Книга 9

1.І.123(1987)г.
София-Изгрев


ХРОИН, ХРОИН, ОХРОПÁН, БОРАТОНИН


Да опазим новороденото Слово!


Диктувано през деня

Чистото трябва да проявява желание за работа, а не за слушане, когато целия свят се е подпалил от работа! Хубаво е да се радвате на Словото – това е Моят печат в сърцата ви; а пък който се лишава от слушане поради работа със Словото, ходи с Царска мантия в царството на Отца ми! Това обаче няма да коментирам повече – ясно е, че таванът си е таван. Бяс за работа не е дял за всеки.
          А сега послушайте: напишете на машина всичко до края. Само така ще се направят записите нормално. Но свършите ли, препоръчвам тотално съсредоточение: работникът Ми се нагърбва с английските текстове; а работницата набавя нужното, за да продължи презаписа на касетите на магнетофон. А когато се свърши английското нещо, трябва да има всичко необходимо за тотално преписване на осиянията, което работникът Ми ще извърши. Работницата няма повече машинописна работа. Тя трябва, първо, да организира и следи придвижването на практическите въпроси; второ – на битовите условия; трето – в свободното време да подреди осиянията по папки: намерете такива в голямо количество; ако не – направете си от табаци. Подреждате материалите по хронологичен ред, с надписи на машинописни етикети. Трябва да се добавят още няколко осияния, непредадени от хората. Ако правите всичко така, както ви се казва, няма повече да ви подлагам на сериозни пропуквания. Трябва да направите невъзможното, за да осигурите восъчна хартия за циклостил. Моята мисъл е да не си играете с по 3-4 екземпляра, а направо 500 и повече. Следващата акция възлагам на някой верен Мой почитател – въртенето на листовете на циклостил.
          Кранът повече няма да го ползвам за техническа работа – това е последно. Щом струята трябва да движи перки, а не да пои жадни – примирявам се и Аз. Обаче след това няма да давам нито помен от звук, ако не се организирате най-модерно с всичко необходимо за разпространение на Словото по света. Направете подробно проучване – в силите ли ви е да репродуцирате написаното на филми, на микрофилми и на микроплаки. Готовата продукция ще пратите по хора до най-подходящите библиотеки, общества, издателства, българисти и приятели в чужбина. С това очертах минимум- и максимум-програмата. Действайте!
          Ти, славно създание на верността, си огън и пламък по организацията и невъзможните ходове, поради което те нагърбвам с това, понеже с машинописна работа още не бяхме готови да те натоварим, поради стечение на обстоятелствата. Носù Словото от самото Му зараждане до продукта Му, наречен "съвършенство" – като свое дете, родено с твое участие!
          ХРОИН, ХРОИН, ОХРОПАН, БОРАТОНИН!
          С тези слова ще пробивате път на Словото навсякъде.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.