Книга 26


10.V.132(1996)
Бургас - Изгрев

ПЪРВА ФИРМА НА БЯЛАТА ЛОЖА
(ЛП / ЙСМ)

            Бележка за преводачите и чужденците: От доста години в България имената на фирмите са придружени от съкращението “АД” – “акционерно дружество”. За съжаление, никъде не пишат двете букви с точки след тях - като съкращение, - а направо една до друга. Така се получава думата “ад”, “пъкъл” – и това свързва кабалистически всички български фирми именно с ада. За това сме обръщали внимание в печата и интервюта в ефир, но кой е разбрал, не е ясно. Затова Елма съветва буквите да се разменят и да се получи “ДА” – “дружество акционери”. Без точки, това е утвърдителната думичка “ДА” – влиянието е съвсем друго.

 9,30
- "ДА", а не "АД".
 Планински спасител и лекар е най-добрата професия на Земята! Съчетана с планинско ескурзоводство, прави живота напълно щастлив. Има ангели, архангели и божества, които копнеят да се родят на Земята и да работят това.


Не ти препоръчвам да приемаш предложения за спасител по крайбрежието, особено през тази година. В Лунни, Нептунови години - да, но не и сега.
Ако се насочиш към планината професионално и направиш фирма за подмладяване и спасяване на здравето, ще ти покажа места, където Природата лекува с цветя, минерали, космични течения. Зачеване и бременност на свещени планински места правят коридори към звездите. Планински екскурзовод е втора специалност, но първо условие за космически пътешествия. Всеки връх е площадка, всяко езеро - вход. Във фирмата ще работите безплатно: клиентите - на свои разноски. Който се подмлади или излекува - може да се отблагодари. С тези средства ще правиш бази на фирмата по целия свят.
Така ще привлечеш страшно много млади хора с искра Божия, но и подмладени. Без проповеди и пропаганда, без реклама! Едного да развеждаш - пак е работа. А групите съчетавай по съвместимости.
 Ако почнеш незабавно, сложните ти плетеници почват да се разплитат. Връзката с ада си остава. Там има много нуждаещи се и много талантливи и гениални души.
                                        9,45

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.