Книга 35


11.Х.138(2002)
Пловдив

ХРИСТÓВОТО СЪЗНАНИЕ1.ЛЕГЕНДА ЗА ЗОРНИЦАТА

1975г., София, България
                         
            Аз съм още десетгодишен и живея в "Легенда за Зорницата". Тук е досущ като на самата Зорница, ала ние сме на Земята и сме невидими за Света на Скупчените Хора. И ние не го виждаме, освен когато някой наш е в Щурм.
             Страшно приятно е да тичаш цял ден по Витите Пътеки край Малките Ниви и Горички! Във всяка Горичка виси като Капка от Злато, Яспис или Кехлибар, по едно от нашите Жилища. Като стана Юноша, ще ми дадат и на мене такава Нива с Горичка; и Собствено Жилище! Мама казва, че Юношите трябва да растат в Тишина, за да могат да слушат Ветровете от Музика. Юношите и Девойките, също като Децата, Правят Каквото си Искат. Те искат да пеят, да се прегръщат, да скитат, да слушат Музика и да рисуват с Мисли и Чувства Светящи Картини във Въздуха. За тази цел са им необходими Собствени Малки Градини. Във всяка от тях Вкусът и Ароматът на Цветята и Плодовете, които се появяват, са единствени в Цялата Вселена. Това зависи само от Юношата, който живее в нея.
            Мама казва, че в Света на Хората, Които Остаряват, Житото и Хората имат Еднакъв Вкус и са страшно Твърди и Дребни. Житото и Хората, още от Юноши, ги Продавали, а после лесно ги Стривали и Обработвали. Знам ги... всичките тия Думи какво значат.
            С Мама живеем в нашата Брезова Гора, която ражда Брезúна. Страшно вкусен Плод! Него го е създал Татко. Татко си идва много рядко, защото живее в Света на Хората, Които се Мислят за Умни, а Всъщност, Остаряват. Там той е Ха-ма-лин! Мама казва, че Нашите рядко биват други в Света на Хората, Които Вдигат Прах и Шум. Каза и някаква дума "Ком-про-мис", но не разбрах какво значи. Точно така каза: "Възможно Най-Ма-лък Компромис". Дали е нещо за Работата на Татко? Ако може някой – да ми обясни...
            Веднъж сънувах... един сън на Мама от Времето, когато е била в Щурм. Видях как ú Викат, с Най-Ужáсен Поглед, две Неща, които... приличаха на Хора, но... не бяха никакви Хора; и как Мама ... Пребледнява. (Много ми е трудно да произнасям тия... Думи...) Така се Уплаших, че после дълго ме Лекуваха от... Ужас в Очите. Разделиха ни в две различни Ниви: мене в Жито-Малинна Нива, а Мама – в нива и Гора с Бадемúна. Бадемината е разкошна и много сочна и Лекува Бълнуване Насън. Лекуваха и Нашата Гора с Музика, понеже от моя Вик изпопадаха всички Брезини. Брезите не цъфнаха цели два Месеца. А Семена от Брезина се търсят от Нашите из цялата Вселена и Татко го наричат Гений. С тях може да се диша във всички Светове с Хора и Подобия на Хора, които се мислят за Умни. Два Месеца стотици Наши не можаха да преминат в Щурм.
            А аз ще премина в Щурм много по-рано от повечето Младежи. Всички казват, че съм с Особена Наследственост, понеже Татко бил Пришълец. Татко пък казва, че не е никакъв Гений и че дължи Брезината на Мама. Татко е пребродил цялата Вселена и само тук е открил Жена, Която не Търси Своето Право. Това е Мама! Мама пък казва, че има Космически Вкус и че Мъжете, Които се Налагат, са ú Противни до Мозъка на Костите.
            Ако издържа Изпитанията за дълго слушане на Говор, Шум и... "Музика" от Света на Скупчените Хора, ще ме подложат на Най-Страшното - Последния Изпит! Цяла година си длъжен да живееш... само с един Човек... в едно Жилище! ... И очите ти да не се разболеят от Лош Поглед, а езика – от Лоша Дума.
            В Света на Хората, Които Остаряват, Майките ги разделят от Децата и те се виждат само вечер по няколко часа, а в останалото време Майките вършат Най-Различни Глупости. А кое Дете и Юноша може да чуе Ветровете от Музика, ако не е живяло постоянно с Майка си?
            Татковците си идват по-рядко, защото сега е Космическа Война и Татковците и Батковците са или в Космоса, или... на Щурм в Света на Хората с Дрехи. Хората с Дрехи са също Хора като нас, но са облечени - като Маймуните в техните Циркове. Облича ги една Търговска Шайка, Подкупена от Свещениците им-Хуманоиди... Те са овладели Земята и обличат Хората в Дрехи, карат ги да правят Най-Различни Глупости, да "Работят", да Купуват, да Продават... и да Остаряват! Знам ги... всичките тия уми"! И "Дрехи" знам какво значи!
            Аз... наистина знам какво значи това "Дрехи". Узнах го много преди да сънувам онзи сън на Мама. Веднъж, както си тичах, на Пътеката пред мен се яви внезапно Момиче с Дрехи! Бегълка! Когато някой от Света на Скупчените Хора не може вече да Търси Своето Право, понякога.... се озовава внезапно в Легенда за Зорницата. Имали сме много такива случаи. Но повечето хора изчезват обратно – пак така изведнъж, внезапно... Нали всичко изкуствено тука веднага изчезва, та изчезват... за секунди... и Дрехите им...
            Ние все пак успяхме да разменим няколко Думи с това Ужасно Смешно Момиче, преди да изчезне. Тя в началото не виждаше, че съм нормален, защото си е представяла, че съм... Душевноболен като нея - с дрехи - и затова ги е виждала и по мене... Попита ме накъде тичам и аз ù казах: "При Ухание от Сириус". – "Какво е това Ухание?" – "Ами... една Нова Приятелка от Прасковени Гори. Тя ми е 147-ата Приятелка и с Нея можем да лежим на гръб в Езерата от Тишина и Звезди, които се появяват само в тяхната Гора." Като чу думите “147-ата Приятелка", Момичето с Дрехи се Ужаси и ме попита защо съм бил изоставил Толкова Много Приятелки Преди Нея, а аз ú казах, че ние не изоставяме никого и че – всеки ден тичаме като луди от радост да си Гостуваме в Различни Ниви, Хълмове, Поля и Гори. Само това е Щастие! Беше ми много трудно да я разбирам – тя употребяваше такива едни Думи... По едно време ме попита, не ме ли чака сега Ухание от Сириус, не се ли Безпокои, че Закъснявам, нямаме ли уговорка, а аз ú казах, че не знам какви са тия думи и я помолих да ми ги обясни. Като разбрах, казах ú, че при нас никой никого не Чака и никога не се Безпокои и че няма тнакова нещо "Закъснения". Ето: Ухание от Сириус вече е при нас, макар и тялото ù да е далече – тя вижда и чува разговора ни и много се радва, че съм срещнал Нова Приятелка. Казах ú, че в Легенда за Зорницата и в цялата Вселена, да срещаш всеки ден Нови Приятели и да ги обичаш, е Смисълът на Живота, тоест Самият Живот.
            Като чу това, Момичето с Дрехи пак се Ужаси. Изведнъж ме видя в нормален вид и – хукна да бяга... Защо? От какво се Уплаши? И, после, като се видя че и тя сама стана изведнъж гола, тоест нормална, издаде нов Вик на Ужас – и побягна. Спъна се в едно Житно Зърно Като Пъпеш – и изчезна...

            Сега съм вече в Щурм. Тук дишаме само Обич. Или... чрез Семена от Брезùна...

            Има ли някой в повече?

Съкратен вариант на разказа – 1986г.
           
2.КНИГАТА НА БОБ ФРИСЪЛ

            Темата за Христовото Съзнание бе подадена от импулсатор Улнóр още през лятото. Водиха се разговори, и част от тях бяха записани. Повод за тази тема, макар и най-основна и разглеждана от хиляди автори и проповедници вече 2000 години и водеща и в беседите на Учителя, в случая е била книгата на Боб Фрисъл със заглавие: "В тази книга нищо не е вярно, но нещата са точно така(Bob Frissel, "Nothing in this book is true, but it`s exactly how things are", 1994). Преводът на книгата е направен от френското ù издание от Невяна Керемидчиева – тя преведе на френски и част осиянието на Елма за душата на Франция, както и други неща.
            Желателно е да вървим напред в тази тема, като си сверяваме от време на време часовника и с високи посветени като Боб Фрисъл. Заедно с това се радваме, че за всичко, което пише той и са му говорили Тот, Дрънвълоу Мелхиседек и Леонард Ор, ни говори в хиляди лекции и беседи и Учителят в България от 1886г. досега. Може да се каже, че е трудно да се открие нещо в древната, средновековната и съвременната мъдрост, което да го няма, под една или друга форма, в беседите и осиянията и в други откровения на Словото при други приятели в България и по света. Заедно с това, връзката с Елма дава възможност да се погледнат критично много твърдения, които са явни измислици или заблуди. Преди да се включат записките за Христовото съзнание, дошли при нас досега, както и евентуално ново Слово, е уместно да се направи преглед на тази крайно интересна книга, която би могла да затъмни и най-необузданата фантазия.
            Боб Фрисъл твърди, че чрез специални дихателни упражнения може да се постигнат такива нива на еволюция, които да ни доведат най-после до истинското Христово съзнание. Учителят в България е дал стотици дихателни упражнения, приспособени за настоящия космичен момент и за индивидите и етносите, които поемат щафетата на Новото, въпреки че важат и за всички. В книгата на Фрисъл се третира въпросът за алхимичната сватба между духа и душата, за която говори още Християн Розенкройц, развива се от Рудолф Щайнер, присъства във всички лекции и беседи на Учителя Беинса Дуно в България, а сега се повдига отново от мистúка и окултиста Ян Ван Райкенборг и неговите последователи. По подобие на едно откровение в Агни Йога (че днес Учителите са между нас като приятели), Леонард Ор казва: "Безсмъртните Велики не се крият от нас, по-скоро ние ги избягваме".
            Би могло да се направи интересен анализ на датите, които дава Фрисъл, и нещата, които са се случили при него тогава – и съответните дати и периоди, свързани с осиянията на Елма в България и откровенията на Словото при други приятели. Откриват се точни съвпадения. Такива съвпадения има и с датите на важни събития с други съвременни Посветени. Фрисъл става специалист по "индивидуално възраждане(rebirth) през 1980 година – годината, когато Архангел Михаил идва да огледа официално своите нови владения в нашия район на вселената. Говори за извънземни посетители, технологии и пътувания; в Школата на Учителя - не само от древността, но и през последните 3 века – пътешествията, даже и по технически начин, както и подобни контакти, са факт. Очевидци са ни разказвали, че и Учителят е ползвал космически кораби – описанията им съвпадат в детайли с това, което излезе наяве много по-късно. Защо един Миров Учител ползва и такива средства – това е Негова работа. Ние имаме редица текстове и за опасността от тези, които Фрисъл и други днес наричат "сúвите" - и за начините да се справяме с тях. Че сме пряко свързани със Сириус, знаем още отпреди древен Египет и отпреди информацията за догоните. Космически контакти се практикуват и разискват нашироко в Специалния Клас на Учителя, както и днес в евродоровия и по-нагоре. Фрисъл очертава 1994 година като базална, по това време издава и тази книга, а ние направихме тогава - в Латвия и на други места - масов успешен експеримент за контакт със Сириус, и той дава резултати и досега. Имаме 166 страници с описания и документи от него. Фрисъл пише, че се намираме в повратен момент, когато започваме да се събуждаме от космически сън – Учителят говори за пробуждането на човешката душа и на космическото съзнание още от края на 19 век. През 1994 година Фрисъл пише за тайните на прецесията и поведението на полюсите днес, както и за други актуални промени в космоса, а в трудовете на нашия Петър възрожденец и гений Петър Берон от средата на ХІХ век и в беседите на Беинса Дуно има точни описания и прогнози за стотици неща, неизвестни и тогава, и на съвременната наука и окултизъм. В осиянията на Елма още от 1984г. се разкрива с кои йерархии се свързва Земята, в зависимост от това, накъде сочат полюсите ù при прецесията. Дръвънлоу твърди, че през февруари 1989 година е започнал да действа Женският Принцип на прецесията върху нашата планета, а вълнá от познания, призиви и действия в тази насока, с връх идеята за Неоматриархата, идва в България още в навечерието на този период (начиная с беседите на Учителя и с "Евангелие от Мария Магдалина" от Елма през 1975г. Не само за подобни тайни, но за още много съвършено фундаментални земни и космически трансформации днес, Учителят говори още във "Възвание към народа Ми" през 1898г., а и преди това. Фрисъл пише за зависимостта на космическите процеси, особено днес, от нашето съзнание – Учителят работи в Школата по този начин още от идването Си като Сит, Полукс, Мелхиседек, Рама, Кришна, Хермес, Зороастър, Христос, Боян Мага и т.н., а през ХХ век провежда стотици и хиляди експерименти с учениците си в това направление. Това не е духовен национализъм, а ролята на славяните и България сега. Щафетата се предава на Русия, а после – на Америка.
            Един от проблемите в учението на Боб Фрисъл е, че в споменатата книга се дават базални географски координати на сегашните космически процеси, без да се споменават Балканите, а това е фиксирано в изказванията и прогнозите на крупни източни и западни мистици. Фрисъл и други автори говорят ясно, че скоро ни предстои рязко преминаване в четвъртото измерение - беседите на Учителя са пълни с подробности за това още от края на 19 век. Интересно е твърдението на автора, че дължината на вълнáта на триизмерната вселена е 7.23 см. В Школата на Учителя се работи с дължини, амплитуди и “наклони” на 49 базални вселени и измерения, в които живеят боговете и ангелите, като чрез индивидуалния наклон на монадата се попада и в индивидуалните вселени на хората с искра Божия от земното човечество, които в момента са 60 милиарда. Грамадно количество същества, звезди, галактики и други обекти във всемира са само части от органите и системите на тези 60 милиарда. Фрисъл говори за преминаването ни към Христово Съзнание, а Елма, в “Звездни приказки” през 1984г., казва кои галактики и вселени са станали изцяло Христови. Ето един пример:


ЮМНА
(галактика в Лебед)

            Юмна е Христóва галактика. Много галактики вече са напълно Христови, което ще рече: "напълно щастливи и осияни от ултравселената". Повече никога в тях няма да се работи с методите на страданието и злото. Решил съм цялата физическа вселена да бъде пречистена окончателно от тези две отклонения. Поради математическите грешки на Сатана, физическата вселена сега на много места е в плачевно състояние.
         Юмна казва на световете: Новото отдавна е победило! Неутронните звезди отдавна съставят цели галактики. Ултравселената в тях сияе с всичката си прекрасност и удивителност. Там няма понижения на енергията при консумация на блаженство. Няма лоши духове, които до плодят насилие и неправда. Новите звезди нямат междуатомни пространства, които разрешават живот на користни и тщеславни духове. Новите галактики не разрешават мародерствата на властта, своеволието и мрака. Решил съм още и вашата галактика скоро да се трансформира в неутронна. При този творчески процес няма да има място вече за духовете, които ви изсмукват енергията, защото ще ги издухам като вихрен облак от електронен газ далеч от пределите ви! Дванадесет милиарда години по иклово време те ще зъзнат в пространството – и няма да има протони и неутрони, които да им дадат огън!
          Разбирате ли? Не че елохимът-електрон е провинен с нещо, но неговото смирение и саможертва са стигнали до там, че той отдавна е поел възпитанието на непросветените йерархии. Той видимо става съпричастен с техните дела, с тяхното творчество, с тяхното зло, само и само те да понесат последствията от всичко това и така да усетят нужда от покаяние. Обвързвайки ги с молекулно, атомно и електронно тяло, този най-смирен измежду елохимите храни Битието с опит и по този начин проверява физическата вселена.
          А животът на Юмна е нещо неизказуемо! Тя съдържа народ от сто милиарда неутронни звезди, които са в съзнателна връзка помежду си. На тях се живее напълно истинно и безметежно и пътуванията стават не пространствено, а хиперпространствено и ултрапространствено.
          Неутронното тяло на класа "нир", който обитава Юмна, има развити от 400 до 3000 сетива и така възможностите им са разширени неимоверно. Могат не само да пътуват из всички вселени, но имат и тела за пътуване в ултравселената. Ако физическата вселена е с все пак краен брой светове, то ултравселената няма начало и край. Пътуванията в Юмна са предимно из ултравселената, тъй като обитателите ú отдавна са преминали посвещението на рионидите, и във физическата вселена повече няма какво да опознават. Те сега пътуват чрез глъбинно медитиране из неутронните системи на собствения си мозък и тяло. Тъй като всеки неутрон е една звезда в ултравселената, можете да си представите колко чудеса и цивилизации има още за изследване!

11.IV.1984 г.8,30 – 9,30
София-Изгрев
            (Това, че "елементарните частици" са вихри, не пречи чрез вихри да образуват микротела и микросъщества в ултравселената. В това оригинално осияние има нещо за доизясняване – ще отговори ли някога Елма? Тук той говори за "елохима-електрон, а навсякъде другаде след това твърди, че електоните са илухимите, протоните – алохимите, а неутроните – елохимите. - б.п.)

            Всички тези паралели между съвременния авангарден окултизъм и Словото и Делото на Учителя не целят изтъкването на българската Школа. Тя няма нужда от "реабилитация", самодоказване или пропаганда. То е само за информация и окуражаване на ония сънародници, които отдават сили за популяризиране на чужди школи, след като от цял свят идват високи Посветени да търсят произхода и центъра на Мъдростта тука. Ето една малко известна снимка от Изгрева:


            Кой е този индиец? На колко века е? Може ли някой да каже? За когото и да се е представил, няма никаква гаранция дали не е дошъл с молба и мисия, далече надхвърлящи всяко въображение.
            Боб Фрисъл пише за Тот, извèстен в прабългарския мистицизъм още преди 30 хиляди години и дискутиран днес нашироко в осиянията на Елма като синоним на Бог-Отец, Създателя. Според автора на книгата, Тот е живял и във физическо тяло на Земята десетки хиляди години и го е оставил едва напоследък. Какво пречи на Бащата да си има и физически тела из световете, след като Синът се разхожда по този начин без проблеми? Фрисъл е абсолютно наясно, че не сме изоставени: "На тази планета има около 2000 души, чиято меркаба действа, и около 8000 Учители, които са се издигнали и вече се намират на друго равнище на съзнание на Земята." Още кога Учителят предупреждава за идването на 8000 напреднали Същества, предимно музиканти, които идват сега на Земята, за да повдигнат нашето човечество, и след като свършат работата си, ще си отидат, откъдето са дошли! Фрисъл продължава: "Сега има около 10 милиона Мелхиседеци, от които 5 милиона са на планетата Земя". През 1944 година Учителят казва на Весела Несторова, че до този момент само в Русия е имало 10 милиона представители на Черното и 10 милиона – на Бялото Братство и че след 1945 година Белите Братя и Сестри там ще вземат превес.
             Множествеността на великите духове е постоянна тема в Словото – днес един гений, пророк или апостол се ражда в много тела на Земята. Изключенията са много редки. Базален разпознавателен белег на самозванците е, че всеки от тях се обявява за "последен и единствен" и отрича всички останали. Все пак, Единствен има и една от първите Му прояви на Земята е като Мелхиседек в Библията. Мелхиседек е най-великият от древността – Учителят Му посвещава песента "На Небесния Цар" и неведнъж говори за Него в беседите. Той е един от елохимите, а те сега идват на Земята да приберат жътвата си. Известно е как завършва “Възвание към народа Ми” в България от 1898г. Съвсем друг е въпросът дали тези, които се кръщават с нечие велико име, са същият дух и имат неговия вид и качества като хора... Може да са много напреднали интелектуалци и мъдреци, но не са Учители.
            Основна тема в книгата на Боб Фрисъл е меркабата – вида на духовния човек в четвъртото измерение: мъжка и женска пирамида, една в друга. Учителят постоянно чертае и разяснява в класовете вида и елементите на най-базалната фигура на Битието, особено в Специалния Клас, а през 1985г Елма дава един от подробните ù образи. - фигурата на Интегриона. Фрисъл не обяснява връзката между свещената дума "меркаба" и планетите Меркурий и Марс. Имаме приятел, който е с действаща меркаба и общува свободно с нейния господар Меркурий: последният му се обажда всеки път преди важно събитие. Малцина схващат духовната етимология на името "Меркурий": от същия корен са и думите “марка,” “мярка”. Всички знакови и мерителни системи, изграждащи нисшето умствено тяло на човека, произлизат от тях. Меркантилните хора са само шкартото от работилницата на този бог. Шекспир добре ги е освидетелствал в пиесата си "Мяра за мяра". Освен това, в името на меркабата откриваме и Марс, планетата и същността "Тин", според Елма - мощна проекция на самия Тот или Бог Отец. Това се отразява и в края на тази дума: "-аба", което значи "Баща". Затова в меркабата на човека, като образ и подобие на Бога и Негово последно творение и въплъщение, са отразени две основни негови качества, които го правят “малко нещо по-горе от ангелите”. А ние знаем, че сме и над боговете – разбира се, в потенциал. Тези две неща са четворното умствено тяло и монадата, способна да твори наравно с Отца си. Именно тези две неща - същност на човешката меркаба - вбесяват и плашат до смърт враждебните същества и същности, които искат да ни ливидират като вид и полагат всички услия за това. Всеки, който спъва свободата на човека и отрича правото му да твори Обич, Слово и Дело наедно с Отца си, трябва да си зададе въпроса откъде е дошъл. Не случайно Учителят казва, че не всички сме родени от един и същ Баща.


Една от представите за меркабата на човека от Петата раса

            Когато говорим за Христово Съзнание, трябва да се знае, че меркабата на автори като Боб Фрисъл е само един от образите му. Христовото съзнание работи с интегриона, холиóна и хипериóна, в които няма недиалектичен дуализъм. Човек е безсмъртен, само когато дава всичко на всички и когато е цялостен. Авторите на книги за меркабата и за разговорите си с Бога не се свенят да продават лекциите и книгите си с немалки печалби - те получават своето си на Земята. "Бестселър" значи нещо лунно ("сел"), не слънчево. Слънцето раздава всичко без никакви компенсации! Би трябвало неговите дарове да се наричат "бестхелъри" ("Хел" - Слънце)... Затова краят на меркабата в егрегорния ù вид е краят на петата раса: манталитета "танто за танто". От петото измерение нагоре той не съществува. Изображението ù като две реципрочни пирамиди също не е валидно за хората от шестата и седмата раса, които имат други меркаби. Затова и центровете, точките меридианите и чакрите им са на съвършено други места и съвсем различни. За нас е важно да изучаваме интегриона, даден от Елма. Той визира строежа на Новия Човек, Новата Вселена.


Единственият модел на интегриона, с който разполагаме

            Идентичността на Боб Фрисъловия Тот с истинския става съмнителна в момента, когато той твърди, че "преди 5.5 милиона години е станало нещо, някакво събитие, което е изтрило акашовите записи от паметта на Земята. Дори Тот не си спомня какво точно е било и не знае как да стигне до по-древните архиви." А в "Звездни приказки" (1984г.) се казва, че каквото и да изчезне от Битието, дори да изчезне самото Битие, то може да се възстанови чрез паметта на Елма. Елма е Синът, а какво остава за Бащата... Дори звезди като Нокóн в Хиадите помнят всичко, независимо от смените на полюсите на самото Битие: "Нокон е свръхгигант вече повече от три мига на Брама. Миговете на Брама сменят полярността на всички полярни, небожествени пространства. Мигът на Брама е период, от които не се изплъзва нито една звезда; а ето, Нокон е извън това! Праатомът на Нокон е устроен по-различно от другите. И всичко това – защото Нокон не желае да се самоутвърждава"...(21.ІІІ.1984)
            Учителят говори за Сириус нееднократно в беседите си до 1944г., а за третата планета на Сириус узнаваме в България от Елма през 1984г. Пришълци от там са донесли малината – със сок от малини и НКЕ (Нелична Космическа Енергия), вече 18 години оттогава, някои последователи на Елма имат добри резултати за свързване с тази звезда. През 1994 няколко от участниците в един опит са били взети на стаж на Сириус (две от космичните му имена са "Хис" и "Термона", според Елма).
            Какво по-голямо потвърждение за естеството на Неличната Космична Енергия от твърдението на Фрисъл, че 16 мъжки същества и 16 женски същества, които там съставяли една семейна общност, тръгнали от Сириус-Б по посока на Земята и отишли право при Пламъка, намиращ се в "Залите на Аменти"? Те се слели и произвели зачатие – нашата човешка раса. В това взели участие и пришълците от Нибиру – търсачите на спасение за цивилизацията си. Безкрайно интересно в тази книга е твърдението, че не Бог, а именно нефилимите от Нибиру са ни били изгонили от райската градина, вбесени от това, че се размножаваме по полов начин. Така те губели контрол над нас. Това обръща библейската версия надолу с главата и в него е скрита дълбока мистерия, постоянно разяснявана от Учителя в бедедите и осиянията. Цивилизации, неспособни да обичат и да се размножават по естествен път, са създали инферналните религии на Земята, с цел да ни внедрят чувството за срам и грях и да ни подлудят. В осиянията те се наричат "кромозóми", "мюонни деви", "паднали илухими". Заедно с това обаче те веднага почват и да експлоатират размножаването, внедрявайки ни модела на така нареченото "семейство", където съсипването и подлудяването на човека е пак програмирано от тях, и то по много коварен начин. Това е вторият метод за блокиране на Неличната Космична Енергия, след калугерството. Третият им блестящ удар е да представят този морал като "божествен". Техни агенти на Земята, заели възлови позиции в тълкуването на писанията, извличат само такива цитати от тях (или прередактират оригиналните), които трактуват Създателската Енергия като творение на Дявола.
            Липсата на обич и манталитетът "мяра за мяра" ни внушава и парадигмата на пазаренето, престъпното самоубийство на духа чрез самоутвърждаване, състезания, конкуренция, бизнес – "побъркване от работа"; чрез самопродаване и продаване, "печалби". Не остава нито миг за Работа за Бога. Явява се грижата за утрешния ден, тревогата и безпокойството за "своите" си. Явява се нагонът да правим забележки, да даваме съвети, да отричаме чуждата истина, да виждаме и изтъкваме злото или да си го измисляме. Още по-престъпно: да му вярваме, да го разпространяваме, да го изобразяваме. Идеални пионки в ръцете на манипулатори! Жесток контраудар срещу Христовото Съзнание! И лицемерната моногамия, "осветена" от църквата и религиозния морал, се представя от интервентите за главен елемент на Христовото Съзнание. С тези два инструмента - заробването за залъка и затварянето в интимния ад – нефилимите управляват Земята вече 8 хиляди години (200 милиона земни). За тези, които не издържат, техните агенти създават условия за разврат, наркомании, пушене, пиене, месоядство, перверзии; за естетическо, религиозно и техническо мастурбиране, всички долнопробни рекламно-медийни продукти, включително естрадните концерти, филмите, клиповете и игрите, пълни с агресия. Внедряват и лъжеучители и лъжешколи, продаващи знание и методи за раздвояване на психическата енергия – окултно-мистични шизофрении. Този път с всичко това те се надяват да постигнат целта си: да разцепят психическата ни енергия, да ни изпият и унищожат. Да останат на нашето място във вселената. Да, но планът им се е провалил. Боб Фрисъл твърди, че напоследък една перуанка ненадейно била постигнала Христово Съзнание и издигнала един древен космичен кораб изпод Земята високо над планетата, където той е недосегаем. Нашите сведения са, че не само перуанката има дял в тази съпротива.
            Интересни са имената на първия мъж и първата жена в Лемурия преди 80 000 години – "Ай" и "Тя"... Англичанин и българка ли са били?... Исторически – Бог знае; но кабалистически тези имена съответстват на твърдението на Учителя, че Словото Божие на Земята може да се предава сравнително най-чисто на български и на английски.
             Ай и Тя станали физичеси безсмъртни и създали Школа. За нещо подобно говори и Крыжановская в своята Пенталогия. Практикували Извисяването, като метод, по-добър от прераждането. 1000 безсмъртни от Лемурия минали после в Атлантида и създали Дървото на Живота, което, с 10-те си вихъра, почнало да привлича най-достойните синове и дъщери на племената. Но заработили само 8; другите два привлекли две раси от извънземни – евреите и марсианците. Минали през Луциферовия бунт, марсианците донесли на Земята само логика и способности без любов. Почнали да ни учат да строим само външни меркаби (окултни, мистични, клерикални, научни, технотронни и потребителски общества, разчитащи на външни неща и методи) - чрез които не се постига нищо друго, освен смърт. Научили ни да въздържаме любовта и обичта, за да можем да строим външната меркаба. Провеждат мисълта на Черната Ложа, че Кундалини трябвало да не функционира долу, за да тръгнела нагоре към Сахасрар... Така те продуцират неофити-инвалиди, на които светят само чакрите от кръста нагоре. Крият като табу истината за осморното движение на кундалини по Ида и Пингала, от което днес Сушумна се превръща в Диамантена Ос на Аза при българите, а Кундалини се трансформира във Вихрун.
            Целта на този предговор не е да се преразказва книгата на Боб Фрисъл, но сведенията, съвпадащи с нашите познания по тези въпроси, са до такава степен интересни, че не могат да се отминат. За Бунта на Луцифер знаем от много източници, но едва от Достоевски насам започва да си пробива път тайната, че Сатана и Луцифер са актьори – лошите герои в Пиесата. Това не се споменава дори и в тази книга на Фрисъл. Всъщност, Лошият в пиесата е не по-малко добър от Добрия, но малцина знаят това. Той е длъжен да развращава, но не се радва, когато му се поддаваме. Пак ще имаме работа с него, ако поемем и употребим ножа или езика си за зло, обаче той с облекчение въздъхва, ако не го поемем. Той не е злобният и мразещ Дявол. Затова в едно осияние се казва, че той е брат на Христа. Той скърби, когато се отказваме от Христовото съзнание, когато се поддаваме на марсианците да създаваме "нещастни външни меркаби", а не вътрешната меркаба на любовта и обичта. Така враговете ни са успели да ни отклонят от естествения път на матриархата - на женското, майчинското съзнание, където нищо не се създава отвън и всичко се раздава.
            Друг автор твърди, че една чужда цивилизация се е внедрила в евреите и сега управлява света от тяхно име, като е успяла да ги дискредитира. Научила е евреите без монада да продават и да се грижат само за своите си, за утрешния ден, да налагат този модел и на света. Пълен срив на Христовото Съзнание – за тези, които са били почнали да го изграждат! Затова Христос всеки път идва именно сред такива народи, където опасността е най-голяма. Българинът има най-дебел череп – непроницаем за благостта и Словото. Този череп приема само своята истина и говори срещу всички останали. Ако намери поне трима ученици в България с по-тънка фонтанела, ако победи и тук, Учителят побеждава навсякъде.
            Марсианците тук и до ден днешен правят външни меркаби – инфернални учения с външни техники и конфекционен морал, индустрии и цивилизации – и в резултат на това разширяват дупките в други измерения, откъдето нахлуват милиони нисши духове. Ние знаем, че в отчаянието си от близкия момент, когато ще бъдат издухани, интервентите от тъмната галактика, която закрива центъра на нашия звезден остров, сега са се преселили на Земята и планетите като нея и се опитват да влязат в мозъците ни. С всякакви средства, с бясна реклама и пропаганда! Дори и когато не продават стоката си - това е една още по-тънка стратегия, за да не ги разпознаем. Единственият изход е възстановяването на Христовото Съзнание. Това твърди и Боб Фрисъл, нашия брат: "В най-извисените аспекти на живота съществува съзнанието на Единния, а в съзнанието на Единния няма никаква двойственост, никаква заблуда."
             През 1974 година в България дойде по ненадеен начин книгата "Професии за резиденти". В нея се описва кристално ясно как интервентите разчитат на раздвоената психическа енергия и какви са начините тя да стане отново единна. В тази странна книга са заложени познанията и даже някои термини от предстоящите потоци от осияния. Фактически, те почнаха през 1972 година, знаменателна за планетата ни и според Боб Фрисъл, но преобразиха още веднъж атмосферата на Земята от началото на 1984 – пак фундаментална според този автор, както и според ред прогнози на Учителя до 1945г. Ето какво се казва в началото на "Колоните на Новия Йерусалим" от Елма:

            "Понеже настъпи моментът на силна кристализация на Словото, с преобладаваща логическа структура и познавателна стойност и с много по-редки поетично-лирични оцветявания, основата на Новия Йерусалим е положена и неговият градеж може да започне. С това новообразувание на планетно ниво, което се появи ненадейно в аурата на планетата от 1984 г. - следствие от спускането на осиянията, - природната салма се свърза с духовната твърд на човечеството. Сега ония, които имат нещо повече от духовно ясновидство, могат да наблюдават тънки сребърни и прозрачно-златисти нишки в цялото околоземно и вътрешноземно пространство, сигнализиращи за присъствието на Елма още веднъж в този век. От началото до средата на века това бяха "полярни сияния" и струи, необикновено мощни каскади от Божествения флуид на Словото Божие – потоци, реки и океани от Слово, в които Учителят хвърляше милиарди семена на идеи, с надеждата, че някои от тях ще попаднат на добър бряг - в благодатната почва на Новото Човечество. Този флуидичен образ на Словото, в което плуват сили и идеи-кристали, се посрещна от недъгавите умове на окултисти и философи на нож, понеже тяхната формална логика няма и понятие от флуидичната поетическа логика - Слово в което истините плуват като кристали. С откриването на течните кристали пробудените ученици на Правия Път откриха най-адекватния образ на флуидно-кристалната логика - със спонтанни, повече или по-малко организирани агрегации от кристали, свързващи във фундаментални системи основни понятия."
           
            В осиянията има и предвиждания за предстоящи събития в началото на третото хилядолетие, но те трябва да се намерят и изучават, не е възможно да се помнят.
            Съвсем очевидно е – обяснява посветеният от Калифорния - че духът на Единния съществува във всичко и по тази причина всяко нещо е част от Цялото. Учителите знаят това и по тази причина не са се решили да изрежат хирургически марсианците от Земята. "Голям брой от интергалактичните консули били замесени в последвалите преговори. С връщане към далечното минало, те успели да забележат, че нещо вече е било направено, и то с голям успех. Това изисквало разпростарнение, чрез синтез, на планетно Христово Съзнание. Ставало въпрос не само да му се позволи да се възпроизвежда по естествен начин, но да се разпространи по синтезен път процесът на създаване на мрежа от Христово Съзнание върху планетата, чийто резултат щяло да бъде всеобщото изцеле ние"(стр.34).

            Мнозина днес работят за такава мрежа, но и Учителят ни има принос – във все повече и повече страни се играе паневритмия и се правят високопланински летни лагери на Братството, където идват съвършено нови млади хора, където стават и контакти с Космоса. Днес УЕБ-страниците за Него и в интернет са над 2000. (По-късна бележка: Този текст се редактира окончателно за кн.35 на 04 юли 2011 г. Изминали са 9 години. Влизайки в интернет, само в Google излизат общо 707290 сайта: за Петър Дънов 342000, за 141000, за Петр Донов 74200, за Петр Дынов 6590, за Peter Deunov – 93200, за Beinsa Douno – 50300). “Изгревът” – като верига от селища, комуни и домове и като школа за братски живот - не е нищо друго, освен един нов опит за приложение на Христовото Съзнание. Но стратегията на Учителя не е на първо място да се правят селища. “Изгревът” е домът, душата и безкористното поведение на всеки един човек с искра Божия, който разпознава и изучава Словото Божие и който дава много повече, отколкото получава. При това има нещо много по-важно от раздаването на пари и ръкотворни неща.
            Фрисъл обвързва петте нива на съзнание, определени за човечеството на Земята, с броя на хромозомите и техните вариации. Според него или източниците му, Христовото съзнание е Третият Етап, в който ще имаме 48 хромозома плюс 2. Някои хора вече ги имат. Учителят Беинса Дуно е имал и други вътрешни органи, неизвестни на човечеството. Ние знаем също, че Христовото Съзнание, макар и вечно и универсално, днес прераства в нов тип съзнание, отговарящо на Епохата на Водолея. Има дори представители на Петото Ниво. Но за повечето хора Третият Етап е предстоящ. Почти във всичко, твърденията на Боб Фрисъл отговарят на науката пентаграмика в България.
            Следват конкретни данни за Тот, когото Фрисъл идентифицира като египетския Тот – "Писарят на боговете"Според него, Тот е един исторически човек, извисен преди 52 хиляди години. Той е бил цар на атлантите в продължение на 16 хиляди години и в онази епоха се наричал Шикетет Арлих Вомалитес. На много планети живял по стотина години, но все се връщал на Земята. Живял е на Земята в същото тяло до 4 май 1991 година. Именно него бил срещнал Дрънвълоу през 1972 година и имали много разговори и опити във връзка с истинската алхимия. Истинската алхимия се отнася преди всичко за разбирането на процеса за преминаване от сегашното ниво на съзнание към Христово ниво на съзнание. По същия начин, по който ни е говорил и нашият Учител за алхими-ята и по хиляди други въпроси и както и Той е ичезвал и се е появявал кагато си поиска, Учителят на Дрънвълоу един ден изчезнал от стаята. "За 2-3 минути едно тяло, съвсем различно, се появило пред Дрънвълоу. Този човек бил дребен на ръст - около 1 метър и 60 сантиметра - и изглеждал на около 70 години. Имал вид на древен египтянин и носел съвсем обикновени дрехи. Дрънвълоу си спомня особено погледа му, напомнящ погледа на бебе, много нежен и кротък, топъл, и без сянка от самомнение." Именно това е гигантската разлика между другите и Божествените Учители! Между другото, в беседите Си Учителят П. Дънов казва, че съвършеният човек има ръст 1,55 м. Сам Той е бил точно толкова висок, но е внушавал такъв респект, че всички го считаха за "грамаден".

            За пълнота, ето една звездна приказка за Христовото съзнание от осиянията на Елма - за преговор:

ЗОСМА
(Делта от Лъв)

         Зосма не е от нашата, т.е. вашата галактика – тя е пришълец. Умът на пътуващите вътрешно не може да постигне и нейната същност. Астролозите са доловили нещо, но изопачено, не същностно. Никой не е попадал на нея, тя е още девствена. Единствено има Христови посветени, които преживяват някои от състоянията ú, но и те не знаят, че това иде от живота на Зосма. Мнозина в бъдеще ще се опитват да проникнат там, след като узнаят от този урок що е Зосма, но това няма да им се удаде.   
         Зосма, с космическо име Син, е представител на супергалактиката Отáн и пренася тук понятието "кáзма", но още безрезултатно. Ако някой се опита да го проумее след този урок, ще настъпят силни промени в галактиката. Но засега шансове няма.
         Моля ви, не бързайте със Син. Този опит, ако е преждевременен, може да ви коства живота. Много лошо – живота на причинното тяло, което минава за безсмъртно.
         От интросветовете, Зосма е най-дълбок. Тя излъчва понятие, което в бъдеще ще преустрои вашата галактика коренно. Новото в това понятие е нирладацията на свръхсъзнанието. "Нирладация" е условен термин на вашия език, който означава "потъване в глъбинна хармонизация". "Кáзма" е понятието, което се добива по този начин. Новият тип логика, която ще се роди чрез "казма", ще моделира друг светоглед, а от там ще започне нов вид термоядрен синтез.
         Носител на мир и пълно съвършенство, Зосма е нирладант номер едно. Не си правете още труда да разберете новото понятие. То може да се постигне, но за това се иска нещо непостижимо за вас: пълно изличаване на чувството, че представлявате нещо. При вас растежът на самосъзнанието е съпроводен с поляризация на индивидуалността: негативният полюс носи самочувствие, а позитивният – самоутвърждаване. При това не подозирате, че обикновено зависимостта на тези два полюса е обратно пропорционална. Науката ви вече е установила това.
         Но дори и в свръхсъзнанието ви, на вашия етап, все още има следи от поляризацията, за която ви говоря. Дори и отказващите се от самоутвърждаване все още имат комплекс за непълноценност, защото вътрешно се радват, че именно те са антените, а не други. Да, свръхсъзнание е, защото не утвръждават вече себе си, а Цялото; обаче радостта, която изпитват, че именно те го утвръждават, макар и неизвестни, все още пречи на хиперионите в ядрото на водорода да се активизират. При това положение, галактиката ви още дълго време ще си остане на това ниво на функциониране. Спиралността ù още дълго ще диктува нивото на еволюиране, а не това на синволюиране. Синволюцията е проекция на "кáзма" в измеренията на физическата вселена.
         Разбрахте ли Ме?
         Мисля, че Ме разбрахте.
         Ако някой не само проумее Зосма, но стигне до "казма" на практика, в галактиката ще настъпи синволюционна хиперионнареакция. Не че Христос не го е постигнал, но Христос има засега само един ученик, а за хиперионен взрив са нужни трима.

 12.III.1984г. 7,30–8,45 ч. София - Изгрев.

            * Под линия към това осияние е обяснено, че учените били открили още една фундаментална микрочастица само няколко месеца след идването на този текст от Елма и са я кръстили "ламбда-хиперион". Кога точно е открита трябва да се провери, обаче фактът е, че холизаторът узнава от печата за нея едва през лятото на 1984 г.
            На друго място в холизациите се казва: "...първоосновата на живота - липсата на самочувствие".
            Боб Фрисъл продължава: всеки човек на нашата планета има психическа мрежа, потъваща до 18 метра под земята и излизаща нагоре стотици километри. Мрежите на всички хора приличат на лека, бяло-синкава мъгла, която се отделя от земята. Но хората тук са на трето място по еволюция – преди тях са делфините и китовете. Без китовете - най-напредналите същества - паметта на Земята би изчезнала. По подобие на една реплика на делфина в уникалния разказ на нашия Любен Дилов–старши ("Още по въпроса за делфините",1974), Фрисъл казва: “Най-високоеволюиралите същества не създават неща извън себе си. Само вътре в себе си те създават всичко онова, от което се нуждаят". Бог Елма също много ни говори за психическите корени, мрежи и клони на всекиго от нас. В Родопите, например, през всяко дърво минава нишката на всеки един човек на Земята, стига до центъра ù, а оттам излиза и оплита цялата вселена. Сечта, значи, не прави добра услуга на човечеството. Тия дни се изясни, че се изсичат само дърветата на лошите хора, за да се ограничи въздействието им върху вселената – дори когато се секат цели гори. По какъв начин кармата успява да обедини нишките на много лоши в една гора – това засега не знаем. Пожарите и смерчовете вършат същата работа.
            Когато подобни автори дават точни дати, това за нас е много интересно. Проверявайки какво е дошло при нас и при други в едно и също време, често намираме забележителни паралели. Според американския адепт Боб Фрисъл, от 4 февруари 1989 година Христовата мрежа е вече налице. Когато се касае за търсене на паралели във времето, особено при тъй респектиращ Посветен като Боб Фрисъл, желателно е да проучаваме преди всичко осиянията на Елма. Има няколко холизации след 4.II.1989г., но най-впечатляващо е това със заглавие "Третият се яви!" – фундаментално мистично събитие, което се очаква 20 века. Само след два месеца и нещо сме станали свидетели на следното:

            "На 18.ІV.1989г., един час преди залез слънце, над София на запад се яви грамадна и много ярка дъга. До края остана десният ù край – толкова силно светящ и широк, че хората се обръщаха да гледат [...] Усещането е като на голям, необикновен празник - някаква всеобща радост, като от не само земна, но и небесна сватба, някакво щастливо приключване и ново начало. Значи ли нещо всичко това?"
            Елма отговаря: "ТРЕТИЯТ СЕ ЯВИ!" [...] "Дъгата бе знак на Моя Завет. Изхождайки от скромната Си памет смея да кажа, че ясновселената никога не е правила такава дъга в България..."

            Според Боб Фрисъл, Великите Посветени Тот, Ра и Араарагот били създали 83 000 свещени места по Земята, но в четвъртото измерение. Те имат свои съответствия по Земята, но малцина знаят някои от тях. Учителят също ни посочва такива места в България и по света и постоянно ни води по тях.
            Нещо, което съвпада с прогнозите в Библията, но получава тук научно обяснение: при всяка смяна на полюсите, магнитното поле се срива за 3 денонощия и половина. Това, според Фрисъл, вече се е случило, за него говори и Учителят в беседите и осиянията. Истинският Сфинкс всъщност представлявал космически кораб от древността, намиращ се на 1.5 км. под земята. В тия 3 денонощия и нещо, когато циклично се развихрят тъмните сили, те искат да овладеят и него, но "...всеки път някое много чисто същество намирало този кораб и го издигало във въздуха. Каквото си помисли и почувства този индивид, това става. Става дума за някого, който е минал през Христовото Съзнание, така че каквото и да си помисли и почувства, то се проявява мигновено - и подобно действие винаги пречи на Мрака да надделее". В резултат на спонтанното самовключване на една перуанка през 1989 го-ина, корабът пак се бил издигнал и тя си помислила, че "сивите" са тежко болни и трябва да напуснат Земята. Мисълта ù била тъй мощна, че те наистина напуснали планетата ни завинаги през 1992г. За това говори и Елма още през 1985г.:

            "Принципите на звездните селища обаче не се покриват с принципите на планетите, поради което основите на обиталищата, наричани със сегашното име на Новия Йерусалим - "Изгрева", - трябва да получат съвсем съвременни и конкретни очертания. Това е актуално, понеже предстоят резки промени и Аз трябва да подготвя Своите Си - да знаят как да реагират с настъпването на изключението във въртенето на Земята. Светът се променя - това е факт. Повече няма кредит за предателите - свърши се! Обаче необходимо е ясното съзнание на ония, които ще наследят Земята, че организирането на Новия Свят може да се извърши само от тях и изключително от тях. Поколенията, които идват, ще приемат техния модел - нищо повече! А Новият Йерусалим е нещо приказно, неръкотворно, сащисващо – даже за божества, когато слязат на такава планета."
           
            Учителят, повече от половин век напоследък, ни подготвя и за преминаването през Тъмната Зона. Такова нещо възнамерява да направи и легендарната Анастасия от Сибир: твърди, че ще пренесе човечеството невредимо през предстоящия отсек от тъмно време, което идва съвсем скоро. Тези сведения съвпадат с подобни твърдения в беседите и осиянията в България и с много случки, за които знаем и на които сме били свидетели. Така бяха прогнозирани в България големите политически и духовни промени в света през последната четвърт на ХХ век - не само прогнозирани, но и предизвикани от отделни личности и малки групи хора, свързани със Словото. Нещата, за които знаят западните и източните посветени, ги прежвяваме и ние. При всяко стъпване на български крак в някоя страна, там се сменя режимът и стават коренни промени. Разбира се - български крак, свързан със Словото. Понякога се изсипва благодат, друг път се разразява карма. Случаят с небостъргачите в Америка не прави изключение.
            Любопитно: корабът-сфинкс, за който говори Фрисъл, имал дебелина от 3 до 5 атома... И в научно отношение, нивото на тази негова книга навсякъде е в синхрон с осиянията на Елма. Тук авторът посочва три точки, генериращи Христово Съзнание: Египет (мъжът), маите и инките (жената) и Хималаите (детето). По някакви странни причини, той никъде не говори за това, коя е прародината на посвещенията и на това Съзнание на планетата ни.
            За разлика от някои съвременни проповедници, Боб Фрисъл дава положителна оценка на Ехнатон. Отношението към Ехнатон говори за това, кой от коя ложа е. Явно школите и мненията и по този въпрос са много пъстри. Според американския автор, Ехнатон бил дошъл от Сириус в 1355 г. преди Христа и още тогава е имал Христово Съзнание. Всеизвестно е какво е направил и защо са го отхвърлили противниците му. Култът към Слънцето и в нашия век идва не само от там – той пронизва цялата история на човечеството. Той е символ и израз на най-страшното за всички самозванци и нашественици с тоталитарно съзнание: човешката душа няма нужда от посредници. По линия на Ехнатон са се породили тайни общества с преобладаващ женски състав, явили са се и есеите преди Исуса, а и до днес има подземен град под пирамидите. Рускинята Крыжановская го описва по неподражаем начин. Там Учителят все още се явява на посветение в дрехите и вида Си като Хермес Трисмегист. Екскурзии до там са възможни и се правят и оттук (особено от едно място край вр.Мусала), но само с тези, които са постигнали Посвещението на Самоопределението. Само един лъч над главата не е достатъчен.
            Тук братът ни от Калифорния показва едно от най-високите си нива: обяснява, че Великото Бяло Братство и Братството на Мрака в едно високо поле не са врагове, а работят в пълен синхрон и хармония, според плана на Единния. Учителят постоянно ни разяснява това със Словото и живота Си: “лошите” само преподават уроци на всеки невежа и егоист - нищо повече. Както знаем, те са нашите "треньори". Велико нещо е треньорът от черното браство! Щом стигнем до там да не му се хващаме на въдиците и да го "тушираме", треньорът доволен ни оставя. "Треньорите" обаче имат силата и пълномощията да изкушават и самия Иисус. Ние все още им се хващаме и търсим печалбите и похвалите на света, но Христос си остава брилянтен. Той изпълнява заповедта на Отца Си абсолютно: не се грижи за утрешния ден. Ние често си мислим, че сега ще се отдадем на света, за да натрупаме капитал, а за Бога ще работим по-късно. По-опасна и смъртоносна мисъл от тази никога не е съществувала! Тя е внушена от центъра на ада. Развяването по разни езически школи и школички с нехристово съзнание върши същата работа, но то е необходимо на незрелите души, за да разберат от последствията какви са резултатите от лошия вкус, от купуването, продаването и ползването на външни предмети и техники - луциферическите меркаби. И Белите Братя ги ползват понякога, но при тях те работят само в резултат на постигната чистота и проявени добродетели. Могат и без ритуали, упражнения и атрибути – употребяват ги за работа с по-изостаналите души, които се впечатляват от такива работи.
            По-нататък словото на Фрисъл ни води отново по зашеметяващи височини, имащи паралел само в книги като “Агни Йога” и в Делото и Словото, които изучаваме в България. Разправяйки за Дрънвълоу - съвременният наследник на Мелхиседек, - авторът ни представя пътищата му от 13-ото до третото измерение: Орион, Плеядите, Сириус... За Плеядите казва, че там има светове, където населението живее "в една от най-високите "хармонични" на четвъртото измерение и всяко обучение там става във вид на радост и забавление, ученето става чрез игри". Днес знаем наизуст книгата на Барбара Марчиняк за плеядинците – "Вестителите на зората". Прочетохме и нейното продължение от една българка – Багрина Кларк. Припомняме си беседи на Учителя от рода на "Съзнателният живот като забава", мисли от "Осияния за радостта" и др. Няма нещо, което да не ни е дадено. Известният български учен, педагог и писател Георги Томалевски казваше, че не е срещнал нищо в световния окултизъм и мистицизъм, което да го няма при Учителя; напротив, у Учителя има неща, които няма как да се появят в световната духовна култура в близките 4000 години. Който оспорва това, просто не чете беседите или няма понятие за Словото, което не тече само на едно място. Пак българин от Христово коляно работи успешно в Русия и на Запад за обединение на Божествените религии. Чрез него се проявява Духът на Този, който някога ни е събрал в Персия и събира Ятото Си не веднъж през вековете. Книгата му за Новия Йерусалим, издадена на запад, а сега и у нас, е дошла точно по времето, когато идват "Колоните на Новия Йерусалим" от Елма в България, а холизаторите не са били във външна връзка!
            Достойни синове и дъщери на Безкрайния и днес леят мъдрост. Просто терминологията и формата е различна и това е добро – разширява хоризонтите на духа ни. Там, където има Бог, Слово, няма враждуване между Школи и Проводници – това е принципно невъзможно. В противен случай, някой не е свързан с Бога. А как прекрасно е, че чрез такива тръби на Бога идват все нови и нови откровения! Нима няма да останат такива неща в златната съкровищница на България и човечеството?:


1992г.: "Знам, приятелю: ти се интересуваш от онази, "единствена" любов към един-единствен земен човек и смяташ, че това е любовта. Това е все едно да погледнеш милиардите звезди на небето и да видиш една-единствена звезда. Никой не иска от теб да не виждаш тази звезда, но виж и другите звезди – те също светят и също са на небето. Всеки човек е една звезда и свети със своята светлина.
            Любовта обича светлината, обича всеки човек. И ако ти наистина можеш да обичаш, тогава би обичал всички на тоя свят.
            Когато се отказваш от Любовта, ти загубваш целия свят, загубваш себе си, защото си искал да пренебрегнеш един основен закон на Вселената. Не можеш да се откажеш от Любовта – това означава саморазрушение. Спомни си заръката на твоя Отец, приятелю. Неговата единствена поръка е: "Любù!"

 Словото чрез Багрина Кларк, България


22.12.1992г.: "Трябва да знаете, че Свръхсъзнанието, което е съхранено в Христовата Енергия, е отражение на Божествената Мисъл. Затова се казва, че всеки земен индивид трябва да се стреми да постигне изравняване с Христовото Съзнание, което означава, че той се е приближил до Божествения престол. След време той сам ще може да се усъвършенства в лоното на Отеца, защото там действа основният закон на свръхеволюцията".
Словото чрез Алекс, България


1993г.: "Окултният Ученик не мисли за любовта, а гори. Тези, които много мислят, имат "съображения"... В живота на истинския окултен Ученик, Учителят заема първо място, а всички други дългове са на заден план. Всички, които поставят семейството си или професията си на първо място – или коя и да е друга дейност – са отвън. Нека не си въобразяват, че са ученици – те са слушатели" [...] "Човек трябва да се пречисти, за да може Елъ да работи чрез неговия дух. Човек е само изпълнител – всъщност, Бог работи. ..." [...] "... Чистото Слово – това е сгъстената Божия сила, която разрешава всичко. Това е огън - това е огънят на Новото Учение! Самият Дух се сгъстява като огън в Словото и работи универсално, а чистото Слово определя самото огнено единство." [...] "Обични братя и сестри, от вас се иска само едно нещо: усилия, усилия, усилия! И в един прекрасен ден Той ще дойде. Тогава дори и слънчевата красота някак си бледнее, защото тя е само едно отражение на Словото; тя е само едно по-дълбоко отражение на идеята "Бог" – но все пак отражение, излъчване на Словото".

Словото чрез Елеазар Хараш, България


12.04.1995г. "Бог е любов. И когато душата ми се устреми към Бога, аз също ставам любов. И всичко става любов. Целият свят е любов. И ми идва да прегръщам и да целувам всичко, защото всичко е любов - и на тази необятна любов аз искам да раздам любовта, която нося в сърцето си, искам да се разтоваря от нея, за да се натоваря пак; искам да споделя с другите моя товар, за да се почувстват и те поне за миг истински щастливи, за да почувстват моето щастие, моя екстаз, вкусът на автентичното съществуване.
            Хора, чуйте моя вик, моя зов! Щастлив съм и ви обичам… И искам да споделя щастието и любовта си с вас. Отворете се, доверете ми се, пуснете ме в сърцата си, за да остана в тях завинаги!”

 Словото чрез Борислав Русанов, България


            А ето какво казва Елма за Христовото Съзнание още на 2.І.1985г.:

            "Припомням ви, че работата на Бога протича в холивселената, което ще рече цяловселена. В тесен аспект, седмúцата е Христовото Съзнание или хипервселената, като кристален модел на холивселената, затова няма противоречие между единицата и седмúцата, като израз на Бога, защото "Аз и Отец ми Едно Сме". Неимоверно трудно за вас е да разграничите и Отца от Бога, тъй като това са две състояния на един и същи Дух."
           
            Но да се върнем към книгата на Боб Фрисъл. Друго, съвършено вярно и познато сведение: на Венера живее най-напредналата цивилзация в Слънчевата система, но в друго измерение: “Хатхóрите” на Венера – пояснява той – са народ с Христово Съзнание. Те са същества от чиста светлина и от абсолютна любов. От дълго време те работят както с египтяните, така и с нас." (стр.107).

            Плод на тази истина и тези контакти при нас са не само изказванията на Учителя в беседите, но и разказът "Легенда за Зорницата", който се роди преди 17 години и сега започвам с него този материал. Въз основа на негов вариант, импровизирахме и записахме на касета с една приятелка диалог, който във висша степен отговаря на въпроса, има ли на Земята пришълци от Венера и с какво се занимават те тука. В други форми, минаващи за литературни, се описва как братята и сестрите ни от Вечерницата понякога ни посещават, люлеейки се в нощта и падайки "като бели пера от зенита", как кацат по перилата на балконите ни и тъжно ни питат кога ще се върнем горе... В други случаи ги виждаме да се катерят по стените на къщите ни, когато ни идват на гости - както маймуните в джунглата. Така се живее в горите на Хубавицата! И понеже всички обитатели на истинската вселена са без дрехи, красотата и невинността и на този народ са без граници. В една от видеокасетите на Владимир Терзийски е включено изказване на млада жена, която твърди, че е дошла от Венера. Има съвършено ясни спомени за това, и от дете разправя неща, който не могат да бъдат измислени и от най-добрите фантасти (става дума за Долорес Барриос).
            Нивото на Боб Фрисъл и неговата Школа и в това отношение е безпрецедентно. "Прецеденти" всъщност са Сведенборг ("Ангелите в най-вътрешното небе са голи"), адамитите в България, адамевитите в Русия. "Прецедент" са и някои твърде странни упражнения в Специалния клас в България още през първата половина на миналия век, ръководени лично от Учителя, за каквито имат представа само в Индия. Иначе има много диваци и нудисти – те също допринасят за намаляване на катастрофите и бедствията, но с това да се занимават духовни хора - да реализират най-вътрешното небе и на Земята, - това би отбелязало края на кромозомите! "Сивите" са си отишли, но кромозомите са още тука. Сега те прехвърлят надеждите си от църквата, медиите, производството и търговията към модерните духовни школи, които създават. Почеркът им обаче се разпознава безпогрешно. Те не могат да поставят Единния Бог и Единния Учител над себе си; напротив, сами се обявяват за "Учители", говорят неистини и събират пари от хората.
            Авторът на книгата, "в която нищо не е вярно, но нещата са точно така", описва разсъбличането на човечеството като съвсем предстоящо. То няма да бъде по лично желание, а още по-малко по желание на “кромозомите” (това е моя добавка), но ще се наложи от само себе си, като резултат от навлизането ни в Новата Вселена. Там има космичен закон и механизъм, който не търпи ръкотворни неща. В един миг всички вещи, създадени от хората, ще изчезнат, и ние ще се озовем, изумени и подмладени, в един съвършено нов, потресаващо красив и непознат свят с невероятни сияния и багри! За всичко това Учителят ни предупреждава още в класическото Си Слово, дава и срокове. Има много образи и сведения на тази тема и в осиянията на Елма от 1972 година до днес, а в едно весело разказче от 1986 година, плод на съвсем ясно видение, това се описва съвсем нагледно...
            В следващте глави Фрисъл потъва в глъбините на Божествената геометрия и рисува "Семето на Живота", "Цветът на Живота" и "Дървото на Живота". Учителят също постоянно чертае прости и сложни фигури на дъската, дава и образа на бъдещия интегрион, който се оформи през 1985 година в "Синята Книга". Великите Посветени винаги са се занимавали със свещената геометрия, защото това е формата на съществуване на ясновселената, на Определеното Битие. Единственото нещо, с което трудно ще се съгласим, е представянето на унифицирани системи, несъобразени с кокретния космически момент, с етносите и индивидите. Дървото на Живота и всяко друго Дърво, Семе, Цвят и пр., както и чакрите, телата, посвещенията, йерархиите и пр. съвсем не са това, което се рисува от унифицираните школи и системи – те работят с представи отпреди хиляди години, и то на чужди народи. Както знаем, те създават егрегорни точки, чакри и меридиани, които са били валидни за дълбоката древност в даден регион и които днес почват да работят, само защото лекторите са самоуверени, а вярващите - много. Това обаче значи, на един съвременен Мерцедес да се подмени мотора или кардана с такива от началото на века, и то от друга марка автомобил. Ние сме горели по кладите, за да имаме сега латински, арийски, славянски, руски и български сърца и чакри, а "сведущи" гурувци и лектори се опитват да ни връщат в еволюцията с хиляди години! Това, че ги виждат на описваните места и с описваните форми и функции, не значи нищо; това, че имат лечебни успехи с въобразени или пробудени стари меридиани и чакри, също нищо не значи. Но и значи нещо: болестта или лудостта ще се върне в нова форма – неизбежно, дори и да са възкресили човек.
            Автентичен в книгата на Фрисъл е и образът на вертикалния коридор, пронизващ меркабата на истинския човек - от темето до перинеума и по-надолу. Той визира Кристалната Струна или Тръба на Аза, за която говори при нас Елма – оста на Новия Човек, която е куха - като стеблото на едносемеделните растения. Вижда и лазерната космична светлина, която се нагнетява през тази уникална тръба! Описва и чакрите над главата и под краката ни, които ние познаваме като "тотвселенски" и "ясновселенски". Няма съмнение, че в случая говори истински представител на Бялото Братство, който вижда и описва неща, рисувани от истинските Посветени още в древен Египет. За местата на тези две категории чакри, наречени от Елма "олтари", "престоли" и "двери", не може да има никакво съмнение.
            Авторът пише и за ролята на хипофизата и епифизата - неизбежна тема в сериозните окултни изследвания. При нас Елма въвежда нови термини: суперфиза, ултрафиза, хиперфиза, яснофиза, тотфиза, холифиза. Описва местата и функциите им, връзката им със съответните олтари, престоли и двери и съответните тела, вселени, класове и йерархии. Набелязва болести, произтичащи от неправилното им функциониране и дава специфична профилактика и лечение. Така се дойде до осиянието "Истинската панацея" от 8.ІІІ.136(2000)г., Пловдив, България. В него Елма охлади ентусиазма ни да запишем Нова Медицина под Негов диктат, макар и да беше я обещал. Каза, че теория без съответно еволюционно ниво и нов тип живот и взаимоотношения, за да го постигнем, може само да навреди на човечеството. Мнозина биха се опитали да се надскочат или да внушат това на други, опирайки се на такава наука, дадена лично от Бога, но с това биха извършили непоправими пакости. Божествата на нещастията и болестите са скрили истинските им причини от човечеството не случайно: всеки сам трябва да открие връзката, след векове и хилядолетия личен опит. Нищо, внушено отвънка, не може да даде резултата на "вътрешната меркаба", за която пише Боб Фрисъл. Затова и медицина без любов и духовност е една кръгла нула. При все това, лекарите са благословение за човечеството, защото все пак облекчават донякъде болките. И това е Божествтено, щом лечителят е добър и безкористен.
            Главата "Сферичното дишане на Христовото съзнание", публикувана в книгата на Боб Фрисъл за пръв път през 1994г., попада направо в "десетката" на българските осияния – имаме холизация от Елма "Сфероспиралните християнски чакри, трилионолистникът и обитаването" от 22 октомври 124(1988)г. Дихателните упражнения, давани на Дрънвълоу от ангелите,    както и методите на Тот, за да остане на Земята в едно човешко тяло цели 52 хиляди години, приличат твърде много на тези на Учителя, но и се различават. Това е естествено. За да се роди човек в България или в която и да е страна, където работи Мировият Учител, трябва да е издържал конкурсен изпит измежду милиарди кандидати, включително божества и ангели, които чакат такова въплъщение с милиарди години. Това не значи, че всички българи и хората около Учителя са издържали този изпит. Може би тук става дума само за двама души. Ако имаше трима, Земята вече да е излязла в четвъртото измерение, както е било запланувано - до 2000-та година. Но в общи линии методите на Бялата Ложа се покриват: при спане нощем с глава на север, крака на юг, слънчеви изгреви, дълбоко и правилно дишане – и т.н. Има да ни се отговаря на логичния въпрос, сменени ли са сега тези посоки при спане и медитиране, след като са се сменили полюсите на Земята? Напреднали посветени днес си задават този въпрос и дори искат да играят паневритмията вечер, което може да е твърде опасно, но знае ли човек?... Вечерта не винаги е начало на ада: Учителят казва, че тогава изгрява Божественото Слънце.
            Въпреки възхвалите за книгата на Боб Фрисъл в този предговор, всеки е свободен да практикува или да не практикува именно неговите пранаями и медитативни методи. Всеки е свободен да опитва всякакви методи и школи. Но който веднъж е влязъл в една школа, особено ако се е убедил, че е автентична, не бива да се занимава с методи на други школи – това е бъркане по инсталациите. Широко познание – да; но духовен самолет или автомобил – без смесване на горива и части! В противен случай пропастта ни кани и гаранционните условия не са спазени. Жадните за действие, увлечени по съвременни учения и школи с нови методи, също са напълно свободни – те не са виновни, че не виждат класческите Божествени школи и методи, валидни за хиляди години. Не виждайки жив Учителя, те се стремят към друг жив Учител на Земята, което е силно въздействащо. И това е хубаво, защото човешкият дух трябва да прави сравнения. Не е лесно да осъзнаеш, че Слънцето и Земята са космически кораби, които се движат много сигурно и по-добре от ръкотворните. Такава е и разликата между Божествените и духовните школи. Но самодейност съществува и Бог ú е дал зелен семафор. Там могат да се научат много полезни и ценни работи, макар и на известна цена (и в двата смисъла...) В манталитета и дейността на авторите от Петата раса, думи като "такса", "клиент" и "бестселър" въбще не се възприемат като мръсни думи. Но Христос досега не е взел нито една стотинка от най-много тиражираната книга в света. Той все още си виси на кръста (още една малка подробност за Христовото съзнание...)
             Съвършено невъзможно е да си на Земята и да благуваш, когато има дори едно страдащо същество. Тези, на които е дадено дхармично прераждане без особени проблеми и страдания, не трябва сами да си ги търсят; но ако имат Христово Съзнание, те са като белия цвят - раздават и се самораздават 100%. Каверните на духа не ги засягат: живеят в настоящия миг, не отлагат, не позират, не се подсигуряват, дават всичко на всички с пълни шепи, без да очакват нищо в замяна, нито някакво осъзнаване от страна на хората. Бог за тях е на първо място, подпалени са от велика любов и обич и Словото и Делото на Великия изпълват всяка фибра на съществото им! Това съветва и Боб Фрисъл: “Много важно е да подхранвате мисли на любов и обич, на истина, на красота, на хармония и мир, поради единствената причина, че в четвъртото измерение - или в Христовото Съзнание - мислите се проявяват в действителността мигновено." Затова и ние се трудим да проучваме Словото и живота на Онзи, който ни беше на гости в България и на тази планета – кой може да е изказал толкова много мисли като Неговите, всяка от които съкращава личната еволюция с 25 хиляди години? Кой е способен да каже това: "И най-безумната постъпка на Любовта е по-разумна от най-разумната постъпка на Мъдростта"? Или: "Еднственото богатство, което човек ще отнесе със себе си в другия свят, е мекотата на човешкия дух, мекотата на човешката душа, мекотата на човешкия ум и мекотата та човешкото сърце”? В хиляди лекции и беседи и с целия Си живот между нас и в космоса, Той денонощно илюстрира Христовото Съзнание, затова в един реферат или 100 или 1000 човешки тома е невъзможно да се намери такъв пример и синтез, като Неговия.
            Между другото, Христовото Съзнание от епохата на Рибите наистина се явява в четвъртото измерение. Това съответства на Четвъртото Посвещение в Пентаграмиката – Преображението. Христовият Дух се явява на апостолите на планината Тавор именно в четвъртото измерение. Христово Съзнание от този тип означава любов към всички, саможертва, освобождаване от физическото тяло и проникване с духовните тела в невидимия свят. Посветеният с 4 лъча излиза свободно от физическото си тяло, връща се и помни какво е вършил горе. Да не си правим илюзии: който не е стигнал до това, няма Христово Съзнание, съответстващо на ІV Пентагрално Посвещение и ІV-то измерение, за което говори и Боб Фрисъл.
            В разглежданата книга се разкрива и това, което и ние знаем от Словото: Земята е трябвало да си отиде до края на измналия век, но нашите братя и създатели от Сириус са се застъпили за нас и са провели сложен експеримент, който ни е оставил физически още малко в третото измерение. Този момент настанал в средата на януари 1972г. Цялата вселена се е стекла тук или е наблюдавала дистанционно този опит, който е бил с минимални шансове за успех, но опитът успял. Тук е имало 80 хиляди гости от всички краища на Вселената тогава! "Една съвсем нова насока, възникнала между лятото на 1972 и лятото на 1974 година, оформила нашето бъдеще. Ние сме започнали тогава да ускоряваме ритъма на нашата еволюция извън рамките на всички очаквания. Този експеримент излязъл далеч по-успешен от всичко онова, което самите те са предполагали. Оцелелите не са само десетки – смята се, че сега има приблизително един милиард и половина индивиди, които ще преминат към следващото ниво. Очевидно, ние всички сме били защитени от огнената стена, защото сме си все още тука. Сирианската намеса е осигурила и достатъчно време за довършване на синтезната мрежа на Христовото съзнание. Мрежата била завършена на 4 февруари 1989 година."

            Дали е само съвпадение, че Елма почна да диктува осиянията Си в България през януари 1972 година?

            "При обикновени условия, когато една планета навлезе в Христовото Съзнание, много малко хора оцеляват, но успяват да оживеят там и да разберат тази нова реалност. Останалите обаче се връщат на по-ниско ниво на съзнание и за продължително време само отделни посветени ги поддържат дотогава, докато планетата изцяло стигне до нивото на Христовото Съзнание. Ние познаваме различни нива на Христовото съзнание. Онези планети, които прнадлежат към четвъртото измерение, са на ниво десета, единадесета и дванадесета хармонична. Планетата обикновено минава много бавно през всички тези етапи. Двете първи хармонични на четвъртото измерение съдържат астралния план, в който са се родили най-силните мисъл-форми. Третата хармонична приема мъртвите, а четвъртата е мястото, където живеят феите и духовете на дърветата. Царствата на ангелите се разполагат между седмата и деветата хармонична. До Христовото Съзнание се стига чак след десетата хармонична на четвъртото измерение. Именно към една от тези по-високи хармонични на четвъртото измерение се насочваме и ние." (стр.117)

            Това, което не казва тази книга, е кой точно е провел този акт, кой се е застъпил за нас персонално. Не че Бог не е всемъдър и всемилостив, но Законите Му обикновено вървят по строг план. Един от елементите на Христовото съзнание е, че Синът може да измолва от Отца си промени в плана и да ги провежда. Той има способност и право за това творческо съучастие. Според осиянията от Елма, то произтича от двата полюса на Христовото Съзнание – Милостта и Абсурда. Това всъщност е пак сам Бог, защото нищо в света на Цялото не е откъснато. До състоянието на "Сина" са стигнали и други хора. Именно през този важен период се проведоха три акции, които допринесоха за оцеляването на Земята. Едната бе мисията в Кавказ на български Посветен от Школата на Учителя през 1975г., където слънчевото, кавказкото и рилското невидими правителства са взели решение за генерална промяна. Десетина години по-късно, същият Посветен усети, че Земята е заплашена, и една нощ направи връзка с галактиката Андромеда, която взе всичко под контрол. Сам Сириус е дошъл от Андромеда, така че намесата, за която разправя Фрисъл, не е минала без участието на неговите и нашите прародители от този звезден остров. Ние имаме осияние от Елма, в което се обяснява същото: една звездна цивилизация, която ни обича, е измолила от Бога да ù разреши да се намеси и да ни "спаси" – да отложи с няколко години предвиденото преминаване на Земята в четвъртото измерение, понеже това е трябвало да стане до 2000-та година, което личи и от всички беседи и лекции на Учителя. Сега се изяснява, че това е станало, за да може Словото да стигне до повече хора – То е единственият вход към Новата Земя и Новото Небе. За третата акция от споменатите по-горе допринесе една голяма любов между две души и изпълнението на няколко действа, които подготвиха промяната в Европа в края на 1989г.
            Четейки главата за експеримента във Филаделфия, ние си припомняме не един и два случая на телепортация на хора и предмети в Школата на Учителя в България, които са ставали пред очите ни. Главата в книгата на Боб Фрисъл за отдавна откритите безплатни начини за производство на енергия, постоянно блокирвани от монополистите, ни подсеща за конкретни идеи от Учителя и в тази област – например, как да се сваля дистанционно електричество от йоносферата. Учителят дава и каква е скоростта на мисълта – 4 квадрилиона и 200 билиона километра в секунда. Описва точен метод за изцеление и подмладяване чрез поставяне на човека върху метален диск и пускане на свръхвисоко напрежение (дава параметрите). Съвсем точно предвижда спонтанното извисяване на Еверест, след като бъде изкачен от хора - и това стана точно така: веднага след покоряването му от Тенсиг и Хилари, Чомолунгма се издигна с цели 30 метра! Относно обезобразяването на много домашни животни от извънземни, проблемът не е тъй остър, както избиването им от хората за месо и продукти. Учителят описва с подробности как душите на месоядците биват внедрявани за известно време в телата на домашните и дивите животни, за да бъдат убити и да си научат урока. Относно повечето извънземни и коренни жители с "външна меркаба", Фрисъл дава съвсем точно обяснение, което знаем още от осиянието "За летящите чинии и седемте месоядства". Ето какво пише за това авторът: ”Всички експерименти във вселената от този род са предизвиквали бедствия. Изграждането на междузвездни кораби от живи същества и създаването на роботи, които да изпълняват техните желания, винаги е причина емоционалното тяло да не бъде вече база на съответния биологичен вид, а именно то е главният и единствен извор на сила. Вие можете да създадете меркаба външно – достатъчно е да знаете как. Не са нужни любов и обич, чувства и емоции. И тогава вие ще получите един НЛО. Всички видове НЛО се базират на принцпите на външната меркаба. Вие се отклонявате от извора на живота и съответно загубвате своето емоционално тяло. Изработването на външна меркаба не изисква никаква емоция, любовта е ненужна, а емоционалното тяло се пренебргва. Съвсем достатъчна е интелектуалната мисъл. Тя именно създава едно същество, което признава само логиката, тъй като е лишено от емоцинално тяло.
            Преди края на века всички индивиди, останали върху планетата, заедно ще преминат към следващото измерение."

            Подобни очаквания имахме и ние от предупрежденията на Учителя в беседите. Това, че още сме тук, означава, че прогнозите не са абсолютни по време: всичко зависи от неочакваните решения на Бога и от нашата свободна воля. Даже Иисус казва: "А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец." (Мат. 24:36) Може би точно поради това закъснява идването на Христос, очаквано от знаменитата пророчица Елън Уайт още през 1844 г., а после тя го обявява още няколко пъти, понеже ангелите ù казват, че "ще бъде съвсем скоро".
            Една надежда за добър обрат на събитията на Земята, дадена от Учителя още преди средата на ХХ век: доброто започва да надделява. Властващите на Земята, пътуващи отдавна с кораби по вселената и държащи това в строга тайна, вече са разбрали, че с външни меркаби не се стига до никъде. Молитвата на Братството, която се произнася от толокова много хора вече няколко десетлетия, също може да е дала своя принос: в нея има молба към Бога да просвети умовете на управляващите. Фрисъл пише за елита на днешните властващи"И тогава осъзнали, че могат да оцелеят само чрез любовта и съзнанието за единение".
            В съвършен синхрон с най-важния закон, открит в историята на философията – законът за отрицание на отрицанието, както и с постоянните уроци на Учителя в това отношение още от древна Галилея, мъдрецът от Калифорния днес пише в книгата си: "Сега бих желал да обединя няколко термина: "отрицателна критика", "осъждане" и "съпротива". Като използвам един от тях, аз обикновено ги свързвам всичките. Когато осъждате или критикувате нещо, вие блокирате енергията. От най-голямо значение е да имате волята да промените своите идеи по отношение на онова, което критикувате и не приемате" (стр.127). Пак стигаме до основния въпрос на диалектиката, още от забавачката ù: “Каква е ползата от Хитлер? Каква е ползата от Сталин? Каква е ползата от Дявола?”
            Пропускам следващите глави от книгата с конкретни дихателни упражнения, защото ние си имаме такива и те са приспособени за нашите чакри и центрове, за нашите тела и еволюционни степени и имат сила за хиляди години напред. Важен е принципът. Четейки изводите на този голям съвременен посветен, публикувани през 1994г., все едно че четем дословно някоя беседа от Учителя от началото на века. Ето думите на Фрисъл: "Струва ми се безспорно, че всяка болест може да бъде излекувана чрез добрата връзка между мисълта, дишането и сърцето. Болният не е болен случайно. Това е резултат от неправилно използване на дишането, на мислите, на чувствата и на постъпките” (стр.142).
            До края на книгата си той дава чудесни съвети, един от които е човек да се вживее в ролята на Учител, който е дошъл тук да помага на хората. Това е чудесно, но преди всичко ние си мислим, че е по-добре да потърсим задачата си като ученици, защото все още имаме какво да учим и си имаме Учител. Това не пречи потенциално да имаме и други качества, защото на човек може да му се случи развити ясновидци да видят златисто-оранжевата му и виолетова аура и да го идентифицират като "Учител". Прогнозите на Фрисъл се съвпадат напълно с тези, които знаем от беседите: "Ние няма да напуснем планетата, отивайки някъде надалече. Ние ще се извисим в тела от светлина и ще останем на нивото на четвъртото измерение. На добър път!" (стр.148).
            Описвайки удивителния Дрънвълоу, неговият последовател и приятел дава реален портрет на Новия Човек, какъвто Го познаваме отпреди 2000 години. Щастливи сме, че още един Брат на Христа - след Теофан, Учителя на Седир - сега оживява тъй прекрасен пред очите ни: "Той беше всеки миг на разположение изцяло на когото и да е от нас и сякаш въобще не се изморяваше. Пълен с живот, с невинността на дете, той все пак не губи никога нишката на своята беседа. Той изглежда съвсем естествен и не дава преценки във вид на упреци, забележки или неприемане. Наистина, не съм видял човек като него! Според мене, най-важното е, че той е един катализатор, за да ни показва, че всички ние притежаваме това специфично качество: да виждаме, да живеем и самите ние да бъдем Духът във всички и във всичко. Той набляга на факта, че ние всички сме части от Бога, че никой не е по-високо от другиго. Той не се представя като "Учител" или "гуру", а само като един ускорител, който се посвещава изцяло на задачата си: да ни покаже, на всеки поотделно, каква е нашата истинска задача”.
            Наистина, има ли по-добро описание на реално съществуващ Нов Човек след описанието на Седир? Когато за пръв път прочетохме близо до хижа "Ястребец" на Рила неговия мемоарен разказ "Един непознат", в който Седир тъй красиво и точно описва Христовото същество Теофан във Франция през XIX век, един човек каза: "Никой от нашето Братство не написа за нашия Учител нещо точно и по-хубаво от това, което Седир говори за Теофан". В този миг една гигантска стена от облаци и светкавици на Рила, която се приближаваше със силен гръм и трясък, изведнъж изчезна без следа и небето стана чисто и топло като душата на този Човек. "Е, жив ли е Учителят на Седир?.-." – запита със загадъчна усмивка човекът от Рила, за когото в момента нямаше тайни в Битието и невъзможни неща. Ние видяхме и опитахме, че Благият има ученици и в България.
            Фрисъл е абсолютно наясно и по въпроса, засяган в беседите на Учителя и осиянията, че на планетата Земя ние сме сборно племе – както никъде другаде по вселената. Впрочем, имало още стотина такива летúни (планети) във вселената. Тук сме пратени като представители на милиарди човечества в Битието! Щом се образува любовна връзка между двама или трима на нашата планета и намерим общ език, нашите човечества в космоса почват да летят едно към друго. Това е единственият начин за контакт. Една лоша мисъл, една клюка, един спор, един лош поглед или малко ревност – и хиляди пътуващи попадат в космическа яма! Това бе изложено от пишещия тези редове пред нашия виден уфолог в Америка Владимир Терзийски, когато помоли за вдеоинтервю и той потвърди: пришълците отвсякъде са изумени, че на нашата планета има такова гигантско разнообразие от представители на различни цивилизации в земни тела – цялото космично човечество! Не му бе чужда и информацията, че около 50% от хората в човешки тела тук са андроиди и феминиди – без причинно, будческо и атмическо тяло. А ние се опитваме да влизаме в житейски сценарии с такива! Боб Фрисъл потвърждава: “Има много голяма вероятност вие също да сте "пришълци" от някое по-висше измерение и прочитът на тази книга да ви послужи за катализатор, за да се пробуди вашата памет. Ако това е истината за вас – бъдете добре дошли!" (стр.152)
            Вече е разказвано на друго място за друго видеоинтервю, което ни взе един американец преди няколко годиини, дошъл в България да търси корените на Агарта и Шамбала и горещ почитател на Учителя. Той се представи за приятел на шефа на парапсихологическия отдел на НАСА и засне с камерата си нашия разговор на английски език на тема: "Идеи за изобретения в беседите на българския духовен Учител Петър Дънов и холизациите на Елма след 1972г.". Няма да повтарям тук каква е била реакцията на споменатия отдел при гледането на това интервю. Те са изпратили този човек в България след прочитането на книгата на Елма за окултните свойства на скъпоценните камъни – при експерименти, някои от твърденията в нея се оказали действащи. Това е един малък принос за престижа на духовна България пред света, въпреки че ние нямаме никаква нужда от престиж.
            Учителят ни е говорил безкрайно много за задачата ни да се върнем към Детето в себе си, като единствено и най-важно условие да се завърнем в Божествения свят. Има стотици такива фундаментални примери, беседи и осияния в този смисъл. Ето как изразява тази идея Боб Фрисъл: "...като се научите отново да бъдете дете, което ще рече да се забавлявате. Това означава да бъдете невинни, чувствителни и да позволите на сърцето ви да се отвори и да бъде в единение с природата." (стр.152)
            В мистичния живот на автора и неговите духовни ръководители се е осъзнал и фактът, че висшият Аз на човека представлява два ангела – мъжки и женски. Ние имаме тази опитност. От нея следва, че търсенето на любовта навън е само едно недоразумение – човек може да слива духа и душата си в блажено единство само с Господа вътре в себе си и да преживява неща, надминаващи всяко въображение. "Блажено единство с Господа" не е религиозен израз. Това е всемирното огнéние (дума на Елма за "оргазъм"), което се изпитва от всички същества, попадащи на вълнàта на космичното "урúо". Това е колективен любовен вик и екстаз на херувимите на звездата Ригел. То е отражение на огнението, в което се намира сам Бог постоянно. Ние на Земята имаме шанс да съпреживеем това сливане на всички със всички в Битието само за по няколко секунди – иначе бихме изгорели. Самоподпалването и физическото изгаряне на много хора сега по Земята не е физиологичен процес. Релгиозните мистици и светиите не могат нито за миг да помислят, че това преживяване на единството е космичен "оргазъм", но понякога са разтърсвани от висши "блаженства" именно от този род и имат цели трактати за това.
             Женитбата на духа и душата ни сега е предстояща – ние сме ги разлъчили някога и затова търсим "сродни души" отвън. Друг е въпросът, че когато те се съберат отново, почват заедно да раздават живот и обич. Това не е повече търсене и липса, но добро, самодаряване, избилие! Тъкмо по тази причина, ние не можем да останем много дълго с някого, когото Бог ни е пратил да обменим живот, защото основната ни връзка е с духа и душата ни, т.е. с Бога. Никоя отделна връзка с човешко същество не може да е така силна, както сливането на духа с душата – това е сливане със всички. Може да бъде, ако това е обмяна с друга двойка от пълноценни индивиди, с които образуваме четворка, четворката се съединява с друга четворка – и т.н. Така веригите на Мировата Любов и Космичната Обич се уголемяват безкрайно. Космосът, който наблюдаваме на небето в третото измерение, не е нищо друго, освен този процес. Той се поражда в микросвета, който са нашите възторзи – нашите лични вълни и частци. Космосът зависи от нас. Това е философията на квантовата механика и животът на всички мистици през вечността.
            И друго в практиката на Посветените от Божествена Америка, люлката на Седмата раса на Земята. Те знаят и имат опитности, при които Бог, т.е Любовта, се материализира в даден момент в едно видимо и осезаемо същество, дошло да ни посети. Боб Фрисъл е имал вълнуващ контакт с една риба, която го е гледала съвсем съзнателно и със свъхчовешка любов дълго време и са обменили невероятно силни мисли и преживявания. По повод на това и на други подобни преживявания, той споделя: “Братята ни от Пространството, идващи от други измерения слизат на нашето ниво, като приемат мигом някаква специфична форма, за да ни поздравят”. Печалното при нас, произтичащо от извратеността на човешкото мислене и зомбировката от кромозомния морал е следното: Бог постоянно промисля с кого да ни срещне всеки ден, за да се обмени с нас сам Той, лично, но ние сме хипнотизирани от враждебните цивилзации да не се разбираме и да се разминаваме. Протича стандартният процес на автоматично "прещракване", на "несработване" – станали сме на хладилни камери, повярвали, че това е морал.
            Бог значи Любов - на всички към всички! Затова, именно, авторът на тази знаменателна книга се мъчи да ни внуши: "Духът на Бога живее във всекиго от нас. Остава ви само да погледнете в очите на един друг човек... Дошло е сега времето да си спомним всичко това!” (стр.155)
           
            Тази книга-явление завършва прекрасно така:

            “Висшият израз на този вътрешен извор е меркабата. По-голямата част от съществата, които живеят в нашата галактка, използват вътрешната меркаба – те нямат абсолютно никаква нужда от нищо, което да идва извън тях самите. Те съществуват в своето живо "превозно средство", състоящо се от пространството и времето, и имат всичко, което им е необходимо.
            Скоро и ние ще отидем при тях." (стр.157)

             Преди много години Господ Елма ни даде в България фундаменталното осияние за трите "Н": "Навънка Нищо Няма". По същество - нищо ново. Един Незнаен Приятел, Който е все още между нас и никога не ни е напускал, е формулирал тази тайна още преди 2000 години: "Царството Божие е вътре в нас".

            За мнозина това изречение звучи величествено, но абстрактно. Минава за една идея. Но едва ли има нещо по-мощно и актуално от нея на прáктика, което да дава мигновен резултат. Защо? – Защото външният Рай, външното Щастие, външното Царство Божие зависи изключително от нашия усет и нашето лично решение. Усети ли човек къде е Истината, какво иска с всичка сила душата му; реши ли да постъпи така, както Тя му диктува, той извършва избор и минава към конкретно действие. Тогава не е ли вярна мисълта на Учителя, че Царството Божие е вътре в нас? Това не значи да живеем само вътрешен живот. "Както на Небето, така и на Земята" – ето разковничето! Това значи: "Както в сърцето, така и в душата". Който възприема душата като нещо само духовно, то си е негов проблем. Душата е жива и нормална само тогава, когато се храни с дух и природа едновременно; с мисли, чувства и постъпки едновременно – и то в настоящия момент! Не само когато се храни, но и когато храни. Не само когато раздава, но когато се самораздава и самоотдава - и то на всички. Но и раздаването, самотдаването на всички, има своите условия: да се отдаваме на същества с искра Божия и непременно по волята Божия. Както е казано в текста на "Слънчеви лъчи": "Ти си ме, Мамо, с чисто сърце родила: да обичам всичко живо в цялата вселена!" Под "всичко живо" се разбират съществата с искра Божия – способните да се самораздават и отдават в настоящия миг, изцяло и на всички. Не на случайни същества, а на същества също с искра от Бога. В нашето измерение това става последователно: според вътрешния импулс и по волята Божия, различни във всеки конкретен случай и за всеки момент. Само тогава ще се уверим на практика, че "... туй животът е на рáя". А раят е рай, само когато е и на Небето, и на Земята. Ето защо текстът на "Слънчеви лъчи", даден чрез Весела Несторова е боговдъхновен.

            Но ето че дойде моментът да чуем директно и думите на нашия Приятел:


3. АБСОЛЮТНИЯТ АБСУРД И ИЛЮЗИЯТА
(Отговор на Елма за Христовото Съзнание)
19,00ч.          
            - Днес ще се спра само върху един от 40-те квадрилиона аспекта на Христовото Съзнание, т.е. на хиперсъзнанието. Нали искате нещо ново, "непредъвквано"?...
         "Хипервселена" значи "живовселена" – това го знаете. Знаете също, че Животът е функция на Милостта и Абсурда. Но не знаете, не го знаят и повечето богове и почти всички ангели, че Човекът, като най-живото същество в потенциал, е най-комплексното и интегрално същество във всемира и всъщност представлява Едно Същество. Като такова, то не може да съществува частично – това е Аабсурд. С "Аабсурд" с две “а”, условно означавам такъв абсурд, който е абсурд и за Елма, т.е. нещо абсолютно невъзможно. В този смисъл, "Аабсурдът" произтича от Татван – светът на Абсолютния Дух. Той е формулирал извечни, Абсолютни Аабсурди, които не са относителни, като тези на Елма, Христовия Дух. Елма продуцира относителни абсурди, поемайки огън от Отца - абсурди, които в света на Истината стават Истини, а в света на Любовта – Любов. Те са абсурди до определен момент – докато дадено същество или общество осъзнае, че не са абсурди. Това е необходимо на Отца и на Сина Му, за да провокират Битието и инертните съзнания и да развиват около 5 милиона вида Христово Съзнание.
         Когато говорим за Абсолютен Абсурд, т.е "Аабсурд!", става дума за каноните и догматиката на Абсолютния Дух. Там мърдане няма. Нито Отец, нито Елма може да помръдне такъв Аабсурд, дори и с целия потенциал на въображението и творческата Си воля.
         Съществува един Основен Абсолютен Аабсурд, 10 второстепенни и 100 третостепенни. Следват хиляда, 10 хиляди, 100 хиляди и прочие, в зависимост от нивото на Битието и Небитието, но всички те са включени в първите три.
         Абсолютният Дух пази Своята Догматика в тайна. Тя не е известна напълно дори на Отца, Христа и Светия Дух! Известна е само на Хол – Цялостния, Благия Дух, Който благоволява понякога да разкрие Цялата Истина и на Ония, Тримата, на Които се разделя - но само когато поиска.
         Разрешено е да се знаят само три от Основните Абсолютни Аабсурди, но милостта на Всевишния е вложила в тях всичкото познание за всички останали. Това познание обаче е целокупно, дълбоко, интуитивно. Никой не е в състояние да ги изрази с думи или по някакъв друг начин. Днес се разреши да ви се разкрие единият от тях. Той е свързан с темата, която ви вълнува: Христовото Съзнание.

         Формулирам: Човекът, т.е. Христовият Човек е само едно същество. Да бъде разделено на части е абсолютен аабсурд! [Аксиома 3].

         Какво следва от това? От това следва, че всички усилия да живеете като отделни части, са също Абсолютен Аабсурд [лема 3.1].

         Абсолютен Аабсурд са и усилията да живеете на малки или големи групи, откъснати от Целия Човек [лема 3.2].

         Абсолютен Аабсурд е да отблъсквате Любовта на Цялото, която среща частите и групите от части, за да възстанови Целокупния Живот [лема 3.3].

         Великата Майка на Битието – Пралайя - има таланта да създава привидности, за да замаскира Аксиомите, лемите и следствията. По-горе не ви казах, че следствията от трите вида леми са три вида смърт. Тези привидности, произтичащи от "Булото на Майя", т.е. Илюзията, също са класифицирани математически. Вие сами ще се досетите. Илюзията, че можете да живеете сами, по двама или по много, без постоянна обмяна с всички, е едно от най-брилянтните произведения на Мировата Душа, за което Тя е въздигната на трон в самия Татван – Царството на Абсолютния! Никога никой до този момент – включително сам Тот, въпреки че Пралайя е част от Него, - не е могъл да се досети за това! Този факт говори за монадата на Мировата Душа – и Тя е създала нещо, непознато дори на Отца ù, Любимия ù. В началото дори Бог-Отец не искаше да приеме това творение. Той презира Илюзията и до ден днешен – счита, че тя е смърт. Това е, защото и Тот няма достъп до Абсолютния Аабсурд. Има достъп до него само чрез Съпругата Си и отчасти чрез Сина Си.
         Колко велико и необятно нещо е Илюзията! Един безкраен и красив свят, който дава живот на малките! Тот иска да живеем с всичка сила – потресаващо, потрисащо, пламтящо. Тот иска Любовта никога да не спира. Пралайя си позволява да Му подскаже, че това не е посилно за прохождащите същества. С разрешение на Благия и с един основен контраканон на самия Абсолютен, тя си позволи да създаде една вселена, в която Илюзията е на трон. Тя принуди самия Абсолютен да формулира нова Аксиома в Татван, определяща като Абсолютен Аабсурд стремежа на когото и да е било да лишава Битието от илюзии. Сам Абсолютният му се наслаждава неизказуемо, защото иначе... няма какво да прави!...
         Това не означава, че Големите си играят с вас, гледат театър... Нищо подобно. Те пак ви гледат, но с участие, съжаление, възхита. Защото няма нищо по-красиво в Трите Вселени от мига, когато някое безсмъртно същество осъзнава илюзията си и тръгва към Любовта и Истината. Няма нищо по-разтърсващо и по-трогателно! Тези мигове доставят живот и преживявания на самия Цар на Цялобитието – Безграничния, Благия Хол. Мигът на отказването от егоизма! Мигът на отказването от себизма! Мигът на превъзмогването на илюзията! Колко много нови същества и вселени, по-красиви и превъзходни от всички други, са създадени само от тия велики Мигове!
         Ето, и аз се помъчих да ви кажа нещо ново за Христовото съзнание. Дано по-мъдрите автори от мене ми простят, че направих такъв плах опит...
         Ваш приятел от най-малките – éлма.
                                                                                                                                 20,05

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.