16.02.2021 г. 13,29 ч.

 

КАК ДЕЙСТВА ЕДИН УЧИТЕЛ В НЯКОИ СЛУЧАИ:

УЧИТЕЛЯТ: „Преди години дойдè един богат софиянец при мене и ми казва: „Чувал съм, че лекуваш. Имам една нелечима болест. Ако ме излекуваш, доста пари ще ти дам.“ Рекох: „Моите визити са доста скъпи...“ - „Пет хиляди?“ - „А, не, не.“ - „Десет хиляди?“ - „А, не, не.“ - „Двадесет хиляди...?“ - „ЦЯЛОТО си имане! Нито косъм да не оставиш! Не само това, но след като оздравееш, искам да посветиш живота си на Бога - да служиш. Ако ми обещаеш, ще направим един договор: ще кажа една дума - и ще оздравееш.“ Казва: „Много искаш...“ Казвам му: „Ако има друг лекар по-евтин, иди. Не може другояче.“ Казва: „Ще си помисля...“ - И досега все още мѝсли...“

(1942.08.02р.Самовъзпитание)

 

 

16.02.2021 г. 16,44 ч.

 

ЗА СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ БОГА:

УЧИТЕЛЯТ: „Бог е дал плодните дървета, ние имаме отношение към тях. Вие мислите, че плодните дървета са невежи, но въпросът не седи така. Плодните дървета са енергии на висши същества, които се разправят с тия дървета на земята. Те събуждат любов - чрез разните плодове внасят в нас разни подбуди за правене на добро. Чрез плодовете внасят РАЗЛИЧНИ мисли и подбуди, разни постъпки.“ (1942.08.02р.Самовъзпитание)

МНОГО ДРИАДИ СА ИЗУМИТЕЛНО НЕВИННИ И ПРЕКРАСНИ, ПОНЕЖЕ ДО ДЪРВОТО, В КОЕТО ЖИВЕЯТ, НИКОГА НЕ СЕ Е ДОКОСВАЛА РЪКА НА ЧОВЕК, ПРОЯДЕН ОТ АСТРАЛНИ ЧЕРВЕИ – ЗЛОСЛОВЕЦ ИЛИ МЕСОЯДЕЦ. Обичат да си играят само с децата.

 

16.02.2021 г. 12,14 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Та казвам: там, дето са големите обещания, пазèте се от тях. Всякога дето има големи обещания, там е ЗЛОТО. Там, дето има най-малкото обещание, там е ДОБРОТО. Доброто казва: „Предпочети сиромашията, смъртта - само да имаш благоволението на Бога“. Злото казва: „Предпочети славата, величието, всичко в света - то е за тебе“. (1942.08.02р. Самовъзпитание)

 

 

17.02.2021 г. 12,09 ч.

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ПО АСТРОЛОГИЧЕСКИ ДНИ И ЧАСОВЕ:

Средно 3000 крачки за един Марсов час при облекчения режим, в случай на изтощение при гладуване или по други причини. Иначе, упражнението в Марсов ден или час е да се постигане максимална скорост с малки или средни крачки (отиване и връщане); в Юпитеров ден или час - максимална далечина (отиване и връщане) - с големи крачки по равен или леко хълмист терен; а в Сатурнов ден или час - изкачване на максимална височина при максимално стръмен терен - и връщане. Желателно е всяко едно от тия упражнения да се повтаря в следващия астрологичен час от даден род през деня. Разбира се, това са само резервни варианти, ако всичката силова работа вкъщи е завършена съвършено.

 

 

17.02.2021 г. 15,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В божествения свят растението е разумно като човека. На земята е растение, но там е цял един ангел! Растението е ангел - КОЛЕКТИВНО живее.“

(1942.08.02р. Самовъзпитание)

ТАЗИ ИЛЮСТРАЦИЯ е съчетание на една от най-прекрасните картини на ясновидеца Морис Дени и графичен мотив с момини сълзи от съвременен художник. И двамата са схванали вътрешно, че божественото сиво е цветът на серафимите, към които спадат и букът, и това цвете. Случайно ли между сивите дървета на Дени се разхождат ангели? Защо любовните серафими от сребърен клас се привличат за въплъщение именно от буковите гори? Защо биват зачевани да се родят като човеци по планетите в борови гори? Ботаниците знаят, че растения като момината сълза и бука ИМАТ ОБЩА КОРЕНОВА СИСТЕМА – корените им се сливат при всеки допир с други корени от същия вид, понякога на стотици хектари, защото горе това е ЕДНО същество. Самите букове и над повърхността почват да се сливат веднага, ако случайно или неслучайно се допрат. И при другите дървета от даден вид става интензивна обмяна над земята и под земята, както и между симбиотични видове, съответно и с хора, птички, насекоми и наземни животни. Те обменят любовни, електрически и телепатични сигнали, говорят си, пеят, плачат и се смеят, обменят вещества през почвата със своите си на големи разстояния.

ИЗ ЕДИН СТРАНЕН ТЕКСТ СЛЕД ЗАМИНАВАНЕТО НА ЕДНА МЛАДА ПРИЯТЕЛКА В ДРУГИЯ СВЯТ: "Тук случаят е рядък. Тя, като се събуди, ще се разшири нормално на всички страни, ще обеме Слънчевата система и ще потъне в звездната глъб до безкрайност, а после мигновено ще се свие в точка. Така ще се върне в татвана, ще "поплува" в Тъмнината, ще си поплаче при "Татко", а Той ще я помилва и ще ú даде тяло на елфа – елфата на момината сълза. Когато ходите на екскурзии или си садите момина сълза в градината, не забравяйте да се обърнете към Сиян – ангелът на това стобрато цвете. Той се призовава така: -"Сиян, Сиян, расти Сиян, расти със стоте си братя, защото всички сте едно и покривате цялата Земя с нежност и звън ефирен!" Тогава можете да го попитате къде е новата елфичка Мирѝнда, за да ви свърже с нея, ако поиска. В това цвете – момината сълза – Миринда ще добие чувство за общност и ще разбере, че не е отделно същество, а само подаващ се отгоре плач и сълза на ангелите..." (18.X.128(1992)г., Необятното говори, кн.18)

 

УЧИТЕЛЯТ: Сливането на душите в едно цяло подразбира състояние на Нирвана – сливане с Бога, т.е., изгубване на човешката индивидуалност. Нирвана не е унищожаване на човека, но сливане с Бога, т.е. връщане в първоначалното му състояние. Преди да слезе на земята, човек е бил в Нирвана, и в края на краищата пак се връща в Нирвана. Дълго време трябва да се говори на хората, че те имат висок произход и трябва да се върнат към него. Ето какво подразбира сливането: тази форма, която умът образува, трябва да е ТАКА напълнена от сърцето, че нито една капка да не се излива, нито пък да остане празно място – ИДЕАЛНО да бъде запълнена формата. ТОВА значи съгласие! Щом остане празнина във формата на ума, всякога се ражда известен дисонанс в живота, т.е. някой казва: „Не съм разположен, не мога да обичам, нещо ме стяга, коравосърдечен съм...“ Това стягане се дължи на обстоятелството, че формите на ума не са тъй идеално запълнени. Защо не са идеално запълнени?... Като говоримъ за Вѣчното Начало, ние вече разбираме всичкото разнообразие, което съществува въ свѣта. Всѣки може да опита тази идея. Който обича Бога, всичко, което сѫществува въ свѣта – небето, звѣздитѣ, – всичко е за него! Обаче, събератъ ли се двама души и всѣки отъ тѣхъ казва, че всичко въ свѣта сѫществува само за него, и двамата ще се намѣрятъ въвъ физическия свѣтъ и ще видятъ само частитѣ, но не и цѣлото. Всички хора трѣбва да влѣзатъ въ духовния свѣтъ, да образуватъ едно цѣло, единъ общъ организъмъ. Ние говоримъ за сливането. Всѣки човѣкъ, който може да съедини всички форми на физическия и на духовния свѣтъ въ едно цѣло, той е завършилъ своето развитие, т.е. прѣстаналъ е да еволюира, да се развива, а само ще се проявява. Този човѣкъ ще минава отъ свѣтъ въ свѣтъ: ще влѣзе въ физическия свѣтъ и ще гледа външното разнообразие; послѣ ще влѣзе въ духовния свѣтъ и ще гледа вѫтрѣшното разнообразие. /Такова е и/ – сливането на две разумни същества. Наистина, когато две разумни същества се съединят, допрат или слеят, всякога образуват връх. Ако се съединят три плоскости, те пак образуват връх. Връх се образува още и при пресичането на две прави. По какво се различават тези върхове? - При сливането на две разумни същества се образува връх, който представлява отношенията между момата и момъка. Докато са разделени, всеки от тях живее в едноизмерния свят – в правата линия. Като се сгодят, те образуват квадрата и започват да се движат в двуизмерния свят. Като се оженят, образуват куба – семейството, т.е. триизмерния свят. Прибавете към тия форми и формите на Любовта в другите светове, които са безбройни, и вижте какво ще кажете за Любовта! Направете опит да видите колко много пермутации можете да образувате от Любовта. Колко хиляди години пък ще ви трябват, за да минете през всички форми на Любовта и да я разберете? - Цяла вечност да имате на разположение, пак няма да ви стигне! Като изучава Любовта, човек идва до разбирането, че в Любовта има сливане и преливане на души, а не събиране и разединяване. СЛИВАНЕТО И ПРЕЛИВАНЕТО НА ДУШИТЕ ПОДРАЗБИРА ВЛИЗАНЕ НА ЕДНА ДУША В ДРУГА, С ЦЕЛ ДА РАЗБЕРАТ ПОЛОЖЕНИЕТО И НУЖДИТЕ, В КОИТО СЕ НАМИРАТ. Който е възлюбил Бога, той се е прелял в Него и слял с Неговото съзнание. Когато и Божественото Съзнание се прелее в човека, последният забравя своето недоволство и влиза в нов живот. Че ТОВА е любов! Когато две души се слеят в едно, ражда се гений. Когато се сливат душите, раждат се гениалните хора в света. Като се слеят три душѝ заедно, образуват светия. Като се слеят хиляди души в едно, тогава се ражда Учител. Със сливането на ония възвишени души, чрез които Бог се проявява в света, е образувана цялата вселена. Любовта в света е потребна за спасението му. САМО ЛЮБОВТА е, която идва да спаси човечество! ТОВА е новото Учение. Като дойде Любовта, хляб ще има, свобода ще има. Всички ще ги научи Господ. Казвам: трябва Любовта - този божествен огън в човешката душа - не само да гори, но трябва и да се слее. Сливането аз го считам закон за пречистване. Ако човек може съвършено да се пречисти, мислите ли, че тогава в света ще се плашите? Вие се плашите, че в света не се обичате. Мислите ли, че ако Бог живее във вас, хората няма да ви обичат? Може ли хората да не обичат слънцето? - Не може. В Любовта, като гори човек, той се слива - при сливането става пречистване, когато органическите предмети попаднат в трептенията на Любовта.

 

 

17.02.2021 г. 16,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние, хората, сме сенки на онзи Истински Човек. Понеже сме сенки, нашата форма ще се измени, докато сянката стане реалност. Когато сянката е най-малка, това показва, че човек е на път да влезе в Реалността. Колкото сянката е по-малка, толкоз той е по-близо до Реалността. Затуй в света, когато се увеличават страданията, човек е близо до реалността. Но когато се увеличават и благата, той е пак близо до реалността. В момента трябва да използвате и страданията, и благата.“ (1942.08.02р.Самовъзпитание)“

 

 

17.02.2021 г. 19,45 ч.

 

ПРЕДПОСЛЕДНИЯ МОДЕЛ ЗА ДЖОБНИ КЪЩИ – ПОЛЕВЍТЕ. Учителят говори И ЗА ТОВА, защото ходи и по ТАКИВА светове – с телепортация или с UFO-то Си. Така че и тука си носи в малкото джобче „магнетичната“ къща, когато има причини да изключи климатичното си тяло. Ние може да сме нищожества пред магите и магьосниците, за които това е играчка, но ако сме спали реално по няколко души в къщичка, която се появява в люто време и после изчезва, значи, около нас е имало някой, който ни е спасил. Само с ЕДНА дума той или тя може да направи не само колибка, но и цял огромен дворец, при това веществен...

УЧИТЕЛЯТ: „Сега ние искаме големи работи - ти искаш големи неща. Защо ти са големи неща, кажете ми? Ако е за големи неща, ЦЯЛАТА ЗЕМЯ е твоя къща! Защо искаш повече? После – идеална къща, отгоре със свод. За в бъдеще няма какво да се строят такива големи къщи. Прòсти ще бъдат къщите, с тънки стени като цигарена книга. Идеш някъде - ще образуваш магнетическа стена, ще влезеш вътре. Станеш сутрин, събереш я - ще тежи сто грама. Туриш я в джоба... Идеш някъде другаде - пак ще я разтеглиш. Стаи на къщата можеш да си образуваш колкото искаш. Като имаш три стаи, триста грама ще тежи, четири стаи – четиристотин грама, пет стаи – петстотин, десет – едно кило.“(1942.08.02р.Самовъзпи- тание)“

...Говорил ни е не само за стъклените и кристалните домове – пред-предпоследния технологичен модел за скриване на човека вътре. Даже и този чуден образец важи само за цивилизациите в епохите на грехопадението, когато метеорологичните условия не са добри. А също и за пропадналите човеци, ангели и богове, които се срамуват да живеят както в рая и в цялата божествена вселена и затова се покриват с парцали, били те уникални, модни, светлинни или полеви...

 

 

17.02.2021 г. 11,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Щом мислиш, че обичаш двама и любовта към единия се различава от любовта към другия, ти си на кривия път. В любовта НЯМА различие!“

(1942.08.02р.Самовъзпитание)

- ЕДНА ОТ ХИЛЯДИТЕ ДИАЛЕКТИЧНИ МИСЛИ В БЕСЕДИТЕ, понеже това е БОЖЕСТВЕНО учение, а не духовно, човешко или адско. Много пъти тук са били цитирани фундаментални закони и определения в същия дух от Хегел, Джордж Сантаяна и др.: че две напълно противоположни мисли могат да бъдат ЕДНОВРЕМЕННО верни. В подкрепа на цитираното твърдение от Учителя, тук отново се слага илюстрация с вариант на една от най-известните картини от Дубран Халил Джубран. Нечистите съзнания почти винаги възприемат повика за любов към повече от един човек като нещо неблагочестиво, порочно, понеже си мислят само за плътски неща, за мъже и жени в астралния смисъл. Ако си припомним определението на Бахтин за ПОЛИФОНИЧНОСТТА на Достоевски, за уникалното раждане на ПОЛИФОНИЧНАТА литература в негово лице, ще се съгласим, че всеки човек има СВОЯ СОБСТВЕНА ИСТИНА, дори и най-грешният. Че ние, ако сме се родили в Дома на Защитника, а не в дома на Прокурора, в мисълта и сърцето си и по време на Божия Съд винаги ще търсим РЕАЛНИ доводи за ОПРАВДАНИЕ, за ЗАЩИТА на всяка душа без изключение. На този съд със сигурност ще срещнем и майката на Марк Твен, която е сътворила една най- блестящите пледоарии за оправдание на Най-Лошия Герой в Пиесата – Брата на Христа. Не че трябва да се хващаме на уловките му, но да съзнаваме, както съзнават и Истинските Учители, че Дяволът е любим син на Бога, един перфектен работник. Не само син, но и сам Бог, в един от най-важните Си ипостаси. Той не е опорочил и убил никога никого. Просто, рефлекторът на гърба Му ни връща това, което мислим, чувстваме и вършим ние.

 

 

18.02.2021 г. 09,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Любовта не е ограничена, към никого не е задължена, но ВСИЧКО прави.“ (1942.08.05р.Ценни добродетели)

 

 

18.02.2021 г. 11,39 ч.

 

КОЛКО КРАСИВО И ПРЕКРАСНО Е ЧОВЕК ДА СЕ КОНТРОЛИРА ВСЯКА СЕКУНДА! Като помним винаги, че всяка наша мисъл, всяка наша дума, всяко чувство и всяка постъпка отиват моментално пред очите на Бога и същевременно влияят на целия космос, НЕ Е ЛИ ОТГОВОРНО ДА ЖИВЕЕМ ЧИСТО? А иначе какво? - Учат добре рецептите, текстовете, молитвите и позите на сцената, да има някаква полза от тях...

УЧИТЕЛЯТ: „Човек носи отговорност за делата си! Бог е турил всички хора на работа, като съработници в Неговото Дело. Щом е дошъл на земята, човек е поел една служба, която трябва да изпълнява точно и добросъвестно. Той е чиновник, КОГОТО РЕВИЗИРАТ ВСЕКИ МОМЕНТ. Сутрин, като изгрее слънцето, той поема службата си, цял ден работи, а вечер дохожда специална комисия да го ревизира. ЗНАЧИ, ТОЙ ИМА РЕВИЗИЯ ВСЕКИ ДЕН, ВСЯКА СЕДМИЦА, ВСЕКИ МЕСЕЦ И ВСЯКА ГОДИНА! И НАЙ-ПОСЛЕ, КАТО СВЪРШИ ЦЯЛАТА РАБОТА, ПАК ГО РЕВИЗИРАТ. Последната ревизия определя положението му като добър или лош чиновник. Главата и лицето на човека показват какъв чиновник е бил той в своите минали съществувания. Бъдещият му портрет ще покаже какво е работил той в сегашния си живот. Каквато и работа да предприеме човек, трябва да я изпълни добре. В това отношение той трябва да бъде като музиканта - всеки тон да бъде чист и ясен; никакъв фалш, никаква неясност да няма в него.“ (1942.08.05р.Ценни добродетели)

 

 

18.02.2021 г. 13,41 ч.

 

ТВЪРДЕНИЕ И МИСЛИ ЗА РАЗМИСЪЛ:

УЧИТЕЛЯТ: „Грозният трябва да стане красив; красивият трябва да стане добър. Добрият трябва да стане справедлив, а справедливият –- разумен. Това са степени, през които човек минава в развитието си.“ (1942.08.05р.Ценни добродетели)

ЗА РАЗМИСЪЛ И ДАВАНЕ НА ПРИМЕРИ: Как некрасивият може да стане красив само за няколко месеца? Защо много красиви не са добри и как могат да станат добри? Защо много добри хора не са справедливи и как може това са се поправи? Как един човек може да е справедлив, без да е разумен; и как постъпва справедливият, който е и разумен? Има ли способности и добродетели над разумността?

 

 

18.02.2021 г. 16,03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Срещнеш някой лош човек. - Не казвай, че е лош, но потърси причините, които го заставят да се проявява така. РОЛЯТА му е такава. Той е поставен на пост, за да плаши хората. Щом изпълни задачата си, той няма да бъде вече лош.“ (1942.08.05р. Ценни добродетели)

КАРТИНКАТА: Той и тя си мислят, че са добри, даже може и да са религиозни, но скритите им дела се виждат от цялата Вселена. Така че няма как тя да не им изпрати лошите артисти от Ремонтното Битие или лоши неща в живота, докато „добрите“ не престанат да убиват хора, чувства, мисли и импулси.

ИМА НЕ САМО ХОРА ТАКИВА, но и специални ангели и богове - ЛОШИТЕ герои в Пиесата, които са допуснати да проверяват как реагираме при различни обстоятелства и да ни наказват, когато сме съзнателно лоши или сме от лошите-“добри“. МИСЛИМ си, че сме добри, но малтретираме душата си, ума си, сърцето си, тялото си. Малтретираме и Природата. Добри сме към едни същества, които НЕ СА ни определени от Бога; не сме добри към други, които ни е определил БОГ. Докато сме такива, служебните лоши ни бодат и ни въргалят. Започнем ли да правим ВЯРНО своите избори, лошите веднага прибират ножовете си и слизат от сцената, за да си отпочинат, а по-енергичните отиват на друга сцена. Има и немалко лоши, които не са артисти, обаче пак ни малтретират. Те също престават да бъдат лоши, когато НИЕ престанем да сме лоши - или лоши-“добри“.

 

 

18.02.2021 г. 17,01 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Избягвайте всякакви отношения с хора, които не служат на любовта. Не дружете с хора, които нямат нищо общо с любовта. Не правете връзки с хора на безлюбието! Който се свързва с безлюбието, влиза в областта на смъртта; който се свързва с любовта, влиза в областта на вечния живот.“ (1942.08. 05р.Ценни добродетели)

 

 

18.02.2021 г. 17,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Мнозина се обезсърчават от живота си - казват, че са остарели, че нищо не могат да постигнат. Престанете да мислите за старост! Стар човек ли е онзи, който е на 60–70 или повече години? ВЪЗРАСТТА НА ЧОВЕКА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВРЕМЕТО, КОЕТО ТОЙ Е УПОТРЕБИЛ ЗА СЛУЖЕНЕ НА ЛЮБОВТА! Ако някой е 70- годишен, но от 20 години насам се е предал в служене на любовта, всъщност той е 20-годишен.“ (1942.08.05р.Ценни добродетели)

 

 

18.02.2021 г. 08,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Докато сте на земята, използвайте всички блага на света, но не живейте с идеята тия блага да ги занесете в другия свят. Щом искаш една радост да бъде само за тебе, ти попадаш в погрешка. Радостта, която имаш, гледай да я дадеш на другите хора. Тя е благо. Ако задържиш доброто само за себе си, губиш. Възложете товара си на Господа, а радостта раздавайте НА ХОРАТА. Използвайте живота на земята, не чакайте да идете на небето. Ако не използвате живота на земята, и горния свят не можете да го използвате. Туй, което имате, го раздайте.“ (1942.08. 02р.Самовъзпитание)

 

 

19.02.2021 г. 10,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Едно желание, добре обмислено, добре направено и добре възприето, дадени са условия за желанието да остане в човека. Всяко желание, което не е добре обмислено, добре направено и добре възприето, носи лоши последствия.“ (1942.08. 07м.Добре възприетата мисъл)

- ОТНОВО ЗА ЖЕЛАНИЯТА. Божествените учения не ги отхвърлят, а разкриват законите, по които желанията, импулсирани от Бога и Природата, да ни водят към вечната младост, щастието, красотата и безсмъртието. И наистина, за разлика от небожествените учения, в над 80 на сто от беседите Си Учителят говори в защита на желанията и на земното щастие; даже и в защита на животинската любов, като част от божествената. Това не значи, че в Словото няма и антитези на тия теми, но те не са преобладаващи.

МНОГО ХОРА СИ ПРЕДСТАВЯТ, че желанията са като вулкан – избухват неудържимо и не се интересуват от последствията. Наистина, ИМА такъв закон, но той важи за БОЖЕСТВЕНИТЕ желания - там първо действаш, а ПОСЛЕ мислиш; а може и да не мислиш, понеже в тия случаи резултатът винаги е живот, безсмъртие. В случая Учителят говори за физическите и духовните желания, които могат да ни подведат и затова трябва предварително да бъдат добре обмислени. Разбира се, чрез БОЖЕСТВЕНО мислене, което може да контролира и да предвижда нещата. Първият съзнателен акт на любовта към Бога, когато в нас избликне едно физическо или духовно желание, е да го поставим под контрола на духа си и да не го реализираме, докато не си представим как Бог ще погледне на него, ако го изпълним без замисляне и незабавно. В случая това е известното сондиране на Бога - изпращането на радарен лъч към Него, който да ни се върне от Него с одобрение или неодобрение. Може да е с визуализация, може и по други начини. Ако в сърцето си почувстваме светлина, радост, свобода, щастие и блаженство, значи отговорът на Бога е „да“ - можем да изпълним желанието. Ако не, ще носим последствията.

ВТОРОТО ИЗИСКВАНЕ: желанието, одобрено от Бога, да го изпълним ДОБРЕ. Каква значи това? - Има чудесни желания, които можем да изпълним благородно, красиво, деликатно, нежно, чисто, пламенно и плодотворно, обаче не всеки е на такова ниво на еволюция, че да е способен на това. Зависи и в каква почва правим опит да ги засеем – чернозем, бедна земя, камениста, или направо върху камък. Изпълнението на едни желания зависи само от самите нас, но Бог е постановил да има още нещо: ОБМЯНА на енергиите, на веществата, естествата и съществата. Горделивият, понеже е още зелен, отхвърля външната обмяна почти изцяло и говори само за вътрешна обмяна с Бога, предлагайки себе си за модел. Застава навсякъде в центъра или се крие по дупките, а ако е жесток - ако е социопат. Докато не сме завършили еволюцията си и още не сме станали самодостатъчни, външната обмяна е абсолютно неизбежна, ако искаме да раждаме заедно изобилен и пълен живот. Освен това, целомъдрено желание е само това, от което има божествен плод. Затова, именно, божественото Слово казва, че майката си остава всякога девствена; че най-първата заповед на Бога преди всички други заповеди е „Плодете се и се размножавайте“; че в духовния и божествения свят се влиза САМО ПО ДВАМА. Ако става дума за ЕДИН човек, за САМ човек в божествения свят, то е в сила, само когато той ИЗЛИЗА от там и започне да слиза надолу, за да помага. Той изглежда сам, но в него са се слели духовете първо двама по двама, съединени преди това на небето и на земята, а после и всички останали сродни двойки и групи в Битието. Когато един Съвършен Човек, един Велик Учител слиза на Земята, в Него вече са се съединили всичките 60 милиарда души в нейната сфера, затова познанията и възможностите Му са безгранични.

В ИЗХОДНАТА МИСЪЛ СЕ КАЗВА, ЧЕ ЖЕЛАНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ И ДОБРЕ ПРИЕТО. От това следва,че не всички божествени желания се зараждат само вътре в нас – има и такива, които ни се изпращат от БОГА ОТВЪН, от Великата Разумна Природа или от някой техен представител на Небето и на Земята. Именно в тия случаи ние говорим за чуткост на съзнанието, за отвореност и възприемчивост на сърцето ни, за висока резонаторна способност на нашата материя. Само чистите по сърце ще видят Бога – казва Писанието; не само ще Го видят, но и ще Го СЪПРЕЖИВЕЯТ. Това става, понеже любовта и смирението на родените от Бога могат да разпознават Словото Божие и божествените желания, могат да ги реализират НА ДЕЛО в живота си, ОТКЪДЕТО И ДА ИДВАТ ТЕ. Последните 5 думи тук, в един или друг вариант, имат грамадна честота в Истинското Слово Божие, понеже очертават ГРЪБНАКА на Божественото Учение: Истината извира не само вътре в нас, но и извън нас. Съвършените деца на Бога, които вече са придобили мекота на духа си, мекота на душата си, мекота на ума си и мекота на сърцето си, умеят смирено да възприемат Любовта и Истината и тогава, когато Бог им ги предлага И ОТВЪН. Всеки, който възвишава вътрешната си истина над безбройните външни истини и не иска да ги приеме; всеки, който търси само външните истини, но заглушава своята собствена вътрешна истина, и двамата постепенно губят образа и подобието на Бога в себе си или се отдалечават от тях.

Какво означат думите на Учителя, че добре премислените, добре изпълнените и добре възприетите желания ИМАТ УСЛОВИЯ ДА ОСТАНАТ У НАС? - Това значи, че те се внедряват завинаги в 6 от безсмъртните ни тела: причинно, будическо, атмическо, илухимно, алохимно и елохимно. И понеже желанията са СЪРЦЕТО на Създателя ни, то внедрените в нас божествени желания, които сме имали през вековете, влизат в резонанс с биенето на това Сърце и затова започват ДА СЪЗДАВАТ, ДА ТВОРЯТ.

 

 

20.02.2021 г. 20,00 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: "Има престъпници, убийци, които по никой начин един духовен лекар не трябва да ги лекува! Христос никога не се е заемал да лекува безверници или хора убийци и престъпници".

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ЗА НАНЕ ВУТЕ! Он, каковто си е убиец без да му мигне окото, след като разпрà белката и подпалѝ мачèто (котето) с гас, òти а не иде а тепе и òра? Като е на кяр, òти а се не цàни и за авиатор при душманите, та да тепе и свойо си народ? Он, само като им е показàл как мое а пуца с пищово и си е казàл името, веднага го назначиле - требе а си ги има тиа наночастици по наследство! Оно "нане" значи "бате" или "бае", ама янките отдека а знаят? Ама они не знаят, оти дека Нане че обърне аелоплано и скоро че палне и технио плевник!

ТЕ (ЕТО) ЩО_È ДАЛ НАНЕ ВУТЕ НА УБИЙЦИТЕ ОТ ЗАПАД ЗА СВОЕ CV, написано от некой си Елин Пелин - да видат, че го бива за мародер:

"След това разпъна хубаво кожата с клечки, закачи я под стряхата да се ветрее и съхне и се прибра на топло при децата си, разположен и весел.

Сутринта рано-рано нане Вуте стана и най-напред отиде да се порадва на кожата.

Но кожата я нямаше.

По снега пред къщата личеше някаква кървава завлечена следа. Тръгна по нея изплашен нане Вуте - и що да види! Близо при кочината стоеше разкъсана на парчета и разскубана хубавата кожа на белката, а край нея котката, залисана, още дърпаше нещо с нокти и зъби.

Нане Вуте, озверен, пристъпи тихо, прехапа език, посегна с косматата си ръка, хвана котката за шията и я вдигна. Задърпа се животното, замяка.

— Тото — развика се със страшен глас Вуте. — Тото, дай газеничето и кибрита! Тото изскокна изплашен.

— Дай газеничето и кибрита. Скоро! - Тото изтича и донесе малко тенекиено съдче и кутийка кибрит.

— Защо бе, тате, защо? — завика детето, като видя как котката се мята в коравата ръка на баща му.

— Поливай, поливай… излей всичката гас! — кресна баща му и клекна на снега.

Жестоко детско любопитство озари с дива усмивка лицето на Тото. Той грабна тенекиеното съдче и изля гаста върху котката и върху ръката на баща си.

— Драсни кибрит и я запали!

Тото драсна една клечка, и когато тя пламна хубаво, приближи я до увисналата опашка на мократа от газ котка. Избухна пламък и обхвана отведнъж нещастното животно.

Вуте я захвърли настрана и завря бързо ръката си в снега, защото и тя бе се малко подпалила.

Котката измечи ужасена, завъртя се безумно върху снега и пламтяща хукна през двора и се шибна в плевника.

Вуте се спусна след нея. Но от вратата на плевника се показа дим, и докато нане Вуте приближи, избухна пламък!

Завика нане Вуте, изплака уплашен Тото, изскокна и стрина Вутевица, но… що да види — цялата плевня гореше. Огнени езици излизаха из незамазаните, плетени от пръти стени и лижеха сламения покрив, отрупан със сняг."

 

 

20.02.2021 г. 21,43 ч.

 

ГРАФИКАТА Е ОТ ФРИЦ АЙХЕНБЕРГ (1901-1990)

УЧИТЕЛЯТ:Когато гледамъ хората, които сѣдятъ и казватъ, че сѫ направени по образъ и подобие Божие, азъ се смѣя прѣзъ глава, защото предъ менъ стоятъ хора-карикатури, на които мислитѣ, умътъ и сърцето сѫ съвсемъ развалени. Картината, за която казватъ, че имала образъ и подобие Божие, е развалена - не е такава, каквато е била. И когато Словото, чрѣзъ което всичко е станало, видѣло, че това, което е направило по образъ и подобие Божие, се е прѣвърнало на карикатура, то пратило Христосъ да слѣзе отъ невидимия въ видимия свѣтъ и да каже на заблуденитѣ: „Стига сте лъгали - това, което имате сега, не е образъ Божи, това е ВАШИЯТЪ образъ!” (1911.11.08, Въ начало бѣ)

 

 

20.02.2021 г. 14,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Човекът, както и дървото, трябва да се развива правилно – и корените, и клоните му трябва да растат еднакво. Тоест, той трябва да се развива и материално, и духовно.“ (1942.08.09н.Наследници на земята)

 

 

22.02.2021 г. 09,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Да живееш в Бога и Той да живее в тебе, това е доказателство за Неговото съществуване.“

(1942.08.09н. Наследници на земята)

КОГАТО НЯКОЙ Е ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НА БОГА, а хората, които НЕ СА образ и подобие на Бога не могат и не искат да Го приемат, тия хора НЕ МОГАТ да бъдат авторитет за нас. С такива хора ние НЕ ИСКАМЕ да живеем нито на земята, нито в другия свят, понеже те миришат лошо и в тяхно присъствие не може да се диша - те искат да налагат СВОЯТА си воля.

 

 

22.02.2021 г. 13,15 ч.

 

ТАЗИ ИНТЕРЕСНА ИЛЮСТРАЦИЯ ОТ SARA BURRIER изобразява всеобгръщащата любов като русалка, наяда или ундина, понеже в тия водни духове и в някои риби се въплъщават най-много серафими. Не случайно и Христовият знак е две риби около един център.

 УЧИТЕЛЯТ: „Казано е, че Бог е Любов. Значи, Любовта е отношение на Бога към нас. Обичта пък е отношение на човека към Бога. Малцина разбират тези отношения, затова те обичат, без да знаят Кого обичат. Някой ги люби, без да знаят Кой, всъщност, ги люби. Някой казва, че еди-кой си го люби – Петко, Стоян, Драган... - Човек не може да люби! Може ли едно кило вода да задоволи жаждата ви през целия живот? Може ли един скъпоценен камък да ви украси? СЛЕДОВАТЕЛНО, ЕДИН ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДАТА НА ДУШАТА ВИ ДА БЪДЕТЕ ЛЮБЕНИ; НИТО ЧОВЕК МОЖЕ ДА ОБИЧА САМО ЕДНОГО. Ако Бог не живее в човека, подобният му не може да го обича.“ (1942.08.09н.Наследници на земята)

ТОВА Е АКСИОМА С ТЪЙ ФУНДАМЕНТАЛНИ СЛЕДСТВИЯ, че ако някай я разбере и приложи поне само едно от тях за една секунда, няма да съкрати еволюцията си с 25 хиляди години, а ще се изпари веднага. Ще стане моментално едно с Бога, което значи, че ще заживее за всички и с всички.

 

 

22.02.2021 г. 14,52 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Без любов животът е смърт, а без обич – ад. Когато престане да люби, човек умира; когато престане да обича, той слиза в ада. Хората днес умират по единствената причина, че не са хармонизирали любовта и обичта в себе си. Който не ги е хармонизирал, не може да ги прилага правилно.“ (1942.08.09н. Наследници на земята)

 

22.02.2021 г. 15,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Слушах една млада жена /.../: разправя, че се оженила преди две години, а се обичали с мъжа си седем години преди женитбата си. И тя не знае какво е станало помежду им, но той обикнал друга жена и ѝ казал: „Ще ме извиниш, сега не те обичам както по-рано. Ако ти ме обичаш, пожертвай се за мене, остави ме свободен“. Понеже жена му го обичала, макар и с мъка, тя го оставила свободен - не го напуснала, но не се месила в любовта му. Тази жена е разумна. Тя разбира, че не може да се бърка в живота на сърцето, но иска да знае коя е причината за новото положение, в което се намира. Много просто. Кога човек обича някого? – Когато той се жертва за него. Следователно, другата жена в миналото се е пожертвала за него - и днес той ѝ благодари с обичта си. Като обича тази жена, той ще прояви и към жена си по-голяма любов, но ако тя го остави свободен. Той ще оцени жертвата, която тя прави за него, и ще ѝ благодари. Същото се отнася и до жена му. Любовта е единна и непреривна. В нея няма никакви престъпления, никакво зло. Престъпленията, които хората приписват на любовта, се крият другаде, а не в любовта. Те не я разбират или криво я разбират. Любовта повдига и възкресява човека, а не го умъртвява! Бог се проявява чрез любовта във всяко живо същество. Колкото повече хора обича човек, толкова повече се е отворил за Бога.“ (1942.08.09н.Наследници на земята)

 

22.02.2021 г. 19,25 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В бъдеще мъжът и жената ще живеят далеч един от друг. Ако жената е на слънцето, мъжът ще бъде на земята. После ще сменят местата си: мъжът ще се качи на слънцето, а жената ще слезе на земята.“ (1942.08.09н.Наследници на земята)

 

- ИНДИВИДУАЛНОТО жизнено пространство – ПЪРВОТО лекарство против смъртта! Даже и КАРТИНКАТА показва: Той живее на Слънцето, а Тя – на Земята. И двамата знаят КОГА ТОЧНО ще бъдат пак заедно И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ. Знаят от огромен опит, че ако се завържат един за друг и се задържат заедно на едно място даже една секунда в повече като неопитните хора, всичко под тях почва да се пропуква и вселената започва да се руши. Но и да са постоянно надалече – пак става същото. Затова има и ВТОРО лекарство против смъртта – ПЕРИОДИЧНИТЕ СРЕЩИ.

 

 

22.02.2021 г. 09,11 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Тялото на бъдещия човек ще бъде по-фино от сегашното и той ще живее в етера. Тогава той ще пътува свободно от Земята до Луната, защото пространството между тези планети е изпълнено с етер, към който човек ще бъде нагоден да живее. Който си е изработил дробове, нагодени към етера, свободно може да пътува до Луната. Според окултистите, има такива хора и на Земята: те пътуват не само до Луната, но и до други планети.“ (1942.08.09н.Наследници на земята)

ОСВЕН ЕТЕРНОТО ДИШАНЕ, новият човек има и климатично тяло – той може да плува между звездите съвършено гол даже физически, без да му стане нищо. Завършилият еволюцията си има и астрално, ментално, каузално, будическо и атмическо дишане, както и три още по-горни.

„Вие грешите, мистър Айнщайн, етерът СЪЩЕСТВУВА!“ https://megavselena.bg/greshite-mistyr-aynshtayn-eteryt…/

 

23.02.2021 г. 13,44 ч.

 

НА КОГО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМÈНЯ

УЧИТЕЛЯТ: „Който разбира любовта, не се страхува, че някой може да му я отнеме. Любовта е великото житейско море! Кой може да отнеме водата на това море и да го пресуши? Водата на любовта е неизчерпаема! Който люби, никога не изменя на любовта.“

(1942.08.09н.Наследници на земята)

„Ако вие не сте ученици на тая школа, вие сте изменници. И всички ги считам за изменници, които не са ученици на тази школа! Не само изменници на българския народ, но изменници на човечеството, понеже спъват великата божествена енергия, която приготвя новия път на човечеството.“ (Мисъл и действие, 15.06.1922)

Ако бъдете верни на този закон на Любовта, ще опитате верността на моите думи, но ако не бъдете верни, ако изневерите, ще ви изключат. (Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили, 22.8.1921)

Въ който моментъ изневѣри на божествения животъ, човѣкъ става обикновенъ като всички хора. (Дух Господен, 20.10.1918)

Самоуважението е качество, присъщо на човека - да съзнава, че заради своята чест, заради своята душа и заради своя дух той никога не трябва да изневерява на онзи велик принцип, върху който е съграден неговия живот. (Раб и син, 17.4.1927)

Ако човек изневери на себе си, той ще се самоунищожи.(Що е единица. Числа и действия, 14.12.1924)

Какъв е този човек, който може да изневери на Бога заради една жена в света или за някаква обикновена служба; или за никакви си стотици левове, които получава от държавата? (Работникът и неговата прехрана, 13.5.1928)

Да мразиш, значи да изневериш на себе си, да изневериш на цялото човечество.(Достоен, 9.6.1929)

Божественото се явява изневиделица - оттам, откъдето никога не сте мислили, че ще дойде. (Четвърти урок, 31.12.1923)

 

Като вдигне човек и двата си пръста нагоре, той ангажира в работа 200,000,000 атома! Като вдигне и трите си пръста, той ангажира 300,000,000 атома; като вдигне четирите си пръста – 400,000,000 атома. И, най-после, като вдигне и петте си пръста, той впряга на работа 500,000,000 атома и казва: „Знаете ли какво мога да направя аз? “ Ако този човек не вярва в Бога и не изпълнява Неговата воля, той може с вдигането на двете си ръце да направи 1,234,567,890 злини и глупости; ако вярва в Бога и изпълнява волята Му, с вдигането на двете си ръце той може да направи 1,234,567,890 добрини. Вдигнеш ли единия си пръст, ще кажеш: „Аз, който вярвам в Бога, мога да направя това и това!“. Вдигнеш ли двата си пръста, ще кажеш: „Аз, който съм свързан с Бога, не мога да изневеря на себе си!“. Вдигнеш ли трите пръста, ще кажеш: „Аз, който вярвам в Бога, няма да изменя на себе си и на идеите, които Бог е вложил в мене!“. Вдигнеш ли четирите пръста, ще кажеш: „Аз, който вярвам в Бога, ще мисля и ще действам като Него!“. И, най-после, като вдигнеш и петте си пръста, ще кажеш: „Аз и всичко в мене, съвкупността на всички атоми в моя организъм, ще служим на Бога!“. (Редът на числата, 17.3.1926)

 

 

23.02.2021 г. 19,06 ч.

 

НА ПРЪВ ПОГЛЕД - ИЗВЕСТЕН И ЕЛЕМЕНТАРЕН СЪВЕТ, НО ПРИЛАГА ЛИ ГО НЯКОЙ?

СКЛУПТУРАТА: "Ephemera" by Mark Messenger (ceramics) / Crocker Museum of Art Permanent Collection - Sacramento, California

УЧИТЕЛЯТ: /Не да се ровиш в миналото или в бъдещето, но/ „В СЕГАШНИЯ си живот трябва да знаеш, ЧЕ ТЕ ГЛЕДА Господ - ДА ТЕ Е СРАМ ОТ ГОСПОДА. Като се разгневиш, да дойдеш на себе си ОЩЕ В ПЪРВИЯ МОМЕНТ.“

(1942.08.09у.Любов и обич)

ТОВА Е СЪВЕТ ЗА ВСИЧКИ ХОРА от първо до осмо ниво включително. НЕ Е САМО ДО ГНЕВА - постоянно се подхлъзват и силните, и страдащите, и умнѝците, и талантите, и гениите; все още чернеят и хиляди светци и праведници. Карат се и грешат даже апостоли и мъдреци - гордостта и користта протягат пипала почти до върховете.

Има редки примери в историята и днес, когато някой от тях не драсва клечката веднага или не поставя себе си и истината си на първо място - СОБСТВЕНАТА си сила, мъдрост, известност, изгода и дейност. ТОВА СТАВА, ИМЕННО ЗАЩОТО В НЕГО СЕ Е ПРОБУДИЛА СЪВЕСТТА, а ако е религиозен – сетил се е, че Бог ГЛЕДА. Точно тогава той съумява да се спре в последния момент и да се пожертва, да постъпи БЛАГОРОДНО. Обаче тоталният самоконтрол трябва да идва не от страх или срам пред Бога, макар и съзнавайки, че всеки от нас е върху дланта Му денонощно, А ОТ НЕЩО ДРУГО.

 

ЕДВА НА ДЕВЕТОТО ЕВОЛЮЦИОННО НИВО (ЧЕТВЪРТО ВЪТРЕШНО) човек вече не допуска змията на себизма и егоизма в поведението си. НЕ ОТ СРАМ И СТРАХ ПРЕД БОГА, а защото сърцето му прелива от милосърдие и самораздаване докрай. Той повече НЕ ИСКА, НЕ МОЖЕ да онеправдае нито едно същество. Не защото помни теоретически думите на Господа „МИЛОСТ искам, а не жертва“, а понеже завинаги е престанал да бъде връх, консуматор, фактор, авторитет, състезател. НЕ ИСКА ДА МУ Е ПЛАТЕНО НА ЗЕМЯТА НИТО С ЛЕПТА, НИТО С ВЪЗХИЩЕНИЕ. Именно това е истинското Преображение, когато роденият от Бога се е превърнал в постоянен прилив от топло и кристално безкористие. В голяма, чиста и тиха река вече пред устието си, когато най-после е започнал да се слива с Бога. В едно божествено и невидимо тайнство от стотици актове на благородство, прощаване, съчувствие, отстъпчивост и кротост. В СЪЗНАТЕЛНА слепота за недостатъците и злото, в постоянно и нежно лансиране на различните от него, също родени от Бога. В ОКЕАН от милост, благост, обич и любов! Бързо се отдалечава от образа на предателя, който вечно иска само своето си; за броени години или месеци изведнъж го виждаме да добива оттенък от образа на Този, Който е поставил Себе Си на последно място, въпреки че върти цялото божествено Мироздание и пулсира в него без прекъсване.

 

 

23.02.2021 г. 19,23 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Казвате: „Не си струва човек да живее хубаво.“ - Че няма нещо по-хубаво от това да храни човек ума си със светли мисли, няма по-хубаво нещо от това да храни човек сърцето си с благи чувства, няма по-хубаво състояние от това да си храни душата тъй, както трябва!“(1942.08.09у.Любов и обич)

 

23.02.2021 г. 19,40 ч.

 

ПОЗИРАНЕТО ПРЕД СЕБЕ СИ, ПРЕД ДРУГИТЕ И ПРЕД БОГА...

УЧИТЕЛЯТ: „Вие, като идете в невидимия свят, Господ ще ви каже само няколко думи: „Как прекарахте живота си на земята?“ Само туй ще ви попита - и няма да ви чака да Му разправяте. Щом те попита как си преминал живота на земята, веднага целият ти живот ще се яви като на филм и няма нищо да разправяш на Господа - животът сам ще разправя. Ти ще видиш всичките си пози - даже и на тайно което си направил, всичко ще изскочи. Какво ще кажете? Ще излязат неща, дето не сте ги и сънували! Какво ще разправяш на Господа?... Ще те прати Господ да коригираш наново този филм. Казва: „Не е направен както трябва.“ (1942.08.09у.Любов и обич)

УЧИТЕЛЯТ: След като те изслушат внимателно, ще ти кажат: "Сега пак ще се върнеш в пустинята, дето отново ще прекараш 20 години в пост и молитва – на покаяние“. Покаяние, покаяние трябва! Покаяние, в което няма свобода; покаяние, в което няма знание; покаяние, в което няма мекота – не е покаяние. Да се покаеш, разбирам да разтвориш сърцето си и да възприемеш Любовта вътре в него. Друго покаяние не разбирам.

 

 

24.02.2021 г. 17,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ставайте сутринь, когато слънцето изгрѣва, наблюдавайте Бога - и ще намѣрите пѫтя!” (1911.11.08, Въ начало бѣ)

 ОТ НАЙ-ДЪЛБОКА ДРЕВНОСТ Е ИМАЛО ОБОЖАТЕЛИ НА СЛЪНЦЕТО. Това не е някакъв първобитен пантеизъм, а често култ в най-висшите духовни класи по света. Има го и в прабългарите, в Египет, при ацтеките и инките, в Африка, Елада, Армения, Арабия, Прибалтика; и в юдаизма и будизма, при келтите, в Рим, Индия, Индонезия, Китай, в ранното християнство, славянството, богомилството; в яздизма още от Месопотамия и Персия - и до днес жив култ при кюрдите, в Северен Иран и др. В някои езици думата за Слънцето е от женски род, а Учителят Беинсà Дунò и други древни и съвременни източници твърдят, че нашето Слънце е женско.

 

 

 

24.02.2021 г. 19,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Казватъ, че Христосъ дойде да спаси свѣта. Въ какво отношение да го спаси? - Когато дойдè Христосъ, всички зародиши, които милиони години сѣдѣха, тъй да се каже, въ потенциално, въ замръзнало състояние, се размразиха изподъ тази ледена кора, излѣзоха отъ тази ледена епоха. Сега нѣма да се впускамъ да ви обяснявамъ, че Земята нѣкога е минала прѣзъ ледена епоха. И въ духовния животъ често се случва да има такава. Ако луната грѣе въ вашия умъ, ще кажа, че сте въ ледената епоха – /.../ растителностьта е спрѣла, имате само единъ минималенъ животъ – толкова, колкото луната ви дава. И ако ме попитате какво трѣбва да правите, ще ви отговоря, че трѣбва слънцето да ви огрѣе, трѣбва Христосъ да изгрѣе въ вашата душа, да се яви на вашия хоризонтъ, и съсъ Своитѣ лѫчи на Истината да въздѣйства върху васъ.” (1911.11.08, Въ начало бѣ)

 

 

24.02.2021 г. 21,12 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега може да ми кажете, че Христосъ ще дойде. - ДА, НЕПРѢМЕННО ЩЕ ДОЙДЕ! /.../ Трѣбва да вземете въ съображение вашата позиция и да прѣцѣните какъ лѫчитѣ на Христосъ ще паднатъ въвъ вашата душа – дали отвѣсно или наклонено. Всички трѣбва да дойдемъ на мѣстото, кѫдѣто Богъ трѣбва да ни срѣщне, т.е. на Божествената Земя. Ако сте ясновидци, ще видите, че има и друга Земя. /.../ Та казвамъ: когато Христовиятъ „радий“ дòйде, трѣбва да прѣустроите вашитѣ възгледи и животъ ИЗДѪНО И КОРЕННО!” (1911.11.08, Въ начало бѣ)

- ДА, ВЕРТИКАЛНО ПАДА ЛЪЧЪТ, В РАЯ СМЕ ВЕЧЕ НОЩЕМ НА НОВАТА ЗЕМЯ, А ПОНЯКОГА И КОГАТО Е ДЕН НА СТАРАТА ЗЕМЯ... И СМЕ ПОЛУПРОЗРАЧНИ И ПРОЗРАЧНИ ТАМ С ТЕЛАТА СИ ОТ РАЗЛИЧНИ ПЛАСТИЧНИ КРИСТАЛИ.. И МОЖЕМ ДА СЕ ВЪЗНАСЯМЕ И ДА ЛЕТИМ...

 

 

24.02.2021 г. 11,12 ч.

 

СЛАБА ТИ Е БИЛА ФАНТАЗИЯТА, ЦАРЮ ИРОД! С тия елементарни остриета си избил само 14 хиляди бебета преди 2000 години. Но и ти поумняваш - като се прероди сега като цар Урод, измисли много по-ефективни остриета и за нула време сваляш в гроба стотици милиони, даже милиарди. И то глупаци от всякакви възрасти.

 

 

25.02.2021 г. 14,48 ч.

 

ИЗГРАДИЛИ СМЕ СИ ЯК ЗИД СРЕЩУ ЖИВОТА, ПОТЪВАМЕ В СОБСТВЕНОТО СИ БЛАТО. Блатясалите хора не само миришат лошо, но разболяват и давят и другите. Използването на чистата и бистра вода ни подмладява, пречиства ни, понеже не само я приемаме с охота, но и я пускаме да тече надолу по поляните.

УЧИТЕЛЯТ: „И така, трѣбва да гледаме на мислитѣ и желанията, които имаме, като на ДАДЕНИ намъ. Отъ насъ само се иска ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ. Всѣка мисъль идва и заминава, не можете да я задържите. Да не мислите, че можете да задържите и желанията? - Не, както храната минава прѣзъ насъ, по сѫщия законъ минаватъ и заминаватъ и духовнитѣ мисли, и желанията. Тѣ сѫ форми, които носятъ извѣстни сокове на живота. Използвайте соковетѣ, които сѫ скрити въ тѣхъ, а прашеца пръснѣте въ пространството, което ще се изпълни отново с живот. Ако ги задържите дълго врѣме въ бутилка, соковетѣ ще се развалятъ и Господь ще ви държи отговорни за това. Нѣкои искатъ да станатъ богати съ мисли, но хората лесно могатъ да брѫкнатъ и да ги ограбятъ. /.../ Нѣкой човѣкъ може да брѫкне въ сърдцето ви и да грабне желанията ви. Напримѣръ, една мома изгубва сърцето си и започва да линѣе; или нѣкому грабватъ мислитѣ и той полудява. Защо? - Защото не разбиратъ основния законъ, че всѣка мисъль и желание сѫ изпратени отъ Невидимия свѣтъ, ЗА ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ, СЛѢДЪ КОЕТО ДА ГИ ПУСНЕМЪ ДА ВЪРВЯТЪ ВЪ СВѢТА. КОГАТО ИМА ДВИЖЕНИЕ, КОГАТО ИМА РАЗМѢНА НА МИСЛИТѢ И ЖЕЛАНИЯТА, КОИТО ПРѢПРАЩАМЕ, ЩЕ ПОЛУЧИМЪ СЪОТВЕТНИТѢ СОКОВЕ НА ЖИВОТА. И затуй Христосъ казва: „Азъ съмъ ЖИВОТЪТЪ ”. Сѫщественото за насъ е ЖИВОТЪТЪ! И тъй, трѣбва да впрѣгнемъ на работа всички наши мисли и желания, за да придобиемъ ЖИВОТА. И когато го придобиемъ, ще бѫдемъ свободни граждани и ще се упѫтимъ къмъ това Начало – къмъ Вѣчния Изворъ, отдѣто трѣбва да уталожимъ своята жажда.“(1911.11.08, Въ начало бѣ)

 

 

25.02.2021 г. 18,48 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „Когато искате да работите съ Исуса Христа, СЪЕДИНѢТЕ се съ това Начало! И когато се съедините, ще имате ВСИЧКИ БЛАГА. Силата Христова ще бѫде и ваша сила, и ВСИЧКИ ХОРА НА ТОЗИ СВѢТЪ, КОИТО СѪ ОТЪ ДѢСНАТА СТРАНА НА ХРИСТА, ЩЕ БѪДАТЪ ВАШИ ПРИЯТЕЛИ. ТОГАВА ВСИЧКИ ЩЕ СЕ СДРУЖИТЕ, ЩЕ ТРЪГНЕТЕ СЪСЪ СВѢЩЪ ДА ТЪРСИТЕ ВАШИТѢ БРАТЯ, а Господь ще ви даде съвѣтъ какво трѣбва да правитѣ и съ вашитѣ братя ОТЛѢВО. Ще дойдете отново на Земята да имъ помагате, докато всинца – и ония и отдѣсно, и ония отлѣво – се върнемъ на Небето, за да бѫдемъ едно съ Христа. ТОВА е Началото, ТОВА е Словото, ТОВА е Богъ, за Който тази сутринь ви проповѣдвамъ! И това ЖИВО Слово, което гради, въздига и прѣобразява свѣта, е ВѪТРѢ ВЪВЪ ВАСЪ.

ТОВА е живиятъ Христосъ!“

(1911.11.08, Въ начало бѣ)

1.КАК СТАВА СЪЕДИНЯВАНЕТО С ХРИСТА? - Като разпознаем Неговото Слово, ОТКЪДЕТО И ДА ИДЕ ТО. Като изучаваме Словото Му и го благовестваме нашироко. Като го благовестваме – и едновременно ГО ПРИЛАГАМЕ.

2.КАК СЕ РАЗПОЗНАВА, ЧЕ НЯКОЙ СЕ Е СЪЕДИНИЛ С ХРИСТА? - По това, че всички хора и същества отдясно на Христа, т.е. с ХРИСТÒВА монада, стават техни приятели и имат ВЪПИЮЩА НУЖДА ОТ СДРУЖАВАНЕ. Не само имат тази нужда, НО И ГО ПРАВЯТ. Които нямат тая нужда и не я насищат на дело, издават себе си, че не са с Христова монада, а с някоя друга: или служат на СОБСТВЕНАТА си монада и СОБСТВЕНАТА си истина, правда и дейност, или са вторачени в някой друг с нехристова монада. И ТОВА е добро – добива се ценен опит.

3.ПО КАКВО ОЩЕ СЕ РАЗПОЗНАВАТ СЪЕДИНЕНИТЕ С ХРИСТА? - По това, че след като са се съединили с Него и с истинските си братя, сестри и приятели, с които са живели в Дома на Отца още от Вечността, ТЕ ТРЪГВАТ С ТЯХ ЗАЕДНО ДА ПОМАГАТ И НА БРАТЯТА СИ ОТЛЯВО НА ХРИСТА. Отляво – но отляво на ХРИСТА, не на някой друг! Това означава, че те са от НЕГОВОТО стадо и затова не са без душа, т.е. без монада, но монадата им е замъждяла, понеже са се повлекли по себе си или по някой с нехристова монада и даже без монада. И ТОВА не е лошо – така се добива опит. Но кога това помагане и това спасителство протичат успешно? - Когато с едната си ръка издърпваме падналия в блатото, А С ДРУГАТА СЕ ДЪРЖИМ ЗДРАВО ЗА РЪКАТА НА БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ ОТДЯСНО НА ХРИСТА. В противен случай може и нас да ни издърпат надолу в блатото, или да нямаме сила да спасим потъващия.

4. КЪДЕ СЕ НАМИРА ТОВА ДУШЕСПАСИТЕЛНО И ОЖИВИТЕЛНО СЛОВО, което гради, въздига и прѣобразява свѣта? - В писанията, в църквите, в авторитетите и само в тия, които вече го живеят и проповядват? - НЕ, ТО СЕ НАМИРА ПРЕДИ ВСИЧКО ВЪТРЕ ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС, ако ние сме клетки от тялото на Христа. ИМЕННО ТОВА Е ЖИВИЯТ ХРИСТОС, именно това е ЖИВОТО СЛОВО. Понеже, както Отца Си, ХРИСТОС е ЕДИНСТВО, но е също така и МНОЖЕСТВО. А като множество, Той говори и действа РАЗЛИЧНО във всяка една от клетките Си, които са се родили като човеци. И като действат и говорят всички Негови клетки РАЗЛИЧНО една от друга, същевременно те са в пълна и съвършена хармония - обичат се, приемат се, лансират се един-друг, живеят задружно или си ходят на гости постоянно, а ГОРЕ В ШКОЛАТА СЕ СРЕЩАТ ЕЖЕНОЩНО. В задружния си живот на земята през всичкото си останало време, когато са свободни, те се занимават дружно с най-важната и най-великата заръка на Учителя си – СВАЛЯНЕТО НА ЦАРСТВОТО БОЖИЕ НА ЗЕМЯТА, ТЪЙ КАКТО Е ГОРЕ НА НЕБЕТО. Понеже те редовно ходят горе на небето и знаят как са устроени Новота земя и Новото Небе, стараят се да устроят така и Старата Земя. Тя няма да бъде осъдена да загине, ако е отгледала някъде поне ТРИМА души, които се обичат. Които ще успеят да обединят плановете си и да бъдат много често заедно и в Слово, и в Дело и в Живот – КАКТО НА НЕБЕТО, ТАКА И НА ЗЕМЯТА.

 

 

25.02.2021 г. 13,36 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ще кажете: „Ама азъ знамъ!”. Постоянно все това слушамъ: мѫжътъ казва „Азъ! ”, жената казва „Азъ!”, всички казватъ „Азъ!, „Като мене други НѢМА!”, „Азъ съмъ ГОЛѢМЪ!”… А го гледам, че е само петсантиметрово клонче отъ дървото; пъкъ нѣкой е дори само единъ листъ... Скоро ще дойде есень, ти ще окапешъ, ще отидешъ при корена на това дърво. И тогава ще разберешъ, че има ДРУГО Начало." (1911.11.08, Въ начало бѣ)

 

 

26.02.2021 г. 12,59 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „На физическото поле нѣма условия всички хора да бѫдатъ богати и учени, НО ДОБРИ ВСИЧКИ МОГАТЪ ДА БѪДАТЪ. Пожелайте добродѣтельта, която не принадлежи на физическия свѣтъ!“ (1911.11.29, Словесното млѣко)

КАРТИНАТА Е ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЖИВОПИСЕЦ КИЙТ ДЪНКЪН МАЛЕТ, роден в Пенсилвания през 1948 г. и се нарича "Любовно убежище".

 

 

26.02.2021 г. 16,17 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Нѣкои несмислени жени казватъ: „Защо Господь ме е направилъ жена?" - Ето защо: като жена, вие изучавате едно изкуство, което като мѫжъ не бихте изучили — изкуството да приготвите /в себе си/ млѣкото, съ което трѣбва да отхраните дѣцата си. Вие сте чисто и просто гувернантки на Господа, които отглеждатъ Неговитѣ дѣца. Ако не изпълните майчината си длъжность, Господь ще ви попита: „Защо ви поставихъ на тая важна длъжность? Не трѣбваше такова млѣко да давате на дѣцата си!". — „Ама дадохме вече...". — „Още еднъжъ да не давате, инакъ ще ви уволня!". — „Ама искамъ мѫжъ да стана...". — „Нѣма да станешъ мѫжъ! Ако продължавашъ да искашъ нѣща, които не заслужвашъ, ако си все така упорита, втория пѫть говедо ще станешъ!". (1911.11.29, Словесното млѣко)

ОЩЕ ОТ УЧИТЕЛЯ: Една майка пита с какво трябва да храни детето си. - Тя трябва да го храни със СВОЕТО МЛЯКО. Ако майката няма да има мляко, да не ражда! Щом е родила едно дете и не може да го кърми, то човек няма да стане. През нощта не трябва да го кърми. Когато майка кърми детето си три години наред, тя трябва да живее чист живот, без да допусне нито една отрицателна мисъл в ума си. До три години майката е длъжна да го кърми, но като стане на четири години, то трябва вече да дъвче. Да кажем, на едно дете майка му нямала мляко и го кърмила с млякото на някоя крава или от някоя коза, или от някоя овца, или пък от някоя мечка. - Мислите ли, че туй дете, което никак не е вкусило от млякото на майка си, ще прилича на нея? В първия случай то има качествата на кравата, във втория - на козата, в третия - на овцата, в четвъртия - на мечката... С каквото мляко е захранено, такива качества ще има. Дете, което не е кърмено от майка си, не може да стане човек. Не може да стане гений, нито светия. Дете, което не е кърмено от майка си и което не е чувало гласа на баща си, е лишено от най-благоприятните условия на живота. Майката предава мекота на сърцето, а бащата – светлина на ума и сила на волята. Без майка детето би било твърдо като камък, а без баща то би се намирало в положението на лист, носен от вятъра по всички посоки. Има ли баща, детето ще бъде лист, който се държи здраво за дървото и се ползва от неговите блага. Мекото и милостиво сърце на човека се дължи на майката, а знанието и светлината на ума – на бащата. Аз взимам думите „баща“ и „майка“ в техния широк смисъл.

- ГОРНОТО ТВЪРДЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА ВСИЧКИ ОНИЯ, КОИТО ПОСТОЯННО ЦИТИРАТ ТОЧНО ОБРАТНИТЕ МИСЛИ ОТ БЕСЕДИТЕ ЗА ТОВА, че майката и бащата трявало да живеят надалеч един от друг, дори на две различни планети, да се виждат само за няколко дни в месеца и даже децата да не знаят точно кой е баща им. Да, такива изказвания в беседите има, но те касаят далечното бъдеще, когато майките ще бъдат абсолютно защитени и подсигурени от обществото и приятелите си, и при това този модел няма да е задължителен за всички. Когато има тотална любов, грижа и хармония между всички, присъствието и на двамата родители е най-желателно от природата и от Бога и е най-щастливият и естествен образ на божественото семейство. Каквито и да са причините бащата да е далеч от майката и децата, каквато и да е истината по въпроса за формите на бъдещото родителство и майчинство, майката е абсолютно задължена да не лишава детето от присъствието на бащата, дори и то да е периодично. Ако не – да подсигури приятел или приятели мъже, поне един от които да е най-близък с децата и да им дава всичко онова, което само мъжът може да им даде духовно, душевно и енергийно.

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ЗА ОПАСНОСТИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКОТО И ПРЕРАБОТЕНОТО МЛЯКО:

За млякото, проф. д-р Валтер Вайт

Като цяло, учените са почти единни по въпроса за млекото и млечните проадукти. Най-общо, тяхното мнение е следното: У човека липсват биологични механизми за пълноценно разграждане на млечен белтък от чужд биологичен вид. А след кърмаческата възраст – дори на собствения човешкия белтък! Белтъкът е сложна храна, даже ,по-точно казано, той е „структура”, която трябва да се разгради на съставни части (аминокиселини) посредством ферменти, които са специфични за всеки конкретен вид белтък. И се отделят само там, където има нужда от тях. Затова природата е дала на котката едни ензими, на козата -други, а на човека - съвсем различни, защото не е предвидено котката да бозае от кравата, а кучето- от лисицата...

 Резултатът от заобикалянето на природните закони почти винаги е тъжен. Затова млякото и млечните продукти могат да бъдат вредни за: очите, имунната система (най-вече диабет тип 1, ревматоиден артрит). Поразяват всичко: бели дробове (бронхити, хреми, възпаления), дебело черво (всякакви възпаления), кожа (екземи, обриви), за множество детски болести - от бронхити до бъбречни (товари силно нежните детски бъбреци, които трябва да се справят с извеждането на 6 пъти по-голям излишък от калций и фосфор, съдържащи се в кравето мляко), отмива калция (остеопороза), сърдечни заболявания (заради големия процент наситени мазнини), онкологични заболявания – силно подкиселяване на организма, заради казеина в млякото – казеинът не може лесно да се разтвори в стомаха и организмът е принуден да отдели огромно количество солна киселина, която го подкиселява излишно, като допълнение към другите подкиселяващи храни с всички последствия от това – от отнемане на минерали и калций, остеопороза, до онкология - най-вече рак на простатата, на млечната жлеза, на яйчниците. (онкология не възниква при алкално-киселинен баланс 7.4, а само когато той се измести в посока киселинен, което се причинява в голяма степен и от млякото), цялостно объркване в баланса на хормоналните и половите жлези, с непредвидими последствия в държави като USA, където той още не е забранен. По принцип се прилага само индустриално и е забранен в Европа, но както сме забелязали, в бизнеса моралът не е на първо място, така че всеки дребен производител би могъл да го набави и „вложи” някъде. Може да съдържа гной, кръв, лекарства, хормони, пестициди, бацили, вируси – от кравата.

1. Казеинът е най-големият проблем в кравето мляко! Млякото е различно при всеки биологичен вид и всяко животно отделя различни ензими за да го разгради.

За преработка на кравето мляко телето изработва ензима ренин. Като се отбие, телето вече не го произвежда, и ако се продължи да му се дава мляко, то се разболява и дори умира!  При хората обаче нещата стоят по друг начин – за преработката на майчиното мляко, при бебето отговорен е не ензимът ренин, а симбиотичните бактерии (бифидос), които се изработват В МАЙКАТА и които са в самата кърма и чрез кърмата попадат в бебето! А краве мляко то не може да усвоява дори и докато суче, защото му лисва съответният ензим – ренин. Ензимът ренин при бебето липсва или е в много малки количества до 2 год. възраст! Затова една голяма част от казеина (от кравето мляко, което приема) остава неразграден! Казеинът е сложно вещество с различна структура при различните биологични видове. И всеки животински и човешки вид е създаден така, че да преработва неговия си казеин! А казеинът от други, несъответстващи биологични видове не може да се разгради напълно. Само че точно в това непълно разграждане е и големият проблем, четете внимателно:

Човекът, а и други бозайници имат способността да усвояват и непреработените остатъци от казеина. ЗАЩО?: След раждането си, бебето приема първото си мляко от майката, което обаче е особено, защото в него се съдържат много антитела, които са извънредно важни за имунната система на детето. Тези антитела също са протеини. Но за да достигнат до предназначението си, за да попаднат в кръвопотока, природата е направила така те УМИШЛЕНО ДА НЕ БЪДАТ РАЗГРАДЕНИ от храносмилателната система на бебето! Тази способност - известно количество неразградени белтъци да попадат в кръвта - се запазва не само при детето, а даже и при възрастните.Това не е проблем, стига обаче да се употребяват човешки белтъци. Ако се приемат обаче белтъци от чужд животински вид (напр., краве мляко), организмът ги приема, но може да почне да ги разпознава като ЧУЖДИ ЗА НЕГО ВЕЩЕСТВА. А какво прави имунната система с чуждите вещества? Правилно – атакува ги, изработвайки собствени антитела срещу чуждия белтък. Причината е в това, че тези чужди белтъчнни структури могат да се окажат много подобни на някои от собствените ни клетки и тогава нашите антитела да се насочат към унищожаване на нашите си клетки, а не на чуждите! Това се нарича „автоимунна реакция“. И затова приемът на мляко от чужд вид може да предизвика автоимунни заболявания. (за които се търсят какви ли не други причини).

Количеството белтък в човешкото мляко е 1.2 гр/л. И бебето удвоява теглото си за 120 дни. Белтъкът в кравето мляко е 3.3 гр/л. А теленцето удвоява теглото си за 47 дни. То веднага след раждането скача на крака и се придвижва самò. Високото белтъчно съдържание в млякото на неговата майка е важно за бързото му укрепване и развиване на мускулатура, на костна система. Само че при човешкото бебе нещата стоят съвсем по друг начин. При него акцентът не е да се развият бързо костите и да наддаде на ръст, при него най-важен е един друг орган – МОЗЪКЪТ. От какво най-вече се състои мозъкът? От белтъци? - НЕ. Състои се най-вече от мазнини! Затова съотношението между белтъци и мазнини в храната на човешкото бебе трябва да е съвсем различно, в сравнение с храната на телето. Установено е, че децата, хранени предимно с краве мляко, имат по-малък коефициент на интелигентност, в сравнение с тези, хранени с майчино мляко! И това е ЛОГИЧНО, защото на телето не е заложено от природата да ходи на изпити по математика, а за човека развитието на мозъка е приоритет, и това развитие трябва да започне максимално от рано, без да му се пречи. Затова кравето мляко е добро за телето, а човешкото – за човека.

Могат ли децата да се развиват, пиейки краве мляко? Разбира се, че могат. Даже изглеждат и по-развити на външен вид, в сравнение с тези, които са били на майчино мляко, но те компенсират с по-развит интелект. Така че нещата с белтъка не са на принципа „колкото повече – толкоз по-добре”, особено за малкото дете.

Цитирам статията „Никакво кисело мляко за бебетата!“ от изданието на MEDICAL TRIBUNE от 25.10.2002, за което ще стане дума по-нататък). Цитирам и от Журнал за Педиатрична Гастроентерология и Хранене 1993: „Би трябвало да се потрудим да използваме храни, които отговарят на потребностите на децата и които нямат вредни въздействия. Кравето мляко не отговаря на тези изисквания.” Както се вижда, някои неща са известни отдавна на научния свят, но рекламата не ги признава вече 100 години. Статията продължава: „Бебета, които са хранени с краве мляко през вторите си 6 месеца , имат около 30 % загуба на кръв и чувствителна загуба на желязо чрез дефекацията, (изпразването на дебелото черво). Механизмът е следният: Твърде голямото количество белтък поставя повишени изисквания към храносмислателната система – за да го разгради, тя трябва да отдели повишено количество солна киселина . Тази солна киселина идва в повече за нежното детско чревце, което още не е приспособено. В резултат от нея, чревните стени се разраняват и започват да кървят! Така с кръвта си отива и желязото с изхожданията.

 В MEDICAL TRIBUNE (от 20.09.1996) се казва – „Кръв в изпражненията на малкото дете – това може да е заради млякото.”

 Следващи статии – от Postgraduate Medicine 95/1994 и Digestive Disease and Sciences 1982.

2.ГАЛАКТОЗА. Очните проблеми като катаракта и др. могат да имат за причина употребата на мляко. Тук виновникът е галактозата , която спира да се разгражда от човека от момента когато той спре да суче. Какво пък е това? - Кърмачето получава енергията си под формата на млечна захар, състояща се наполовина от глюкоза и галактоза. Млечната захар се нарича ЛАКТАЗА. Тя се разгражда до ГЛЮКОЗА и ГАЛАКТАЗА посредством ензима лактаза. У малка част от хората той запазва действието си и през годините. ГАЛАКТАЗАТА обаче се разгражда чрез ензима Б-галактозидаза, който при всички хора спира да действа след кърмаческата възраст. Галактозата е нещо като резерва на глюкозата, организмът посяга към нея, когато има недостиг от глюкоза. Но след отбиването на кърмачето, генът, който отговаря за преработката на галактозата, вече не е активен (точно както и ензимът ренин за преработка на казеина от млякото). Възрастният човек не може да преработи галактозата. Или генът е дотолкова дезактивиран , че практически, процесът не работи. Какво се случва? - Организмът лесно се справя с глюкозата от млякото , но с галактозата не знае какво да прави. А все някъде трябва да я сложи. И той започва да я складира, да я отлага на различни места в тялото: 1. В кожата или в подкожието (което е всъщност ЦЕЛУЛИТ) 2. В очите (настъпва катаракта) 3. В ставите, което съкращава тяхната подвижност и води до болки в тях. Отлага я и на други места по тялото,эа това се характеризира със съответната симптоматика, която лекарите щамповат с някаква „диагноза”).

3. Млечните продукти са много богати и на мазнини и холестерин. Само че мазнините са такива, че холестеринът в тях е оксидиран, т.е окислен. Заради контакта му с въздуха при преливане на млякото, преработката и разнасянето му, той е много по-вреден от обикновения холестерин. Защо? - Заради свободните радикали, които се образуват точно при окисление на мазнините. Този лош холестерин по-нататък си знае работата – склеротични плаки в артериите, инфаркт, инсулт. Свободните радикали също си знаят тяхната – преждевременно остаряване, някой ден рак - и т.н. При кърменето това не се случва, бебето го поема директно, без да се стига до окисляването му.

Мазнината в млякото е много и това означава повече калории, които е по-добре да се приемат под формата на сложни въгрехидрати, защото те се разграждат лесно, и при това - засищат. А мазнината не засища толкова и провокира към още по-голяма консумация на мляко. Някой сигурно си мисли, че калориите са си калории, без значение откъде ги набавяме. Но не е така. Калориите от въглехидратите са по-важни за организма заради глюкозата в тях и затова той преработва първо тях, а чак след това започва да преработва калориите от мазнините. И ако няма нужда от всичките калории, които са в мазнините, той просто ги „зарязва” и ги отлага някъде по тялото. На практика, производителите на мляко ни лъжат за процента масленост. (отново жонглиране с терминология). Те измерват сътношението на мазнината към водата, а не към целия продукт! И затова четем че млякото съдържало 2-3% , като на практика това е съвсем иначе: чаша мляко – до 49%, „обезмаслено” – 20% , сладолед и кисело мляко – до 50%, мазно сирене – до 65%! В среднодневното потребление на мляко се съдържа толкова холестерин (160 мг), колкото при 50 резенчета колбас.

4. Лекарите отдавна свързват употребата на краве мляко в детска възраст и с диабет тип 1. Механизмът беше разгледан по-горе – организмът атакува собствените си клетки, които не успява да разграничи от чуждите, защото много наподобяват неговите. Оказва се, че структурата на казеина е много подобна на структурата на клетките на панкреаса. Организмът разпознава казеина като антиген (чужд агент) и отделя антитела, за да го обезвреди. Но се случва в един момент тези антитела да се насочат към клетките на панкреаса - и ги разрушава. Разбира се, това не се случва винаги, но е често. Особено при повишена и продължителна консумация на мляко. За това докладват различни изследвания, публикувани в различни научни списания: „Diabetologia” 1994 /, бр. 37, Am J Clin Nutr. стр. 381-387, 1990 51 стр 489-491, DIABETES Care 1994 , New England Journal of medicine 1992 302-307 ) Практически, това се оказва основната причина за диабет тип 1 !

Във Финландия потреблението на млечни продукти е 2-3 пъти по-голямо от това в Испания. Диабетът във Финландия – много високи нива; в Испания – много ниски. (Изследвания на учени от Хелзинки. В публ.02.11.2000 в Германия – Arzte Zeitung немски лекари правят също връзка между сухото краве мляко и диабет тип 1). В Лансет един медицински журнал съобщава пак същото – употребата на млечни продукти в ранна възраст може да е причина за диабет в по-късна възраст. Намерили се критици, издирили в Япония деца, страдащи от диабет тип1, които не били употребявали краве мляко. Обаче при по-детайлно изследване на „случая”, се оказало, че самите майки са употребявали много млечни произведения и затова организмът им, по описаната вече логика, е решил да се освободи от натрупания неразграден казеин... посредством кърменето! И по този начин този казеин, дошъл от майката, на практика е провокирал диабета у децата , неупотребявали краве мляко.
Медици в Рим и Лондон изследвали 47 пациента с диабет тип1. Оказало се , че 51% от тях имат имунни клетки, активирали се и причинили заболяването при срещата си с Бета-казеин протеина от кравето мляко. От контролната група само 2.7% от хората имали такива клетки. Има расови различия в неспособността за преработка на лактазата от млякото. Например, в Дания това са 2%, при индианците – 50%, при американските негри 70% , в Гърция 85% , а в Азия – 85-90 %.

5. ОСТЕОПОРОЗА – причините за нея са комплексни, но една от най-определящите е твърде много протеин в храненето! (American Journal of Clinical Nutrition 1974, 27 (9) ournal of Nutrition 1981 ,111,(3), Science 1986 ,233.

 Калцият е много необходим за борбата с остеопорозата. ДА, но… в кравето мляко наистина има много калций. Тогава може ли да считаме млякото за негов добър източник? Не! В млякото калцият съжителства с голямо количество животински белтъчини. Правени са стотици изследвания, с един и същ извод: „Жените , които си набавят калция от животински белтъчини, имат 3.7 пъти повече счупвания от тези, които използват растителни източници.” (American Journal of Clinical Nutrition 2001). Причината е, че растителният белтък не провокира отделяне на такова голямо количество киселина. А подкиселеният организъм връща баланса чрез изземване на калция от костите. Това води до загуба на костна маса. Най-силно, то се проявява при жените през менопаузата. Съществува парадокс – на хора, страдащи от дефицит на калций, предписват допълнително количество калций, но от мляко. А тук отново има проблем, и той не се състои в недостиг на самия минерал, а в компрометираната вече система за усвояване и ВГРАЖДАНЕ на калция, а именно – в клетките-остеобласти. При нарушен киселинен баланс, плюс влиянието на неусвоения казеин, тези клетки спират да функционират. При връщане на алкално-киселинния баланс в норма, тези клетки отново стават активни. И тогава няма нужда от таблетки или животински продукти с калций. Дори да се приемат 1400 мг калций на ден, човекът, приемащ голямо количество протеини на ден, ще губи до 4% от костната си маса всяка година. (American Journal of Clinical Nutrition 1979;32.)

Интересна е таблицата за чупливост на костите при жени в различните държави. Най-малко счупвания има в Южна Африка (не се употребяват млечни) - 5 на 100 000. Най-много – в скандинавските страни (Норвегия и Дания) – 200 на 100 000 . А там е най-голямата консумация на млечни продукти! Въпреки това, лекарите им, когато установят дефицит на калций, предписват употреба на колкото се може повече … млечни продукти. От статистиката се вижда обаче, че това май не им помага много.

6. Има изследвания, че в области с разпространена кравешка левкемия числото на болните от човешка левкемия също е много високо. Установено било също, че пренасящата вируса на левкемията крава дава много повече мляко от здравата! (коя от двете би избрал производителят на мляко?...). НЕ е задължително кравата да е болна, въпреки заразоносителството, но още не е проучено добре как процедира вирусът, когато попадне в човешкия организъм посредством млякото ѝ. (American Journal of Epidemiology 1980; 112 Science 1981;213.)

Канадски учени установяват през 2001 много тясна имунологична връзка между множествената склероза и диабет тип 1. И при двете заболявания, имунните клетки реагират силно на млечни белтъци от краве мляко. Много болести като туберкулоза, бруцелоза, дифтерит, Q-треска, скарлатина, чума, гастроентерит ио др. могат да се пренасят чрез кравето мляко. Journal of Dairy Science 1988 ;71

Млякото е превъзходен носител на инфекции! Заради мазнината му, бацилите, попаднали в организма, са защитени от стомашните сокове, а понеже то е течност, в нея те свободно се придвижват извън сектора, където се отделят тези стомашни сокове, и се настаняват в безопасното дебело черво. (Journal Of the American Medical Associacion 1984;252).

Направени са опити, при които се установява следното: Преди пастьоризацията, в млякото нормално присъстват малко количество патогенни бактерии, успешно потискани от млечните бактерии (лактобацилос и др.) Обаче след пастьоризацията полезните бактерии почти измират, а патогенните – не. Останали без естествения си враг, патогенните започват бурно размножаване. Така в млякото може да има и салмонела, и стафилококи. (Пастьоризираното мляко, оставено на топло, гние, а не вкисва, както ако не бъде пастьоризирано). (New England Journal Of Medicine 1985;312.) Детската смъртност до 9 месеца е 8,5 % в страни, където на бебетата се дава краве мляко, и 0,15% в страни , където то не се употребява. Освен това лекарите наблюдават, че в страните, където се употребява краве мляко, нивото на всевъзможни болести и инфекции е много по-голямо.

Болести, които медиците свързват с употребата на краве мляко: хронична умора, диария, хиперактивност, алергии, астма, ранна атеросклероза, диабет1 и 2 , ревматоиден артрит, акне, обриви, понижен коефицент на интелигентност. Рак на простатата, на правото черво, на млечната жлеза.

7. АЛЕРГИИ. Около 90% от алергиите се причиняват от употреба на краве мляко (астма, мигрена, кожни проблеми). Само чрез прекратяването на приема му може да се постигне пълно излекуване.

Израелско медицинско списание твърди , че млечните продукти са основната причина за алергиите, астмата, проблемите със съня, мигрената. (Israel Journal of Medical Science 1983 ;19 , Pediatrics 1989 ;84) В таблица от American Cancer Society са представени случаите на рак на простатата и на млечната жлеза в различните страни. Както може да се предположи, страните с най-голяма честота на тези заболявания са Швейцария и Норвегия – най-крупниете производители и потребители на млечни продукти в света. В друга таблица е представена статистическа информация за рака на простатата в Америка, по слоеве. При чернокожите този показател е два пъти по-голям, защото те имат генетична непоносимост към млякото. Чернокожите, също така, страдат 4 пъти повече от сърдечни заболявания. Причината е същата. Знае се, че в Африка е пълно с гладуващи и умиращи като мухи деца. Въпрос: какво им праща милостивият Запад като хранителна помощ? Как какво – сухо мляко на прах!

Калцият от кравето мляко се усвоява 25%. (и заради това, че в него няма достатъчно магнезий, необходим за разграждането на калция). Останалите 75% отиват да неутрализират повишената от самото мляко киселинност. Обаче не всичките 75% се разграждат, поради което причиняват допълнителни проблеми на организма с извеждането на неразградения калций Най-често той се кашира в някоя тъмна нишичка – в някой кръвоносен съд.

8. Кравето мляко прави и ХОЛЕСТЕРОЛНИ ПЛАКИ по кръвоносните съдове, в които има холестерол и КАЛЦИЙ. Същият калций, който е иззет от костите, за да неутрализира подкиселяванията от млякото. Обаче остатъкът от него не може да бъде нито изведен от бъбреците (заради свръхколичеството му), нито вграден обратно в костите (защото остеобластите на са в състояние да направят това). Тогана организмът решава да го отложи тъкмо в съдовете и ставите.

Какво си доставяме от „купешкото“ краве мляко? – Допустимо е по нормативи определено съдържание на фекалии, вируси, бактерии, хормони, антибиотици, органични пестициди (1000 пъти по-концентрирани, отколкото са били в храната на животното, защото се натрупват в кравата)

Малко и накратко за сиренето и кашкавала. В процеса на производство, глюкозата се усвоява от бактериите, остава само галактозата (която не се преработва от организма), оксидираният холестерин (най-лошия), казеинът, голям процент мазнини. Попаднали в стомаха, сиренето и кашкавалът стоят там много дълго, защото много бавно и трудно се разграждат, (затова създават чувството за ситост). Това, което идва от стомаха и попада в червата е високо концентрирана и силно киселинно-образуваща смесица от казеин, галактоза, холестерин. Кашкавалът е възможно най-киселинно-образуващият от всички възможни хранителни продукти.

9. БЕЗПЛОДИЕ: Екип учени от Америка и Финландия докладва, че в области, където се употребява много краве мляко, съществува и голям процент жени с проблеми в това отношение. При това –още във възрастта 20-24 години. (SCIENCE NEWS 12.03.1994) Причината отново е лактозната непоносимост. С възрастта, проблемът става още по-изразен. Неразградената галактоза се напластява в тръбите и така се затруднява или прекъсва достъпа до яйчниците! Цифрите са много показателни: В Тайланд, където 98% от жените са с лактозна непоносимост, способността за забременяване на жените от 35 до 39 г. е само 26% под оптималната стойност. А в Англия и Австралия, където лактозната непоносимост се среща само при 5% от жените , този показател е цели 82%. При мъжете положението също не е цветущо. Тук експериментите са направени не с хора, а с маймуни. Резултатите – при употребяващите мляко маймуни – подвижност на сперматозоидите, 3 пъти по-малка, хлюс голям брой дефектни такива. При това, всичко казано дотук се отнася за суровото мляко! Ако то се приема сварено или като кашкавал, тогава положението е още по-лошо, защото над 70 градуса настъпва денатурация на белтъка и смърт на клетката. Това изисква още по-големи усилия от страна на организма, за да изведе отпадните продукти, и затова е свързано с още повече зашлаковане от отпадните продукти, които не е успял да изведе, както и от трупна отрова - отпадните продукти от бактериите-редуценти, които разлагат мъртвия белтък). Част от тези шлаки се отлагат в кисти, миоми, полипи, в междуклетъчното пространство, в дебелото черво под формата на фекални камъни. Да, това се случва при разпада на кравешкия (или козия или овчия) млечен белтък, ЗА КОИТО ПО ПРИРОДА ЧОВЕК НЕ Е ПРИГОДЕН. А такива зашлаковани тъкани после стават благодатна среда за заселване на всякакви бацили, микроорганизми и паразити , за което и досега обвиняваме всичко друго, но не и млякото (https://www.youtube.com/watch?v=gJMhLsNm1cc)

 

 

26.02.2021 г. 17,21 ч.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕКТАНТСТВО:

УЧИТЕЛЯТ: „Всѣки сектантъ твърди и проповѣдва: „Това, което проповѣдвамъ, е истинското християнско учение, онова не е.". (1911.11.29, Словесното млѣко)

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ТОВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ-АКСИОМА, сектанти са и православните, и католиците, и евангелистите, и всички останали псевдохристиянски деноминации, ВСЯКА ОТ КОИТО СЧИТА СЕБЕ СИ ЗА ЕДИНСТВЕНО ПРАВА, А ДРУГИТЕ – ЗА НЕПРАВИ. В тази светлина, такива са и езическите църкви и учения, ако твърдят същото; сектанти са и атеистите, държавите, икономистите, технократите, партиите и т.н. От всеки един сектант без изключение, особено от най-нахъсаните, излизат ТАКИВА миризми и същества, с които не могат да се сравнят нито едно оръжие в света, нито една помийна яма, нито едно бойно отровно вещество! Това, че те не ни убиват веднага, се дължи на най-коварната наука и стратегия на сектантството: чрез злобата си, то предпочита да пие живота на различните МНОГО ДЪЛГО ВРЕМЕ. То унищожава бързо и съзнателно само тия противници, които са най-дейни и талантливи - за назидание. За сектантите, съществуването на големи маси от разномислещи е главната питателна среда, тъй като ЗА ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯ ВАМПИР СЛАДОСТТА НА ОТРИЧАНЕТО И ОМРАЗАТА Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА, ОТКОЛКОТО ОТДАДЕНОСТТА МУ НА НЕГОВИЯ СОБСТВЕН ЕГРЕГОР. Нещо повече: упѝрите, каквито са всички идеологически смукачи, са ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ детонатори на войните, болестите, катастрофите и всички останали кръвопролития. ТЕ ИМАТ СМЕТКА ОТ ТЯХ: праната от изтеклата кръв и страдщата или унищожена плът се стича на огромни реки именно към гърлата на егрегориарсите, търговците, политиците, учените, технократите, урбанистите и най-фанатичните им клиенти и зомбанти. А без омраза към инакомислещите, няма как да се включи детонаторът.

 

 

26.02.2021 г. 21,26 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако не станемъ сътрудници на ония, които живѣятъ на Небето, какво мѣсто ще имаме ние на онзи свѣтъ? И когато Господь казва да се самоотречемъ, да изгубимъ своя животъ, Той разбира да го изгубимъ не за свинетѣ, а за ония, които седятъ на по-високо стѫпало отъ насъ. САМО ТОГАВА ЩЕ СПЕЧЕЛИМЪ!". (1911.11.29, Словесното млѣко)

- ДА ГО ИЗГУБИМ, ЗНАЧИ ДА ГО ПОЖЕРТВАМЕ, НО КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА? - Означава да пожертваме стария си живот, старите си вкусове и навици, старите избори, които сме правили досега. Дори и да сме се жертвали, понеже имаме душа, ние сме го правили за същества, които не еволюират или се развиват в съвършено различна посока от нашата, която ни е определил Бог. А има и друг вид жертви – да подарим живота си с радост и щастие на по-напредналите от нас. Тогава това вече не е жертва, а съзвучие.

И НАИСТИНА, ВРЕМЕ е вече да се обърнем кръгом и да се огледаме. Има ли около нас същества, които живеят на Небето? Дали тия, които говорят за Небето, самите те живеят на Небето – или само си представят това и се представят и на другите за такива? Ако понякога Някой ни качва на Небето по милост, защо не виждаме там тия, които тука много знаят за Небето? А от Словото и от някакъв опит вече знаем, че Небето никога не ни е лишавало от свои хора, които са постоянно около нас и които живеят едновременно и на Небето, и на земята. Ако разпознаем такива, защо да не почнем да сътрудничим НА ТЯХ, а не на тия, които ги няма на Новата Земя и в Новото Небе? Ако някой е имал шанса да учи при мъдреците какви са белезите на по-напредналите от нас, няма ли да ги разпознае и да работи заедно с тях? Ако са ни разкрили какво е лицето, какъв е черепът, какво е поведението на по-напредналия, с радост ще отдадем част от живота си или целия си живот, за да станем чираци при такива! И какъв е най-главният френологически белег, израз на най-главната черта на по-напредналия? - СЪЗНАНИЕТО МУ, ЧЕ ИМА И ПО-НАПРЕДНАЛ ОТ НЕГО НА ЗЕМЯТА. Неутолимата жажда на такива да бъдат И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, а не само авторитети, водачи и фактори, украсява живота и аурата им с най-съвършения венец на Постижението: мекотата на човешкия дух, мекотата на човешката душа, мекотата на човешкия ум и мекотата на човешкото сърце. Тогава и речта им става блага и нископоклонна пред Божественото у другия, независимо дали другият е въплътен херувим на земята, някой грешник или някое малко червейче по пътя им, надарено с искра от Бога.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

Аз ТЕБ Те търся, Твоя ВЕЧЕН род,

 додето дишам в този мой живот!

 И в следващия, мой Баща Велик,

 за ТЕБ ще бдя от първия си миг –

в СЪРЦЕТО ми е свидният Ти лик!

 Аз ТЕБ Те търся, своя вечен род –

със брод или и без следа от брод.

О безконечен, безконечен Ти!

 Различни - и все същите черти...

 Не знам къде ще дойдеш този път,

 но в мене взривни чувства се тълпят,

 защото съм от ТЕБЕ дух и плът!

 От ТВОЕТО Дърво съм дъх и плод –

аз ТЕБ Те търся, Твоя свят Народ! 

 

 

26.02.2021 г. 10,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Не бива да се възприематъ още отначалото твърди учения, които може да причинятъ смърть. Нѣкои често казватъ: „Искаме да бѫдемъ духовни". - Какво подразбиратъ тѣ подъ това: дали да се затворятъ въ себе си, да бѫдатъ спокойни и да мислятъ и съзърцаватъ? - Това не ги прави духовни.“ (1911.11.29, Словесното млѣко)

КОМЕНТАР: БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ, ЗА РАЗЛИКА ОТ НЕБОЖЕСТВЕНИТЕ, неизменно подчертават доминацията на СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СЪЩНОСТ НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ. Разкриват ни смъртоносните имитации на „твърдите“ учения, които не са словесно мляко. Говорят ни за огромната опасност от индивидуалистичните, егоистични и съзерцателни учения. Призовават ни към ПЛЪТНА, РЕАЛНА И ДИНАМИЧНА ОБМЯНА с божествената околна среда, КОЯТО СЪЗДАВА ЖИВОТА. Умът, сърцето и душата ни трябва да са „НА МАКС“ в това интензивно общуване с природата и със съществата, създадени от Бога.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Да бѫдешъ духовенъ, ще рече да бѫдешъ въ съприкосновение съ окрѫжаващитѣ условия - съсъ срѣдата, съ почвата, върху която живѣешъ. И едноврѣменно да реагирашъ ПРАВИЛНО на тази почва, на срѣдата и условията — елементите, които създаватъ живота. Най-високото положение, което може да заеме човѣкъ, е когато умътъ, сърцето и душата му, като мощни сили, сѫ на своята висота въ МАКСИМАЛНОТО си развитие.“

БОЖЕСТВЕНОТО НЕ ОТХВЪРЛЯ „ТВЪРДИТЕ“ УЧЕНИЯ, но казва, че те са за порасналите пълновъзрастни души, които имат духовни „зъби“ и могат да ги приемат в себе си безопасно. Словесното мляко обаче е за милиардите духовни младенци, за които Бог се грижи като най-нежна Майка. Даже и науката днес има теория, че ракът и много други болести с летален изход се дължат на твърдите храни, които вкарваме в себе си без много дъвчене. Стомахът и червата искат само сок, а мозъкът - глюкоза – само тогава можем да бъдем здрави. Именно затова божествените учения, и на първо място Христовото, в най-демократичния си и обширен вид са на първо място СЛОВЕСНО МЛЯКО – максимално прости и достъпни ЗА ВСИЧКИ. При нас те отговарят на НЕДЕЛНИТЕ беседи, а в известна степен – и на ОБЩИТЕ. Защо първите са в неделя, а вторите най-вече в сряда, в продължение на 22 години? - СЛЪНЦЕТО И МЕРКУРИЙ в максимална степен отговарят на ДЕМОКРАТИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОСТТА в божествените учения. Това не значи, че в неделните беседи и тия за Обищия клас няма мъдрости и за най-развитите същества в Битието, включително и за божествата и ангелите, които присъстват на беседите. Когато един божествен Учител говори, Той разкрива тайни, абсолютно недостъпни дори за най-върховните елохими и зелохими, ако те не присъстват лично на Негова беседа, КОГАТО ТОЙ Е В ПЛЪТ НА ЗЕМЯТА или на някоя много специална планета в битието, подобна на нея. Такива планети има и в центъра на някои от най-напредналите слънца. Земята, например, известна с името Анхира, е единствената планета в нашата вселена, която продуцира с най-върховно качество и най-голям дебит така наречената „мая за абсурд“, без която смъртта, дори при боговете, минаващи за безсмъртни, е неизбежна. Обаче в неделните беседи и тези за Общия клас тия „бацилис булгарикус“ плуват като течните кристали във флуида на Словесното Мляко. Невръстните души ще ги приемат заедно с него, без да ги разберат, но все пак те влизат в тях най-лесно именно по този начин и се посаждат като семена във висшите им тела, за покълване в далечното бъдеще. Най-високите Посветени на планети като Земята от рода на Цар Соломон, Йоан Богослов, Аполоний Тиански, Седир, Айнщайн, Макс Хайндл, Рудолф Щайнер, Рене Генон, Далай Лама, папа Йоан XXIII, равин Даниел Цион, Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор, Достоевски, Толстой, Арнолд Бенет, Джубран Халил Джубран, Херман Хесе, В.И.Крыжановская, Ян Ван Райкенборг, Николай Калерт, хималайските Учители, Джиду Кришнамурти, Едгар Кейси, Ричард Бах и др., до един са се излъчвали от телата си, докато са били в човешко тяло, и са присъствали и присъстват на лекциите и беседите на Мировия Учител през всички векове, при всичките Му въплъщения на нашата планета, още отпреди Хермес Трисмегист. Те вземат есенция и мая за абсурд именно от течните кристали, плуващи в Словесното Мляко; такива като тях се въплъщават отново и отново, по благодат и заради заслуги, около Учителя на Земята и физически, какъвто беше Венецианецът. Ще бъдем много изненадани един ден като узнаем, че някои от тях и до днес присъстват в по-горните класове на Учителя с ТВЪРДА ДУХОВНА И БОЖЕСТВЕНА ХРАНА от рода на Специалния, Извънредния, Евродоровия и т.н., както и в класовете Му на Новата Земя и в Новото Небе.

АВАТАР И ЯТАК:

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1231&book=35

 

 

27.02.2021 г. 10,32 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Може ли човек да иска всичко от онзи, който го обича? Какво му е дал, за да иска всичко от него? Ум даде ли му? Сърце даде ли му? Воля даде ли му? - Ако нищо не си му дал, с какво право му искаш всичко? “ (1942.08.12о.Силният)

НАЙ-ХИТРИТЕ, НАЙ-КОВАРНИТЕ дават на жертвата си какви ли не фабрикати на прокълнатата цивилизация, с единствената цел да получат компенсация: ДАВАТ КАТО ТЪРГОВЦИ, ДАВАТ С ОЧАКВАНИЯ. От своя страна най-глупавите - хората с най-нисък идеал - харесват тия фабрикати и се продават на имащите заради тях. Не разбират ли, че почти всичко ръкотворно, създадено от смъртни, причинява в крайна сметка робство и смърт?

 

 

27.02.2021 г. 11,35 ч.

 

НЕОЧАКВАН ОТГОВОР НА ПОРЕДНИЯ ВЪПРОС ОТ ПРИЯТЕЛИ ОТНОСНО ВРЕМЕТО ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ ЗА КОНТАКТ С НЯКОЛКО ЗВЕЗДИ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА, сред които Ахернар, Прис и Сириус. Опити КОИТО НЕ СА СПИРАЛИ ОТ 27 ГОДИНИ НАСАМ, А С ГЛАВНИЯ ВОДАЧ - от много хиляди години; 157 години през последните три века.

 

Получи се най-странното нещо, което никога не бяхме очаквали, след толкова много години успешни експерименти за контакт със звездите - ПОЛУЧИ СЕ ЗАБРАНА! Засега не дават и отговор - та нали това беше инспирирано именно от тия, които сега ни забраняват? Странна работа... Това не пречело всеки желаещ сам да си проучи текстовете за досегашните опити, да определи координатите на съответните звезди и точните условия и време за експеримента с всяка една от тях. ПРОСТО ЗАБРАНЯВАТ НА НАС, КОИТО БЯХМЕ ДОСЕГАШНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ, НАРИЧАЙКИ НИ "СЪУЧАСТНИЦИ".Но имаме хипотеза, на базата на предишни обяснения в текстовете: небесните полети и контакти искали ежеседмични, ежемесечни тренировки с опитни инструктори НА МЯСТО, а ние сме били пилеели езотерични сведения за хора, които нямат и помен от намерение да бъдат ученици НА ТЕРЕН - живеели си както си живеят всякога, пък искали да участват в "мармалада"... ВЕРОЯТНО Е НАСОЧЕНО КЪМ ОБЩАТА МАСА ОТ ЧЕТЯЩИ - над 400 хиляди интересуващи се само в два от всичките ни сайтове, но интересуващи се ДИСТАНЦИОННО. На място са дошли да се срещнем само десетина души - 0.0025% от всички любопитни...

 

 

27.02.2021 г. 13,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Най-първо двама млади, които се обичат преди да са встъпили в търговски отношения, те се обичат и уважават. (Новораждане, 12.7.1942)

ХРИСТОС: Защото, където двама или трима са събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях. (Матей 18:20 )

УЧИТЕЛЯТ: „Трябва ли да обичаме? – Ще обичате, разбира се! При това, колкото повече същества обичате, толкова по-добре за вас. За да любиш всички, първо трябва да си роден ОТ БОГА.“ (1942.08.12о.Силните)

 

 

27.02.2021 г. 09,44 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ Е ЗАЛОЖИЛ физиохигиената, психохигиената и социохигиената на човечеството още от най-древни времена, многократно ни ги изяснява и днес. Философи от ранга на Платон също са давали модели за идеалната държава, но са си представяли подобряването на расата чрез насилствени мерки – например, ненормалните, егоистите, злите, престъпниците и приемащите нечисти субстанции да се скопяват.

УЧИТЕЛЯТ: „Кой трябва да се жени? – Само онзи, който е умен, добър и здрав. Той ще създаде здраво и добро поколение. Ако не си умен, добър и здрав, по-добре не се жени. Няма защо да се жениш - да създаваш хилаво поколение. Светът се нуждае от умни, добри и здрави хора! Всяка мома и всеки момък, които искат да се женят, трябва да отговарят на тези изисквания. В такъв случай, нека се женят. – Каква е Божията воля? – Волята Божия е определена: жени се само умният, добрият и здравият. Бог създаде първите хора умни, добри и здрави, и позволи им да се женят. На онези, които не са умни, добри и здрави, ТОЙ ЗАБРАНЯВА да се женят.“

(1942.08.12о.Силният)

НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА БЪДЕЩОТО ОБЩЕСТВО ДА ВЪВЕДЕ ОФИЦИАЛНО ПРАВИЛА И ЗАКОНИ ЗА СЕЛЕКЦИЯТА НА ХОРАТА, КОИТО ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА СТАВАТ РОДИТЕЛИ, обаче това не би трябвало да става насилствено. Ще бъдат въведени физиохигиенни, психохигиенни, социохигиенни и културхигиенни карти на личността, които ще отразяват безпогрешно кой какво харесва и с какво се занимава години наред, тоест - колко чиста му е кръвта, аурата и плътта. Това се разпознава даже по косъма – той показва историята на пречистванията и замърсяванията ни. Има светове, в които това е реализирано насила чрез периодични и внезапни проверки, но по-висшите цивилизации провеждат тия наблюдения и тестове дистанционно и незабележимо за индивида, за да не го смущават и да не карат някои да се самопречистват с користна цел. Какво означава това? - Има общества във вселената, които дават битови и социални привилегии на хората, в зависимост от степента на тяхната биологическа и психическа чистота. За съжаление, в много случаи това води до появата на хигиенна аристокрация с големи привилегии и на демос с нечиста кръв и лоши навици, който счита себе си за онеправдан – стига се даже до бунтове и погроми. Истинската селекция, според най-висшите изисквания, се е провеждала от Небето и на Земята винаги, но ние си мислим, че всичко тук става безнаказано, хаотично и случайно. Това е само привидно, тъй като Земята е едно универсално училище за изпитване на добродетелите и пороците и наблюдаване на резултатите. Тук има пълна свобода на волята всеки да прави каквото си иска, дори с най-лошите последствия. Но в крайна сметка, хората с висок вкус и идеал биват разпределяни по райските светове, докато останалите остават в зоната на страданията и даже попадат в адовете на вселената. За небесните наблюдатели и земните им „агенти“ тук не са нужни медицински тестове и уреди. За тях чистотата ни и еволюционното ни ниво са като на длан: те ни виждат прозрачни, само с един поглед сканират тялото, лицето и черепа ни, познават безпогрешно по миризмите ни и аурата ни какво вкарваме в нас, какво харесваме, какво и кого избираме, как живеем. Абсолютно никого не съдат и не унижават, не се разкриват каква роля имат на земята. Обаче постепенно набират контингент от мъже и жени с висок идеал и чисти навици, за да ги запознават уж случайно и да подобряват по този начин човешката раса. Така най-чистите и най-достойните възлизат, двама по двама и на цели групи, на Новата Земя и в Новото Небе. Те са ИСТИНСКАТА човешка аристокрация. Доколкото зависи от нас, ако се съобразяваме с божествените учения и вече имаме някакъв опит, това бъдеще можем да го приближим. Взимаме пример от Посветените - на всеки от тях са „зачислени“ по-малко или повече души, за които те отговарят лично пред Бога. Те могат, но не искат да съдействат за насилствени закони и мерки при регулацията на размножаването, ОБАЧЕ ИМАТ ПЪЛНОТО ПРАВО И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРЕД БОГА да наблюдават хората и да правят качествени селекции. Като ясновидци, те и ангелите с десетилетия наблюдават момичетата и момчетата още отпреди сегашното им раждане на Земята и преценяват кои имат най-висок идеал, кои се пазят от замърсителите на традицията и цивилизацията и вкарват в душата и тялото си само най-чистите неща и субстанции, създадени от Бога. Тия, които съдят, говорят лошо, пушат, пият алкохол, ядат месо и други вредни храни и пр.; които общуват с нечисти хора и харесват инферналната продукция и култура на Интервентите, Посветените никога не включват във виртуалните си групи за запознанства и евентуално родителство. Само проверяваните с десетилетия те, естествено и постепенно, започват да водят по райските места на Земята и в Небето, да ги запознават и да очакват зрелите души да се влюбват и съединяват според нивото на тяхната висока еволюция и префинен вкус, на божествения си усет и идеал.

 

 

 

28.02.2021 г. 11,13 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ:

Хората са наредени в известни системи, които трябва да знае онзи, който помага. Казвате: "Еди кой си човек е мой приятел, аз го познавам добре". - За да познавате някой човек, за да го наречете ваш приятел, вие трябва да сте в една система с него. Щом сте в една система с него, между вашите мисли, чувства и действия ще има единство, вие ще бъдете в хармония с него. Само при тези условия между вас ще съществува истинско приятелство. Въз основа на този вътрешен закон се образуват окултните школи: сродни души с еднакви стремежи и разбирания се събират на едно място и образуват цяла система. (Свещеният олтар, 9.2.1927)

Сродни души са ония, които всеки момент повдигат и облагородяват характера си.(Правилни връзки, 4.9.1929)

За да станеш ти поет, момата трябва да те обича. Този поет за нея пише. Най-хубавите работи поетът пише за тази мома, която го обича. Цялата нощ бленува, цялата нощ, всичките стихове все като нишка проникват в неговия ум, защото тя е пред очите му. Той ще пише и за народа, и за Бога, и за други неща, но главното е тя. Това са сродни души! Има една душа в света, без която ти не можеш да прогресираш, туй трябва да го знаете! Ти, като си излязъл от небето, си излязъл с тая двойна душа, която те подкрепя и е била тил в твоя живот. Ти прогресираш, понеже тя върви с тебе и в училището, и в страданията ти; и в тъмница ако си, и в беднотия - навсякъде върви с тебе, навсякъде не те оставя. Където и да си, и до смърт като дойдеш, ти казва: „Не бой се, ще те освободя!". Тя е дошла да те освободи от всички страдания. (Три пътя, 29.8.1932)

Някои наричат мъжа и жената "сродни души", но щом две сродни души се оженят, всичкото сродство изчезва. Женитба между сродни души не съществува. (Ако имате Любов, 25.2.1934)

Истинска любов съществува само между сродни души. Ако две сродни души се срещнат на земята, радвайте се на тяхната любов! Те изпращат от своята любов и на вас. Оттук се вижда, че хората са скачени съдове. (Подмладяване, 27.1.1935)

Щом намерите вашите сродни души, тогава можете да намерите Христа, можете да бъдете граждани на Царството Божие. Това е естественият път, по който трябва да се върви. ТОВА е, което Христос преди две хиляди години е говорил. (Двата метода и двата пътя към сродната душа, 7.4.1935)

Аз ги наричам сродни души: тя, като търси своето щастие, търси и твоето щастие. (Както Бог мисли и прави, 2.5.1937)

Всички окултисти казват, че има седемстотин седемдесет и седем прераждания кардинални, и дванадесет Божествени. 777 кардинални са тия, дето човек велики работи върши, А 12 прераждания - където се явяват двете сродни души. Някой казва: „Дали тази е моята сродна душа?...“ Сродните души, в цялото развитие на човешката еволюция, 12 пъти се срещат на Земята, и като се срещнат, цяла една еволюция образуват на Земята! (Връзвайте и развързвайте, 24.3.1940)

/ИСТИНСКАТА ЖЕНИТБА/ е сдружение на сродни души. Никакъв прогрес в света не може да има, ако няма сдружение на души! Ти не можеш да прогресираш, ако нямаш една душа, която да те обича и да обичаш. Две души, като си служат, трета трябва да има като за цел, към която да се стремят. Затова имаме три свята: човешки свят, ангелски и божествен. (Усилвайте връзката, 20.11.1940)

 

 

28.02.2021 г. 11,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Пазете се да не изпаднете в положението на клеветника–дявол, който постоянно хулел името Божие и затова го изпъдили от небето. Който се осмелява да хули своя Създател, той следва пътя на този клеветник и сам подписва присъдата си. Не говорете лошо и за хората, за които Бог се грижи като за свои деца! Изобщо, не се поддавайте на клевети, на критики, на хули, за да не изгубите мястото, което ви е определено на небето." (1942. 08.12о.Силните)

СЛОВОТО КАЗВА ОЩЕ, че който слуша клеветника и му вярва, плаща кармически 4 пъти по-тежко от самия клеветник, също както месоядецът плаща 4 пъти по-тежко от касапина. 16 пъти повече плащат и двамата, ако първият сам разпространява клеветата, а вторият – ако принуждава децата си да ядат месо и риба.

 

 

28.02.2021 г. 12,05 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Дойдете ли до божествените работи, не оставяйте друг да ги върши. Всеки сам ще свърши работата, която му е определена. Не я ли свърши, скъпо ще плати. Божиите работи трябва да оставяте в ръцете на онзи, който може да ги поеме като свои. С тях не се търгува; с тях не може да осигурявате материалното си положение. Те се изпълняват доброволно и с любов.“ (1942.08.12о.Силните)

 

 

28.02.2021 г. 12,14 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Каквито и усилия да правите, ако любовта е далеч от вас, животът ви се превръща в ад. Отворете се за любовта, за да влезете в рая - в областта на безсмъртието.“ (1942.08.12о.Силните)

 

 

28.02.2021 г. 15,58 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всяко нещо, което го обмисляш дълго време, как мислите в него има ли любов? – Няма!“

(1942.08.14м.Две врати)

КАЗАНО Е ОЩЕ, че в Божественото първо действаш, ПОСЛЕ мислиш; а може и да не мислиш, понеже божественото действие е безпогрешно. В човешкото е точно обратното: първо трябва да мислим, да обмислим нещата добре – и ПОСЛЕ да действаме или да не действаме. Но понеже Божественото е синоним на Любовта, на ИСТИНСКАТА Любов, от това следва, че в дългото обмисляне НЯМА любов.

 

 

28.02.2021 г. 19,03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Що е правата линия? – Каквото ЕДИН човек може да направи. Що е плоскостта? – Каквото ДВАМА души могат да направят. Що е кубът? – Каквото ТРИМА души могат да направят, СЪЕДИНЕНИ. Кое е онова, което свързва тримата?...“ (1942.08.14м. Две врати)

ЧЕСТО ЕДНОИЗМЕРНОТО СЪЗНАНИЕ НА ИНДИВИДУАЛИСТА го кара да стане умник и функционер, преди да е чиракувал 7 години при някой Майстор; и после още 7, за да стане калфа. Това го превръща на ВЪРЛИНА в очите на ясновидците. Като метлата на Чирака-магьосник, той предизвиква само наводнения и бели. А плоското съзнание на двуизмерните астралци се разхожда по улиците върху плоски реклами за плоски забавления в живота. Обаче и единиците, които се бият в гърдите, и двойките, които си уреждат домашен уют, без да дават нищо възвишено на света, са твърде дребни в очите на Вселената. Твърде жалки и нищожни пред който и да е монумент от ТРИ СЪЩЕСТВА с дух и душа, СЪЕДИНЕНИ ОТ ИСТИНСКОТО ДОБРО И ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ. ПРИ ТЯХ ВИНАГИ ИМА ПЛОД!

 

 

28.02.2021 г. 20,19 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Смъртта е дошла от яденето. Следователно, яденето, храната, която не може да се смели и човек не може да я възприеме, е родила смъртта. Като се приеме излишното, то отравя човека, а щом го отрови, той умира.“ (1942.08.14м.Две врати)

- БЕЗКРАЙНАТА ВАЖНОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЪВЧЕНЕ, докато храната стане на сок - и ТОГАВА да се преглътне. При това, важно е какво ядем, колко, по кое време, колко често, с каква мисъл и какво чувство. ОБАЧЕ ХРАНА ЗА ЧОВЕКА НЕ Е САМО ТОВА, КОЕТО ВЛИЗА ПРЕЗ УСТАТА. Има още три генерални субстанции, с които ни храни Природата: светлината, въздухът, водата. Ако не ги приемаме чисти, пак тръгваме към смъртта. Има и НЕВИДИМИ енергийни потоци, които влизат в нас. Трябва да знаем кои са те и кога и как да ги приемаме; да избягваме тия, които са създадени изкуствено от враговете на живота. Във физически, душевен и социален план, в нас влизат и чисто човешки субстанции и вибрации, които произвеждат най-различни резултати: едни дават живот, други ни разболяват и могат да доведат и до смърт. Така че, природната и социалната хигиена са двете ни главни врати към здравето, младостта и безсмъртието.

 

 

28.02.2021 г. 10,08 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато любовта и обичта започнат да работят заедно, светът ще се оправи.

(1942.08.12о.Силните)

В ТАЗИ БЕСЕДА СЕ КАЗВА, че любовта дава всичко, а обичта взема всичко. Какво може да значи това и как би трябвало да се изразява на практика? Да се вгледаме в шапките на трите древноегипетски фигури тук. Лявата, явно, е израз на Женския Принцип, дясната – на Мъжкия Принцип, а Мъжът в средата има шапка, обединяваща и двата принципа. При това знаем, че всички атрибути в египетските статуи и барелефи, въпреки че са  ги носели и като облекла, свещени предмети и пр., са символи на висши тела и органи, невидими за смъртните хора.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.