Книга 6

11.VІ.121(1985)г.
София-Изгрев

КУЛТУРА И ЕКОЛОГИЯ
ЖЛО / ДН, Б


           Пояснения за думите на Елма в този текст:
             По време на Словото на Елма в периода на комунисти­ческия режим идваха да задават въпроси и някои комунисти или тайни агенти; или често процесът на приемане на осия­нията се записваше чрез модерната шпионска техника, като властта мислеше, че това не се знае. Имаше много опасни моменти, когато определени сили в правителството, под натиска на КГБ от Съветския Съюз, искаха да ни изселят или да ни вкарат в затвора, а някои активни представители на Новото направо бяха убити, осакатени за цял живот или вка­рани в психиатриите. Това обяснява защо езикът на Дикту­ващия в такива случаи е съобразен с терминологията и ман­талитета на тия среди, без Той да прави компромиси с Исти­ната. По този начин Учителят успя да спаси много хора от санкции и гонения и продиктува послания до самото прави­телство на СССР, като по този начин подготви хората, ко­ито направиха промяната - съветската империя падна. Даде напътствия и прогнози и малко преди края на 1989 година - кога точно и как ще стане тази промяна - и същевременно предупреди за огромната опасност от възвръщането на ка­питализма в лошия му вид.
            Начинът, по който Елма се изказва в 2-3 подобни осия­ния, ко­ито се записваха от агенти и предаваха директно на властта, е бил предназначен да предотврати нови репресии, включително и изпълнения на тайни смъртни присъди над ду­ховни хора. Някои от тези присъди бяха изпълнени, а други се отмениха, благодарение на начина, по който Диктуващият стилизираше думите Си. По подобие на Учителя до края на 1944 г., така и неговият ученик Венно до последния момент се мъчеше да внуши на властта спасителни идеи за единстве­ния начин, по който може да оцелее – ако се откажат от на­силието и приемат Новата Култура. “Белият Комунизъм” фактически е устройството на вселената. Така и Елма из­ползва сугестията с превантивни и благородни цели. Нека мразещите комунизма и неприемащите тази постановка не четат текста по-долу. Словото никога не използва йезуитски език и когато трябва критикува директно – както Учителят говори за Хитлер в беседите Си, и то по времето на нацист­ката власт в България. Той не веднъж е бил арестуван и зат­варян, а след идването на комунистите е бил предназначен за физи­ческо ликвидиране. Но висшата диалектика изисква до послед­ния момент да търсим общ език с подходящи фигури в която и да е власт, понеже и в ада има хора, поддаващи се на внушени­ята на Бялата Ложа. Именно по този начин Учителят е спа­сил българските евреи от депортиране в европейските конц­лагери и е внушил на цар Борис да не праща български войски срещу руснаците в края на войната, въпреки заповедта на Хитлер. Братствата на Бялата Ложа по света са най-нена­вистни за тъмните сили и затова те правят всичко въз­можно да ги унищожат. Така в Япония са били взривени от фашис­тите едновременно няколко хиляди молитвени храма заедно с хората - последователи на Онисабуро Дегучи. За нас е важно, че благодарение на специалното отношение и език на Елма в подобни опасни моменти, и сега бяха спасени много хора от Братството в България и Русия от затвор, изсел­ване или ги­бел. Без да сме фенове на комунизма, понеже сме страдали от него, ние не можем да не отчетем положител­ните думи на Беинса Дуно за идеалистите комунисти, социа­листи и анар­хисти по онова време, макар и друг път здраво да ги осъжда и да прогнозира точното време на разпадането на СССР и сис­темата му. Не можем да не отбележим обаче и тоталното икономическо рухване на капитализма днес и ми­литаристи­ческия му глобализъм.
 Ето как Елма се обръща към човек от ръководството на Ком­сомола – дясната ръка на Комунистическата партия по онова време:


             - Д., ще дойде момент след три месеца - сами ще ти предложат път към творчество в областта на културата. Най-малкото, бъди буден по това време да не изпуснеш тази възможност. Понеже другите ти перспективи биха донесли повече материални блага и слава, ти можеш и там да се реализираш, но ти казах съображенията си. Има смисъл да се занимаваш, евентуално, с икономика и търговия, единствено с цел да освободиш време за своето истинско призвание. Това е възможно, ако не се амбицираш да се занимаваш само с професията през цялото време.
Културата е фронтът, в който трябва да се концентрират силите на космоса, на който ти си десантчик на тази планета! С първия вариант – търговия или нещо подобно - се заеми, само ако си поставиш за цел да атакуваш фронта на културата като писател, социолог, или с друга форма на изява, вече като индивидуализиран автор.
По принцип, ти си от тия, които нямат вече карма, а изплащат дребни, остатъчни дългове. Така че, каквото и да решиш, ще имаш положителни резултати. Това, което трябва да се аргументира и проведе на сегашния етап, е преосмисляне на категорията “култура”, с насока не само изкуството, но, преди всичко, културата на взаимоотношенията и бита, на социалните модели на екологичните резервати на бъдещето. Ти можеш да бъдеш един от спасителите на комунизма, на системата, сега изключително много затруднена, понеже политическите компромиси, които предстои да направи в името на мира, има опасност да отворят врата за западните ценности. Това е страстно желано от мнозинството, не разбиращо целесъобразността на социализма, колкото и още да е диктатура той. Усетиш ли, че имаш сили да работиш с перспективно-моделни, експериментални методи и групи, които да повишат невъобразимо качеството и ефективността на труда, превръщайки го в свободно творчество, да ликвидират с множество болести и да положат основите на истинския нов човек, според кодексите на съвременния напредничав комунизъм и космически ред, ти, с твоите съратници, ще направиш грамадна услуга на правителствата от Варшавския договор, понеже социализмът ще стане привлекателна сила за човечеството. Предаванията от тези нови културно-екологически центрове, в които ще се раждат и живеят абсолютно здрави деца, щастливи, прекрасни млади хора, не е утопия. Моментът назря! Това не е в други ръце, а във вашите. Необходими са решителни мъже и размахът на Линкълн, Вашингтон, Ленин и т.н., които да не разрешат повече на търговците, индустриалците и военните да извличат изгода от здравето на човека. По този начин предаванията и информациите, които ще се правят от тези резервати на бъдещето, ще представят на Запада един действителен комунистически рай, в най-светлия смисъл на думата. Тогава проблемът за спътниковата телевизия ще стане неудобен и страшен за Рейгън и сие, а не за вашата система, тъй като народите ще видят, че комунизмът е факт. Комунизъм значи реално братство, равенство, здраве и щастие!
           Това беше въведение в принципната страна на нещата, които само ти и още седем българи са в състояние да осъзнаят и извършат. Ще ти ги разкривам един по един, по белези, които ще ти съобщавам своевременно. В противен случай, не бъдете ли осем на гребена на вълната на историята, ще се наложи светът, който даде много милиони жертви в името на по-доброто, да отстъпи пред натиска на Запада.
 [Бъдете будни], за да няма унищожение на човечеството! Това е перспектива не за 300 и не за 500 години, а за близките десетилетия до края на века и в началото на новия век. Бих употребил модерния израз “единствена алтернатива”. Споменах фондацията на Живков неслучайно, тъй като трима от седемте са именно там. Тази вечер няма да кажа имена – имам сериозни съображения. На планината, където сигурността е 100%, ще кажа подробности.
          Есента очаквайте сериозни промени. Тогава ще поговорим по-нашироко и подробно, понеже ще стане голяма дислокация на силите.
            - Нова работа след изложбата ли ще почна?
           - След, но предложенията и тенденциите ще се явят преди това. Сегашната ти позиция никак не е без значение. Напротив, тя беше много необходима. За предпочитане е да задържиш нея, отколкото да се насочиш към дипломация. Дипломатът във всички случаи трябва да си оцапа ръцете, а това за тебе не е предвидено. Казах и преди това, че и там можеш да отидеш, но, при всички случаи - нищо друго, освен културната политика. Може да бъде и по търговска линия, само политическия момент гледай да избегнеш, ти знаеш какво.
          - К. (Елма тук се обръща към съпругата на Д. – б.п.), не давай зор, понеже всичко върви по ноти! Не е фатално закъснението, това е за добро.
 Искам да ви кажа, деца Мои: не живейте с манталитета на простосмъртните, които молят приемане тук и там и уреждания на неща тук или там, а бъдете с високо духовно и космично самочувствие, та вие да сте молените, а не молителите. Сега питай друго.
             - Ангеларий ли съм бил?

          - Не, само че имаше тесни връзки с него; и от там - вътрешното ти чувство към него. Неизменно идваш като просветител и борец за Новото. Тези, които разбират душата ти, не трябва да я окалват с принизяване на твоята мисия, понеже връщането назад се заплаща жестоко. Приеми позицията на новатор от първа величина, само че не фанатик, понеже ти стъпваш много здраво на земята и имаш усет за реалността. От теб се иска принципна готовност и яснота за програмите и методите; и каквото и друго да работиш, да не преставаш да разработваш системите, които да дойдат до пълна “бойна готовност” и разработена методология. При всеки възможен шанс, отваряй вратите на тази програма и показвай на своите ръководители и колеги какви ефекти може да се очакват за многократно повишаване силата на системата, която ще се превръща, от диктатура и принуда, в магнит и любов на народа и народите към нея.
             - Какъв е езикът на формулата, която ми даде предния път?
          - Праезикът на Посветените, наречен “ватански”, само че в съвременния му космически вид. На него разговарят съществата от Агарта - тайната цивилизация на Земята. Той има сила. Произнасяйки негови думи и формули, придвижвате проблема към разрешаване.
                        - Ще имам ли друго дете?
          - Прекрасно момченце ще дойде, а после момиче, само ако съпругата ти е съгласна. Само, моля ви да се консултирате с познавачи на нещата за зачеването, раждането и майчинството, както и с Мен, за подходящо време и методи. Три години са нужни за потушаване на проблеми, които засега те правят по-малко подходяща за ново майчинство. След три години не се пазете от забременяване.
             - Кога ще откажа цигарите?
          - Ако не можеш с воля, иди при специалист по акупунктура, той ще направи нужното.
           - Нещо за Б.? (става дума за Боян - един народен лечи­тел)
          - Б. влиза в съвършено нов цикъл, с който започва бурен подем на духа. Приемане в нов силов коридор, през който минават малцина. Сега нека се примири с това, че шансовете му за по-ранно излизане (от казармата- б.п.) не са налице.
          - Той един от седемте ли е?
  - Нещо повече - един от Петте, които имат още по-фундаментална задача. Това не значи, че ти нямаш качествата да бъдеш от Петорката, но сте разпределени по космични задачи. Той е от по-вътрешната.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.