Книга 29


3.IV.134(1998)г.
Бургас- Изгрев

ЕЛМА ЗА ВИНОТО


David Silva – Гроздобер

От няколко дни се отлага изпълнението на молбата на един приятел от София: ако може да питаме Елма би ли казал нещо положително за виното, тъй като в Евангелието то е положителен символ. Сам Иисус е ядял и пиел с грешниците. Защо е превърнал водата във вино, а не в друго? В беседите Си Учителят е категоричен: алкохолът е вреден и човечест­вото трябва да се отучи да пие. Не само Той, но  и медици­ната твърди, че само една капка вино, та дори и от по-слаби видове, внася отрови в кръвта. Друг път обаче в беседите се говори за ползата от него в някои случаи – нали в Словото има тези, антитези и синтези?
  В осиянията Елма нарича виното "женско питие" и обяс­нява, че повечето жени предпочитат виното и ликьорите пред концентратите, понеже техният проблем е илухимен, а не алохимен, както при мъжете, т.е. те се тревожат за единствения обект на любовта си. Наистина, Учителят препоръчва виното в малки дози, с лечебни цели.
Приятелят, който моли за информацията, гледа много широко на този въпрос и счита, че алкохолът, макар и вреден, отваря някои сетива за другите светове. В много случаи това е факт, но в отрицателните отваря вратите на ада – от там излизат пакостници и стават сбивания, престъпле­ния, пакости, олелии...  Освен това той мисли, че чрез една фирма на приятел за компакт дискове, която е получила по­ръчка за рекламиране на вино, Елма би могъл да внуши на пи­ещите по-нови мисли - трябва да сме много гъвкави и да из­ползваме всички начини да влезем и в сферите, където хо­рата грешат, за да може Словото да им въздейства. Съгла­сен ли е нашият Учител да съдейства за реклама на вино, ко­ето при това ще се продава?... Или има принципни неща, за които трябва да си останем на твърди позиции? В едно осия­ние се казва, че Христос е използвал недостатъците и лич­ните пороци  на апостолите, за да може чрез тях да въздейс­тва на всички, които имат съответните пороци.

8, 37
- Всеки порок е откат на съзнанието и подсъзна­нието поради някакъв вид стрелба или подпушване. В този смисъл, виното е за препоръчване пред орто­доксалните и окултни църкви и религии, които смаз­ват сърцето на човека и не му дават да диша наволя. Въпреки че се отравят и самоубиват чрез алкохола, наркотиците и пр., хората по този начин се бунту­ват срещу тежката ръка на адските религии, която запечатва душата и сърцето за хилядолетия. Много пиещи, дори и безнадеждни алкохолици и наркомани, са по-близко до Царството Божие от тесногръдите схоластици, които са повярвали, че плътта е дело на дявола. Има и дяволска плът в човека, но тя не е това, което си мислят повечето религиозни. Докато си весел, добър, щедър, честен и приятен в общува­нето и още нямаш представа що е окултно учени­чество, пий си по малко винце - и Господ няма да ти държи сметка.
За окултния ученик е абсурд да употребява алко­хол или да го оправдава и рекламира по какъвто и да е начин; абсурд е да съдейства комуто и да било да произвежда или продава алкохол. Чрез виното и слад­ките питиета и храни от човешки произход, в хо­рата влизат падналите илухими и много отчаяни и сърдечно съкрушени души, които искат да се удовол­стват чрез вас и да ви държат погледа в една точка, докато не сте се напили. Именно тогава има опас­ност, както и при силните питиета, да се задейства плътта на дявола, която търси свинства, крамоли, издевателства и убийства. Ако някой може да га­рантира, че виното, което продава или рекламира, алкохолът, който държи за почерпка вкъщи, няма да възбуди плътта на дявола, той е свободен - може да влезе дори в окултната школа. Ако това беше начин да се помогне на хората да станат по-добри и съ­вършени, Учителят сам щеше да пие вино и да пре­поръчва на учениците си и на човечеството. Виното в Кана Галилейска беше специално вино, осветено и обеззаразено лично от Иисуса! Той беше изгонил всички дяволи от него, т.е. не допусна нито един дя­вол да влезе във виноподобното питие, в което пре­върна водата.
 Кръвта на Иисуса, т.е. виното, съвсем не е това вино, което пият и от което се опиват попове и ми­ряни. Виното е кипежът на сърцето, което иска да живее на лоза, т.е. в клас от любими съученици. Ако кръвта ни кипи и шуми от любов, а не от пиянство, от гняв или похот, то ние сме приели кръвта на Христа в себе си и пием от Неговата кръв. Фермен­тиралото вино, за разлика от пресния гроздов сок, произвежда особен вид лудост, която помага на зат­ворниците да се освободят от затворите си - от домашните кочини, в които ги е затворила църк­вата. Затова мъжете ще ги срещнете в кръчмата, а не вкъщи. На тях са им отрязали възможността да учат и живеят заедно със съучениците и съученич­ките си и са ги затворили с несродна душа в тясно пространство. Това неизбежно води до пиянство. Щом не живееш и не можеш да живееш с когото си искаш, щом нямаш тази свобода, ти непременно ще станеш пияница. Дали ще пиеш вино или ракия, дали ще четеш книги и ще гледаш телевизия до посиране; дали ще готвиш манджи и бъркаш теста и сладкиши до премаляване или ще стоиш по 20 чáса на компю­търа, все едно е. Човешката душа е създадена, за да живее свободно и в къщата ú да преспиват все по­вече и повече сродни души, както и тя да живее по чуждите къщи без никакви ограничения  - нито вън­шни, нито вътрешни. Ако направите това, ако прие­мете да "пиете" кръвта Ми и да "ядете" плътта Ми, т.е. да не живеете по двойки и семейства и да слу­шате и изпълнявате Словото, всички свински и ин­телектуални наркомании и пиянства ще изчезнат!
Църквата и държавата не могат да съществуват без да има пияници. Колкото и да се борят привидно срещу порока, от друга страна те го раздухват със всичка сила, за да имат кого да експлоатират. Дър­жавата го раздухва открито, като произвежда и про­дава на хората какви ли не неща; а църквата и забра­нителните учения го раздухват още по-силно, като ви затварят сърцето.
Ето защо, казвам: пийте от кръвта на Христа и от виното, които ви правят свободни, млади, щастливи и все по-любвеобилни и гостоприемни. Ходете си по гости колкото се може по-често - и тогава ще видите, че всичките ви патерици ще станат излишни. А дотогава пиещите вино нека си пият, продаващите нека си продават, черпещите нека си черпят гостите и приятелите... Ако не стигат до свинства и насилия и ако не се разболяват, всички те по-лесно ще влязат в преддверието на окултната школа и после в Новата Вселена, отколкото ония с каноните и молитвите, които живеят като кукувици, или ония, които наричаме "еднокъщници".

Тох, Торóх, Тосóх!

Тази формула давам на всички, които си пийват по малко, за да им помага да не стигат до крайности и да се заинтересуват от Словото, Делото и Кръвта на Христа. Като я приемат, ще видят, че по-хубаво вино от това няма.
9,23

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.