ябълка. Може да яде, но вместо всички други на­питки, освен вода и чайове, да пие малко затоплен ябълков сок - най-късно до залез слънце.

- Д.И.Т.?

- Расте нов вид жлеза с вътрешна секреция в тво­ето подкорие. Това са наченки на "Кралската глан­дула", която ще се яви в началото на седмата раса в Америка. Накарай Стефан да пробуди тази твоя жлеза, когато дойде. Бог нарича хората със Свои имена, така че не очаквай непременно човек с това име на Земята. Ще го разпознаеш по широката му, чаровна усмивка - той е голям веселяк.

По вътрешен импулс бяха отворени 3 книги с беседи от Учителя, с молба да се каже още нещо за И. Паднаха се следните мисли:

1. В най-големите изпитания, страдания и мъчнотии на човека Бог ще му се яви в една или друга форма да го утеши, да му помогне, да му покаже изход от затрудненията. (Свещени думи на Учителя, т.ІІІ.стр.165)

2. Задача: Да се научи 71 псалом. (Свещени думи на Учителя,, т.ІІ,стр.318)

3. Гениалният разрешава задачите си мо­ментално("Добри навици", стр.190)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.