Книга 44

 

 

     1811  06.09.2015 Филмовите маратони - важна духовна работа, 15:15 до С.Р и М.В: Днес в 13,24 ч. тук завърши "принудителният" маратон по филмогледане на турската "сапунка" "Великолепният век", както я наричат в медиите - от 17 до 45 епизод от сезон ІV. В рамките на няколко дни след връщането от Варна трябваше да се насмогне сгъстено изпълнението на "комсомолското" поръчение, за което говорихме. Освен теб, може би само М. ще разбере това. За мнозина това  би изглеждало поредното налудничаво действие, но след като такива действия са се извършват досега от десетилетия, това не изглежда като някакво изключение...

 

 

       За някои хора това е специална работа от векове - било да пишат, било да интерпретират или гледат произведения за народа. През очите им ги гледат зрители от целия космос, понеже телевизиите ни са още твърде слаби, за да стигат до краищата на вселената, а един човешки мозък излъчва като милиони най-мощни и радио- и тв-станции. Сапунките и чалгата са най-твърдият камък, дават ги само на сътрудници с диамантени нерви. Те знаят, че това не е само пасивна трансмисия за "космонет", но и сгъстено представяне на еволюционното ниво на дадена планета - на автори, изпълнители, зрители и пр. Разшифроват се триковете и сугестиите на "братовчедите" в тях, за да се внушат на други сътрудници точно обратните произведения и образи, които да изкарват попадналите в ямите. Масовата "култура" е във властта на тъмните сили, обаче когато минава през съзнанието на Посветен, тя се преработва "онлайн" в спасителни образи и съдържания.

        Някой задàде въпрос на Поръчителите дали прекъсването на тази основна работа поради Мусала, Езерата и Варна не е дело на опитен враг, имащ за задача да извади един сътрудник от Задачата. Отговорът бе категоричен: това било крайно необходимо точно в този момент. "Човекът с тирбушона" в момента (С.) бил единственият, който имал качеството божествена инициативност и свръхинтуиция, когато се касае за Изпълнение на Волята. Той е бил единствената душа, която иска да прекара годишния си отпуск със строго определена друга душа. Бе попитано: "...а какво ще стане с Работата, щом се налага отклоняване на съзнанието за толкова много дни - нали работим по 24 часа в денонощието и нито един наш акт не е извън програмата, даже и да е грешен в очите на другите? Нали сега е необходимо гледане на този сериал в реално време, когато го гледат стотици хиляди любители на сапунки?" Отговорът бе, че Работата ще бъде поета в това време от други, а въпросният сътрудник ще има задачата да изгледа 29 или 30 епизода по няколко на денонощие, за да се изравни с реалните излъчвания. Трамбованото гледане било също метод, когато се касае за подходящ мозък, който може да го понесе, въпреки че не влиза във времеви синхрон с гледащите го от 8 ч. вечерта от понеделник до петък.

      Изясни се също, че ислямът, особено арабският и турският, е матката и простатата на човечеството. Ако прашинка на Бога се справи с този орган - алтернативно или хирургически, - предстоящият сблъсък на два религиозни егрегора ще стане по съответния начин, но накрая ще има изцеление. Псевдоюдейският и псевдоохристиянският свят са в ръцете на падналите илухими, а псевдоислямският - на падналите алохими. Първият от хиляди години внушава на милиони души сатанинската моногамия, а вторият - сатанинската полигамия. В някои случаи, както е в този сериал, елохимното начало в някои посветени султани се мъчи да приведе тия две начала в непротиворечив божествен баланс, но падналите илухимки - съпругите им от псевдохристиянски тип - се бият на живот и смърт да ги отвърнат от харема. Това е драма още от времето на Орфей, Родопа и Евридика.

       Душевното бедствие у хората на ятагана, т.е на Луната, което настъпва с поражението им при приемането на "верността към съпругата", се разраства в жаждата им за завладяване на нови народи и територии. Ако няма илухимен агент ("звярна жена", както ги нарича Радой), османските и азиатските нашественици изпълняват волята на Съдбата да наказват народите, повярвали в сатанизма на падналите илухими и техния морал. Обратно: псевдоюдейските и псевдохри-стиянските завоеватели са мечът на съдбата върху народите, повярвали в псевдоалохимния морал. Божествената идея за любовта към всички и към многото се е изродила в еничарството и харемджийството, постигнати насила. Божествената идея в западните народи  за любовта към единствената, сродната душа ("дамата на сърцето"), - особено в католицизма, православието и протестантизма, които са зомбирали и атеизма, - се превръща в инквизиции, самоубийства, психиатрии, масмедиен и технотронен геноцид.

        Необходими са верни, зрящи сътрудници, които да обяснят на Старата Ева и Старата Евридика, че унищожават света със сатанинското илухимство и с навика им, измежду всички възможности да пристават на партньори с по-ниска еволюция или да се грижат за животни и безпомощни, пренебрегвайки хората с душа. Или да извършват предателството на сатанинското калугерство, овладени от огорчението, заблудата, своеглавието и гордостта. Изучавайки малоазиските и източните култури, други Посветени и Сътрудници преработват моралните щампи на падналите алохими и трансформират егрегорите им в Реалности, за да им обяснят какво значи вярност към Множеството и към истинската сродна душа; какво значи баланс между тия две верности. Засега тия реалности са само мисълформи и модели на чувства, но един прекрасен ден ще се превърнат в божествени материалности, когато се събуди Новата Ева с висок Идеал. „Христос е Човекът на изявената, проявената и осъществена Божия Любов”.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.