Книга 29


19.Х.133(1997)г.

СЛОВО С КОНТРИБУЦИИ


"Научихте се по 5-6 часа в планината на въздух да седите:  вятър вее, дъжд вали, сняг вали –
научихте се да издържате."
19,40 ч.
От току-що дошлото осияние следва, че утре няма да се купуват апарати, видеокамери и пр. и няма да се мисли за собствена къщичка в градинка... Плановете се изменят радикално. Тогава следва нов въпрос: след като половината от парите бе внесена за едно от децата, не следва ли, че другата половина трябва да се внесе за другото? Или отговорът за приоритетите си остават в сила? Какво тогава означава изразът, че за пръв път в живота си един от нас има право на собствен дял, употребен по собствено усмотрение и според нуждите си?
Втори въпрос: правилен ли е импулсът, вместо купуване на професионална техника или незабавно заминаване, да се остане тук, за да се помогне на практика за подновяването и подреждането на това жилище? Нали току-що бе говорено за липсата на Нови Адамовци? Няма ли опасност човек да си съчини пак по-важна работа и да изостави в безпомощно състояние една от сестрите си, която работи за Словото повече от всички? Импулсът е утре да се направят рафтове в мазето, да се свали всичко излишно и подреди там, да се боядисат коридорът, банята и дограмата...
Още преди началото на тези въпроси, по повод на нейния апартамент в София дойдоха странните думи:

19,40
- Ъгълът на този дом е подронен.

19,58
- Това означава, че на това място неприятностите със сина няма да престанат. Ето защо, генерален ремонт и подреждане ще бъдат отклонение от високия идеал да се живее сред природата с най-близки приятели, но по Новите правила т.е. вечните. Така че подреждане - да, но временно. Само почистване на стените, таваните и прозорците - и подреждане. Ако се обедините поне трима души с имоти на свое име и направите незабавно смени или продажби и покупки на имоти сред природата, ще избегнете това, което идва сега.
Първо - подреждане  и начално функциониране по наличните жилища, както Небето иска. Ако до пролетта някои успеят, ще счетем, че имате качества за подобни действия - събиране в братска комуна. Едва тогава ще ви насоча къде е определено да правите новия си опит.
Относно другите въпроси, оставяме да постъпите според съвестта си.
22,14 ч.

20.Х.133 г.

В резултат на пълното объркване на личните желания и планове след последните отговори на Елма, кристализира решението да се помогне за почистването и подреждането на споменатия дом. Рано сутринта обаче дойде мисълта, че има някакви нови пречки за това (отвътре Някой коригира:"стари..." и някакъв нов, екстрен план. Какво може да е всичко това? Ако може - да се каже, тъй като никак не е лесно да се координират свободната воля и послушанието?

7,31 ч.
- Кóжи, селски сапун и други "прелести" на ада, констатирани в самото начало и неликвидирани до ден днешен, не разполагат Небето да даде предимство за помощ, въпреки духовната преданост на стремящия се. Никой не ограничава свободната воля да помага някому и в такива случаи, но тогава съдбата съди помагачите за съучастие в дране на кожи и клане на свини. В подобни продукти на ада живеят съществата, които объркват всичко останало. Наличието на сол, захар, храни от животински произход, кафе, цигари алкохол и пр. в човешките къщи, гледането на видео и телевизия и слушането на радио и касети, в почти всички случаи, с редки изключения, също пълни къщите и душите  с гниди на пъкъла, които правят поведението ви недостойно. Едни стават слаби и не могат сами да се справят с материалните и сърдечните си проблеми, с къщата и душата си; други, иначе предани на Словото, стават подигравчии и солените им шегички понякога порязват невинността и излагат представителите на Учението. Гордостта и самомнението все още паразитират в такива и затова чувството им за хумор унижава и наскърбява най-близките в пътя, а не разведрява обстановката. Трябва да се контролирате постоянно дали даден въпрос или дадена смешка произлизат от Божественото веселие, или са продукт на вътрешния ви собствен ад, който иска да окарикатури ближния и да му се присмее.
Сега, когато Божественият импулс бе част от средствата да отидат натам, ще има и една малка глоба за подигравчийство. Небето събира всички ваши разговори и подигравки, всичките ви критически оценки и изопачени представяния на нещата, и после ви ги струпва на главата. Значи, не само подигравчиите, но и тези, които ги толерират, ще вземат участие в глобата, ако пиеската не се върне в самото начало. Не е важно как са оформени осиянията, важно е как са оформени отношенията. Към вас изискванията са много високи, понеже всички ви гледат и слушат.
А ти си тръгни веднага, и по пътя ще ти кажа какъв е Новият план.

7,58 ч.
Паметта, както и други отслабнали функции, ще се усилят само след идеално подреждане на къщата, идеалното ú поддържане и идеалното функциониране на Новия живот в нея и извън нея. Ако искате, мога да отговоря и на другите въпроси, но с плащане с висока лихва поради наркоманията за получаване на Слово без елементарни действия по посока на Тройния Ритъм и самостоятелното усъвършенстване на живота, когато няма братя и приятели.
Е, как?... Искате ли още Слово с контрибуции?...
8,18 ч.
8,25 ч.
Тази сутрин получихме предупреждение и за огромната опасност от модерните напоследък билки, водорасли и други екологични препарати с тонизиращо и оздравяващо действие, които се продават от дистибуторите на съответните фирми, тъй като от самото начало на производството до мига на продажбата, в цикъла се вмесват специално подготвени адски организации и сили, за да разболяват хората чрез изменено въздействие на тези продукти. Например, водорасли или треви, без никакви изкуствени примеси в началото, биват обработвани по такъв начин с психотронно-химическо оръжие, че после да предизвикат диабет, спин, камъни в бъбреците, левкемия и други тежки болести, включително и редовните смъртоносни грипове всяка зима и пролет, с единствената цел да се набавят клиенти за антибиотиците и другите скъпи лекарства срещу тях, унищожаващи човека окончателно.
Стратегията на адските сили, продаващи "здраве", "бодрост" и "подмладяване" чрез "екологически чисти" хапчета и капки е в това, човек да си остане градски жител и да не получи здравето и подмладяването в естествени природни условия и социални взаимоотношения, където нещата не се продават и купуват.
8,38 ч.

Ето какво бе отворено, пак напосоки, от случайно взети томове:

"Когато дадеш готов принцип, слушателят няма желание да го прилага." (т. "Бъдещото верую на човечеството" стр. 112, б. "Методи за работа".)   

"Сегашните хора вървят по пътя на Стария Адам. Той казва: "И тебе обичам, но себе си повече; и за тебе мисля, но за себе си повече; и тебе искам да нагостя, но първо себе си ще нахраня…" (т. "По Бога направени", стр. 122, б. "Линиите на Природата" от 27.VІІІ.1929 г.)

  "Ние мислим, че те като имат, и ние от подаянието ще минем... - В Природата подаяния не съществуват! В Природата съществува само един закон - на Любовта. Онзи, който обича, който има Любов, той трябва да работи."(т. "Близо и далеч", стр. 97, б."Новото в света" от 17.V.1942 г.)

"Аз обичам само ония, които работят или учат. Затуй, ако от тук не се научите да бъдете праведни, на оня свят не може да се научите. Ако сте праведни, тогава нещата са на ваше разположение." (т. "Последното добро", стр.90, б. "Да обичаш и да те обичат" от 16.ХІ.1941 г."

"Наоколо ни въздухът постоянно влиза през прозорците, през дупките, казва: "Трябва да се прочисти стаята - да е чиста." (Пак там: стр. 90-91)

9,15 ч.
Последната мисъл, цитирана по-горе, която се падна от беседата, е отново точно попадение - т.е. точна ответна реакция или синхрон с Учителя, тъй като вчера първият импулс при влизането в този дом бе да се отворят широко големите прозорци, за да влиза светлината директно и да пречиства стаята, а после прозорците да се измият идеално.

"Най-първото нещо - не трябва да има никакви гърбици! Онези сестри, които имат гърбици, да се изправят до вратата всеки ден. Да се изправят гърбиците!
Казвам: в какво седи Новото учение? – Хората на Новото учение са без гърбици. Кои са хората на Новото учение? - Които не страдат от ставен ревматизъм. Хората на Новото учение не страдат от главоболие. Хората на Новото учение не страдат от коремоболие. Хората на Новото учение не страдат от болести в живота… Научихте се по 5-6 часа в планината на въздух да седите:  вятър вее, дъжд вали, сняг вали - научихте се да издържате." (т. "Вътрешният господар", б. "Обичайте и ценете" от 14.ІІ.1940 г., стр.180)

С тази мисъл Учителят отговаря точно и на друг проблем, фигуриращ във въпросите към Елма. Явно, милостта Му е безгранична.

Скоро след това осияние приятелката, за чийто апартамент става дума тук, разбра съвета на Небето, продаде градското жилище и си купи къща на село с двор. Слънце, въздух, планина под носа, две  градини, чист извор наблизо – и пр. Тя е човекът, набрал по-голямата част от осиянията електронно, поради което днес имаме шанс да ги четем в тия книги. Ако някой знае каква е възрастта й и какви проблеми има, не би повярвал как се е справила сама с такъв огромен материал. Нещо повече: с нищожната си пенсия тя предварително си изкара всички оригинали на ксерокс – десетки много дебели папки! Тя може да не е съгласна да се разкрива подвигът й тука, но Небето държи това да се знае. Трябва да има живи примери, да знаем що е ученик и как изглежда тоталното самоопределение. Тя взима Словото насериозно и затова решително се освободи от нотариалните си актове за собственост – знае, че на Небето титулярите нямат шанс. При това не ги продаде, а ги подари. Спазвайки всичко казано и импулсите на сърцето си, го направи по най-високия идеал. Една рускиня на Рила видя в тази приятелка един изключително красив и съвършен ангел. Учителят обещава другия път тя да се роди на изток като прелестно момиченце в най-добро семейство и да има изключително щастлив и богат живот, да залее света с музика. Но тя живее днес тъй праведно не заради подобна перспектива, а понеже любовта й към Истината и истината за Любовта извират от нея съвсем естествено.  

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.