Книга 16

22.ІІ.127(1991)г.
София - Изгрев

ОТГОВАРЯТЕ ЛИЧНО ПРЕД ЕЛМА!

(Относно предаването на Словото. Не е ясно за кои изисквания става дума – може би от някой предишен текст или по повод на незаписано устно осияние)17,01 ч.
          За престъпване на тези изисквания, отгова­ряте лично пред Елма! Промени в текста и компози­цията водят също до тежки катастрофи в личния живот и живота на близките ви. Коментиране на из­вадки без контекст и негативни оценки на Словото отварят възможност за опитности.

            (Тук Източникът има предвид всякакви последствияположи­телни, ако извадките без контекст са в синхрон със смисъла; но негативни, ако цитатът без контекст е тенденциозен и изменя смисъла; или ако отрицателната оценка за Словото излиза от зло сърце - б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.