Книга 3

 8.VІІ.120(1984)г.
         София - Изгрев
 
ТЪРЖЕСТВЕНА МЕСА ЗА БРЕМЕННАТА
(Тя бе публикувана в превод на руски език в Рига през 1994 година)
 
|
                    Илюстрациите са от Суламит Вюлфинг (1901 – 1989)
 
"Тържествена меса за Бременната" бе измолена от Елма по конкретен повод. Тук за пръв път се спуска информация за ясновселената - този материал също е уникален и с общочовешко значение. Изискването на Диктуващия бе стиховете да се преведат на руски език, с максимална автентичност и, все пак, в необходимите поетични форми. Елма желае "Тържествена меса за Бременната" да бъде преведена от майсторите на поетическия превод на всички езици и композиторите да я превърнат наистина и в музикално произведение.
Текстът й е продиктуван от Елма, но тук се предава с големина на буквите 12, вместо 14, понеже за толкова дълги стихотворни редове това е по-подходящо.
25.ІХ.120г., София-Изгрев
 
Първи месец бременност
ПЕЕ МЪГЛЯВИНАТА АНДРОМЕДА
 
Ритъмът на Битието оглася краищата му,
Умът пребродва розовите и сините светове на Реалността,
А славата на Носещата живот в утробата си
Ухае из всичките светове на амбра, смирна, ладан и рози!
Радвайте се, определени от Любовта за подвиг
И прегърнете се още веднъж всички светове на Безкрая!
Тръбете, о вестители на рождението:
Лошото изтича, Доброто прелива вече.
Никой не е по-велик от Носещата бремето на Всемира;
Никой не е по-съвършен от нея!
 
 
Който се поклони на Майката в този ú свят час,
Той ще добие безсмъртие мигновено!
Слава, слава, слава на тебе,
Плодоносна и венценосна!
 8.VІІ.120г.
Втори месец бременност
ПЕЕ СЪЗВЕЗДИЕ ОРИОН
 
                     
Зорите на храма от облаци не са по-чисти от тебе!
Зърното на небесното жито не е по-златно от сърцето ти!
Дните на праведните и нощите на мъдреците не са по-дълбоки от душата ти!
Върни ми радостта, която изгубих, подобно на трошица сред канари от мъка;
Приеми радостта, която прелива, подобно на ясен извор в Трите Вселени.
 О, ангел мой! С теб аз излязох от този извор някога много, много, много отдавна.
Божество на боговете и богиня на богините!
Пращам ти всичко, което ми остана на този свят -
Най-светлото, най-силното, най-истинското:
Пращам ти сърцето си, на хартия изляно,
Пращам ти душата си на крилете на сълзите;
Изпращам ти целия себе си, от скръб и божествено щастие изваян!
Положи моята статуя на поклонник в храма,
Където ти самата си Майката Божия!
11.VІІ.120г.
 
Трети месец бременност
ПЕЕ СЪЗВЕЗДИЕ РАЙСКА ПТИЦА
 
По-славна от носещата плода на омайността никъде няма!
Няма и по-хубава от нея, защото тя е самата хубост.
Който може да люби света като майката, той няма да има никакви врагове.
Цялата Природа се надига на пръсти, за да целуне полите на бременната
И любовта поставя нея най-нависоко на скиптъра си.
 
Цялата вечност е само най-малкият бисер от огърлицата на  бременната,
А бременната пък носи име, първо след Раждането.
Леко е плодоносието, тежко е безплодието.
Велико е натежалото плодно дърво, проклета е неплодната смоковница.
Приятно е морето от познание, което носи бременната;
Сиво е полето на зимата, наречена корист.
Раят има само едно име: "Плодоносна Любов"!
Животът има само едно име: грижа за новото, което покълва!
Хората не знаят,че няма нищо извън бременността -
Всичко е бременност!
14.VІІ.120г.
 
Четвърти месец бременност
ПЕЕ СЪЗВЕЗДИЕ ЛЕБЕД
 
Пред нея, хранещата ново слънце в утробата си, нов живот изгрява!
Носещата плода на цялото божествено Битие е кралица – няма по-първа от нея!
Цялото космическо войнство е на нейно разположение.
Няма и не може да има нито един престъпник, който да увреди на Кралицата.
Този, който посегне на бременна, небето става тясно за него;
А ако, все пак, позволи небето такова престъпление,
То е, само за да види престъпникът колко много боли, когато сам се въплъти като жена и забременее.
О вие, непълноценни същества, които все още мислите, че Бременната не е Кралица
И ú отнемате райския живот на земята, който ú принадлежи по закон и по съвест,
Знайте, че Космосът ще се съди с вас много справедливо и строго!
Всички вие, които смятате, че има нещо по-важно от носещата живот под сърцето си,
Бъдете уверени: от живот и човешки образ ще бъдете лишени задълго!
Тъй като вие сте убийци на своята собствена майка,
Не се надявайте повече да намерите лесно майка, съгласна да ражда убийци!
16.VІІ.120г.
 
Пети месец бременност
ПЕЕ СЪЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЙ
 
Увенчана с усилията на хилядите ангели на бременността,
Окрилена от радостта на плодните пъпки,
Милвана от чистите светлини на Битието,
Хранена от добрите си приятели и поклонници,
Чакаща появяването на Бога на земята в следващата Му
удивителна форма;
(Пълнеща шепите на ангелите с розовата вода на милостта,
Рееща се нощем сред най-недостъпните сфери на ясновселената,
Ти, бъдеща родилко, бъди трижди благословена!
Атмосферата на цялата ясновселена се тъче от сърцето на Бременната;
Боговете и богините на ясновселената дишат въздух, роден от  сънищата ú!
Мощното превръщане на милиарди галактики в оазиси
На щастливата любов се дължи единствено на нейната тиха  въздишка от блаженство!
Майките, които правят световете да зреят в утробата
на душата им,
Тихо сияят от висините на ясновселената.
18.VІІ.120г.02,50 - 03,05ч.
      
   (Запомнете този ден! Тук Елма за пръв път споменава ясновселената – б.п.)
 
Шести месец бременност
ПЕЕ СЪЗВЕЗДИЕ ЛИРА
 
Половината от мировете не приема бременната,
Но останалите отварят вратите си за нея нашироко.
Първите не са мародери и престъпници,
А особен свят, в който Абсолютното живее вечно.
Устройването на физическата вселена обаче
Изисква да има мъже и жени, майки и деца, бременни.
Новото тук е отделността на полярностите
И огромната им жажда да се утолят до нула.
Физическото поле, по този начин, придава нови качества на монадите –
Слага им сладки вериги, за да родят много нов приплод.
Оживяването на физическата вселена прави възможно
Оживяването на много нови добродетели, които инак няма как да съществуват.
Дайте на бременната живот, условия и щастие -
И тя ще ви направи нещо много повече от богове!
20.VІІ.120г.
 
Седми месец бременност
ПЕЕ СЪЗВЕЗДИЕ КАСИОПЕЯ
 
 
Непразна, живей през всички добри епохи щастливо!
Ликувай много радостно, защото няма подобна на теб!
Да бъде живо детето ти в своя чудесен дом –
Нека тронът на майчинството разлее обилна светлина още веднъж в Битието;
Нека Обичта поздрави нежно още веднъж лоното на правселената
И нека помни човечеството, че майката е ясновселенско същество - т.е. по-горно и от боговете!
Чест томува и слава, и слава, и слава во веки веков,
Който посвети ума, сърцето и душата си на ясновселената!
Майки на всички епохи и тронове небесни!
Поемете още веднъж в ръцете си това бедно човечество -
Опитайте се да му простите и го спасите по-скоро.
Амин!
26.VІІ.120г.
VІІІ месец бременност
ПЕЕ СЪЗВЕЗДИЕ КОСИТЕ НА ВЕРОНИКА
 
Нима не се посветихте вече на първата любима на Всемира, наречен тотвселена?
Нима жената, бременната и майката не е първожрицата
на ясновселената?
Можахте ли да проумеете колко е важно това в този
космичен момент?
С радост приемете честта да оросите душата на кралицата с преклонение!
Живейте само за нея - нищо друго вече не ви трябва.
Окрилете, повдигнете, нахранете майките в тоя загиващ свят,
Ако не искате той съвсем да загасне под ударите на враговете ви.
Ясновселената отговаря на всеки, който посреща всеки.
Ако посрещате обаче първо бременната, тогава ясновселената ще ви даде непобедимост,
А тотвселената - животворящ извор на създателство.
Край, край, край вече на престъпниците, оставящи майката да  се мъчи!
Никой вече не ще може да посегне на нея.
Когато изгрее мощното слънце на ясновселената,
Ако сте живи, ще видите майката, седнала на престол
от янтарна светлина!
16.VІІІ.120г.
ІХ месец бременност
ПЕЕ ЦЕЛИЯТ КОСМОС
 
Орнаменти от ясносиня и розова обич се издигат над олтара на бременността!
Носителко на смисъл, погледни в утробата си:
Не само Земята, но и цялата ясновселена се върти там щастливо…
И рече Бог:
„Може раните на човечеството да не кървят вече;
Разрешавам Правдата да обърне нова светла страница!
Понеже яви се най-после на света обич, която носи мир и радост,
 
А красотата на Божественото целуна мъдростта на духовното,
Ходете, чада Мои, в пътя светли на виделината;
Осияйте небеса, земи и преизподни,
И повдигнете своите деца, които някога сътворихте чисти,
И сега чисти трябва да върнете на тотмира.
Добро утро, човешка душа, вече пробудена!
Добро утро, скъпи Мои, многострадални създания!
Фанфари нека да възвестят този велик ден на нашето помирение!
                                          ***
           Тук да се начертае знакът на Елма: бяла, блестяща точка, с хиляди розови лъчи на светлосин фон, който образува кръг около всичко това.
30.VІІІ.120г.
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.