ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

( Е Д И Н Е Н И ЯХ О Л И З А Ц И И )


КНИГА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА


СЪДЪРЖАНИЕ:


938.1996.12.08 Физическите тела на Бога
939.1996.12.09 Горещи въпроси и отговори
940.1996.12.10 Звездата се събужда!
941.1996.12.15 Отново за десятъка
942.1996.12.15 Почвай пробата!
943.1996.12.16 Нужните хора
944.1996.12.17 Както на небето
945.1996.12.27 Божествени приключения
946.1996.12.27 Купено, родено и новородено
947.1996.12.27 Трите зрънца
948.1996.12.27 Празничен подарък
949.1996.12.30 Напускай веднага!
950.1997.01.03 Каквото трябва, ще стане
951.1997.01.06 Салвин
952.1997.01.06 Аум-Херим-Олм
953.1997.01.06 Няма мърдане!
954.1997.01.08 Микрожилища сред градини
955.1997.01.09 Звездата на Елма – хоризонтална
956.1997.01.10 Приятелка от Мирах
957.1997.01.12 Подготовка за контакта със Сириус
958.1997.01.13 Българите – само локомотиви
959.1997.01.14 Мèтла!
960.1997.01.16 Дъх на жасмин
961.1997.01.19 Събиране в точка
962.1997.01.20 Новозаветни и ученици
963.1997.01.22 Рицарството
964.1997.01.23 Осияние за яровселената
965.1997.01.27 Сънотеките на космоса
966.1997.01.29 Вътрешната концентрация
967.1997.02.10 Имате всичко необходимо
968.1997.02.17 Зрънцата Божии
969.1997.02.22 Високият Идеал
970.1997.03.01 Последната тръба
971.1997.03.01 Условни и безусловни прогнози
972.1997.03.03 Осияние за осиротелите

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.