ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

(Е Д И Н Е Н И ЯХ О Л И З А Ц И И)
КНИГА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

СЪДЪРЖАНИЕ:

437.1990.03.19 Съвпадение на трите процепа
437а.990.03.22 Бележка към  "Осияния за красотата" и въпрос към Елма с отговор от Него. Обяснение за книгите
438.1990.04.03 Карма при аборт,раждане,вселяване и всоларване
439.1990.04.03 Прибалтика ще се освободи!
440.1990.05.01 Отец като Махало. Недралната сила на Словото
441.1990.05.06 Колони на храма и звънарни на вселената
442.1990.05.09 Покълвънето на "сор" и Третото Дърво
443.1990.05.24 Гълъби, боклуджии и помияри
444.1990.06.05 Благословена между жените!
445.1990.06.06 Числа за прескачане в световете
446.1990.06.06 Букет от 500 монади
447.1990.06.11 Кабалистичното чудо на Словото
448.1990.06.12 Квадрилионолистникът
449.1990.07.03 ¾ от ангелите и 7/8 от хората нямат атмическо тяло
450.1990.07.06 За мисията в Шандолен
451.1990.07.06 За Агарта в Швейцария
452.1990.07.10 За конфликта в Шандолен
453.1990.07.11 За символиката на събитията в Шандолен
454.1990.07.11 Чувството за дълг, носът и коленете
455.1990.07.11 Осияние за милосттта и драгостта
456.1990.07.11 За ангелите "аон", за онтриадата и Оливър  Кромуъл
457.1990.08.15 Ролята на сатанинските учения за самоопределянето на Летящите
458.1990.08.21 Осияния за Дъгата
459.1990.08.22 Епитрил – елохимният орган на Словото
460.1990.08.24 Посмейте!
461.1990.08.26 Отново за Новия Изгрев
462.1990.08.28 Сърдечните кувьози
463.1990.08.28 Носорози и сапьори
464.1990.08.31 Подпори на Битието
465.1990.09.07 Психологическа математика
466.1990.09.07 Новата мисия на Стрелата
467.1990.09.08 Авелуни-Авеста и Соломон
468.1990.09.08 Божественото майчинство
469.1990.09.13 Адските гънки на съвършенството
470.1990.09.19 Програма на ученика

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.