Книга 19 

4.IV.129(1993)г.
София – Изгрев

ЗА ОФОРМЛЕНИЕТО НА КАСЕТИТЕ СЪС СЛОВОТО

- Как да направим изображението на Звездата в дясната част на касетата? Задължително ли е това да бъде намалена многократно репродукция на оригиналната Звезда – или можем да допуснем само символична стилизация? Обезателно ли трябва да се очертае светлосиният кръг около нея?

- Направете само червена точка с избледняване накрая. Синята окръжност около нея остава за домашно упражнение на получаващите касетите. Ако не се направи, няма да загубят нищо – няма вреда, - но няма и за спечелят едно микроскопично присъствие на Божия Дух. Колкото по-тънко и съвършено се очертае с нужния радиус и цвят (светлосиньо), толкова по-ясно ще усетите Неговия дар.

-  Може ли точката да се проектира на компютър с разширяващи се концентрични окръжности - и после да се намали многократно до нужните размери?


- Да, прекрасно! Колкото повече и по-тънки окръжности, толкова по-добре.

- А след като приготвим Звездата както се иска, можем ли да я намалим, вече оригинална, на това място?


- Да – по-нататък касетите да са с такова копие. И в първия, и във втория случай очертайте с най-тънка окръжност границите, в които всеки да си изпълни домашната работа.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.