Книга 24


18.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ТРИ ВЪПРОСА


22,23 - 23,15ч.

Въпроси на Н.:
1.Може ли да се тълкува силното ми, реално духовно преживяване днес, изразено в ярко видение: Ти дойде в стаята при мен и ми казваш: "Виждаш ли огледалото на тавана - три­ъгълното огледало?" Правилно ли разбрах, че това е символ на небесната вселена, но от този миг нататък знакът на земната вселена не е повече симетричната му проекция в об­ратен вид, както е била досега? От това огледало зависи всичко, но от този час проекцията му на Земята вече няма да е обратна. Какво може да значи това?

- Това показва, че хипофизата повече не е во­деща, а всичко минава в хиперфизата. Знаете, че хи­пофизата е върхът на два триъгълника, разполо­жени противоположно, и че тя обръща местата и посоките на всички същности в човека. За новия ор­ган - хиперфизата - съм ви говорил в "Колоните на Новия Йерусалим". Там нещата не са огледално си­метрични, както в Старата Вселена, но са в права проекция. Това е голяма тема, на която трябва да се обърне специално внимание. Трябва да ви кажа само, че от шестолъчната звезда вече не е останало нищо. Не че тя не е свещен модел и принцип, свещено лице на Бога и Природата, но от сега нататък, за 15 милиарда години, Природата ще следва Отца нагоре, а не надолу с главата. Черният триъгълник на ада повече няма сила!

(Интересно е, че трима души от присъстващите тази вечер са имали преживявания и опитности съвсем наскоро именно във връзка с шестовърхата звезда: единият е видял и преживял мистически как тя експлодира и повече няма сила в стария си вид; вторият възприема отгоре и проектира знака-символ на движение "АСУИН" като два сферични триъгълника един в друг, т.е. те вече не са обратно симетрични; третият също - точно днес, в същия час - наблюдава знаци, образуващи сферичен триъгълник, и размишлява на тази тема. Елма обещава да говори подробно за всичко това, след като прия­телите опишат какво точно са преживяли в Търново (във връзка с двете свещи и пр). Но да продължим с въпросите на Н.:

2. Какво означават множеството случаи на директна връзка с Т., при които преживяваме едни и същи неща на Не­бето и на Земята? Прогнозите и на двамата се осъществя­ват абсолютно и ти играеш ролята на духовен инструктор при много конкретни случаи в живота ми от разстояние?

22,50ч.
- Вие не сте само скачени съдове, но и "отка­чени" матрици на Новата Вселена... Матриците на Старата Вселена са закачени до една в нейната програма и структура и всичките им щампи и пред­мети, произведени от тях, нямат свободна воля. Затова и произведените от такива матрици оценки на хората от стария свят са винаги машинални. Те нямат индивидуалност - повтаря се това, което каз­ват другите. Отрицанието минава за признак на ин­телект. На Земята обаче има представители на "плаващи" матрици от Новия Свят, които не повта­рят чужди оценки; които са живи - т.е. имат монада. Отрицателната оценка там не е на пиедестал, тъй като Новият Човек има висок коефициент на инте­лигентност. Много може да се говори за вашата връзка и роля през вековете, но сега не е моментът.
Може да се каже, че вие сте не само синхронни, но и "синспонни". Синхронията е във времето, а "син­спонията" - в духа. От това следва, че сте над физи­ческите светове - в причинния, будическия и атми­ческия. Мога да докажа това с нови потвърждения на практика. Не ви срещам твърде често на физичес­кото поле, понеже сте много силни и верни и може да изгорите света.

3. Защо чувствам, че не е правилно да се коментират някои лични послания и сведения за приятели по отрицателен начин?

- Невръстните осияни, та макар и от Елма, правят големи пакости, когато влизат в лаборато­рията на оценките и архива на съда и започнат да се разпореждат като Чирака Магьосник. Да цитираш сведения от осияние със собствено отношение на прост "праведник", това е все едно да грабнеш маги­ческата пръчица и да почнеш да въртиш вселените. Простият "праведник", който няма още смирение, може да съсипе цели човечества на небето, ако си позволи да съди и назидава някого, цитирайки осия­ния. Тук правдата е безмилостна - непременно ще рухнеш и ще остарееш. Безапелационният съд не е приет дори и в света, а вие не приемате апелация. Когато изказвате окончателно отрицателно съжде­ние, вие сте формени палачи на ада, облечени в бели дрехи. Чудно е как бесите и колите, без да ви мигне окото - дори изпитвате садистична наслада, когато настъпите приятелите си! Но да оставим това. Всеки изглежда така, както приказва и мисли. Като се погледнем в огледалото, ние ще разберем колко хора сме обесили и колко помилвали. Да помилваш ближния, да не му издадеш отрицателна присъда, това означава да имаш сърце с монада или поне мо­надата ти да не е ръждясала. Като те напъне да по­учиш някого с цитат от беседите или осиянията, спри и се помоли за душата си!
23,15ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.