16.07.2018 г.  08,52 ч.

 

Венера в рождения небомиг на Учителя като Петър Дънов е в 18 градус от Рака, със следния Сабиански символ: „Кокошка, риеща земята в търсене на храна за потомството"... Ето какво казва по-късно самата тази „Кокошка”:

„На 15-ия ден майката започва да клока, но ти ще кажеш: „Мамо, още не е време“. Като дойде 21-ия ден, ще кажеш: „Мамо, време е вече!“ Така и аз ви казвам „клок, клок”, но в това отношение аз съм „профан” и не зная в кой ден на замътването си е всеки от вас. Това ще познаете по вашите ПОРИВИ, ЖЕЛАНИЯ И МИСЛИ.”

(1919.05.11.снт.СИЖ3.ГИК1920:101)

ИСТИНСКИЯТ УЧИТЕЛ се разпознава по това, че цени повече от всичко НАШИТЕ СОБСТВЕНИ ПОРИВИ, ЖЕЛАНИЯ И МИСЛИ; че НАДАВА призив за събуждането ни и излюпването от яйцето, но не знае - ИЛИ СЕ ПРАВИ, ЧЕ НЕ ЗНАЕ - кога точно трябва до го пробием отвътре. Бог иска всеки порив, всяко желание да се яви ЛИЧНО ВЪТРЕ В НАС и да го проявим САМИ, когато сме еволюционно узрели. Той никога няма да пробие яйцето вместо нас – предпочита да умрем, но да не насили волята ни, вътрешния ни свободен индивидуален импулс. Пиленцата, мътени от квачката, РАЗПОЗНАВАТ нейния глас и се събуждат, но непременно САМИ усещат кога е дошъл мигът на излюпването им и САМИ пробиват черупката. В това отношение всички, които са чули „клокането” на Майка си, наричаме „оглашени”, но който още не иска и не може да разбие с клюнчето на аза си черупката на илюзиите си, на съображенията си, на вкусовете, самоинициативите и обстоятелствата си, ОЩЕ НЕ Е УЧЕНИК. Да я пробие самата Квачка или някой да помогне отвън, това би било престъпление, равносилно на смърт. Все едно да кюртираш детето от утробата преди да е дошъл моментът на естественото му раждане.

Ние сме още много далеч от Учителството - може и да не сме още Ученици, не се знае дали не сме и още оглашени. Но понякога Небето „клока” и чрез нас – може да го направи и чрез един порив на вятъра, чрез една буболечка. То нарочно използва за херолди свои тръби, били те и в още началото на еволюцията си. Това е една изключително важна стратегия за изпитване на усета, вкуса и смирението на съществата. Чрез тях Небето ясно известява, че Учителят е вечно жив, че Словото е вечно живо и не секва никога, че Делото и Животът са вечно живи и инициативите на Школата не престават никога. Примерно, в един от случаите за оглашени /известени/, може да се считат 226 585 или над 30 хиляди души по друг начин, обаче за поредната инициатива на Школата да се отзове на практика САМО ЕДИН. Останалите са оглашени не само по принцип, някои са известени за конкретна инициатива и лично, но техните съображения и пориви са РАЗЛИЧНИ. Бог СЕ РАДВА на тази свобода, но по това разбира, че още не им е дошъл моментът да пожелаят да пробият черупката си с по-мощно желание, отколкото жаждата на удавника за глътка въздух. И това не е за пръв път. Самата „Квачка”, която е с безброй манвантари по-напред от което и да е пиленце, един ден е казала, е ако е имала поне един истински ученик, е щяла да повдигне цялата Земя, цялата вселена, както Архимед с лоста си. Бог, Архатат, може това и сам и го демонстрира постоянно пред очите ни. Виждаме цялото звездно небе нощем и сами се чудим кое кара сърцата ни да тупат неспирно и да копнеят за изобилен и пълен живот - сърцата на всички същества и звезди из необятната вселена. Обаче когато Бог реши да прояви милосърдието Си и се представи като Майка, т.е. като Учител, тогава Той се прави на безсилен, ако лостът му няма опорна точка. Тази опорна точка е УЧЕНИКЪТ, т.е, съществото, способно да обича Баща си и родените от Него с пламенна и гореща любов по-мощно и повече от всичко друго на света.

 

 

16.07.2018 г. 11,03 ч.

 

„Корабът на щастието постоянно набъбва в мечтите им - почти винаги заедно с представата им за неединично легло… НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ, НЯКЪДЕ В БЪДЕЩЕ."

УЧИТЕЛЯТ „Бъдещето, като проекция на миналото, е за ГРЕШНИЦИТЕ; НАСТОЯЩЕТО Е ЗА ПРАВЕДНИТЕ. Когато някой каже, че ще изправи своя живот В БЪДЕЩЕ, аз разбирам, че този човек е грешник. Когато някой каже, че ще изправи още своя живот СЕГА, аз разбирам, че този човек е праведник, който е извадил гредата от своето око. Тъй че бъдещето, в този смисъл, е на грешниците, които НЕ ИЗМЕНЯТ СВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ, - това е тяхната СОБСТВЕНОСТ; а настоящето е на ПРАВЕДНИТЕ.” (1919.05.18н.гре.СИЖ3.ГИК1920:110-111)

И ДОДНЕС НЕ САМО ЗЕЛЕНИТЕ ДУШИ, НО И ПОЧТИ ВСЕКИ ОГЛАШЕН, т.е известѐн и поканен, не се отзовава на Божественото МОМЕНТАЛНО, а си има причини и съображения постоянно да е глух или постоянно да отлага. Иска първо да уреди живота на земята сред смъртните. Едни са го ударили през просото и наистина живеят безогледно в настоящия миг, но как? С какви резултати? Как почват да изглеждат само след броени месеци и години, какво им е здравето? Но и „разумните” не изглеждат по-добре: те дълго време се лишават и лишават и други от изобилен и пълен живот В МОМЕНТА, за да постигнат някога щастие” Корабът на щастието постоянно набъбва в мечтите им - почти винаги заедно с представата им за неединично легло...НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ, НЯКЪДЕ В БЪДЕЩЕ.

 

ДА! ВСЕКИ ОТ ВАС ПОЗНАВА СТОТИЦИ ХОРА, които цял живот не изменят своите привързаности, навици и желания, не се отказват от „СИГУРНОСТТА” И СОБСТВЕНОСТТА си. Не искат, не могат да изтръгнат от себе си "гредата", т.е. дяволския нокът ИЗВЕДНЪЖ.

 

 

16.07.2018 г. 19,09 ч.

 

ОТНОВО НЕЩО СТРОГО ЗА ЖЕНИТЕ, но вече сме се разбрали, че в такива изказвания на Учителя не става дума за жената с пробуден дух и душа, за Новата Ева, Новата Еврдика. Не става дума непременно и за жената като пол и тяло. Има немалко мъже, които са много по-зле отровени от Всемирната Змия и затова винаги търсят СВОЕТО господство, СВОЯТА изява, СВОЯТА собственост, СВОЕТО право. Не става дума и за „бялата раса” по цвета на кожата, нито за кръвните братя и сестри.

„Всички самоубийства в света произтичат от „закона” за собствеността. Жена иска да ВЛАДЕЕ мъжа си, и ако не успява в това, отчайва се и се самоубива. ЖЕНАТА дава наставления на мъжа си как да гледа или да не гледа чуждите жени - и т.н. Сега мъжът е попаднал в тия погрешки, защото е роден от жена. ЖЕНИТЕ са отговорни за грешките, в които изпадат мъжете - те ги научиха на този „закон”. Христос казва: „Извади гредата от твоето око!“, а гредата в твоето око е ревността, подозрението, омразата, злото, алчността, завистта и т.н. ГРЕДАТА, ГРЕДАТА трябва да се махне! Тя е навсякъде: във всички общества, църкви, религии, все греди виждам. Мъже и жени навсякъде се ревнуват, а искат да научат някаква нова философия, ново учение. ТИЯ ваши греди разпнаха Христа. Той бе разпнат на две греди: едната мъжка, другата женска. Христос казва: „Ако махнете частната собственост между братя и сестри, вашият ум и дух ще бъдат свободни, за да можете да станете добри хора“. Ако всички жени на бялата раса се проникнат от тази идея, то в 100 години биха подтикнали човечеството 4–5,000 години напред!

 

/1919.05.18н.гре.СИЖ3.ГИК1920:114/

 

 

16.07.2018 г. 19,58 ч.

 

„Ако обичаме братята и сестрите си, ние можем да разполагаме с това, което те имат. Ако не ги обичаме, явява се законът за частната собственост. Частната собственост е дошла, когато любовта е престанала да действа”. (1919.05.18н.гре.СИЖ3.ГИК1920:117)

 

ЕТО ЕДНА ОТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ МИСЛИ В БЕСЕДИТЕ, които могат да съкратят еволюцията на всеки, който я разбере, с 25 хиляди години. Звучи просто и много общо, но тя крие в себе си разковниче, което може да спаси планетата от взривяване. Става дума да се откажем от собствеността върху човека.

 

 

 

16.07.2018 г.  21,18 ч.

 

УЧТЕЛЯТ ГОВОРИ ТОЧНО ТАКА, КАКТО Е ГОВОРИЛ НЯКОГА ХРИСТОС. Дали е повярвал някой поне на единия? Вижте и една велика молитва на Учителя:

 

„Днес хората се молят… на гърнетата си... Като си направят къща, започват да стават смели и да вярват, като си казват: „Вярвам вече в Бога и мога да се кръстя. Да пази Господ къщата ми, друг да не ми я вземе!“ - за ТОВА се кръсти той. Такъв човек не вярва в Бога, а в къщата си… Аз не се кръстя по този начин и казвам на Господа: „Господи, няма защо да пазиш моята частна собственост - аз не я признавам, не вярвам в нея,; прости ми, че толкова пъти съм се кръстил и съм Те задължавал. Аз искам, заедно с Тебе да ходя свободно по ония бистри, пенливи потоци, по зелените и росни ливади, по кичестите гъсти гори, да разсъждавам и да бъда свободен гражданин на цялата земя!“. – Само така ще разберете Христа, само така ще бъдете близо до Него!” (1919.05.18н.гре.СИЖ3.ГИК1920:117-118)

 

 

16.07.2018 г.  21,50 ч.

 

ФИНАЛЪТ НА ЕДНА ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ БЕСЕДИ ОТ УЧИТЕЛЯ, КОЯТО ЗАСЛУЖАВА ВСЕКИ ДА Я ПРОЧЕТЕ НА ГЛАС, И ТО НЕ САМО ВЕДНЪЖ /”Гредата”/:

 

БЕИНСА ДУНО: „Като се върнете у дома си, направете си един голям поменик, според който ще изброите всички неща, от които ще трябва да се откажете за в бъдеще. Ще изброите всичко, от което се отказвате: „Отказвам се да принуждавам мъжа си да ми донася какво и да е! Оставям го свободен, каквото може да направи според любовта си; отказвам се да карам мъжа си да взима пари назаем, да построява къща, да ми купува скъпи дрехи за Великден и да задоволява моите капризи както друг път; отказвам се да ме води в странство, на курорт, бани, балове, театри и т.н.; отказвам се да принуждавам мъжа си да ме обича насила - оставям го свободен, КАКТО ДУШАТА МУ ГО УВЛИЧА“. Ще кажете: „Много опасно учение е това!“ Не, досега /друго/ е било опасно: колко сълзи са били проливани за това, че мъжът на някоя жена - нейната собственост - не я е обичал! Знаете ли колко този мъж е твоя собственост? И затова Христос казва: „Който намери частната собственост, ще изгуби себе си и живота си, а който изгуби частната собственост, ще придобие живота си“. Който е напуснал учението на частната собственост, той се приближава към Бога и към бъдещата култура, а който вярва в частната собственост, той се ОТДАЛЕЧАВА от Бога. И вие ще вървите по този път - СМЕЛО ще вървите, юнашки ще разрешавате този въпрос! Когато Господ види, че вие поставяте налице книгата, в която ще започнете да бележите всички пунктове, по които се отказвате, Той ще каже: „Аз ще помогна със своите помощници на тази българка, която се заеме с изваждането на гредата!“. Да видим коя е първата българка, която ще се заеме с тази работа! НАСТОЯЩИЯТ живот е божественият, а бъдещият и миналият са човешкият живот. Да живееш като човек с всичкото си сърце, ум и душа - това е Божественото вътре в тебе, това е настоящето! ТОВА е подразбирал Христос, като е казвал да извадиш гредата от окото си, защото само така ще разберем живота, само така ще тръгнем по правия път на еволюцията на човечеството - по пътя на ЛЮБОВТА. И тогава ще можем да се разберем." (1919.05.18н.гре.СИЖ3.ГИК1920:118-120)

 

 

 

18.07.2018 г. 09.45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Как е възможно човек, който обича отечеството си, да се продаде за някакви пари, били те даже и няколко милиона?”

(1919.05.25н.тнн.СИЖ3.ГИК1920:130) /ИЛИ МИЛИАРДА, БИЛИОНА, ТРИЛИОНА?.../

 

 

18.07.2018 г. 11,35 ч.

 

БОЖЕСТВЕНИЯТ ЧОВЕК ИМА ИЗИСКВАНИЯ И САМ Е АБСОЛЮТНО ПЕРФЕКТЕН В ТЯЛО, ЧИСТОТА, ОБЛЕКЛО И ПР., но понякога ни изпитва и по други начини. Неведнъж един приятел ни е давал два примера, преживяни лично – като илюстрация за зодия Дева и зодия Риби… Разказваше, че всички негови приятелки от първата зодия нямали нищо против гостите им да си събуват обувките пред външната им врата или даже най-долу на стълбите и слагали вестник под тях. Но една негова приятелка-Риба го помолила да влезе с калните си обувки върху новия й персийския й килим и му казала: „…и до края на живота си няма да изтърся прахта от обувките ти, защото тя ще ми свети!”

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Христос казва: „В който град не ви приемат, като излезете от него, изтърсете праха си“. - Къде? – „На улицата…” . А аз казвам: „Като те нахраня и излезеш от моя дом, изтърсù праха си не на улицата, а в моя двор”. Ако разбираш този велик закон, като ти дойде някой на гости, ще трябва да изтърси праха си в твоя дом, за да разбогатееш. Това е един закон, който може да проверите. А вие какво правите? - Като ви дойде някой на гости, карате го да си изтърси праха на улицата, и ТОГАВА да влезе при вас чист. Вие изхвърляте вашето благословение и психологически у вас се образува законът на разрушението.” (1919.05.25н.тнн.СИЖ3.ГИК1920:131)

СЕГА, ТОВА Е САМО ВЪНШЕН СИМВОЛ. Не че самите ние не трябва да сме перфектно чисти във всяко отношение, но хората, които имат душа, с огромна любов приемат грешките и недостатъците ни и тихомълком ги преработват в огромното си сърце - без предпазване, укор и забележки, правейки се на напълно слепи за тях. Мръсният поглед и скорострелната думичка на чистофайниците внася безкрайно много повече отровна смет в битието с неделикатното си отношение, отколкото прашинката или неволната грешка, която сме им внесли в дома.

 

ТУК Е МЯСТОТО ДА СИ ПРИПОМНИМ един случай от живота на Петър Филипов на Изгрева, който той ни разказа някога. Може би това е най-важният урок, който му е дал Учителят до 1944 г. Няколко млади хора с години бяхме под неговото мощно въздействие и възприехме неговата трактовка и начин на живот по отношение на „девствеността и чистотата”. Той имаше ангелско лице и извънредно чисто и свято излъчване. Владееше окултни сили, за които могат да мечтаят и Учителите на Йогананда. По това време още не познавахме двама души от Школата, които владееха още по-големи сили, въпреки че бяха женени. Всеки от тях по-късно ни е предавал думите на Учителя, че интимният живот между мъжа и жената е най-свято тайнство, когато е по волята на Бога и с човек, пратен лчно от Бога; че майката всякога си остава девствена; че ученикът не е калугер; че отричащите всичко това, макар и да четат беседите, са горделивци, фантазьори, фанатици и предатели на Учението. Тия двама души с по-различно мислене нямаха деца, но бяха приели и изпълнили свято директивата на Учителя от декември 1944: „Изгревът се затваря, продължавате Школата по двама”. Един от хората, който изигра решаваща роля в пътя ни след заминаването на брат Петър от този свят, ни показа къде в беседите Учителят казва, че „девственост и чистота означава изпълнение на волята Божия”. Той се държеше много сърдечно с брат Петър и Светлозар до последния момент, но те не му отговаряха със същото. Когато веднъж го попитахме защо те правят така и защо почнаха да гледат ледено и нас и да ни заобикалят отдалече - нас, приятелите, които също се оженихме според този висок идеал, - той, с голямо неудобство, ни отговори: „Може би… защото в този живот трябваше челата им да порастат поне с един сантиметър настрани и наторе”. Хората с неоформени чела и по-остър Камперов ъгъл просто умеят да мразят и да бъдат нетолерантни. Всъщност, ето част от спомените ми за Петър Филипов в едни мои мемоари за Братството:  „Сега искам да продължа разказа си за един брат – за личността, за човека, за този човек от Братството, който изигра в началото на моя съзнателен духовен път огромна роля, оказа много силно влияние върху мен и върху някои млади хора, тъй като за нас по онова време той беше едно въплъщение на съвършен, изключителен ученик на Учителя. Това беше брат Петър Филипов. Много съжалявам, че не разполагам с негова снимка, а бе с тъй прекрасно ангелско лице! Той имаше хубава къща и голяма градина накрая на Изгрева и много често ни събираше там. Просто не можехме да откъснем очи от неговото съвършено лице – лицето му беше като на ангел - красиво, неземно, необикновено. Беше леко пълен – не беше въплъщение на един ученик със съвършено телосложение. Той също работеше мозайка. В младостта си е бил наследник на един род, който е имал фабрика за сладкарски изделия и той е бил сладкар дълги години в Русе, откъдето е родом. Разказваше как се е занимавал с изготвянето на сладкиши – може би много силният Венерин аспект или Венера в неговия хороскоп даваше това. Мисля, че той беше Дева с АSС Телец. И той оказваше неотразимо въздействие върху мене, защото неговото поведение беше поведение на човек, който не само знае, но и МОЖЕ. Ние видяхме в пълния блясък един мистик, който общуваше с невидимите светове, чрез когото говореха небесни гласове! Това не беше медиумизъм в общоприетия смисъл на тази дума, защото ние чувствахме, мислехме и вярвахме, че през него говорят най-върховни духове. Нееднократно той заговаряше и на друг език, но това не беше феноменът на петдесятниците - това беше напълно под контрола му и той ясно напълно разбираше какво се говори и ни го превеждаше. Въпреки че има и петдесятници, които разбират това, което се говори чрез тях. Това беше личност, която изигра основна роля да се утвърдим няколко души в пътя на тъй нар. "чистота" и "девственост", т.е. той ни повлия да повярваме, че Учителят изисква от ученика да посвети живота си на Бога чрез безбрачие и отказ от интимния живот. Това, което той наричаше "чистота", напълно се съвпадаше с източната брахмачария, и при това положение ние намерихме отговор на този наш проблем, неразрешим за нас дълги години, неразрешен истински и досега. За нас той беше жив пример за тази „чистота”, като постоянно ни казваше, че за да се пробуди кундалини, за да може да работи и да стигне до най-високия център сахасрар, ученикът трябва да опази своята „чистота” - да не контактува сексуално, да няма никакви изливания на енергия надолу и отдолу. И това силно въздействие продължи върху нас години наред в живота ни, като ние направихме доста големи грешки в нашето общуване по-късно. Но може би това съхрани някои приятели от ранен брак и ранно опознаване на тази сфера. Това тогава стана основа на нашата вяра, на нашия живот в общуването ни с Петър Филипов – въобще на нашата практика. Той общуваше и физически с извънземните, имаме опитности и доказателства за това.  И сега искам да разкажа за някои неща за школата, която прекарах при него и която никога не мога да забравя. Денем ние работехме в тази братска бригада на мозайките, а вечер често той ни събираше в дома си или неделя - на планината. Той имаше строго определена своя група, където бяхме няколко души, с които работеше.  Спомням си неведнъж как разказваше, че той не бил от обикновена човешка еволюция, а е от някаква висша ангелска йерархия; че не е искал да се ражда на Земята и че Небето и ангелите, които отговарят за човешката душа, са употребили доста големи усилия, за да могат да го вмъкнат в това „нечисто” тяло. Той се е съпротивлявал, защото този свят не е неговия свят, той му е бил чужд. Даваше да се разбере, че на тази земя се е родил не като обикновена човешка душа, която има карма, а като един ангел, който е изпратен, за да добие някакъв нов опит. Такива редки случаи ИМА. И в целия си живот, в цялото си поведение, с целия си вид той наистина не беше обикновен човек. Аз рядко съм виждал толкова красиво, тъй одухотворено същество, толкова хармонично и прекрасно. Заедно с това, след като ние започнахме да общуваме и с един друг човек от Братството, и после с още един, видяхме и неща, които П. Филипов трактуваше по диаметрално противоположен начин и живееше съвсем различно от тези други двама или трима братя и сестри, които също са били и са изключително близко до Учителя. Ето и един извънредно интересен случай от неговия живот по време на Учителя, който изглежда ключ към проблема за тъй наречената „чистота”. Ние много по-късно разбрахме, че има външна и вътрешна чистота; има и чистота, която не се идентифицира непременно с аскетизма и безбрачието, с „калугерството”. "Веднъж – казва той – се връщах от работа, бях отишъл в провинцията, имах там някаква работа като мозайкаджия. Върнал се бях в София отдалече и бях толкова изморен, толкова напрашени бяха дрехите ми от пътя, толкова бях мръсен и потен, че в този вид не посмях да се явя пред Учителя. Аз минах край салона и някак си почувствах, че Той ме гледа и чака да се отбия при Него. Но не посмях, защото си казах: първо трябва да отида да се изкъпя, да облека чисто бельо и чисти дрехи и така да се представя пред Учителя, защото така изисква високият идеал." А чувства същевременно, минавайки край салона: "Той ме чакаше да вляза при Него. Но аз си отидох вкъщи, изкъпах се, измих се, хубаво се сресах, облякох чисти дрехи - и така вече, според мен, достоен да се срещна с Учителя, аз отидох и почуках на вратата Му горе в Неговата стая. Но Учителят не ме прие." Обикновено в беседата след такава случка Учителят или поглежда в очите, или направо започва да говори на даден човек каква е неговата грешка или какъв е неговият проблем; или какво се е случило и каква е оценката на Небето за начина, по който човек е разрешил или не е разрешил даден проблем – даден свой изпит. "Тогава – продължи той – аз разбрах, че Учителят не ме прие, защото в дадени случаи по-важна е любовта, отколкото външната, физическата чистота. По-важен беше импулсът да срещна Учителя дори с тези дрехи и така изпотен и мръсен, отколкото да отида да се изкъпя и да се върна – т.е. важен е бил първият импулс." Понеже има определени комплекси на някои духове за абсолютно превъзходство на „чистотата”. Бр. Петър беше една силна Дева, а за Девите външната чистота играе фатална роля – с една ледена мисъл или една остра думичка, заради бълхата те често изгарят юргана. Това не значи, че човек не трябва постоянно да поддържа на високо, брилянтно ниво външната си чистота; но в случай, че трябва да избира, тогава ученикът е поставен на изпит.”

 

 

 

18.07.2018 г. 18,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ ПРЕДАВА ДУМИТЕ НА ХРИСТА: „Идеята, че на моя стол не могат да седят много хора, е неправилна.” (1919.05.25н.тнн.СИЖ3.ГИК1920:133)

КАТО ФОН ЗАД СТЪКЛОПИС ОТ ДРУГА ЦЪРКВА виждате „Столът на Христа”, изработен от ам. художници Алекс и Алисън Грей и разположен в трансденоминационния Chapel of Sacred Mirrors (CoSM ) и храм на съзерцателното и трансформиращо изкуство в Бруклин. В колажа тук е включен и един оркестър, за да се потвърди, че ИСТИНСКИТЕ деца и посланици на Бога имат ОРКЕСТРАЛНО съзнание; равностойно, ОРКЕСТРАЛНО участие в живота и богослужението, а солисти и диригенти те стават само понякога и само по жребий.

 

„Идеята, че на моя стол не могат да седят много хора, е неправилна...” - ОЩЕ КОГА Е ИЗНЕСЪЛ БАЗАЛЕН ЗАКОН НА СИНАРХИЯТА! – Дал е белег за разпознаване на хората, които не са от Бялото Братство. Горделивите, тоталитаристите, индивидуалистите и всички агенти на Черната ложа не отстъпват нито мандата си, нито тиражите си, нито стола и сцената си НА НИКОГО - НИКОГА, ПО НИКОЙ НАЧИН! Учителят изпълнява закона на синархията вечер, понякога около вечерния огън, когато само гледа и слуша изявите а другите, без да поучава и без да ги прекъсва. Понякога и през целия ден или много дни. Действителните представители на Бялата ложа също имат не само ум и дух, но и сърце и душа: дòйде ли събрат или посестрима, родени от същия Баща, те смирено слизат от сцената и оставят на гостите си аудиторията и всичките си последователи. Ако не дойде такъв гост сам, човекът на Бога и Бялата ложа търси такива със свещ и не започва собствената си дейност, преди да е поканил за изяви първо тях. Самият той сяда да ги слуша с наслада без да се обажда, записва мъдростите и изпълнява смирено упражненията, които се дават от ДРУГИТЕ представители на Тлантите и Истината. Съвършено изключено е да публикува своя книга с ресурсите за нея преди книгата на различния от себе си, щом като другият е също от Божието Семейство. Затова и Учителят на всички Учители настоява всеки ръководител, артист, проповедник, лектор и пр. да се избира САМО ПО ЖРЕБИЙ И САМО С МАНДАТ ЗА ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ. Но е казал и това, че веднага след като един Велик Учител, създал Учение и дал методи за хиляди години напред, слезе от сцената, хитрите и горделивите моментално забравят заръките Му и установяват собствени школи и школички, работещи с методите на дявола. Ако не с пари, далавери, печалби, тàкси и имоти, то с десетилетия несменяемост на лидерството, с обявяване на Учението на Бога за музей и архив (то важело само за неговото си време и сега трябвало да се допълни и коригира…), със зверско недопускане на други на „стола”, освободен от Господа, за да гледа Бог кой какво говори и какво прави в междучасието. ДРУГ ПЪТ ТОЙ КАЗВА: „Аз мога да продължавам живота си на земята безкрайно, ако имам верни и достойни ученици”.  Споменатият храм-параклис е основан с идеална благотворителна и просветна цел през 1996 г. - а духовният му съвет се състои от видни участници като Deepak Chopra, Ken Wilber, Mathew Fox и Marcia Tucker. През 2003 г шаманът Алекс Старк внушава на Алекс и Алисън Грей да започнат редовни молитвени служби в имението си в Бруклин за разрастване на божествената инициатива. "Трансденоминационен" означава нещо над деноминациите и свързващо различните вероизповедания във всемирен хармоничен синтез.

 

 

18.07.2018 г.  20,00 ч.

 

ДЯВОЛЪТ Е ЛЮБИМ СИН И ВЕРЕН СЛУЖИТЕЛ НА БОГА. Длъжен е да ни изтезава, докато не почнем да правим верните избори в живота си. Обаче той не може да направи абсолютно нищо без Неговата воля. В противен случай, Бог няма.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Знайте, че дяволът, когато ви улови и завърже, всякога ви оставя една запалена свещ, с която можете да се спасите, и казва: „Ха, да видим сега герой ли си!“ Но вие стоите, разсъждавате и си казвате: „Как може това нещо? Предпочитам да стоя вързан, отколкото да се опаря…“ - Бъди герой, изгорù въжето и излез! Такава запалена свещ ВСИЧКИ имате - тя е човешкият ум. И да ви направи някоя пакост дяволът, Господ ще му заповяда да ви остави една свещ, с която може да се спасите. Тогава дяволът казва: „Сега ще видим дали си герой, т.е. човек за Небето - или ще останеш мой роб. Достоен ли си да се развържеш и да пътуваш по тесния път нагоре - или ще останеш да ореш за мене?...“. (1919.05.25н.тнн.СИЖ3.ГИК1920:134)

 

 

 

19.07.2018 г.  06,55 ч.

 

Обмяна с елфите и ангелите на цветята, пътуване из космоса чрез цветя, лекуване чрез цветя, без да ги късаме, „Приказки за цветята”, „Ирис” от Хеман Хесе, „Силфида” от Владмир Одоевский, „Откъде предават лалетата” - Михаил Грешнов, вълшебните приказки на Хофман…  УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „В едно цвете има много по-голямо съдържание, отколкото в научния трактат на Питагор или в „Чистия разум“ на Кант; или в десетте правила на Трисмегист, писани на златната плоча. Ти минаваш по една поляна и стъпкваш едно цвете, което струва повече от книгите на тия хора, и продължаваш да философстваш: „Тъй е казал Кант…“ – Да, приятелю, ти стъпка цветето и не прочете какво е написано върху него, в неговата книга.“. (1919.05.25н.тнн.СИЖ3.ГИК1920:134)

 

 

 

 

19.07.2018 г.  09,16 ч.

 

ВСЕКИ ОТ НАС, КОЙТО ИМА СТРАХОВЕ, РОПТАНИЯ, НЕДОВОЛСТВА, ЛИПСИ, ПРОВАЛЕНИ АМБЦИИИ И ОЧАВАНИЯ и пр., периодично „изкукуригва” в живота си и започва да тлъстее, да кльощавее… Кога най-сетне ще чуем Петела ИСТИНСКИ и ще се събудим?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Поставиш на главата си царската корона, но не те задоволява и това положение - петелът се провиква: „Кукуригууу!“ Това значи: не навреме си пропял – взе короната, но не намери същественото в живота. Търговец си, но се връщаш у дома обезсърчен, недоволен - петелът се провиква: „Кукуригууу!“ Написал си книга, но тя няма голям успех, чувстваш се нещастен - петелът се провиква: „Кукуригууу!“ Чел си някаква книга на Мъдростта, но не си разбрал нищо от нея - петелът се провиква: „Кукуригууу!“ Сял си жито и други храни, но нямало плодородие, ти оставаш разочарован в надеждите си - петелът се провиква: „Кукуригууу!“ Съвременният петел казва на хората при всичките им работи: „Кукуригууу!...“ - Това кукуригане означава много нещо. Аз ще ви оставя да разсъждавате върху думата „кукуригу“ до следната беседа…”

(1919.05.25н.тнн.СИЖ3.ГИК1920:136)

С ККУРИГАНЕТО СИ РАНО СУТРИН ОЩЕ ОТ 1 Ч. ПРЕЗ НОЩТА петлите будят съществата с дух и душа и те стават веднага, за да докажат, че са СЪЩЕСТВА С ДУХ И ДУША. Че няма повече да се отпускат и обленяват, живеейки на гърба на другите; че няма да пуснат мазен и грозен търбух, ядейки денонощно на поразия отрови, човешки фабрикати, манджи и боклуци по никое време, заглушавайки съвестта си и нещастието си, че вече отблъскват всички и никой не ги харесва. Унищожават безмилостно серотонина в душата и тялото си, извиращ от будността, от светлината и слънчевия изгрев, от ДВИЖЕНИЕТО, от общуването със СЪЩЕСТВА С ДУХ - СЛЪНЧЕВИ СЪЩЕСТВА. Като се уядем, като пуснем търбуси и се напълним с червеи, глисти, лой и сланини, ние извършваме грозно предателство спрямо Бога, децата си и Красотата. Почваме да заспиваме късно или да спим като мъртви до обед, ставайки плячка на вампирите и елементалите. Те извършват с нас и децата ни ужасяващи блудства, които нямат описване. Като виждат примера ни, и децата ни ще станат безотговорни медузи, своеволни лентяи и изроди като нас.  Не че и кльощавите са цвете, движени като луди до изгърбване от препусканията, своеглавията, самомненията, самонатоварванията и самоинициативите; от чувство за дълг и милост към смъртни, обърквайки приоритетите окончателно и за цял живот. Експлоатирайки до несвяст и лишавайки от изобилен и пълен живот нещастното си добиче – тялото, - което не е тяхно, а дадено им безплатно от Бога, те унищожават безмилостно мелатонина в душата и тялото си, извиращ от ранното заспиване, Самоотпускането, Избора, Себещаденето, Покоя и плуването нощем из Абсолюта СЪС СЪЩЕСТВА С ДУША. Тях не ги ядат астрални гниди, но упорити, властни, истерични ментални същества, наречени „упùри”. Те са жертва на ината си и безотговорността към Бога и сродните души, бягайки като бесни по спиралите и допирателните ИЗВЪН Центъра, мислейки си, че правят нещо. Фучейки насам-натам по милозливости и функционерства, те бягат всъщност от съвестта си, от себе си. Не могат да застанат на едно място и да се завъртят неотклонно, стабилно и задълго около НЕЩО СЪЩНОСТНО - по ВИСОКИЯ Вкус и Идеал. Често от душевни липси, зор и тревоги може и да се тлъстее, но тогава те удрят в сърцето, човек чувства, че ще полудее. Чии воденици въртят такива хора? Въобразяват си, че творят, че живеят и раздават живот, а всъщност, помагат ли? Що е чувство за дълг, към кого? Еволюират ли тия, на които пълнят гушите, еволюират ли самите донори? Цял живот навън и извън!… Не преливат ли от пусто в празно, не пълнят ли каци без дъно, не пълнят ли усти на ламù? А този труд и живот те биха могли да го раздават на ДОСТОЙНИ места, където кипи ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ ЗА БОГА, ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО!

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1308&book=38

https://pro-kur.ru/pochemu-petuxi-kukarekayut-po-utram/

 

 

20.07.2018 г.  06,44 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Добрата жена всякога е готова да даде своето място на другите.”

(1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:139)

В ДРУГА БЕСЕДА КАЗВА, че ако една жена обича един мъж истински, тя не се жени за него, а го дава на друга.

ТОЗИ ЗАКОН НЕ ВАЖИ САМО В АСТРАЛЕН АСПЕКТ. Гордостта, себизмът, егоизмът, с цената на всичко държат на своето място и в бита, и на сцената, и в духовността, в науката, политиката и т.н. Това, че божественият човек винаги заема последното място, се забравя моментално от почти всички таланти и лидери с голямо самочувствие. Те много бързо се поставят в центъра на вниманието и никога не дават предимство на други да се изявят. Познаваме безброй функционери, лектори и проповедници, които не дават думата на друг нито веднъж седмично, нито веднъж в годината, нито един път през цялата си кариера. Не отпечатват и ред на такива в изданията си, освен за да ги осъдят. Особено - на разномислещи. Познаваме и хора, които завладяват цялото време на „адиториията” и в по-малки групи, не дават на никой да се обади, безцеремонно прекъсват говорещия, ако някой успее да вземе думата, апострофират или "допълват" при всички случаи. Един приятел се шегуваше по повод на един такъв оратор: чудеше се откъде диша, откъде си взима дъх, за да говори. Може би... не през носа и устата?...

 

ОБАЧЕ ПОНЯКОГА ЧОВЕК НЕ ТРЯБВА ДА ОТСТЪПВА МЯСТОТО СИ. Ето два такива случая в историята на братството: 1.Една сестра на Изгрева отстъпила реда си на друга, докато чакали да влязат при Учителя. Като влязла, той й казал, че не е трябвало да го отстъпва; 2.На Мария Тодорова казал, че не е трябвало да отстъпва мястото си на пианото на един известен пианист при някакъв случай.

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2166441380279111/

 

20.07.2018 г. 08.03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Този камък, който трябва да се постави на върха, за да завърши еволюцията на човека, се подритва от едно място на друго. Днес всички философи подритват този камък!” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:141)

 

ВЪПРЕКИ ЧЕ НЯКОИ ДОСТОЙНИ ФИЛОСОФИ ОТ ТОВА ВЕСЕЛО КЛИПЧЕ не са подритвали Христос, а са му дали някакво място в трудовете си, не се знае кои са Го подритвали с поведението си и кой философ и проповедник и до днес Го подритва с преиначаването на Учението Му и с живота си.

 

 

20.07.2018 г. 19,08 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Питате: „Само с идеи ли живеят хората?“ - Да, с храна хората ВЕГЕТИРАТ, а с идеи ЖИВЕЯТ.” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:143)

РАЗБИРА СЕ, ЗАВИСИ КАКВИ СА ИДЕИТЕ... Как изглеждат хората с идеите – по това има най-различни мнения и изследвания, но по въпроса за вегетиращите, всички са единни: те имат грамадни постижения чрез спането след изгрев слънце, яденето на завидни количества преработени храни от обед нататък и особено след залез-слънце, бързото гълтане на големи хапки почти без дъвчене, пиенето на студена вода и ледени напитки, състезанията по мързел и неподвижност със себеподобни – и т.н.

„Мнозина смесват търбуха на човека със стомаха и казват: „Човек трябва много да яде“. Търбух и стомах са две неща, съвършено различни. Стомахът е свят, напълно независим от търбуха.” ( 2 август 1931, „Хигиена на живота”)

"Търбухът - ТОВА СА ФИКТИВНИТЕ ЖЕЛАНИЯ, КОИТО НЕ РАБОТЯТ. Търбухът - това е кокона, облечена с коприна, която само се върти и нищо не прави. Кокона всеки може да бъде.” (26 април 1940, „Теория, реалност и приложение”)

"Под думата „търбух” се разбира неразумно ядене. Ако вие нямате разумно ядене, не може да имате и разумни чувства.” (25 декември 1932, „ Ще влезе Духът”)

"Съвременният човек има търбух. Любовта може да се прояви само при един РАЗУМЕН живот. Ти най-първо трябва да устроиш лицето си. Ти не можеш да обичаш един човек с деформирано лице.” (16 февруари, 1930, „Изпитай и виж”)

„Ако чувствата са чрезмерно развити, човек расте на широчина - той е пълен, нисък, с голямо благоутробие.” (11 ноември 1931, „Двоен дял”)

„Ако благоутробието образува крива линия, става натрупване на чужди вещества. Писанието казва: „Понеже не искатъ да служатъ на Господа, тогава ще имъ даде духъ на затлъстяване“. Коремътъ имъ е подутъ като на бременна жена… Такъв цѣлъ животъ иска да „роди” - и не може да „роди”... Само нѣкоя болесть ще дойде. „Роди” тогава! Като „родиш” – освободи се вече...” (29 януарий, 1941, „Законъ за обнова”)

„От едно валчесто лице ти не можеш да изискваш онова, което се изисква от продълговатато лице. Онези с валчестите лица, и да са пъргави, не са за тежка работа. Те не обичат тежката работа. /…/ - Тантурест, с „изрядно” благоутробие…” (20 ноември 1931, „Човешките косми”)

„От пъпа надолу - това е физическият човек, това са всички течения, които отиват към центъра на земята. И когато тия течения взимат надмощие в човека, тогава в него се образува едно благоутробие. Всичката тази енергия почва да се пренася надолу.” ( 13 май 1923, „Правилно разпределение на енергиите”)

„…това означава, че вярваш само в своето благоутробие. Какво може да се очаква от такъв човек?” (25 декември 1932, „Разбрано добро и неразбрано зло”)

/В СЛЕДВАЩИЯ ЦИТАТ ИМА ЧЕРТЕЖ: (1) илюстрира изпъкнал корем, а (2) – хармоничен, красив, нормален./ „Магнетичните хора имат и благоутробие. Вие разбирате благоутробието, когато коремът е издаден напред. То е БОЛЕЗНЕНО състояние. Аз говоря за ТУЙ благоутробие: (1) - това е благоутробие на светските хора. Аз съм привеждал един пример с двама германци в Америка, на които благоутробието е такова, като че носят три деца… Те от 20 години не са се срещали, и като се срещнали, не могли да се целунат - не могат да се стигнат… Само се ръкували, без да могат да се целунат, понеже благоутробието им е било голямо. Това са анормални състояния. Разправяше ми един господин, който ходил във времето на царска Русия, и там виждал навсякъде хора - хиляди хора, - все с благоутробие. „Сега – казва, – като отидох в болшевишка Русия, само двама видях с благоутробие...И аз разбрах - охолният живот ражда благоутробие. Когато човек започне да мисли и да работи здраво, той образува тая линия (2). Тя е линия на един здравословен живот. А онзи (1) - той търси „условия”, иска да му слугуват...  Има една „любов”, която ражда голямо благоутробие. Има една любов, която дава /красива/ линия на тялото. Има една мъдрост, която прави ТУЙ състояние: (1). Има и едно ядене, което създава същата линия. Има една работа, която създава (2). Ако имаш благоутробие, ти не си разбрал Божия закон. Ако на тебе кракът ти се е подул, не си от умните хора; или ако тебе те боли гръбначният стълб, мислиш ли, че си от умните хора? Или ако те боли главата, мислиш ли, че си от умните хора? Не че си глупав. Туй показва, че не разбираш законите на своята мисъл, не разбираш законите на твоето сърце. Ще те боли сърцето, ще те боли твоето тяло, ще се явят болести.” (19 юни 1940, „Сила и безсилие”)

„Когато някой българин загази, той е сух. Благоутробието му не е издадено. Като го направят чорбаджия, пусне шкембето... Как ще си обясните това? - Онези хора, които са сухи, мислят; а тези, влажните, не мислят. Остават утайки в тяхното благоутробие, образуват се около стомаха мазнини. Туй напълняване не е /чиста/ органическа материя, но мазнини. Тия мазнини са много неустойчиви, и при едно боледуване човек от 70–80 кила губи 30–40 кила. Мозъкът, който е организиран, много малко губи от теглото си.” (8.VIII.1943, „Даровити”)

„Азъ не говоря за благоутробия, а за човѣшката душа, въ която има благородни мисли и чувства. Рѫцѣтѣ да не стоятъ на корема! Ако дойде твоятъ възлюбленъ и държи рѫцѣтѣ си на корема, това значи: „Ти имашъ ли парички - азъ ще те пожертвувамъ за корема си“. Ако и момата си скръсти по сѫщия начинъ рѫцѣтѣ, това значи: „Готовъ ли си да се жертвувашъ за моето благоутробие?...“ - Не, рѫцѣтѣ нѣма да стоятъ на корема, СВОБОДНИ ще бѫдатъ! Ще седнатъ двамата единъ до другъ и ще /си говорят/: „Азъ не искамъ чеизъ, не искамъ пари, кѫща - взимамъ те такава, каквато си.“ И момата да каже сѫщото. Така и двамата да си направятъ САМИ своето гнѣздо, И СЪ ТРУДЪ, СЪ РАБОТА да го отглеждатъ и да снасятъ въ него своитѣ яйца. /…/ Тогава Господь ще каже: „Това гнѣздо е БЛАГОСЛОВЕНО, азъ ще му изпратя Моето слънце; Моитѣ благословени духове да донесатъ всичката благодать върху него и да бдятъ надъ тѣхнитѣ пиленца!“ (13 мартъ 1921, „Новиятъ човѣкъ”)

„Плътта е месоядна, духът е плодоядец. Всички хора, у които плътта е силна, без разлика, са месоядци. Всички, у които ДУХЪТ е взел надмощие, са плодоядци. Няма разлика. Месоядството се дължи на силната човешка плът. Затуй тези вървят заедно. Онези, у които е силна плътта, имат благоутробие. (25.Х.1935, „Неизменното в човека”). НЕ САМО МЕСОЯДСТВОТО, НО И ЖВОТИНСКИТЕ ПРОДУКТИ, ТЕСТЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, СОЛТА И ЗАХАРТА, ГОТВЕНЕТО, БУРКАНИ И КОНСЕРВИ, ВСИЧКИ ОТРОВНИ И ПРЕРАБОТЕНИ ВКУСОТИИ. И – МНОГОТО ЯДЕНЕ, НЕДЪВЧЕНЕТО, ЯДЕНЕТО ВЕЧЕР.

„Вие мислите за яденето - и мозъкът даде разпореждане, че трябва да ядеш. Има един център, който регулира яденето. Във всичките хора този център не е еднакъв. В някои хора този център е слабо развит, затуй са сухи. У някои е развит - те са пълнички. Ръцете са пълнички, благоутробие имат, шията е пълна, навсякъде са пълнички. Онези, на които този център е слабо развит, лицето е сухо. Тия, сухите, минават за светии. Или, другояче казано, светиите са хора икономисти в яденето. Казват: „Не трябва да се яде повече. Много енергия се харчи, много мъчно се добива”. Светиите пестят енергията, харчат времето. Време имат повече, енергия - по-малко. Следователно, светиите са умни хора, понеже пестят енергията. Един светия живее повече от един светски човек. Един светия живее сто и двадесет – сто и петдесет години; един светски човек живее шестдесет години. Като яде наполовина, той продължава живота си.” (1.X.1939, „Двама господари”)

„Всичките болести, всичките страдания, нещастия, произтичат от закона на нечистотата. Аз го намирам това за лакомия. По-ясно казано: лакомията е причина за греха. Защо човек ще бъде лаком? - Нека яде малко хляб - и нищо повече. Като яде, всякога да остава малко гладен. А той става угоеничък, има благоутробие... Защо му е? Достатъчно му е малкото „благоутробие”, което има. Не трябва да бъде изпъкнал коремът. Според най-новите научни изследвания, кръстът трябва да има линия. Раменете да са широки, кръстът тесен. Когато Бог е създал човека, той не го създал само да яде. Той го е създал в света и за друго. Сърцето е създадено в света да се научи да обича. Умът е даден на човека да се научи да мисли. /…/ Умът трябва да бъде учен, сърцето трябва да бъде добро. /…/ Всъщност, човешката душа е учителка на ума и на сърцето. Тя ги учи на божественото знание. Ако вашата душа не може да възпитава вашето сърце и ако вашата душа не може да възпитава вашия ум, каква душа имате вие, кажете ми? Ако вие обичате някого, понеже ви дал ПОВЕЧЕ любов; или ако обичате някого, понеже ви дал подаръци, любов ли е това? Ако ви държи гладен, не е любов... - ОНЗИ човек ви обича, който ви предлага ХРАНА ЗА ДОБРОТО. ОНЗИ човек ви обича, който може да нахрани вашата душа с ХРАНАТА НА ЛЮБОВТА, /така че/ сърцето ви да стане добро. ОНЗИ човек ви обича, който ви донася ХРАНА НА СВЕТЛИНАТА във вашия ум и може да ви нахрани с ХРАНАТА НА СВЕТЛИНАТА /така/, че умът ви да добие знание. ТОЗИ е човекът, който ви обича! Ако един човек не ви носи знание, с което умът ви да се развива; ако един човек не ви носи храната, която може да развива ДОБРОТО във вашето сърце, той не ви обича. Той е ЛОШ човек.” (28 септември 1941, „Който има уши да слуша, нека слуша”)

„Ангелите, които са минали преди хората и които седят на по-висока степен, контролират нашите мисли чрез растителното царство. Те са в състояние винаги да изменят живота ви когато искат и както искат. Като не ви дадат хлебец, бузите ви поспаднат, коремът ви хлътне, няма шкембенце, благоутробие няма… /Някои казват/: „Ние, благородните същества, трябва да ядем - само така ще бъдем хора…“. Тъй ние разбираме, че Господ е създал човека само да яде. - Не, човек не е създаден за това! Яденето е нещо случайно - има неща, по-хубави от него.” ( 28 май 1922 , „Неговата заповед”)

НЕЩО ЗА КРЪГЛЧКИТЕ, ЛУННИТЕ ТИПОВЕ (тонът „фа” е зелен, под Луната): „ Фа”значи, че имаш достатъчно магнетизъм. Защото във „фа всички имат благоутробие. Които са сухи, не са фа-систи, не вземат „фа”. Които имат корем, /в тях/ „фа” е повече, отколкото трябва.” (11.III.1942, „Добра мисъл, добро чувство и здраве”)

„Мозъкът има съотношение към тялото. Голям е мозъкът, но ако е много активен, ще замязаш на суха треска. Сух ще бъдеш с голям мозък - не можеш да бъдеш така разположен, да имаш много мазнини. Големият мозък е активен, той туря всичко в движение. Не може да има мазнини, сухи са хората. Когато мозъкът е много активен, човек сух става. Човек, щом мисли, не може да бъде тлъст. Като мисли много хубаво, той не може да затлъстее. Ако иска човек да затлъстее – да престане да мисли. Колкото по-малко мислиш, започваш да затлъстяваш. Затлъстяването става и по друг закон: затлъстяването произтича от факта, че има понижение в дихателната система. Хората, които не дишат правилно, винаги затлъстяват. Хората, които не мислят, винаги затлъстяват.” (21 март 1941, „Обикновен, талантлив и гениален”)

- Които не мислят ИСТИНСКИ. Инак познаваме куп дебели творци и мислители в цялата история на човечеството, но те или не се движат, много ядат, не дишат, не горят интензивно в живота си – сърцето им не тупа. Или мисленето им не е интегрално, не е напълно божествено.

„Ако ти всякога вървиш по права линия, ти ще изсъхнеш, сух ще станеш. Всички ония хора, които са много взискателни, са все сухи хора. Никога не можеш до видиш един „прав” човек, който да е тлъст - той е изсъхнал, на пастърма мяза. Пастърма знаете какво е - сушено месо. Всичките тия - „светии” ги наричат, изсъхналите светии, - са все „прави” хора... Той всякога вижда погрешките навсякъде. Той търси навсякъде погрешки. „Тази стъпка е крива...” Направил си нещо, казва: „Криво е!”… Казал си нещо – „Така не се говори!”… „Така очите си не дръж”, „така не спи”, „така не яж”. - Правила има навсякъде… Казва „Много не яж - колкото по-малко ядеш, по-праведен си”. А пък човек, като не яде, пак греши. Ако човек яде много, греши; но ако не яде, пак греши. Ако претоварите един кораб, ще потъне, но ако го оставите съвършено празен, той може да се обърне в морето.” (24. XII. 1937, „Криви и прави линии”)

„Бях веднъж в Сливен. Една сливненка на 50 години, разстроена е, страда от неврастения. Дойде зет ѝ - пълничък, здрав човек, - и дъщеря ѝ, доста красива. Искат да помогна на майка им. Казват ми: „Чуваме, че ти можеш да лекуваш.“ Казвам: „Мога да лекувам, но от себе си нищо не давам. Ти си доста тлъст, мазен, и от тебе може да взема нещо за баба ти… Ако ти си готов да взема от тебе и да туря на баба ти, МОГА да я излекувам. Но ако искаш АЗ да дам, не мога.“ Казва: „Готов съм.“ – „Радвам се, че обичаш баба си. Лесна работа е сега. След 24 часа баба ти ще бъде весела, радостна.“ Казвам му: „Ти обичаш баба си!“ И на нея казвам: „Да знаеш, че зет ти те обича. Аз мога да бъда само проводник”. (6.XII.1942, „Четирите неща”)

„Не ви проповядвам да се отказвате от света - /трябва/ да живеете в света - нека станете /малко/ тлъсти… Който е сух, да стане малко ТЛЪСТ. Който не е ял - да яде, БОГАТО да яде. Ние не проповядваме едно учение на просия. Ще се наядеш хубаво, ще имаш три яденета; една супа, направена кой както обича.” (8 юни 1941, „Посрещане на Любовта”)

 

ИЗНЕНАДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ СА НЕПРЕДВИДИМИ, ПАРАДОКСИТЕ МУ СА НЕОПИСУЕМИ. Диалектика до небето! Всякога ще „изтърси” нещо, което ще гътне която и да е фанатична, нетолерантна кула. Представете си колко хиляди различни хора са попадали на беседите Му през десетилетията! Както е било и някога. Идват военни, тайни и явни полицаи, лумпени, комбинатори, богаташи, министри, занаятчии, селяни, светии, преоблечени монаси и попове, писатели, гешефтари, които си търсят клиенти, крадци, деца, проститутки, цигани, гангстери, убийци – грешници от всички породи! Е, как да говори в много случаи? Нали това е БЕСЕДА – директна телепатична и ясновидска беседа със всеки един поотделно, а не само излагане на велики принципи. Идват болни за изцеление, отчаяни за утешение, идват самоубийци, които ще посегнат на себе си още тази вечер, ако не получат спасение с някоя дума. Защо били беседите му „несвързани”, „нелогични”…  Та никак няма да е чудно, ако на тази беседа, както е ставало много пъти, някой нахъсан съпруг – алкохолик, бияч и месоядец – този път е бил хванал жена си за косата и я е повлякъл на беседата на нейния „светия”, за да види лично какви ги ръси тоя; да му счупи главата, ако нещо не му хареса. Тя вкъщи вече не ще да готви месо – той е бесен! Влиза с кървясали очи и не му пука от нищо. Ще го претрепе – и ще го лежи… Влизат – и изведнъж тоя благ човек го поглежда в очите и биячът чува дословно следните думи (продължението на беседата от по-горе): „ …На обед една печена кокошка, че вечерта баница, направена с най-хубавото сирене и мляко, че и масло, че и сладкиш хубав!… Яденето е ПЪРВОТО общение с Бога. Дишането е ВТОРОТО общение с Бога. Мисленето е ТРЕТОТО общение с Бога. Като ядем, дишаме и мислим, ние сме във връзка. Ще ядем онова, КОЕТО Е ПРИЯТНО НА ВКУСА - ОНАЗИ СЛАДЧИНА...” – Жената е в шок - това НЕЙНИЯТ Учител ли е?... „Видя ли, ма?! Много си е наред човекът, ТИ си нещо мръднала, че не си го разбрала. Не само ще те пускам вече, ами и аз ще идвам, ТОВА е пророк! Това ми стига, излизаме. А сега – за ръката ми плътно, нито секунда повече тука, умирам от глад! Искам си кокошката - каза си го човекът, защото е ЧОВЕК, а не куку като тебе! Ще те пускам, как няма да те пускам. И да го слушаш повече, да ти уври пипката! Десетки, може би стотици пъти Учителят е говорел по такъв парадоксален начин ни в клин, ни в ръкав. Това с кокошката може да го е чул лично и нашият „гений” Ст.Л.Костов, който е написал поръчково пиесата „Учителят” и която я поставиха в Народния театър през 60-те, като лично Л.Кабакчиев с Христòвите очи игра ролята на „Учителя”, нагъвайки кокошки с приближените си в горницата и пиейки вино с тях на поразия, като в паузите налиташе на ученичките си… Каква ще е кармата на автора и главния герой, не знам… Значи, за да казва Учителят в такива случаи точно обратното на това, което казва на вътрешните си ученци; да светва някоя семейна светица и робиня да е с мъжа си до гроб, дори когато пие и ги пребива редовно, Той има своите най-сериозни основания. Не „стратегически” – в никой случай. Лъжа Бог не може да допусне – дори и бяла (освен в един случай на милион). Исус и Учителят са били пребивани заради Истината, единият го разпнаха – компромис с Истината не може. Обаче един Миров Учител, пред когото всяка човешка съдба е на длан, не може да посъветва робинята да избяга от палача, след като тя почти моментално ще си намери друг плебей, месоядец, пияница и палач. По системата на съображенията, по системата на „тръпката” – вечно по НИСКИЯ вкус и идеал. Тя не може да живее сама. Но да заформя нова карма – това не влиза в плана на еволюцията. По-добре да си стои при ТОЗИ и да си плаща кармата с ТОЗИ, когото е харесала и избрала, понеже ТАКОВА е било нивото на развитието й.

 

 

21.07.2018 г. 05,11 ч.

 

ОТНОВО ЗА ИДЕИТЕ, ЖЕЛАНИЯТА И СЪРЦЕТО – изворите на живота и на божествените учения:

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Когато човек отхвърли една велика идея от ума си или едно желание от сърцето си, /…/ той губи.” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:144)

 

 

 

21.07.2018 г. 05,26 ч.

 

ТЪРПЕНИЕТО Е ТЪРПЕНИЕ, САМО ДОКАТО НЕ НИ ОБЕЗОБРАЗЯВА.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Някои казват: „И да няма хармония между мене и мъжа ми, пак ще можем да живеем...“. - Не, не може така да се живее! Колко мъже съм виждал да бягат от такъв живот! Някой мъж, след като жена му го „намаже” със своите мисли, той избягва от дома си - отива в някоя кръчма или забягва в странство. Това се отнася не само за мъжете, но и за жените.” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:144)

 

 

21.07.2018 г. 06,00 ч.

 

НЯКОИ КАЗВАТ: „Защо все ни занимавате с тъмната страна на света? Какви са тия картинки? Нима това е Учението на нашия благ Учител?”– Там е работата, че корабът на света потъва. В такива случаи Словото Му е строго, изсискващо, стряскащо. Да си припомним „Призвание към народа Ми”. Спасителят на удавниците не се церемони.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Ние сме попаднали в обятията на тъмната майка, която постоянно ни мачка и казва: „Вие ще държите ли още този баща, който ми изневери? - Оставете него и елате при мене - АЗ ще ви дам щастие!“. Тези хора, които вярват в реалността на света, наричаме „материалисти”. Утре, след като вашите очи, ръце, стомах, мозък и пр. се разкапят, изгубва се и всяка „реалност”. И нервите се разкапват. Де е тогава „реалността?” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:146),

 

 

21.07.2018 г. 06,21 ч.

 

Всички ония, които поставят себе си в центъра или над другите и не стават слуги и служители на слабите, нямат нищо общо с братските чувства и постъпки, с Учителя, с Бога.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Във всички прояви на природата ние трябва да виждаме положителни, неизменни неща. В какво се състои неизменното? - В желанието да се зароди у нас БРАТСКА връзка /…/ Когато съзнаем тоя факт, че всички имаме едни и същи страдания и еднаква съдба, че спасението на едного е спасение и на другиго, ние ще дойдем до една ПРАВИЛНА философия на живота.” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:147)

 

 

21.07.2018 г.  07,04 ч.

 

ПОЗНАВАМЕ ХОРА, които казват: „Аз мога да чета само Евангелието”. „Аз мога да чета само Учителя”. „Като чета и слушам еди кого си, друго не ми трябва”. Да, но Школата на Бога иска да развием красиво и челата си, и черепа си, и лицето си, и тялото си, и да се подмладим. Нека Словото е в центъра, но без едно грамадно разнообразие на истините, това е невъзможно.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Да мислим идейно, значи да имаме за настоящето време ТАКАВА съществена храна, която може да даде сила и подтик на нашия ум. Тази сила и храна може да взимаме ОТВСЯКЪДЕ. Според мене, ВСИЧКИ писатели, от какъвто калибър и да са, са цветя. И затова вие, като пчелите, извадете си мед от които цветя искате. Не мислете защо са създадени тези или онези цветове - ВСИЧКИ цветове са създадени с определено предназначение в космоса.”

(1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:147)

ВИЖ http://toyonus.com/ - БЪЛГАРСКА ДИРЕКТОРИЯ, АУДИОТЕКА „ПРЕКРАСНИ ЧУДАЦИ”

 

НЕ ВСЕКИ ЗНАЕ че като се върнем горе, гледат какво представлява ИНДИВИДУАЛНАТА ни молекула. Ако тя няма за основа Словото Божие - ВЕЧНО ТЕЧАЩОТО Слово Божие, - връщат ни. Но ако нямаме и поне по един атом, един електрон, протон и неутрон; по един нуклон, кварк, лептон и бозон ОТ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПОЛОЖИТЕЛНИ И ПОУЧИТЕЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ АВТОРИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА, пак ни връщат.  Нашите собствени плодове за Битието изграждат ИНДИВИДУЛИЗАЦИЯТА на духа ни. Плодовете на ЛЮБИМИТЕ ни Учители, сродни души и творци изграждат ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДУШАТА ни. Плодовете на ВСИЧКИ ДУШИ И ТВОРЦИ в Битието без изключение, както и любовта ни към врага, изграждат УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯТА на съзнанието ни - т.е. СЪВЪРШЕНО ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО. Затова идеалът на всички мъдреци и векове е СЪВЪРШЕН ДУХ В СЪВЪРШЕНО ТЯЛО - „КАКТО НА НЕБЕТО, ТАКА И НА ЗЕМЯТА”. Без съчетанието на всички тия компоненти, плюс интензивна обмяна с чистите извори на Природата и със съществата, родени от Бога, ние няма как да постигнем на практика най-високия идеал на Битието: СЪРЦЕ, ЧИСТО КАТО КРИСТАЛ; УМ, СВЕТЪЛ КАТО СЛЪНЦЕТО; ДУША, ОБШИРНА КАТО ВСЕЛЕНАТА; И ДУХ, МОЩЕН КАТО БОГА И ЕДНО С БОГА.

 

 

21.07.2018 г. 08,25 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Какво нещо са ангелите и демоните? - Те представляват движение в две противоположни посоки. Едните са пълни кофи, които отиват нагоре, а другите са празни кофи, които слизат надолу. „Ние искаме само пълни кофи...” - Добре, ние искаме пълни кофи, но като се изпразнят те, отде и как ще се напълнят? Следователно праведният, като отиде горе, ще стане грешник, а грешният ще стане праведен. С това имаме движение на колелото, по което върви прогресът на човечеството. Човек трябва да съзнава, че може да бъде и грешен, и праведен, но трябва да върши волята Божия. Човек, който гради, не може да не се оцапа."

(1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:147-148)

 

 

21.07.2018 г. 08,46 ч.

 

БЕЗГРАНИЧНАТА ВАЖНОСТ НА ВСЕКИ ОТ НАС, КОГАТО СМЕ НА ЗЕМЯТА. Ако сме милосърдни, различни и съвършени, ако се обединяваме и понасяме тежестите, ние вливаме в Цялото богатството на Частта.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „И тъй, казвам: на земята цялото зависи от своите части, а в духовния свят частиците зависят от своето цяло.” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920: 148)

 

Нали различно - право и обратно -  влияем си с небесните тела? Аз ясно виждам пръста на Земята в съдбите звездни, в райските дела! Леонид Мартинов

 

 

21.07.2018 г. 10,03 ч.

 

ВОДА И КРИСТАЛ – ВЕЛИКАТА ДИАЛЕКТИКА! : : УЧИТЕЛЯТ: „Камъкът означава неизменното, постоянното, непроменчивото”. (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:149) : : Кристалният образ на Христос представя незиблемостта на духа Му и задачата Му да изгради в нас божествен характер, твърд като диамант. АБСОЛЮТНО усещане на приоритетите, БЕЗЗАВЕТНА преданост към Водача и Ятото, БОЖЕСТВЕНА вярност към Словото, Делото и Живота, ПОСТОЯННО възвръщане към Целта, когато се отклоняваме.  Флуидичните гълъби над него изразяват точно обратното, без това да разрушава първото: идеала да постигнем в себе си безкрайна пластичност и мекота на духа, на душата, на ума и на сърцето. Цялата тайна и върхът на съвършенството е да знаем къде да сме твърди като диамант, къде да сме чисти извори, даващи и обменящи изобилен и пълен живот.

 

 

21.07.2018 г. 12,08 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Какво значи „Бог“? – Бог значи движение в ПРАВА посока на твоето битие. Бог е туй, което стимулира ПРАВИЛНОТО движение у вас. Движението аз тълкувам или превеждам с думата „любов“, защото само любовта образува движение.”

(1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:150)

 

НАС НИ ЗАВЛИЧАТ КАКВИ ЛИ НЕ водовъртежи, родовъртежи и модовъртежи - обикновено за цял живот. Да: родът и модните учения са мощни водни ями, които поглъщат почти всеки. А някъде бе казано, че УЧЕНИКЪТ ЛЕТИ КАТО ТОРПИЛА КЪМ ЦЕЛТА НА СЪВЪРШЕНСТВОТО. Никой и нищо не може да я отклони. Торпила, която не се взривява, а пръска блага и вселени. От правото движение произлизат понятията за вярност, праведност, правда, „праведник”, но когато ги формулират криви духове и хора, те нямат нищо общо с истината. Всяка фалшива представа за чистота и праведност се върти около фалшив център, който отклонява душите от Бога. Лъже ги, че живот и движение може да е нещо друго, освен Любовта; че несъвършени могат да раздават дипломи и посвещения, при което даже ще си платиш. И наистина - ПЛАЩАШ си…

 

 

21.07.2018 г. 13,24 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние, като болни хора, лежим на гърба си и чакаме все наготово. Викат някой лекар при един болен и последният вика: „Ох, господин докторе!...“ Но като му сложат кюфтета - яде...”

(1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:150)

 

ВЪВ ВСИЧКИ БОЛНИЦИ РАКОВАТА КЛЕТКА с охота сервира своите специи на болните, за да празнуват после в моргата.

 

 

21.07.2018 г. 14,11 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Аз си представям хората от сегашния свят завързани един за друг, за да бъдат по-„сигурни” в живота… Аз казвам: престанете да се връзвате! Връзването е признак на болезнено съзнание, защото само болните се осигуряват. /.../Всеки човек, който не изпълнява волята Божия, все остарява. ” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:150)

 

ТОЗИ ПЪТ НЯМА ЗАЩО ДА СЕ ТРИЯТ водните знаци на изображенията, тъй като stock на български е стока, а и на английски напълно отговаря на статуса на самообвързаните: наличност (на другия вкъщи...), подсигуряване, акции, инвентар, бульон, приклад, добитък, пън.

 

 

21.07.2018 г. 15,35 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Хора, които се свързват в едно общество или братство, без да вярват, извършват прелюбодеяние. Хора, които минават от едно братство в друго, които се женят за една, втора и трета жена, в моите очи са като Антон Праведни - няма да придобият никаква мъдрост.” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:152)

С ОЧИТЕ И УШИТЕ СИ С ДЕСЕТИЛЕТИЯ се уверяваме в „прелюбодеянията” на хората, които си мислят, че са от ЕДНО братство, а са се хванали за гушите по идейни и материални въпроси. Всеки враг на Бога се бори само за собственото си разбиране, за собствената си истина, искайки да я наложи като вярна и единствена и не допускайки никакъв диалог, никакво съчетаване на истини.

Познаваме и не един и двама въдичари, които обикалят из църквите и братствата, за да си търсят сцена, кяр или клиенти. Други напускат Учител и братство поради разочарование от психопатите и характеропатите, които се въдят в духовните среди - не издържат изпита на Питагор. Трети - понеже не са могли да си хванат някоя риба. Те не са дошли заради Учителя и истинските Му ученици, не могат и да ги разпознаят, понеже нямат вкус към такива. По-слабите и елементарни души отиват в някоя църква или друго духовно общество, където няма такива напрежения, а нивото им много лесно приема егрегор и утешение на нивото на съответното вероизповедание.

Общата тенденция на Словото е ПРОТИВ втори и трети брак и многото бракове, защото при тях почти винаги се завръзват нови карми, без да е изплатена кармата от предишните; защото те са с мисълта за нови астрални удоволствия или ново подсигуряване на двама еснафи или егоисти, а това ПРОВАЛЯ човешката душа.

 

Но има и случаи, когато Бог БЛАГОСЛАВЯ втория брак, ако е между чисти и идейни съпрузи, които ще работят безкористно за Братството и за Бога, няма да станат викачи и продавачи. Учителят е благославял и на Изгрева такива двойки, понеже е знаел, че те са един за друг и няма да се разделят никога, но и никога няма да се осъждат, назидават, огорчават, ревнуват и т.н. Всеки ще е свободен да ходи и без другия където и когато си иска за колкото време си иска, без това да намалява любовта, пламенността, нежността и хармонията им. Те възлизат ЗАЕДНО на Новата Земя и в Новото Небе, участват нощем в Школата, участват в полетите на Ятото из световете, а гнезденето си остава за тях двамата. Ние познавахме такива двойки на Изгрева и от тях научихме най-дълбоки тайни на Учението. За такъв съюз, и 115-и да е поред, Бог винаги ще си даде благословението, понеже е постигната целта на ученичеството и еволюцията. Горе приемат само по двойки или по трима.

 

 

21.07.2018 г. 18,20 ч.

 

С КОЯ ИЛИ С КОГО ТРЯБВА ДА СЕ СЪЕДИНИМ.

УЧИТЕЛЯТ: „Мъдростта е вътре в самата природа, вътре в нас, и затова ние трябва да се вслушваме дълбоко в онова вътрешно подбуждение, да вървим в посока на онзи „камък”, който ще ни покаже С КОЯ ИЛИ С КОГО ТРЯБВА ДА СЕ СЪЕДИНИМ.” (1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:152)

 

Картината е от Erial Ali: „Вечна любов”.

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2168941530029096/

 

22.07.2018 г. 16,13 ч.

 

Това е пълният вариант на сеанса по ОЦЯЛОСТЯВАНЕ, публикван в кратката му версия от Борислав в youtube. Музика - Petronimius (Петър Бакърджиев). Картини - Ериъл Али. В този вариант няма звук в началото повече от една минута, по-нататък това ще бъде оправено.

 

 

22.07.2018 г. 16,43 ч.

 

ОГРОМНАТА ВАЖНОСТ ДА СЕ ИЗКАЧВАМЕ НАВИСОКО И ДА БЪДЕМ ПО-ДЪЛГО ТАМ.

УЧИТЕЛЯТ: „В земята е влязъл един нов елемент, който ще оправи света. Той е чистият въздух. Изнесете един болен горе на планината - на чист въздух - и той, въпреки своята воля, ще оздравее.”

(1919.06.01н.отх.СИЖ3.ГИК1920:153)

 

РАЗБИРА СЕ, ТОВА НЕ Е ПАНАЦЕЯ, защото има хора, които живеят постоянно нависоко и пак боледуват. Зависи и какво човек яде, какво пие, как диша, как се движи, как мисли, как чувства, с кого живее. Дори отшелници и светци боледуват и умират преждевременно, въпреки че живеят на чист въздух високо в планините. В една беседа Учтелят казва: „Който живее само в планината, е глупак”. В песента се казва: „Помни, че трябва горе да си; слезни и знай, на всички полезен бъди”. Значи, периодичното слизане и полезността ни за ВСИЧКИ е разковничето. Зависи и каква полезност и с какви резултати.

 

 

23.07.2018 г. 12,20 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В природата само чрез ТОПЛИНАТА се произвеждат всички растителности и всички плодовити дървета. Този закон е верен и за човешкия ум и сърце. Думата „топлина“ превеждам с думата „благородни чувства“. Най-благородните мисли, чувства и действия се раждат от ТОПЛИНАТА.”

(1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:155)

КОЛКО ХОРА ОПАЗИХА СИЛАТА НА ДУХА СИ? Колко хора опазиха свободата на душата си? Колко хора опазиха светлината на ума си? Колко хора опазиха топлината на сърцето си?

 

Същият Висок Посветен, който издълба този завет на Учителя в архайския гнайс на Рила на Молитвения връх - най-старата скала на Земята, - издълба красиво и надписа на Салоните, също даден от Бога: „Мирът Божий е над всяко знание”. Кой съхрани мира Божий в душата си? Кой не въздигна знанието над мира? Кои съхраниха мира помежду си, без да воюват и да се разделят, без да минават като каменни статуи край братята и сестрите си, родени от същия Баща? Роден ли е някой от същия Баща, ако прави така? Не помнят ли, че липсата на прощение, любов и приласкаване на различния и обиждането от него хвърля бомба в сърцата на по-елементарните същества в битието, които по тази причина не подписват някъде мир, започват да воюват, запазват ледени отношения и грозна дистанция помежду си? Съобразяват ли „духовните” хора, че има милион начини да простиш на сбъркалия или различния и да потърсиш мостове към сърцето и душата му? Помниш ли думите на отец Зосима към питомника си, че „НИЕ сме виновни за всичко” – т.е., духовните хора без топло сърце и милостива душа? Помниш ли думите на Някого, че първият човек, който ще ти препречи пътя нагоре, като си заминеш, е този, когото не си одобрявал, ако не си си оправил отношенията с него на земята? Кога различните ще почнем да се каним и да си гостуваме, да сключим МИР, да почнем да се лансираме един-друг; да сложим БРАТСКИЯ ЖИВОТ И МИРЪТ БОЖИЙ над приумиците на онова, което минава за мъдрост и истина? ИСТИНА ли е онова, което не прави сърцата на духовните хора топли? Мъдрост ли е това, което не поражда „блага дума на устата, мили поглед на очите и нежно чувство проявено”? БЛАГОРОДСТВО ли е горделивостта, мъдруването, окумеността и дистанцията, когато не прави хората добри и деликатни и не ги кара да се търсят? СВОБОДА НА ДУШАТА И ДУША, ОБШИРНА КАТО ВСЕЛЕНАТА ли е, когато я продаваме за паница леща на небожествени хора и учения, които издигат представите за мъдрост и представите за истина НАД Любовта, Благостта, Обходата, Братския живот и Доброто? Дали паницата леща е само търговията със Святото, когато го изменяме и продаваме по сергиите за пари, за въздействие, власт, сцена и престиж – или и чувството, че представляваме нещо в очите на Бога, когато не сме станали като децата, не се търсим и не сме топли? УМ, СВЕТЪЛ КАТО СЛЪНЦЕТО ли е този, който не разпознава Словото Божие от последната Му изява на земята и от изявите Му В МОМЕНТА, чрез които то тече НЕСПИРНО?

 

 

23.07.2018 г. 16,35 ч.

 

ВСИЧКИ САТАНИНСКИ РЕЛИГИИ И УЧЕНИЯ, ДОРИ И ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА БОЖЕСТВЕНИ ИЛИ ХРИСТИЯНСКИ, принизяват Жената и я унижават. Казват, че не е създадена от Бога, била направена от някой друг за забавление на мъжа, за негова робиня, слугиня и гледачка на децата му, за някакво приятно художествено и астрално украшение. Било немислимо да се издигне до висотите на мъжа и неговите духовни постижения, камо ли да общува ДИРЕКТНО с Бога…

УЧИТЕЛЯТ: „Жената е ОСНОВА в света! Светът не може да съществува без жени! Ако можеше светът без жени, Господ не би ги създал. Някои ще ми възразят, че Господ е направил най-напред Адам… - Да, но кой Адам? Който бе направен от пръст ли? - Господ създаде мъжкия и женския пол ЗАЕДНО! Мъжкият и женският пол подразбират една ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ в света, но и това разногласие е ВЕЛИКА НАУКА.” (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:155)

 

Поради грамадната опасност от Жената, патриархалните религии и философии изтребват до крак всяка ерес, която твърди, че Жената е равноправна на мъжа и даже нещо повече. Кладите, гилотините и убиването с думи и камъни не са секвали никога, докато ОБРАТНИТЕ мъже са на власт. Много от тях са по върховете на религиозната и светската власт; останалите не са обратни в полов смисъл, а в духовен, което е милиони пъти по долно и позорно: ОБРАТНИ НА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА! Но и двата вида предатели са създали гаврата, наречена "род" и "семейство". Не че няма БОЖЕСТВЕНИ родове и семейства, създадени и поддържани лично от Бога, но там всеки е абсолютно свободен да ходи където и когато си иска и да се връща при любимия когато си иска, без да му дава отчет къде е бил. Нито пък любимият му иска такъв отчет, понеже е с монада, с искра Божия, а не с помия. Рионидите - съществата, завършили физическата си еволюция в Битието - имат свободата да обикалят цялата физическа вселена. Те твърдят, че никога никъде не са виждали гаврата, наречена "род" и "семейство", във вида, в който ги има само на Земята. Никога не са виждали интимно робовладелство и интимен феодализъм от този смъртоносен и отвратителен вид.

 

 

23.07.2018 г. 19,33 ч.

 

Това става до ден-днешен! Всяка крушка си има опашка: две документални снимки от Иран в днешни времена. Иран може да преразгледа смъртната присъда чрез убиване с камъни на жена, обвинена в прелюбодеяние. Но и ние убиваме с камъни по други начини - и от зло сърце, и чрез безразличие!

УЧИТЕЛЯТ: „Всеки, който напуща Божията Любов, напуща Бога и прелюбодейства. „Всеки, който напуща жена си, прелюбодейства.“ - Този стих, преведен в широк смисъл, означава: „Всеки, който напуща Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина, прелюбодейства“. (Пътят на ученика, „Братя в единомислие”)

„Първоначално, мъжът и жената е трябвало да бъдат свързани в един ум, в едно сърце, в една душа и в един дух“. Това е било изказано в стиха: „Човек ще напусне майка си и баща си, ще се прилепи към жена си и ще образуват едно цяло“. Не се ли спазва този закон, отношенията между мъжа и жената всякога ще бъдат дисхармонични. Тази дисхармония в отношенията на всички хора показва тяхното отклоняване от правия път. Цялото човечество се е отклонило от правия път на живота и търси изход от трудното положение, в което се намира.” ( 12 ноември 1930, „Правилно отношение към числата”)

 

„Една жена, която е бременна и не може да носи своята бременност с любов, от Божие гледище, това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. Това се нарича „блуд”, „прелюбодеяние”. Всяко нещо, което се носи с любов, това е РАЖДАНЕ. Човек не може да се роди от Дух. Под „роден от Дух” разбирам роден от Любов. Под „роден по плът” разбирам роден без Любов. Какво се разбира под „роден по плът“? - Рибата ражда по 300 000, но тя и имената им не знае. Роденото по Любов става наследник на живота, носи самия живот в себе си. Туй, което има ЛЮБОВ, носи ЖИВОТ; туй, което не е родено по Любов, носи СМЪРТ в себе си.” (25.Х.1942, „Възлюблени”)

 

 

23.07.2018 г. 20,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Разговарял съм с много светски лица и съм забелязал, че те са по-възприемчиви за великите истини, отколкото някои духовни.“ 

(1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:159)

 

НЕ САМО ХОРАТА, НО И ЖИВОТНИТЕ С ДУША… Щом като на нас, които сме нищо, все по-често ни се случват такива работи, какво остава за тия, които са с безброй манвантари пред нас и никога няма да ги настигнем! Свидетелствата за случките с тях може да са автентични, може и да има измислици от добро желание – как е, ще проверим един ден в Акашовите документални филми.

 

 

23.07.2018 г. 21,21 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ти може да си цар, но твоята душа, сърце и воля остават „гърбави”. На такъв човек казвам: „Ти нищо няма да направиш в света и винаги ще бъдеш РОБ на условията, в които живееш!” 

 

 

23.07.2018 г.  21,34 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Жена” - от санскритски „зео“, - на български означава „живот“. (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:160)

 

24.07.2018 г. 03,19 ч.

 

АДСКА, ЧОВЕШКА, ДУХОВНА И БОЖЕСТВЕНА ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ.

ИЛЮСТРАЦИЯТА: Егрегорните учения са тумори, обвити със захарен памук и невидими с просто око (окото на простите). Този захарен памук са рекламите им за светски или духовни постижения, а не призив за проява на божествени добродетели, саможертви, служене, братски живот и милосърдие.

В БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА НА БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЯ има грамадно разнообразие и стотици положителни изказвания за категории, които минават за адски, грешни, опасни, неприемливи, забранени. Егрегориарсите, даже и когато цитират Божествен Учител, подбират само такива изречения и части от Негови изречения, които спойват техния собствен субективен егрегор с обективно въздействие, имащ за цел да изсмуква живота и енергията на егрефеновете им. Те си имат грамофонна плоча с ЕДНОСТРАННИ части от Истината, която въртят постоянно – и много обичат да ги снимат, рисуват и експонират по екраните.

Че ученията на дяволите, на смъртните хора и на много духове са тенденциозни в лошия смисъл, това е всеизвестно. Обаче не всеки знае, че има и БОЖЕСТВЕНА ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ. Как може Божественото да бъде тенденциозно, след като то трябва да е интегрално? – Да в цялостния си вид то е интегрално, но в работилниците и битките си то ползва тенденциозността С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ. Защо? – Защото битието гъмжи от егрегори, които всмукват душите на непълноценните. Божественото изучава внимателно всеки отделен егрегор, преценява каква е неговата специфична тенденциозност, която вкарва стотици и хиляди души в ада, и го контрира с точно обратните части от Истината, които егрегорът скрива.

Не всички егрегориарси са от ада и от света. Има ДУХОВНИ егрегориарси, има ВИСШИ АНГЕЛИ И ДАЖЕ БОГОВЕ, които искрено си вярват в конструкцията и по своему са безкористни, привлекателни и ефективни. За отделни непълноценни души техните егрегори са дори полезни, тъй като на тези души им липсват точно тия части от Истината, които е налепил егрегориархът. Но като скрива – нарочно или подсъзнателно – противоположните части от Истината и различните, в крайна сметка егрегориархът обръща егрефеновете си с главата надолу и ги устремява към ада.

Наблюдавайки това, Божественото използва експертно управляеми ракети и торпили с точно противоположните и с допълващи части от Истината, които атакуват егрегора и го разрушават. Разрушават адските и човешките егрегори, които са смъртоносни, но много от духовните егрегори те ДОПЪЛВАТ С ЛИПВАЩИТЕ ИМ КОМПОНЕНТИ, пропуснати от духовните егрегорарси ненарочно, без зла умисъл. Когато един духовен строител на егрегори е смирен и има монада, душа, искра Божия, той не се съпротивлява, но отново става ученик на Бога и сяда на чина. Това се наблюдава предимно в чужбина, където хората са културни. Така в битието са реставрирани и създадени стотици брилянтни духовни учения и технологии, които са бивши егрегори.

Тук може да се представи един опит в това отношение, допълващ едностранните грамофонни рефрени на учения като черната религия и черната теософия, които отричат сърцето, любовта, радостта, щастието, страстите, желанията и чувствата ПОЧТИ ИЗЦЯЛО - или ги представят само в лошата им светлина.

ЕТО извадки от беседите на Учителя Беинсà Дунò, някои от които вече са били публикувани в този профил:

„Всяка мисъл, всяко чувство и желание в човека се нуждаят от простор, за да могат свободно да растат и да се развиват. Искате ли желанията ви да се реализират, посаждайте ги на големи пространства далеч едно от друго, за да могат да растат и добре да се развиват. Нямате ли много земя, не хранете много желания. Човек трябва да има малко желания, но силни, добре отгледани. Щом желанията на човека са силни и добре отхранени, и мислите му ще се развиват добре. Зад всяка силна мисъл живее едно силно желание. И обратно: силното желание изразява силна мисъл. Прекъснете ли мисълта в човека, желанията му не могат правилно да се подхранват. Човек със силни желания, но без мисъл, става разсеян. И да мисли нещо, мисълта на разсеяния е без връзка, разхвърляна, неопределена. Когато желанията на човека се развиват естествено, мислите в него текат правилно. Силните, но естествени желания, развиват ума. Те внасят разширяване, движение в човека. Силните желания внасят разширяване в човека, а силните страсти – движение, интензивност. Значи, всяка мисъл има за основа желание и страст. Желанието внася разширяване на мисълта, а страстта – сила, движение. За да се реализира една мисъл, тя трябва да има широчина, сила и движение. Възвишените чувства пък придават на мисълта дълбочина. Обаче желанията, чувствата и страстите на човека трябва да бъдат канализирани. Канализират ли се те, мисълта на човека се изправя. Само правата мисъл е в състояние да изправи света! Правата мисъл е божествена. Когато всички енергии в човека се канализират правилно, той се радва на един УРЕДЕН свят в себе си. (5 септември 1928 „ Планински върхове”)

„И тъй, не е достатъчно само да се ЗАЧЕВАТ мисли, чувства и желания - нужно е те ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ И ПРИЛОЖАТ.”(10 април 1921, „Любовта - носителка на живота”)

„Видите ли, че някой човек страда за непостигнатите си желания, не му казвайте, че не трябва да скърби, но запитайте го колко време чака, за да постигне желанията си. И ако ви каже, че 38 години вече са се изминали, откак очаква да постигне едно свое желание, кажете му, че заслужава не само 38 години да чака, НО И 60 ГОДИНИ ИМА СМИСЪЛ ДА ЧАКА. Има смисъл И ДЕСЕТ ЖИВОТА НАРЕД да работи в това направление, че да постигне желанието си. На младия момък, който търси красива мома, кажете да не се обезсърчава. ДЕСЕТ живота наред нека търси, докато най-после я намери! Човек трябва да прави УСИЛИЯ в живота си - да работи, докато постигне своя идеал. Насърчавайте се едни-други в постигане на своя идеал, НА СВОИТЕ ВЪЗВИШЕНИ ЖЕЛАНИЯ. (15 септември 1929, „Обикновени и необикновени процеси”)

„Срещате едного, той седи на едно място и казва: „Искам да бъда добър…“ – махалото се подвижи надясно… После пак казва: „Искам да бъда добър“ – махалото се подвижи наляво… Колкото повече повтаря желанието си, толкова по-редовно се движи махалото - И ЧАСОВНИКЪТ РАБОТИ! /…/ Ако мисълта не е удължена, не е права; ако чувството няма дължина и широчина, то не е божествено; ако постъпката не включва и ТРИТЕ измерения, тя не е възвишена. Задача на всеки човек е да прилага Любовта в живота си КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВСИЧКИ МЪЧНОТИИ, като стимул за повдигане И КАТО СИЛА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЖЕЛАНИЯ”. (10 февруари 1935, „Отдалечаване и приближаване”)

„У човека има чувства, страсти, желания. Ако не знаем да ги прокараме чрез музиката, те ще вземат направление към центъра на земята. Какъвто и да бъдеш, туй движение някой път е нагоре, някой път е надолу. Ако не разбираш този закон, у тебе ще се родят най-лошите неразположения, като че те пекат на скара. И ти ще търсиш някой да се скараш… Ако разбираш музиката, ще прекараш тия чувства през ума си, ще добиеш едно приятно разположение, и СИЛИ ще добиеш - и работите ти отвън ще тръгнат. Та казвам: музиката в окултната наука се употребява като един метод ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА НАШИТЕ МИСЛИ, ЧУВСТВА И СТРАСТИ от нисшия свят към висшия, за да дадем храна на причинното тяло да се развие. /…/ Ще имате предвид, че ние взимаме музиката като едно средство да прокараме тия течения през ума си, да ползваме нашия разум – висшето, Божественото у нас - да създаде най-възвишеното. Умът ни да има храна. А музиката може да даде тази храна - другояче тия чувства ще увехнат, без да се използват, и у вас ще се зародят отрицателни желания. И заради туй, заради благото на вашата душа, заради благото на тия цветове, които трябва да цъфнат, ние ще се учим да употребяваме туй изкуство. И МОЖЕ да го употребим!” (24 декември 1922, беседа „Окултна медицина”)

„Няма да се мине дълго време - при всички, които сте пратени на земята, ЩЕ ДОЙДЕ туй, което вие искате! Вие сега се бунтувате, защо да не бъде днес. - То ще дойде на своето време. Някой път някои ваши желания ги искате две години по-рано, някой път десет месеца, някой път един месец. Природата не търпи такова разногласие. Тя точно на секундата като дойде, ще ти го даде. И последната секунда ще чакаш! Като дойде последната секунда - блесне светлината, яденето е сложено… Ще започнеш! Някой път вие не дочаквате секундата. Много бързате. Казвате: „Много чакам..“ - Ти си чакал ТОЛКОВА време - какво ти коства да почакаш още десет секунди? Някой път казваш: „Не мога да чакам!“. - Заминеш. Работата е, че всичките неща, за да ги постигнете, изисква се И ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ СЕКУНДИ ДА ЧАКАШ. Ако не чакаш, разваляш всичко, което е приготвено. Никога не допущайте да не дочакате и последната секунда - оставете да мине и още една секунда от уреченото време.” `31. XII. 1937, „Дишане”)

„Бог има желание да задоволи всички хора, да ги направи радостни и щастливи.” 20 май 1931, „Музикални прояви”) „Хората ИМАТ вяра, но тя не може да им помогне. Те казват: „Не можахме да постигнем в тоя живот желанията си, но в идния живот ще постигнем всичко..“. – Откъде знаете, че в идния живот ще имате по-добри условия? На какво се основава вярата ви?” (14 март 1937, „Приложение на вярата, любовта и надеждата”)

„Сега аз не говоря за болните сърца. Сърцето е МЯРКА! Сърцето НИКОГА не можеш да излъжеш! То не се лъже, то ЗНАЕ. Като започне да страда, то ЗНАЕ. Щом страда сърцето, излъгано е. Умът щом се помрачи, той ЗНАЕ, че си го излъгал. Щом излъжеш ума си, той се помрачава. Щом излъжеш сърцето си, топлината се намалява. ЩОМ ТОПЛИНАТА НА СЪРЦЕТО СЕ УВЕЛИЧАВА, НАЙ-ПРИЯТНО ЖЕЛАНИЕ Е.” (24 май 1942, „Виделината свети”)

„Ако, да речем, ви дойдат 10 хубави мисли и вие 9 турите в действие, тогава сте в областта на ГЕНИАЛНОСТТА. Ако 7 мисли реализирате, а три останат нереализирани, вие сте в областта на ТАЛАНТЛИВИТЕ. Ако само една хубава мисъл реализирате, а другите 9 ги изоставите, вие сте ОБИКНОВЕН ЧОВЕК. В желанието е същия закон. КОЛКО ОТ ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ ИЗПЪЛНЯВАТЕ? /…/ Когато овчарят е лош, неговите овце са слаби. Когато овчарят е добър човек, овцете не бягат от вълка. Като дойде вълкът при овцата, тя му тропне с крака. Когато овчарят не е добър, дòйде вълкът, започне да дави овцете. Овчар, на когото вълкът дави овцете, е лош овчар. ТА КОГАТО ВЪЛКЪТ ДАВИ ВАШИТЕ МИСЛИ, ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ, ВИЕ СТЕ ЛОШ ЧОВЕК. Вие сте ОВЧАР на вашите мисли и на вашите желания, и ако вълкът влиза и дави вашите мисли и вашите желания и те не могат да се противят, причината е във ВАС.”

(ВЪЛКЪТ – ТОВА Е ЕГРЕГОРИАРХЪТ, който зомбира овцете си да нямат желания или желанията им да се съвпадат само с НЕГОВИТЕ представи и желания, за да извлича енергията на ония, които са му повярвали. Мисълта от беседата продължава):

„Та казвам: законът е СЪЩИЯТ. Ако вие във вас нямате НАЙ-МАЛКО ЕДНО ЧУВСТВО, ЕДНО ЖЕЛАНИЕ И ЕДНА ПОСТЪПКА, НА КОИТО ДА РАЗЧИТАТЕ, вие НИЩО не можете да свършите. Ако имате ДВЕ МИСЛИ, ТРИ ЖЕЛАНИЯ ЖИВИ; ТРИ, ЧЕТИРИ, ПЕТ ПОСТЪПКИ, те са СИЛА вътре, които дават импулс на живота. Импулсът зависи от мислите, които преобладават в дадения случай. ХУБАВИТЕ МИСЛИ СА ИМПУЛС, ХУБАВИТЕ ЖЕЛАНИЯ СА ИМПУЛС; И ДОБРИТЕ ПОСТЪПКИ - И ТЕ СА ИМПУЛС. Те подтикват към онзи, хубавия живот. /…/ НЕ ЗАТВАРЯЙТЕ ВАШИТЕ МИСЛИ В КАФЕЗИ! НЕ ЗАТВАРЯЙТЕ ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ В КАФЕЗИ, НЕ ЗАТВАРЯЙТЕ И ВАШИТЕ ПОСТЪПКИ В КАФЕЗИ! Първото правило е: не затваряйте мисълта си в малък кафез - като птичка да я турите да чурулика… Дайте простор на мислите си да ходят из горите, из божествените гори, из РАЯ да ходят, не ИЗВЪН рая. НЕ ОСТАВЯЙТЕ ВАШИТЕ МИСЛИ ДА ХОДЯТ ИЗВЪН РАЯ, НЕ ОСТАВЯЙТЕ ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ ДА ХОДЯТ ИЗВЪН РАЯ, НЕ ОСТАВЯЙТЕ ВАШИТЕ ПОСТЪПКИ ДА ХОДЯТ ИЗВЪН РАЯ, но в РАЯ да ходят! Раят е най-обширното, най-богатото място, дето човек може да се развива.” (22. V. 1942, „Обикновен, талантлив и гениален”)

„Всяко нещо е създадено при особени условия, които не се повтарят. При това, ние не можем да създадем /тепърва/ тия условия. Всяка мисъл, всяко желание е създадено при особено време и при специално съчетание на условията. И за ЛЮБОВТА има особено време.” (5 май 1921, „Изтълкувай ни тази притча”)

„Казвам: ние трябва да имаме желанието да представим Божията любов такава, каквато Е, а не такава, каквато НЕ Е. Щом представим любовта такава, каквато не е, тя е неразбрана. Неразбраната любов винаги носи нещастие в себе си. Разбраната любов е ти да мислиш, че в любовта БОГ присъства.” (12 юли 1942, „Трите чаши”)

„И аз желая, като ученици на тази школа, да казвате САМО ПО ЕДНА ДУМА. /…/ А сега желанието на всички ученици в окултната школа е да изядат ВСИЧКИЯ каймак, а за другите да остане само айрянът… Като идеш, ще вземеш САМО ЕДНА лъжица каймак, та като дойдат другите, и ТЕ да си вземат. ВСЕКИ има право да си хапне от този каймак! Всеки, който изяде каймака на това Божествено питие, неговата дума не е мощна.” 2.V.1922, „Символически, окултни правила и мерки”)

 

„Младият човек има известни сили, вложени него, но той не знае ЦЕНТЪРА на тези сили. Ако той не може да намери НА ВСЯКА ЕДНА МИСЪЛ И НА ВСЯКО ЕДНО ЖЕЛАНИЕ техния център и направление, това желание или тази мисъл са непостижими. Ти, за да постигнеш известно желание или известна мисъл, трябва да знаеш центъра откъде произтича и насоката на тази линия, към която отива, към която се движиш; и после трябва да знаеш дали тази мисъл е твоя или си я взел отнякъде назаем. И ако си я взел назаем, трябва да я върнеш./…/ Мисълта може да се РЕАЛИЗИРА, а желанието може да се ПОСТИГНЕ. Как при /една/ хубавата чешма ти се оплакваш от съдбата си? В дадения случай ти можеш да имаш едно ЖЕЛАНИЕ у тебе, прекрасно като тази чешма, само че трябва да имаш ЦЕЛ И НАПРАВЛЕНИЕ НА ТОВА ЖЕЛАНИЕ. Та казвам, в дадения случай, при една ваша мисъл ИЛИ ЕДНО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ, КАКВОТО И ДА Е ТО, ако то спада към ирационалните числа, трябва да намерите ПОСОКАТА - постижима ли е - или не. Ако е постижима, стремете се да я постигнете; но ако не е постижима в даден случай, може след време да се ИЗМЕНИ посоката - и да стане постижима. В /даден/ момент нещата са постижими, в следващия ще бъдат съвършено непостижими; после пак може да се изменят. ПОСТОЯННО трябва да има едно изменение на тези моменти, затова трябва да сте добре осведомени за посоката на моментите, и в кои моменти вашите желания са постижими или непостижими.” (14 ноември 1930 г., „Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили”).

 

 

24.07.2018 г. 12,02 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „У нас има една АПАТИЯ към ДЪЛБОКАТА ИСТИНА. Има само едно МЕХАНИЧЕСКО вярване - ние чакаме да дойде БОГ, та ТОЙ да оправи всичко, ТОЙ да ни научи на всичко, без да седнем САМИ да работим и да издирваме.“ (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:160)

НА ТАЗИ ИЛЮСТРАЦИЯ САТАНА се вживява в изкусителя, който предлага на Човека целия свят - имиджа, властта и уреждането му в зоната на гниещата материя и превръщането му в урицраòра МАМÒН. Лесно можем да си го представим и в обратната му, ЛУЦИФЕРИЧЕСКАТА му позиция, в която е светещ като ангел и с ръце нагоре – предлага на Човека да се откъсне от Майка си - Великата Разумна Природа, Божествената Материя.

ДЪЛБОКИТЕ ИСТИНИ ИЗВИРАТ ОТ БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ, а високите – от духовния. Има и „фронтални”, „задтилни”, „леви”, „десни” истини – и т.н. Когато едно учение елиминира противоположното или някое от останалите, то престава да бъде истина и се превръща в неистина, догма, измислица, вярване, фанатизъм, фантазия, мнение и пр. Или в директна лъжа.

У нас Димитър Мангуров много детайлно изяснява разликата между луциферическите и ариманическите учения, всяко от които, според Рудолф Щайнер, е кастрирало противоположното. Луциферическите учения изхвърлят духа нависоко в атмическия свят и пропагандират откъсването ни от Природата, земята, желанията, чувствата, страстите и т.н. – т.е. отрязват КОРЕНИТЕ на духа. Ариманическите правят точно обратното, те са сходни с „мамоническите”, материалистичните. А сатанинските поддържат постоянната битка между духа и материята, нарушават динамичното им равновесие, противопоставяйки ги фаталистично и усилвайки ту луциферическите, ту ариманическите. Така те предизвикват къси съединения в душата и здравето на жертвите си и извличат по този начин силата на нещастните същества, които са им повярвали.

В демонологията има ясни раграничения на истинообразните егрегори и техните демони и егрегарси (егрегориарси) на земята. Даниил Андрееев в „Роза мира” ги нарича „урицраòри”; у нас ги знаем като „упùри” – ментални и каузални вампири, значително по-опасни от енергийните и астралните. Между другото, Лев Толстой е написал един много весел разказ на тази тема, описвайки разните видове главни дяволи - „РАЗРУШАВАНЕТО НА АДА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО МУ”:

 

 http://www.palitrabg.net/33l.htm

 

 

24.07.2018 г. 13,11 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всеки, който очаква на ДРУГИТЕ, ще се изроди.“ (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:160)

 

24.07.2018 г. 15,26 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Няма въпрос, бил той от социално или духовно гледище, който да не съм проучил. Разбирам го по форма, по съдържание и по смисъл, както и по действието на Божествената Воля и по действието на Божествения Дух.“ (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:162)

ЦИТАТИТЕ И КОМЕНТАРИТЕ В НАТОЯЩИЯ ПРОФИЛ, МАКАР И ДА Е ПУБЛИЧЕН, НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВСИЧКИ. Те са за един доста тесен кръг от хора, които имат ПОЛОЖИТЕЛНО отношение към духовния Учител Петър Дънов (Беинса Дуно) и го приемат за свой ЕДИНСТВЕН Учител. Умоляват се останалите да изказват своите опасения и несъгласия на лични съобщения, в противен случай ще бъдат изтривани незабавно. Тук не е форум за спорове, а лаборатория с много специална цел. Протичат лечебни процеси, на които може да се навреди.

КОГАТО МИРОВИЯТ УЧИТЕЛ ИДВА НА ЗЕМЯТА В ЧОВЕШКО ТЯЛО, до 28-годишната Си възраст Той проучва детайлно цялата история на планетата, цялата наука и култура на човечеството, живота и съдбата на всеки отделен човек и всяко същество и растение без изключение. Това за Него е най-лесното упражнение, нищо и никаква задача, след като в универсалното Си състояние, като Господар на универсума, Той познава ВСИЧКО в него - от най-грамадната вселена до най-малката субчастица.

И прелестта на свободата и свободната воля на човека е в това, че няма защо да се притеснява от грандиозността на Този, който е участвал в създаването на Битието, когато е дошъл на земята като Човек. Тази тяхна свобода е условие да могат да опитват без страх версиите си и версиите на духовете, да приемат през хилядолетията АРХЕТИПНИТЕ версии и да отхвърлят постепенно ИЛЮЗОРНИТЕ версии. Именно затова физическата вселена е наречена „универсум” – „ЕДИНСТВО на версиите”. Единство на безбройните индивидуални истини на съществата, създадени от Бога. Несъздадените от Бога нямат импулс да бъдат в хармония и да обединяват версиите си - те ги сблъскват или МЪЛЧАТ за версиите, които не одобряват.

 

Но Бог ни най-малко не се дразни, когато тия свободни същества са още слепи и наричат някое от въплъщенията Му на земята „Ха Ноцрù – синът на дърводелеца”; или „Дънов”. Няма как да знаят, че „Дънов” е излязъл от това тяло още в края на ХIХ век. Те са родени от ДРУГИ бащи, няма как да Го разпознаят като Баща си, затова не се разридават от щастие, когато видят отново лицето Му през вековете, лицата на Птиците от Ятото Му. Те харесват повече ДРУГИ философии и физиономии, ДРУГИ авторитети - ако не харесват най-много себе си. Затова и живеят с хората и нещата, които им харесват повече. Бог СЕ РАДВА на тази тяхна свобода и не ги притеснява по никакъв начин. Оставя ги на последствията. Всички същества на земята, били те човеци, ангели или богове, са дошли да опитат своите импулси, съображения, вкусове и теории. Опитът им се отбелязва върху черепа, ръката, лицето и тялото им; ангелите правят измервания по тях, когато си заминат в другия свят, за да изчислят защо и как са се деформирали. Защо са си отишли преди 120 или 1200-годишна възраст, кои са изборите, вкусовете и теориите им, които са предизвикали това.

 

 

25.07.2018 г. 0,58 ч.

 

В РАЗРЕЗ С ФОРМАЛНАТА МАТЕМАТИКА...

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Числото 10 е рационално, а 5 - ирационално. Мъжът е числото 5 - ЗАТОВА не му върви. Той трябва да се съедини с ЖЕНАТА, за да станат двамата числото 10, което е РАЦИОНАЛНО число. Съчетанията на тия живи числа ще дадат БЪДЕЩИЯ ЖИВОТ”. (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:174)

ВНИМАНИЕ, МНОГО СЛОЖЕН КОМЕНТАР! :

МАТЕМАТИКАТА СИ ИМА СВОИТЕ СПЕЦИФИЧНИ, КАТЕГОРИЧНИ И ТОЧНИ ДЕФИНИЦИИ, но един поет или мистик има правото да влага в даден термин съвършено уникално, индивидуално, различно, субективно, неповторимо, напълно безотговорно СОБСТВЕНО съдържание. Нищо и никой не е в състояние да му отнеме това право! „Дървеният” философ или математик моментално ще затвори тома с беседата от Учителя, цитирана по-горе, ако случайно или не попадне на горното твърдение, че 10 е „рационално”, а 5 – „ирационално” число – и няма да посегне към „Дънов” повече никога… Лично сме виждали такива хора, които познават само дървената, математическата, формалната логика. Такъв не е чел „Занони” и не знае, че „астрономът няма право да прибави нито един атом към вселената, но поетът може от един атом да сътвори цяла вселена”. Булвър Литон, когато е писал това, не е знаел, че много скоро след него самата „конвенционална” ядрена физика и астрофизика ще разбие завинаги и първото му твърдение… Дървеният философ и математик не знае, че същият този „Дънов”, във всичките си лекции и беседи от 19 и 20 век, едва ли е изказал и ЕДНА дума, и ЕДНО понятие, в което да не е вложил СТРОГО РАЗЛИЧНО, АБСУРДНО И СОБСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ И ТЪЛКУВАНЕ. Не че не е взел блестящо изпитите си по светската, конвенцинална математика като ученик или студент, не че не знае какво разбира, общо взето, светът във всяко общоприето понятие, сресано „на път” напълно еднакво в почти всички умове според „обществения договор” на дадена диахронна епоха. Обаче един Учител, особено Миров, взривява моментално и „безнадеждно” всяка дума и всяко човешко понятие, както и всички стандартни понятия, взети накуп, колкото и дисциплинирани и надеждно защитени да изглеждат те, еднакво подстригани в строевата им логическа маршировка по плацовете на формалното общество.

ЕТО ЗАЩО, СЕГА МОЖЕМ ДА СЕ ОПИТАМЕ да поразсъждаваме за „рационалността” на числото 10 и „ирационалността” на числото 5 не според устава, а в духа на флуидичната, поетична и „безнадеждна” логика на Словото. Само след минута, то може да каже за същото нещо, за което е говорило, и точно обратното; или нещо напълно „налудно” и парадоксално, опирайки се на някоя от 49-те логики на Определеното Битие или на метафоричния, поетическия, напълно безотговорен абсурдизъм на Тòтума.

И ТАКА, МЪЖЪТ Е „БЕИНСИЧЕСКИ” ИРАЦИОНАЛЕН (по логиката на Беинса Дуно В ТОЗИ МИГ – в следващия тя може да бъде съвършено друга, и във всеки следващ - също… Изплъзва ти се като сапун…). Да уловиш муха не е лесно нещо – много бързо прави непредвидимите си зигзаги, по модела на неопределеността на електроните…. Ако не беше Хайзенберг, пустия му фашист… Според тази логика на цитата, докато ние сме само мъже, без Жената всеки от нас е един пълен нещастник – един напълно загубен „ирационален” Марко Тотев… На всяка цена трябва да се съединим с Жената, за да се превърнем от нещастни самотни петùци в щастливи, успокоени, реално съединени с любимата „рационални” десетùци…

АКО СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ЕЗОТЕРИЧНАТА БЕИНСАНСКА КАБАЛА И ГЕОМЕТРИЯ, не само петоъгълникът и пентаграмът, но и преплетените им десетовърхи братовчеди (десетоъгълникът, децистѐлата и декдецùлата), дори и когато са с връх нагоре, са опасни, ако не са вписани в окръжност – даже в две. Не дай си Боже да са с връх надолу…

Последните два термина – „децистѐла” и „декдецùла” – не фигурират в официалната планиметрия. Те са специфични само за едно БЪЛГАРСКО изследване в областта на математическата аспектология от 1995 г., публикувано в Москва. За нас би било любопитно да разгледаме възможната символика, психология, енергетика и социология на трите вида десетоъгълници в областта на интимната любов между мъжа и жената, получени по формулите на КМА („Канон на математическата аспектология”).

ИЗОБРАЗЕН ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИ, СВЕЩЕНИЯТ И ЩАСЛИВ БРАК НА МЪЖА И ЖЕНАТА, КОЙТО РАЖДА НОВ ЖИВОТ и получен с образуващо число 10, може да съществува САМО В ТРИ КЛАСИЧЕСКИ ФОРМИ: на десетоъгълник, центробежен безкраен преплетен десетоъгълник и „независимо”, двойно размножен и насложен върху другия псевдопреплетен петогълник образуващи заедно, визуално, десетоъгълник. Само визуално ли?... Защо Някой казва, че кръстът на Христос не е в една плоскост, а двете му части са в различни плоскости, макар и безкрайно близко една до друга? Какви преживявания и токове индуцира това?

Преплетените многоъгълници са наречени още „звезди”. Засега говорим само за ПРАВИЛНИТЕ полигони и звезди – с ЕДНАКВИ ъгли. Именно тях нарекохме „класически”. Неправилните могат да бъдат безброй, но при тях централният ъгъл в случая не е 36, 72, 108 или 144 дъгови градуса.

И така, в илюстрацията представихме само фигурите, параметрите им и работните им названия, но ИЗВОДИТЕ ОСТАВЯМЕ НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ЗА „ДОМАШНА РАБОТА” – ЗА ГРУПОВИ ОБСЪЖДАНИЯ И РАЗВИВАНЕ НА „ТЕМИ”.

ТУК ЗАДАВАМЕ САМО ВЪПРОСИТЕ:

1- КАКВЪВ САКРАЛЕН ТАНДЕМ, КАКВА ЖЕНИТБА МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЛЮСТРИРА С ПРАВИЛНИЯ ДЕСЕТОЪГЪЛНИК С делител 10 и ОБРАЗУВАЩ ЪГЪЛ ОТ 36 ГРАДУСА (аспект децила или, полуквинтила – женски род поради нечетността)?

2 - КАКВЪВ САКРАЛЕН ТАНДЕМ, КАКВА ЖЕНИТБА МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЛЮСТРИРА С БЗКРАЙНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНИЯ ПРЕПЛЕТЕН ДЕСЕТОЪГЪЛНИК С ДЕЛИТЕЛ 10 И ОБРАЗУВАЩ ЪГЪЛ 108 ГРАДУСА (аспект тридецила или децистела)?

3 - КАКВЪВ САКРАЛЕН ТАНДЕМ, КАКВА ЖЕНИТБА МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЛЮСТРИРА С ДВА ПРЕПЛЕТЕНИ „НЕЗАВИСИМИ” ПЕТОЪГЪЛНИКА НА 180 ГРАДУСА ЕДИН СПРЯМО ДРУГ, НО С ОБЩ ЦЕНТЪР, ВСЕКИ ЗА СЕБЕ СИ С ДЕЛИТЕЛ 5 И ОБРАЗУВАЩ ЪГЪЛ 144 ГРАДУСА, С условното название на получената десетолъчна звезда „декдецила” („бипентакла”)?

ПЛАНИМЕРИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ЗА РАЗМИСЪЛ - САМО ЗА ФИЛОСОФИ И ПСИХОЛОЗИ С РАЗВИНТЕНО ВЪОБРАЖЕНИЕ:

ДЕСЕТОГЪЛНИКЪТ, доколкото в случая представя две обединени полярни души – мъжка и женска, - изглежда илюстрира тяхната пълна слятост в едно същество или на една обща вътрешна територия, ограничена от 10 хорди. Индивидуалностите са напълно претопени. Там всичко е синтезирано и общо за двамата до последния атом. А може би илюстрира и новото същество, родено от тях?

ДЕСЕТОВЪРХАТА БЕЗКРАЙНА ЗВЕЗДА СЕ НАРИЧА „БЕЗКРАЙНА” ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО ПО ОБЩИТЕ ХОРДИ НА ДВАМАТА, СЪЩО СТАНАЛИ ЕДНО СЪЩЕСТВО, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРШИ НИКОГА. КАКВО МОЖЕ ДА ОЗНАЧАВА ТОВА? Значи, и „хордиалната” любов може да бъде вечна, не само радиалната… Всъщност, така е и по хордите на петоъгълника, но възможно най-отдалечено от центъра. Обаче при звездата се забелязва приближаване на хордите към центъра и се образуват вътрешни фрагментални сектори поради преплитането на страните – какво пък може да означава това? Как може да се изрази в тандема им? Нямат ли индивидуални периоди, пространства и мигове на центробежно отсъствие от тандема им?...

ДВАТА ПРЕПЛЕТЕНИ ПЕНТАГРАМА „МЪЖ” И „ЖЕНА” НА 180 ГРАДУСА ЕДИН СРЯМО ДРУГ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИ, НЯМАТ ОБЩИ ХОРДИ – всеки си има само собствени хорди и собствено иманентно пространство, но в центъра са едно. Всъщност, и другите два вида тандеми са с общ център. Какво тогава в случая индуцира и в двамата псевдопреплитането им, образуващо визуално „прекъсната”, „независима” десетовърха звезда, след като същевременно всеки си остава физически неприкосновен сам в себе си и сам за себе си? Дали това не е духовната, „приятелската”, идейната, идеалната, платоническата любов? Или и при тях има периодически тръпка и огнение поради близостта и индукционните токове в определени мигове на максимална близост, но без да се ражда общ дом и физически плод? Какво може да значи индуцирането на мощна любов при пълна опозиция на естествата и същностите? Дали винаги са на 180 градуса – или могат да индуцират токове и преживявания и при завъртания един спрямо друг на 18, 36, 72, 108 или 144 градуса - какви могат да бъдат съответните специфични усещания?...

Астролозите може да си припомнят световния опит на психо-социалната аспектология за споменатите аспекти.

ИНАЧЕ, АКО ИСКАМЕ ДА СИ ИЗПРОСИМ ОКОНЧАТЕЛНО НЯКОЙ ЗАСЛУЖЕН ЛОБУТ ЗА ТРОШИ-ВРЕМЕ или психиатрична диагноза за още по-напреднала лудост, можем да включим тук още няколко допълнителни „сериозни” аргумента. Който си няма работа, да чете…:

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПОЕТИЧЕСКАТА ЛОГИКА И ЛЕКСИКА, може да ползваме за разяснение на разглежданата тема и услугите на поета на Хайнрих Хайне, за когото той казва: „О, аз бих извикал един луд поет от лудницата, за да може, от бездната на своето безумие, да изкара образ, с който да сравня тия очи!” (очите на някоя Хайнева Дулцинея…);

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА АВТОРА, ЧИЯТО МИСЪЛ РАЗГЛЕЖДАМЕ - за „ирационалността” на числото 5 (съответно на самотния непълноценен мъж), и „рационалността” на числото 10 - съответно на щастливия тандем на късметлията-мъж с любима жена, - можем да си припомним още две изказвания в беседите на Б.Д.: 1. „Музиката и математиката са двете врати към божествения свят”; „Френологически, центърът на поезията се намира НАД центровете на музиката и математиката и ги обединява”; 3.Всичките изказвания на същия в беседите му за числата 5 и 10, както и мненията на нумерологията;

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА САМАТА МАТЕМАТИКА И НА ВЪЗМОЖННАТА СИМВОЛОГИЧЕСКА СТЪКМИСТИКА ПО ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ, ето какво още можем да ползваме и от уикипедиите в интернет:

АКО ИСКАШ ДА РАЗБУЛИШ ТАЙНСТВЕНИТЕ ГЪНКИ НА МЪЖА КАТО ТЪЖЕН И САМОТЕН МАРКО ТОТЕВ И АКО СИ НЯМАШ ДРУГ РАБОТА, ПРОЧЕТИ:

• 5 е третото просто число (след 2 и 3, и преди 7)• 5 е единственото просто число, което завършва на 5. • 5 е единственото просто число равно на сбора от две последователни прости числа (2 и 3). • 5 се означава с V в римски цифри. • Многоъгълник с пет страни се нарича петоъгълник или пентагон (от гръцки – pentagonon). Страните на правилния петоъгълник сключват ъгли от 108°. • 5 е дължината на хипотенузата в най-малкия питагоров триъгълник. • 5 са платоновите тела - правилни изпъкнали многостенни, чиито стени са еднакви правилни многоъгълници. • Квинкунсът е геометрична подредба от пет точки зар(например на зар). • В двоична бройна система, числото пет се представя като 101, докато в осмична, дванадесетична и шестнадесетична бройни системи се представя като 5. • Дадено цяло число е кратно на 5, ако завършва с цифрите 0 или 5. МНОГО ПО-ПОДРОБНО АКО СИ НЯМАШ ДРУГА РАБОТА, ВИЖ В : https://en.wikipedia.org/wiki/5

Химия • Химичният елемент с атомен номер 5 (чието атомно ядро съдържа 5 протона) е Бор. • Кодът за рециклиране на полипропилена (PP) е 5. • Пентан – наситен въглеводород с формула С5Н12. Астрономия • Астрономическият обект под номер 5 в Каталога на Месие е кълбовиден звезден куп в съзвездието Змия. География • Пет могили - село в област Сливен. • Пет могили – село в област Шумен.

Музика (без еднодневките…) • Петата симфония на Бетховен е една от най-популярните и най-често изпълняваните произведения на класическата европейска музика. • Пет са завършените номерирани концерти за пиано на Бетховен, Сергей Прокофиев и Камий Сен-Санс. • Група от 5 музиканти и произведение за 5 инструмента се нарича квинтет (от латински). • Петолиние – петте хоризонтални линии, върху които се изписват нотите.

Спорт • Олимпийските игри имат лого от пет взаимно заключени кръгове, които представляват населените континенти, участващи в Олимпиадата (Европа, Азия, Африка, Австралия с Океания и Америка – Северна и Южна) като всеки от тях има съответен цвят (зелен, жълт, черен, син и червен) • В баскетбола всеки от отборите се състои от по 5 играча, които са в игра.

Религия • Първата и основна част на Библията се състои от 5 части, т. нар. Петокнижие. В еврейската традиция е познато под името Тора. • Стълбовете на исляма са 5 и мюсюлманите се молят на Аллах по 5 пъти на ден. • В даоизма и китайската натурфилософия има 5 стихии (елементи): Огън, Вода, Земя, Дърво, Метал.

Други: Пет са пръстите на ръката и крака. В глаголицата, буквата (добро) има числена стойност 5. Петият ден от седмицата е петък, петият месец в годината е май. На Земята има 5 океана. Петте сетива са зрението, слухът, обонянието, вкуса и осезанието (допира). Има 5 основни вкуса: сладко, солено, кисело, горчиво и умами. Квинтесенция е най-високият, пети слой на въздуха; най-тънката стихия в алхимията (петият елемент е ефир). Пентагон – военното министерство на САЩ, наречено така заради формата на сградата му на правилен петоъгълник. Пентаграм се нарича фигурата на звезда, начертана с 5 прави линии (понякога е в окръжност). Може да бъде начертана с едно непрекъснато движение, като се започва и свършва в една и съща точка, или да се върви по страните му безкрайно. Повечето морски звезди са с 5 крайника. Петсекундното правило гласи, че ако вдигнеш храната до 5 секунди от замърсена повърхност, тя няма да е заразена… 5 o'clock - „Файв аклок“ (от английски, буквално „пет часà“) е популярен израз в Обединеното кралство свързан с консумацията на традиционния следобеден чай. Пета колона – термин, с който се обозначават части от обществото, изпълняващи задачи на чужда държава.

АКО ПЪК ИСКАШ, НА БАЗАТА НА ЧИСЛОТО 10, ДА ПРОНИКНЕШ ОЩЕ ПОВЕЧЕ В ТАЙНИТЕ НА ЩАСТЛИВИЯ ТАНДЕМ МЕЖДУ ИДЕАЛНИЯ МЪЖ И ИДЕАЛНАТА ЖЕНА, ПРОЧЕТИ ПОНЕ ТОВА (после можеш да си го допълваш с каквото искаш…):

ЧИСЛОТО 10 Е:

- НАЙ-МАЛКОТО МНОГОЗНАЧНО ЧИСЛО; - СУМАТА ОТ ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ НАТУРАЛНИ ЧИСЛА; - СУМАТА ОТ ПЪРВИТЕ ТРИ ПРОСТИ ЧИСЛА; - СУМАТА ОТ ПЪРВИТЕ 4 ФАКТОРИАЛА; - НАЙ-ПРОСТИЯТ ПРИЗНАК ЗА ДЕЛИМОСТ (когато едно число завършва на 0);

НАЙ-ПОДРОБНО:

 https://en.wikipedia.org/wiki/10

 

 

25.07.2018 г. 11,22 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Числото 10 означава да живееш ЗАЕДНО с Бога и да вършиш НЕГОВАТА воля. Единицата е БОГ В СВЕТА, а нулата – УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВА. Трябва да имаш /именно/ тия условия в слизането /от Бога/ и качването към Бога, и да носиш своите благословения на страдащото човечество - на всички, които са се отклонили от правия път”. (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:166)

ДА ЗАБЕЛЕЖИМ: Само минута след изказването на горната мисъл, Учителят казва нещо много важно за мъжа, за мъжа и жената (това, което вече знаем от предишната публикация тук): „Той трябва да се съедини с ЖЕНАТА, за да станат двамата числото 10”. ЗНАЧИ, ТОЗИ СЪДБОНОСЕН СЪВЕТ НЕ Е САМО ФРАЗОВ СИНОНИМ НА ДУМИТЕ му „Числото 10 означава да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата воля”, но и БАЗАЛЕН. Каквото и да твърдят и да се опитват да практикуват „самодостатъчните” духовни и енергийни индивидуалисти, както и да са хванали за гушата Божието либидо в себе си или да си мислят, че вече „щастливо” са го умъртвили завинаги и затова не им е необходима сродна душа и психо-енергиен тандем с противоположния пол, споменатият фразов и базален синоним ПОТВЪРЖДАВА АКСИОМАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ „Мъж без жена не може, и жена без мъж не може”. Аксиомата „ГОРЕ НИ ПРИЕМАТ САМО ПО ДВОЙКИ”; АКСИОМАТА „ДВАМА ИЛИ ТРИМА В МОЕ ИМЕ”. Това се потвърждава и от категоричния извод на психолога Хрисмал, че докато сме в отделния психобиологически скафандър „мъж” или „жена”, старческото рухване на човека е неминуемо, пълно възлизане в Бога и пълно сливане с Бога е невъзможно; че пълноценно възлизане в Бога без съединяването ни с противоположния пол е само една ФАНТАЗИЯ. ЗАТОВА и Учителят Беинса Дуно не приема „калугерството”, ЗАТОВА Христовият Дух изказва една базална, фундаментална аксиома в боготърсителството и богосинонимията чрез устата на Емниул Сведенборг, че БРАЧНАТА ЛЮБОВ – ИСТИНСКАТА БРАЧНА ЛЮБОВ - Е НАЙ-ВИСШАТА ФОРМА НА СЛИВАНЕ С БОГА И ЖИВОТ ЗА БОГА И В БОГА. Разбира се, всеки има свободата да следва или да си съчинява и експериментира теории, включително и теорията за самодостатъчността на човека, докато е в ОТДЕЛЕН полов – само мъжки или само женски - психобиологичен скафандър. Ако узнаем за човек, който не се е деформирал от практикуването на тази теория, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ние бихме тръгнали пеш на един крак към Северния или Южния плюс, за да го видим, ако е там, да се запознаем с него. САМО УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО СА БОГОРАВНИ, МОГАТ ДА БЪДАТ САМОДОСТАТЪЧНИ И ПРЕКРАСНИ В ТАКОВА ПОЛОВИНЧАТО ТЯЛО, ПОНЕЖЕ В ТЯХ ДВЕТЕ ПОЛОВИНИ – ДУХЪТ И ДУШАТА – ВЕЧЕ СА СЕ ОБЕДИНИЛИ И СЛЕЛИ НАПЪЛНО И ЗАВИНАГИ. Ако някой смъртен не прилича на Учител; ако няма и ФИЗИЧЕСКО приближение към идеала ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НА БОГА, а се мъчи да практикува калугерство, брахмачария; ако си мисли, че няма нужда от сродна душа и може да мине и без своя половина на небето и на земята, такъв човек може много да го обичаме, но НЕ МОЖЕ ДА НИ БЪДЕ ОБРАЗЕЦ.

ЕТО Я ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗНАМЕНИТАТА СТАТИЯ НА ХРИСМАЛ (Христо Малинов), която кореспондира напълно с едно друго уникално откровение в българската и европейската психофизиология и космология на Любовта – романа на Беа Нади „Предупреждението”. И КОСМОЛОГИЯ, понеже любовните двойки в него и по принцип спасяват човечеството чрез любовните си сливания на всички полета не само от разместването на геомганитните полюси на Земята, но и от рухване на цялата вселена въобще.

ХРИСМАЛ

ЖЕНАТА – ЖРИЦАТА НА ВСЕМИРНАТА ЛЮБОВ

"Жената! “Вечната и Святата”, Грешната и Низвергнатата, Хулената и Възпяваната, Майката и Любимата! Гальовницата и Невестата, Дъщерята и Сестрата! – ЕТО съдбовния въпрос и проблем, които човешката раса - на тази екологически и морално задъхваща се планета - трябва енергично да осъзнае и разреши, ако иска да оцелее и продължи своето съществуване, в съответствие с целите и нуждите на Всемирната еволюция! Жената, Душата, Любовта! Три думи, три мистерии, три загадки, пред които човешкият род немее като хипнотизиран... За съжаление, псевдохристиянските епископи са заместили тези истински и вечни човешки проблеми със спекулации върху религиозния триумвират "Бог-Отец, Бог-Син и Свети Дух", където липсва стожерът - Богинята-Майка, Мировата Майка, Великата Богиня, Душата на Всемира, МАЙКАТА на Света.  А още преди хиляди години истинските жреци, учени и старейшини на атлантските цивилизации много добре са знаели, че Прамайката на всички богове и хора е Велика Богиня! Народите на Атлантида са се покланяли на Мировата Майка, а начело на семейството и рода са стояли ЖЕНИТЕ. Атлантските матриархални религии и цивилизации някога са успели да създадат и развият усещането за Цялост и Единство, което изчезнало като дим с възхода на псевдомонотеистичните, патриархални култури и цивилизации. Именно в атлантските матриархални цивилизации, прославили се с липсата на каквито и да е конфликти много дълго време, се е родило и утвърдило понятието "семейство", на което се посвещавали големи ритуални празници. Тук трябва енергично да се подчертае, че всички истински цивилизации и култури във всемира могат да оживеят, оживяват и ще оживяват ЕДИНСТВЕНО благодарение на Жената и Нейното Семейство. Докато патриархалните религии, обратно, винаги са се занимавали много повече с битки, кръвопролития и завоевания, отколкото с мирен семеен живот. Жената е първоизточникът на човешката култура и цивилизация, докато мъжът, патриархатът и мъжкото господство, очевидно, скоро ще ликвидират земната цивилизация, ако жените и останалите нормални мъже не застанат решително на мястото си. Преди няколко хиляди години Елевзинските Мистерии били най-свещеният ритуал на класическите елински цивилизации. Тяхната психологическа характеристика, белязана с култа към Деметра, съдържа всички черти на матриархата, където мъжът се е считал за олицетворение на неизбежното зло. Посветените в Елевзинските Мистерии са били благословени и неопетнени от проливането на кръв и яденето на трупове на убити животни, с което се занимават до ден днешен всички жреци и вярващи в адските извращения на монотеизма, всички касапи и месоядци. В мистерийните ритуали на Триединната Богиня е нямало и помен от убийства и войнственост, характерни за псевдомонотеистичните, патриархални религии и общества, чиито кръвожадни, кой знае защо пак троелики божества, са заличили от лицето на Гея всички древни религии и са се развихрили с дива ненавист срещу Жената, обвинявайки Я във всички грехове и мерзости на света. Какво безумие! Кредото на вярващите в ПсевдоЙехова е обявило жената за нечиста злодейка, която уж била виновна за изгонването на хората от рая, употребявайки съблазни и грехове... Непрекъснати войни, убийства и престъпления, необуздани амбиции, ревност, лудост, психически комплекси и разстройства у следатлантските цивилизации, както и постоянни взаимни кланета между най-близки народи – това е само НИЩОЖНА част от трагичните последствия от възкачването на извратени мъже върху престола на Божествата и Царете. Едновременно с пожарите и касапниците, те почнали да съчиняват все нови и нови легенди за това, че именно мъжът бил "всемогъщ творец" и "Бог", че той е бил "първият човек на земята" и "патриарх" и че свещената създателка, родителка и същност на Битието – Жената, – видите ли, била произлязла от неговото ребро!... По цялата планета – от Хималаите до Андите – и до днес се носи страстната мечта и мъка по сродното и непостигнатото! Почти всички учители, посветени, адепти, ученици, проповедници и разпространители на научни, религиозни или фантастични системи, дори и когато са вдъхновени пионери или несъзнателни посланици на Великата Мирова Майка, са ергени, самотници, несрещнали още своята Женска Половина. По тази причина те не говорят (или говорят оскъдно и погрешно) за Нея – ПОНЕЖЕ НЕ Я ПОЗНАВАТ. Прочетете всички проповеди и завети на най-известните днешни "учители", "спасители" и "душевни просветители". Колцина говорят за първенството на Мировата Жена, на Майката-Богиня? - Почти няма такива! Ще намерите само мъдрости от рода на това, че съществувал някой си извън Отца, и че този някой бил бащата на всички женски начала – планети, луни, звезди; че "Творецът на Вселената" и нашият Небесен Отец не били едно и също нещо... Ще ви внушат, че жената била орисана да бъде само служителка на Природата и спътница на мъжа и че няма никакъв смисъл да се надява за кой знае колко високи посвещения и тайни на Отца... Така че – какво да прави – пак трябва да си подвива опашката и "по християнски" да слуша мъжа си и да му се подчинява, понеже била създадена от неговото ребро... Да подсигурява уют, манджи и топлина – това било нейното единствено призвание. Уви! Великата БОГИНЯ-МАЙКА или "АННА", която съчетава в себе си функциите на Мъдростта, Любовта и Плодородието – най-древната и свята Троица или Триединство – е претърпяла пълно детрониране в следатлантските цивилизации и народи. Превърнали са я в богиня на злото, разрушението и смъртта. Образът на Анна е бил разцепен и така са възникнали богините на Елада: Ур-Ана е Афродита; Ди-Ана е Артемис, Ат-Ана е Атина… В знойните долини на днешна Сирия е живял не по-малко древен семитски народ, който се е покланял първо на Рея-Кибела, по подобие на критяните. По-късно някой сменил името на богинята с мъжко - това на Йехова. До началото на пети век преди Христа в Горен Египет съществувал култ към Йехова и към две богини - неговите жени Ашима Бетхил и Анатха Бетхил. След известно време жените изчезнали безследно и останал само Йехова. На изток съвместното поклонение пред Великата Богиня Ащорет (или Ищар) и пред Йехова се разделило на две вери. Първата приела немалко от култа на обожествяване на Жената в Крит – от критската колония Газа и древния град на мъдростта Библос. Знаменитият храм на Соломон е построен по подобие на критските дворци, с помощта на строители от Гебал – Библос. Монотеистичните патриархални религии, чиято кулминация са двете най-агресивни системи – християнството и ислямът – почнали за подчиняват народите на планетата чрез океани от кръв и планини от трупове! Колкото повече народи и територии завладявали, толкова повече "врагове на Бога" и "неверници в Алаха" откривали навсякъде... И това продължава и до днес! Унищожава се ЧОВЕКЪТ – ВЕНЕЦЪТ на творението!  И точно този удивителен и изумителен биологически "скафандър" – човешкото тяло, - в който се отразяват и проектират звездните и планетарните енергии; точно този микрокосмос, за който древните атланти, египтяни, индуси и халдейци са казвали, че е "Храм на Светия Дух", юдейските и християнските така наречени, "богослови" го обвиняват в "греховност"! Така те забавят катастрофално енергийното и духовно развитие на западноевропейската цивилизация с цели хилядолетия! Последствията? – Деградираща лична и социална психология, гъмжаща от всевъзможни невро-физиологини патологии и перверзии!  Прелиствайки историята и летописите на следатлантските цивилизации и народи, ние сме просто потресени, шокирани, ужасени от подозрението, че на нашата планета непрестанно се раздува един невъобразим Дантев ад с "девет кръга" – един пъкъл, пълен с умствени и емоционални инвалиди! Те са подложени на постоянна бомбардировка от страна на стотици масови религиозни психози, шизофренни социални и масмедийни експерименти и най-кървави, варварски и зловещи геноциди! Какво е това: творение на Майката, на Жената? О не – това е една клиннична психиатрия на Космоса ... за мъже... Това е генетичното наследство от патриархалните религии и общества, имащи, отгоре на всичко, наглостта да пропагандират своята вяра като „единствено вярна” - че те били наистина чеда на един "любящ", "премъдър" и "всезнаещ" Отец... Човешката раса е длъжна недвусмислено и незабавно да осъзнае и приеме Великия Космичен Закон и Завет на нашия истински Създател и Баща – ЗАКОНА ЗА ВЕЛИЧИЕТО И РАВНОСТОЙНОСТТА НА ДВЕТЕ НАЧАЛА – ЖЕНСКОТО И МЪЖКОТО! На Ин и Ян – като основа на Битието и хармонизатори на всички структури и функции на Вселената, без изключение. Надделяването на едното от тия две Начала над другото нарушава равновесието и предизвиква неминуеми разрушения, епидемии, нещастия и катастрофи, шестващи днес по Земята безпрепятствено.  Тук обаче ние идваме до самия праг на душевните тайни на нашата Майка и нашия Баща – до тайните на енергийния и космически ХЕРМАФРОДИТИЗЪМ или АНДРОГИНСТВО, недостъпни както за материализма, така и за религиозната догматика. За тази велика тайна "срамежливо" и много старателно избягват да говорят почти всички "велики посветени" и новоизлюпени "учители" и "адепти". Те проповядват на нискочелите си последователи, че жената стои по-долу от мъжа!…  Всеки мъж, всяка жена притежават в себе си и мъжки, и женски двойник. Въплъщаването ни на тази планета, т.е. раждането на свободния човешки дух в отделни, женски и мъжки биологически "скафандри", обрича Свещения Енергиен Андрогин на ЕДНОСТРАНЧИВО ПОЛОВО СЪЩЕСТВУВАНЕ. От само себе си се разбира, че истинското приложение на този факт няма нищо общо нито с бисексуалността, нито с обратната сексуалност.  Същевременно, в "онзи свят" (на практика - във всички светове и измерения над нашата илюзорна действителност) ние сме реално ДВУПОЛОВИ ХЕРМФХРОДИТИ (Ин+Ян) – именно по образа и подобието на ИСТИНСКИЯ, ОРИГИНАЛНИЯ БОГ, Който не притежава нито пол, нито понятие за половост в ограничения човешки смисъл. Горчивата раздяла с Двойника ни е или проклятие, или велика планетарна драма при въплъщаването на човека днес на Земята. Така че прословутата поляризация, валидна навсякъде за материалния свят, е само една ИЛЮЗИЯ. Първозданното състояние на човека е ЕДИНСТВОТО. Именно него трябва да постигнем, но не само духовно, а и материално, ако желаем да се спасим.  Енергийно, ние всички сме ЕДНО. Но на нивото на днешната материя, всички до един изпитваме болка и страдание поради своята РАЗДВОЕНОСТ. Някога сме представлявали ЕДИННИ енерго-информационни носители и структури – всемирни кванти, - но днес сме пленници на плътта, невежеството и двойнствеността.  Тъкмо по тая причина, почти всички следатлантски религиозни "учители", "спасители" и "посветени" и повечето техни умствено изостанали последователи и УЧЕНИЦИ ОСЪЖДАТ ФИЗИЧЕСКОТО СЪЕДИНЯВАНЕ НА МЪЖА И ЖЕНАТА. Всички тези "брахмачарии", "аскети", "светии", отшелници, монаси и монахини би трябвало съвършено ясно и категорично да разберат, че НИКОГА, ПО НИКАКЪВ НАЧИН И С НИКАКВИ СРЕДСТВА И УСИЛИЯ - в тази си половинчата форма на тази планета - те не могат да постигнат истински каквото и да е "просветление", "съвършенство", и "спасение", никакви "нирвани" или "нирвакалпи самадхи", към които се стремят. Това е съвършено невъзможно и немислимо, освен като отделни, временни проблясъци и изхвърляния, пълни с болести, шизофрении, психопатии; с характеропатии, социопатии, задръстености, егоизми, фанатизми, старчески деформации и пр. Тези неща са съвършено непостижими извън фантазията на някого, без сътрудничеството, взаимопомощта и сливането с противоположната енергийна половина (мъжка или женска), които, в един реален висш свят, са свързани в целостта на андрогинната форма. Ала в третото измерение, привидно, ние сме разделени физически на отделни "биоскафандри". И този факт – без изключение – е валиден за абсолютно всички представители на човешката раса! Истински, този проблем ще бъде решен от хората на Шестата Коренна Раса, която ще бъде Раса на Любовта, а обитателите й ще се наричат "Синове и Дъщери на Любовта". И, въпреки всичко, ние можем с радост да потвърдим силата и проницателността на онези хора днес, които преодоляват РЕАЛНО своите емоционални травми, както и болката и страданието от несподелената или пренебрегната любов. Те, слава Богу, вече са добили надежда и познание и поне ВЪТРЕШНО са стигали до своята "слънчева полянка", защото са разбрали и са напълно готови за АКТИВНО приласкаване и отклик. В епохата на Водолея (началото на "Сатия Юга" или Неоматриархата) всички истински сродни души и енергийно-космични поляритети без изключение; всички сърца, които са били разделени преди милиони години, СЕГА ЩЕ СЕ ОТКРИЯТ И СЪЕДИНЯТ! Това НЕПРЕМЕННО ще стане (и на места вече се случва) - бурно и щастливо, – в прегръдката на съвършеното единство! Те ще внесат пълната хармония на Баща ни, Майката ни и на Новата Вселена във взаимоотношенията си, за да просияят най-после завинаги и навсякъде лелеяните с векове образи от вълшебните приказки и на Звездните Човечества – Човечествата на СЛЪНЧЕВИТЕ Култури! "Понеже за всеки истински мъж е предопределена една и само една истинска Жена; и за всяка истинска Жена е предопределен един и само един-единствен истински мъж! Тяхното относително съвършенство ще им даде възможност да се открият един-друг в някоя от безчислените форми на Битието"(Питагор). В какво тук се крие изключителната, незаменимата с нищо и удивителна роля на Истинската, Съвършената жена? – В това, че Новата Култура на Шестата коренна раса в епохата на Водолея ще бъде построена върху диамантената основа на дивната женска любов, интуиция и всеотдайност! Това ще дойде от безграничната чуткост, от способността за мигновен отклик и съвършената преданост на мъдро-вдъхновени, нежно-всепрощаващи и посветени Жени, които ще се уповават единствено и изключително на Мировата Майка, на Бога-Отца и на законите на Божествената Вселена – т.е. на ЛЮБОВНИТЕ ЗАКОНИ В БИТИЕТО. Бъдещите Жрици и Синове на Любовта, след като възстановят екологичното равновесие и космическата хармония на нашата планета, вече завинаги ще помнят и ще разбират, че ние сме само клетчици от Всемирния Организъм, чието име е „Бог-и-Човечество”! Преливащи от любов и съчувствие, обхванати от озарението на мигновеното разпознаване, отклик и самоотдаване докрай и плуващи в океана на съвършеното взаиморазбирателство, нежност и защита, те ще знаят абсолютно точно (а не само ще вярват), че ЕДИНСТВЕНИЯТ МОРАЛ И ЕДИНСТВЕНИЯТ ЕЗИК НА ВСИЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ, СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ Е САМО ЛЮБОВТА. Но само онази Любов, която, на нивото на междуличностните взаимоотношения, ще се издига до върховете на планетарната саможертва. Нейно чисто отражение и до днес е единствено майчината любов, означаваща само едно: да се самоотдадеш изцяло, съвършено: от първия поглед - до гроба! Естествено, тук не става дума за вампирическите подобия на майки, които се държат безогледно и истерично само за собствената си вяра и собствените деца, унищожавайки по този начин тяхното бъдеще, младост, щастие и човешки образ; лишавайки ги от душа. Бъдете нащрек! Неспособността да се обича друг, освен "своите", "най-близките", "предпочитаните"; да се разширява кръгът на грижите за другите – това е СИГУРНА диагноза за липса на монада, или за монада, покрита със сажди. Да се подчиним на такъв "човек" – това би било най-голямо невежество, неразбиране на закона за саможертвата; най-прекият път за унищожаване на собствената душа и лишаване на самия "ближен" от шанса да получи искра от Бога, ако няма такава. Ако не го оставяте, периодично и без предупреждение - задълго или завинаги, - вие навличате както на него, така и на себе си ФАТАЛНИ кармични последствия, защото не му давате никаква възможност да започне да прави отчаяни усилия да се спаси, разширявайки радиуса на любовта си във ваше отсъствие. Но това става, само ако той има монада, дори и да е силно осаждена или лоясала. В противен случай вие му давате възможност да полудее или НАВРЕМЕ да умре без вас, а не вечно да отлагате тази криза и да го лишавате от шанса да попадне по-рано в света, където веднага става ясно дали ще получи искра Божия или не. Да се протака с години и десетилетия подобна агония поради безпросветно "милосърдие" или "чувство за дълг" – това е АНТИЕТИКА, АНТИМЪДРОСТ, АНТИХРИСТИЯНСТВО. Грижите и любовта ни няма да престанат, но ПЕРИОДИЧНОТО ОТСЪСТВИЕ и заместването ни с други грижовници Е СИНОНИМ НА ПАНАЦЕЯ. Да се убеждават хората в необходимостта от постоянно или преобладаващо присъствие – това е агентура на сатанизма в религията и морала, умело прикрита с цитати от "Светите Писания". Да се внушава някому, че е длъжен да обича със всичка сила само едного, избягвайки сродните и несродните души – това значи да се говори за дърво без корени и клони, без листа и цветове. Нима има такова дърво? В епохата на Водолея представителите на слънчевите култури и цивилизации няма да се свързват и обединяват заради материално или енергийно ПОДСИГУРЯВАНЕ, а от импулс за свободна, нежна и всеотдайна любов. Всеотдайност обаче ни най-малко не означава постоянно или преобладаващо присъствие, отговорност ОТ СТРАХ или смъртоносно чувство за дълг. Тази лъчезарна раса на Любовта, която ще насели и овладее нашата планета, определено и категорично няма повече да очаква и изисква щастие ОТВЪН, а САМА ще раздава живот и ще блика като най-мощен извор, отдавайки се на другите БЕЗ МИСЪЛ ЗА ВЗАИМНОСТ. Никой вече не ще може да диктува условия на такива светли люде и да ги контролира, защото те няма да допускат повече нито натурална, нито семейна, нито професионална проституция. Истинското щастие на човека, материалното му и енергийно, психическо благополучие и сигурност няма да зависят повече нито от ОБЕКТА ("най-близкия"), нито от каноните и заплахите на църковния и махленския селски морал, или този на старите градски и кръчмарски песни и сапунките по телевизията. Няма да зависи от сигурността на приходите, от полициите, военните и държавата, но от своите собствени вътрешни ресурси и потенциали на Сърцето и Душата; от могъществото им да обичат, творят и се самоотдават докрай на всички сърца с искра от Бога, без да се замислят. В епохата на Водолея сродните полярности "мъж" и "жена" веднъж за винаги ще разберат истинската ценност на собственото сърце, създадено от Бога да блика като извор без задръжки, както и действителната стойност на техния божествен съюз. Те ще се съединят вече реално, напълно, с необходимите пространства, отсъствия и лична свобода. Това ще помогне още повече на най-искреното им желание да се обогатят един-друг и да станат заедно по-силни, по-хармонични и всеотдайни. (ако под "всеотдайност" разбираме не само желанието, но и практическите мерки да даваме на другия свобода – свободата да обича и други хора и същества, да се грижи и за тях). Новите хора на Земята и влюбените ще посветят живота си на високи духовни и космически задачи, които ще осмислят по нов начин присъствието им в Битието, в съзвучие с целите и задачите на Мировата Майка, на Отца и космическата еволюция. Ще се откликнат на призива на Свещения Път, който води към магическите върхове на Единния Енергиен Андрогин. Може би по-вярното е в епохата на Шестата Раса и Неоматриархата да се нарича "гинандрон" или "афрохерм" - ако решим да преобразуваме класическите понятия, давайки предимство на жената пред мъжа... Ще станат, всеки един за другия, Лечители, Утешители и Служители; Учители и Ученици, издигайки се над всички материални илюзии и тръгвайки към едно ново, вечно, по-могъщо и лъчезарно бъдеще.  И тогава Жената – нежно-сияйната Жрица на Любовта, овладяла ненасилствено и хармонично своята безкрайно неизтощима сексуална и любовна мощ и енергия и осъзнала връзката й с духовната, енергийната Вселена, ще бъде въздигната на трон ОТНОВО! Ще израсне изведнъж от нивото на древното и днешно положение на черна робиня, създадена уж "от реброто на мъжа" – до висините на нейното собствено, божествено предназначение: да бъде наша могъща водителка, наш пример, и любвеобилна, всеотдайна сътрудница! До пиедестала на Световната Майка и Богиня! Освобождавайки подсъзнанието и съзнанието си от всички хилядолетни религиозни и идеологически заболявания, съвременното човечество трябва най-после да разбере, че Човешката Раса е създадена, на тази планета и в целия Космос, С ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ ДА ГЕНЕРИРА ЛЮБОВ! Това е най-чиста всемирна енергия, излъчвана вибрационно от човека именно в неговия биологичен "скафандър" на Земята. Това е същата оная Любов, струяща от светосъществата, които посрещат неговия дух в края на мисията му на тази планета и при влизането му в ДРУГИ енергийни измерения на Битието. Човекът – на материално равнище, като обитател на двуполовия космически костюм от биологичен тип – представлява енерго-информационна и резонансно-вибрационна структура и система ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛЮБОВНА ЕНЕРГИЯ! Затова той е включен и структуриран НА ПЪРВО МЯСТО в междузвездните енерго-информационни канали и мрежи на Висшия Разум – не кой да е, а Висшия Разум на Великата, Всемирна Богиня. А това значи Висшия Разум на самия Бог и – най вече – на Бог Отец. С тези енергийно-вибрационни и честотни канали и с помощта на своя индивидуален, уникално-любовен, мисловен и генетически код, Човекът получава енергия за поддържане на биополето си, и заедно с това получава и отдава Любов, живот и познание, помагащи на самоусъвършенстването и взаимоусъвършенстването. Човешката раса, създадена на базата на материално-силови принципи и закони, е творческа цивилизация и незаменим резерв на Битието, от който се попълват и освежават всички останали степени и йерархии на Всемирния Разум, който е самата Топлина и Любов на Бога-Отца и Богинята-Майка, Мировата Душа. И всичко това се въплъщава най-съвършено именно във формата на Човека – ЛЮБОВНАТА форма на енергийните цивилизации. Затова и Човешката Цивилизация и нейните индивиди представляват постоянен интерес за Мировия Разум на Всемирната Богиня – т.е. на самия Бог, в Нейно-Неговата НАЙ-ВИСША И СЪВЪРШЕНА ФОРМА И ФУНКЦИЯ – ЖЕНСКАТА. Не случайно Кришна и Христос се изобразяват от най-добрите художници с мъжки лица, но женски тела. Това е диаметрално противоположно на самците от маймуноподобен тип на улицата и по екраните, – така наречените "свръхчовеци" и "супермени" на културизма, войните и побойниците, които се харесват единствено на жените без монада, на силиконовите кукли. Всеки истински човек обаче обича не униформената, конфекционната красота на изкуствените мъже и жени, но ИНДИВИДУАЛНАТА хубост, съчетаваща сила, мекота и нежност. Сам той притежава свой собствен мисловно-емоционален и генетически код. Този код е преди всичко КОД НА ЛЮБОВТА И ТОПЛИНАТА, чрез които Мировата Майка се обменя с истинските индивиди. След като създаването и предназначението на Човешката Раса е било и продължава да бъде ЗАХРАНВАНЕТО НА КОСМОСА И БОГОВЕТЕ С ЛЮБОВНА ЕНЕРГИЯ, както растенията, водата и въдухът снабдяват човека, то човешкият род има полза да извлече генерални изводи от този Закон на Космическата Обмяна и Любовната Саможертва и Взаимозависимост. В противен случай човечеството няма никакви шансове да оцелее след предначертания, предстоящ Армагедон и Апокалипсис. Животът на всеки вид, създаден лично от Бога - на тази планета и в цялото Битие - е само мъничко звено от една безкрайна верига от души – т.е. една ЛЮБОВНА, КОСМИЧЕСКА МИСИЯ! Нейни участници би трябвало да бъдат нашите близки: любимите, съпрузите, децата, колегите и колективите;сродните ни души и приятелите. По правило човешката душа е свързана най-често с любимите и близките й от миналите прераждания и затова идваме на Земята заедно с тях. Защото положителните фактори при образуването на семействата и другите форми на близко общуване, без да се забравят кармичните, са ИМЕННО ЛЮБОВТА И ПРИЯТЕЛСТВОТО. Всичко живо – от най-"нищожните" "елементарни" частици и енерго-информационни кванти, та чак до най-грандиозните и необятни супергалактики и вселени – е ТВОРЕНИЕ НА ЛЮБОВНАТА ЕНЕРГИЯ НА СВЕТОВНАТА ДУША И МАЙКА! А Човекът? – Човекът трябва да стане НАЙ-лъчезарното и осезаемо олицетворение на Любовта в целия Космос! Всяко същество на еволюцията – даже и всички ангели и боговете – се стремят към човешката форма, понеже съществува САМО ЕДИН ХРАМ в света: ЧОВЕШКОТО ТЯЛО. Няма нищо по-свято от този върховен образец и образ на Любовта! Осъзнаването на тази истина и преклонението пред този "Храм на Светия Дух" би трябвало да се изрази в благоговейна преданост пред това въплъщение на самия Бог-и-Богиня В ПЛЪТ! А човекът излиза в Космоса и влиза в божествения свят по един-единствен начин: като се научи свободно да създава, съхранява, боготвори и милва този свръхизумителен "храм". В това отношение източните народи не са забравили заветите на истинските религии. Всеки уникален индивид, създаден ЛИЧНО от Бога и Божията Майка – а това са малко повече от половината от съвременното земно човечество, - генерира огромна любовна сила и енергия! Тя се демонстрира от волята на духа му, решил да се въплъти в човешко тяло, за да внесе своя принос в света на материалните форми. Щастливото обстоятелство, че нормалната жена и нормалният мъж се привличат физически и биологически НЕУДЪРЖМО, по закона на противоположностите (Ин и Ян), в свръхсъзнателния си стремеж да се слеят в един свещен ХЕРМАФРОДИТ - любящи мъже и жени с отворено съзнание за създателство - е несъкрушим факт в полза на това, че Човешкият Род, като цяло, има всички сили и мощности да се противопостави на всички предизвикателства – на катастрофите, катаклизмите, епидемиите и войните – И ДА ГИ ПРЕДОТВРАТИ! С тази световна опасност истинският обичащ и обичан човек може са се справи ЧРЕЗ СВОИТЕ МОГЪЩИ АЛХИМИЧЕСКИ ПРИЗМИ И ЕНЕРГИИ НА ЛЮБОВТА И СВЕТЛИНАТА. Любовта – това е ЕДИНСТВЕНАТА сила, усъвършенстваща и управляваща и нашия свят и измерение, и всички останали. Любовта управлява Вселената - а Човекът е най-великото въплъщение на Любовта! Всички "безумни красавици" и супермени по екраните, които не могат да обичат, всички уроди и чудовища, които мислят само за себе си и за идеологическите си идоли-егрегори, са изчадия на ада.  Ако Любовта е взаимна и всеотдайна, то няма такива времена и пространства, които да не могат да се преодолеят. Няма такива епидемии и болести – физически, емоционални, умствени или енергийни, - които Тя да не може да излекува. Нито има благородна победа, непостижима за Любовта. Любовта – това е най-кондензираната кинетичната енергия, най-мощната и неудържима Сила в природата и отвъд нея! И единствено сърцето с искра от Богинята-и-Бога знае как точно да се съединят душите и телата, предопределени от Вечността, в единната форма на Свещения Гинандрон. В индийския свещен пантеон, единствен в света запазил общочовешките, истински познания за тази Любов в тибетските и хималайските храмове, Танцуващият Шива започва своята велика любовна песен към Лакшми със следните думи: "Когато те прегръщам и любя, о сладка Принцесо, влез в онзи, който те прегръща и люби, като във Вечния Живот!"... Понеже Любовта – това е ДРУГО измерение. Само Любовта отваря вратата на безкрайността и на вечния живот. Ето защо и съвременните източни и индийски Учители и посветени, служители на Великата Майка, препоръчват като най-велика сила ИМЕННО НЕУДЪРЖИМАТА Любов и акцентират върху нея (тук Хрисмал цитира Ошо): "Станете Любов и влезте във Вечния Живот! Любовта внезапно променя вашето измерение. Вие сте вече изхвърлени от времето и се срещате с Вечността. Когато Любовта ви изпълни, вие просто изчезвате. Ставате просто Енергия! Дайте на Любовната Енергия във вас абсолютно предимство, превърнете я в основа на своя жизнен път – и не се интересувайте от нищо друго. Помнете и удовлетворявайте само и единствено своята собствена нужда от любов и нежност. Обагатете собствения си живот! Вие сте дошли на тази планета, в този материален свят, единствено за да се самоусъвършенствате според космическите закони,а не да се приспособявате към онова, което изискват от вас разни политически и религиозни мошеници, манипулатори и демагози. Когато се удовлетворят вашите любовни нужди, вие ще поискате да творите, а не да разрушавате. Любовта е творчество! Разрушението и унищожаването – всякога и навсякъде – е било привилегия и логика само на умопомрачените и лудите, успели да се изкачàт най-горе по стълбата на социалната йерархия. Около вас е пълно с ненормални и умопобъркани нещастници, които постоянно ви тласкат към своето собствено или към колективното безумие. Не ви трябва да следвате общоприетите лудости и обществените изисквания – те са за тълпата, а не за съзнателния индивид. Просто се освободете от своите национални и религиозни предразсъдъци, суеверия и инвестиции. Това е напълно достатъчно, за да станете щастливи." Необходимо е да се осъзнае – продължава Хрисмал, - че единствено в емоционалната, умствената и енергийната еволюция на съвременната Жена, като олицетворение на Любовта, Светлината, Нежността, Вдъхновението и Възкресението, се крие възможността човечеството да се измени в положителна, хармонична и нравствена посока. Днес, о сестри, любими и майки на света, цялата съдба на човешката раса и цялото бъдеще на планетата Земя се намират единствено и изключително във вашите ръце – в сърцето и душата на Жената!

Вечно ваш – Хрисмал"

БЕЛЕЖКИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ СТАТИИ НА ХРИСТО МАЛИНОВ

В следващите броеве на вестник "Нова Култура" излизат статии от същия българин – продължения на голямата тема за Жената – със следните заглавия: "Отклоненията, т.е. грехопаденията на следатлантската жена", "Мисията на съвременната жена" - и др. Там става дума за злоупотребите с власт по време на късния матриархат в Атлантида, за реакциите на патриархата, за препрограмирането на жената, която са принудили най-брутално да почне да прикрива, потиска манипулира и отрича своите мисли и чувства и изблиците си - и именно това е довело до нейното истинско грехопадение, до отклонението от Нейната Върховна Мисия и Предназначение: ДА ОТДАВА ЛЮБОВ. Тук Хрисмал е категоричен: "Нито в една следатлантска цивилизация и култура тъй жестоко не са унизили, потъпкали и тероризирали Жената, както в добре известните ни псевдомонотеистични, шизофренични религиозни епидемии, срещу които нито човешкият, нито Космичният Разум досега не са открили надеждна и ефикасна клиническа терапия и ваксина." От този момент Жената е вече обречена да бъде в постоянна зависимост и очакване на ВЪНШНИ фактори поради това, че е изгубила способността САМА да взема решения и да осъществява АКТИВНО своята любовна мисия. Това води до пълна психическа инвалидност всяка жена, която очаква своето щастие и сигурност от някакъв си мъж без монада - или от близките и обществото. "И от момента, в който мъжът се превърне в психически център на нейния живот, неговата загуба се преживява като ужасна драма, равносилна на загубата на собствения живот" – твърди Хрисмал. Емоционалната шизофренност или амбивалентност на жените не се осъзнава от тях, и те преминават бурно от обожание към омраза и ненавист по отношение на една и съща личност, когато мъжът не отговаря на техните очаквания. По този начин пострадалата от монотеизма монофиксирана жена започва перманентно да избягва истинския си любим, който й е определен от Бога и е от едно Космическо Ято с нея, и продължава безнадеждно да очаква любов от несродни души и много по-елементарни мъже, които са НЕГРАМОТНИ в света на Любовта. ЕТО страшния диапазон на раздиращите я до психиатрия емоционални противоречия, типичен дори за извънредно напреднали духовно, културно и интелектуално прекрасни жени, на които ние напразно посвещаваме безсънните си нощи и стиховете си..”.

 

Въпреки екстремността и острия език на този извънредно талантлив българин, не бива да забравяме, че на този свят има и винаги е имало и бичуващи, анализиращи гении, без които нямаше да познаваме така дълбоко и детайлно тайните на човешката история и психика.

 

 

25.07.2018 г. 16,20 ч.

 

Един пример ЗА СИНТЕЗА в Словото - да не изтъкваме само тези и антитези. ЕДИН ПРИМЕР ЗА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ПРИМАРНИ ДИРЕКЦИИ, ПРОГРЕСИИ И ТРАНЗИТИ в живота и астрологията и за ПРАВИЛНИ приоритети, ПРАВИЛНА субординация:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Аз казвам: ИМА /истински/ добродетели! АБСОЛЮТНА Правда, Мъдрост, Любов и Истина ИМА! Вие живеете в един БОЖЕСТВЕН свят, който ТРЯБВА ДА ВЪЗПРИЕМЕТЕ. И кога ще дойдат новите деца на новото поколение? - МНОГО същества са приготвили този свят за вас, сложили са трапеза и ви чакат. Но вие може да намерите причина да се откажете и да отговорите: „Купих си нива - отивам да я обиколя”; „Купих си 5 чифта волове - отивам да ги опитам”; или „Ожених се - искам да се повеселя с жена си и не мога да дойда…“. ТАКА отговориха и учените хора във времето на Христа, но днес вие НЕ ТРЯБВА да отговаряте така. Вие може да работите на нивата си, може да опитвате петте чифта волове, може да се жените - И ПАК ДА СЛУЖИТЕ НА БОГА.” (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:175)

Защо това да е пример за СИНТЕЗА в Словото? – Защото примирява човешкото с Божественото, не отрязва едното за сметка на другото. Много хора дават пълно предимство на астралните и материалните си съображения, а за живот за Бога и работа за Бога нямат понятие или никога нямат време. Обратно: крайните идеалисти хвърчат само в облаците - за земни дела, чувства и мисли нямат време и понятие.

НЕ САМО ПО СЪВЕСТ, но и „технологически”, астрологът може да СЪПОДРЕДИ И обедини ПРАВИЛНО, СЪЗНАТЕЛНО дирекциите, прогресиите и транзитите, ако знае каква е науката за приоритетите според БОГА, а не според някой друг. Не само да ги уцели по подредба и естество, но и по време. За всяко нещо Бог е дал и ВРЕМЕ. Не го е казал само мъдрият Соломон.

СЛОЖЕНАТА ТРАПЕЗА НА БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ ЗА НАС – това са ДИРЕКЦИИТЕ, ПРИМАРНИТЕ ДИРЕКЦИИ В АСТРОЛОГИЯТА (градус за година по екватора, по ректасцензии). Те не са нещо абстрактно и невидимо – те са АБСЛЮТНО ВИДИМИ, ОСЕЗАЕМИ И ОБЕКТИВНИ около нас, затова ние наистина и НА ЗЕМЯТА живеем в един БОЖЕСТВЕН свят. Бог ни е дал потенциално всичко най-добро СПЕЦИАЛНО за нас и ни е ЗАОБИКОЛИЛ с него. Потенциално, защото то СЪЩЕСТВУВА около нас, но няма крака да дойде самичко при нас. Ние го ГЛЕДАМЕ, но не го ВИЖДАМЕ. Ако протегнем ръка, ще го ПИПНЕМ И ВЕДНАГА ЩЕ ГО ВИДИМ, ВЕДНАГА ЩЕ НИ НАХРАНИ, но ние не правим това. Не искаме да превърнем потенциалното в кинетично – да се придвижим самите ние със собствените си крака до сложената Трапеза. Защо?

Като ни кани на Трапезата изобилно и безплатно, Бог се надява да свършим и някоя НЕГОВА работа. Не търгува, не ни принуждава – чака САМИ да се сетим за това. Но Той има и ВЪЗПИТАТЕЛНИ методи: като не работим за Него, Той дръпва Трапезата по-надалече, прави я още по-невидима за нас. А на Трапезата Му има АБСОЛЮТНО всичко за ВСЕКИ от нас и СЪВСЕМ материално – от пиле мляко, от А до Я. Всичките ни потребности, мечти и копнежи от векове, самият Принц и самата Принцеса от приказките ни чакат зад нея СЪВСЕМ ОБЕКТИВНО и въздишат. Обаче ние гледаме В ДРУГА посока. И в същата да е, очите ни се фокусират в нещо на ЕДНА педя от нас или някъде надалеч отвъд хоризонтите, защото оформяме по човешки „бъдещето” си… Защо не искаме да сме РЕАЛНО ЩАСТЛИВИ, още СЕГА?

Защото в нас работят ПРОГРЕСИИТЕ – денонощие за година по еклиптиката. Дирекциите са даденото ни ОТ БОГА; прогресиите са това, което ХАРЕСВАМЕ ИЛИ НЕ ХАРЕСВАМЕ; това, което НИ СЕ ПРАВИ ИЛИ НЕ И СЕ ПРАВИ. Имаме пълна свобода на избора и на волята, ако не сме затиснати от някоя грамада на ТРАНЗИТИТЕ – на някоя карма или чужда воля, от чувството ни за милосърдие, чувството ни за подчинение, чувството за „дълг”. От някое от ТИЯ чувства, но не към Бога, Ятото и Цялото, а към нещо по-несъвършено, към някой смъртен обект. ИЗБЪРЗАХМЕ за транзитите…  При прогресиите най-важното е, че действаме според НАШИТЕ СОБСТВЕНИ желания, чувства, вкусове, приумици, съображения, избори и приоритети, но НА НИВОТО НА АКТУАЛНАТА НИ ЕВОЛЮЦИЯ. А БОГ ни е сложил в средата на една грамадна поляна с благата, предвидени и подредени лично от Него специално за всеки от нас за през целия ни живот от мига на самото ни раждане, Обаче ние виждаме само Петко или само Мария в този пейзаж, защото ни харесват. Виждаме захарния памук, шарените захарни пръчки и захарните петлета, понеже ни привличат ПОВЕЧЕ от ябълките. Ако сме по-напред с материала, но сме все още менталци и астралци, ще харесваме Бетовен ПОВЕЧЕ от Бога; сцената – ПОВЕЧЕ от Бога; музиката – ПОВЕЧЕ от Бога, философията, астрологията, окултизма или религията - ПОВЕЧЕ от Бога. Хикс или Игрек – ПОВЕЧЕ от Бога, понеже говори много интересно и даже раздава дипломи. Защо да не му плащаш? Или харесваме ПРЕДСТАВАТА си за Бога и за служене на Бога ПОВЕЧЕ от Бога. Именно затова, когато сме все още астралци, ние сме при тия, които ХАРЕСВАМЕ. Когато сме менталци – обитатели на нисшия манас или предметния ум, - ние цял живот или на пресекулки МЕНТИМ Бога, че ще направим Нещо за Него, и не го правим. Сърцето на астралеца е при онзи, когото харесва, умът на менталеца е при това, което му хрумне или което го гъделичка. За Висок Идеал и изпълнение на Волята Божия тук не става дума. Приоритетите на хората, които живеят по прогресии, са своеволието на сърцето и своеглавието на ума. Но Бог не спира това, защото знае, че за нас това е ЖИВОТ. Колкото и нисък или висок да ни е таванът, колкото и елементарно или нечисто да ни е горивото, Бог ни оставя да живеем ПОД ТАВАН, да миришем. Все пак се мърдаме, шаваме с мозъка си... За по-висок таван и без таван още не сме готови; за благоуханно гориво не сме чували.

НАУКАТА ЗА ТРАНЗИТИТЕ в живота и астрологията – за благата и щастието, които идват ОТВЪН, но и за ПОСЛЕДСТВИЯТА от субективните ни предпочитания, вкусове и избори е не по-малко важна тема, но ще я оставим за друг път. Едни желаното щастие цял живот ги отминава транзит, понеже не го виждат (слепи за дирекциите); други цял живот лочат ментета от света, астрала и ментала, въобразявайки си, че са нещо вкусно и полезно. ОБЕКТИВНОСТИТЕ – видът и здравето ни като поостареем, т.е. ПЛОДОВЕТЕ НА ТРАНЗИТИТЕ – кореспондират с поговорката „С каквото дружиш, такъв ставаш”.

КАКВИТО И ДА СА ПОУКИТЕ ОТ СУБЕКТИВНОСТИТЕ НИ, цитираният в началото откъс от беседата „Гърбавата жена” ДАВА РАЗКОВНИЧЕ И НАДЕЖДА ЗА СИНТЕЗ, ЗА СПАСЕНИЕ. АКО НИЕ СЕ НАУЧИМ ДА СПАЗВАМЕ ПРИОРИТЕТИТЕ не по прогресии или транзити, а първо по ДИРЕКЦИИ, нещата се обръщат. ВЪВ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН МОМЕНТ ОТ ЖИВОТА СИ да избираме първо ВОЛЯТА БОЖИЯ, първо ОПРЕДЕЛЕНОТО, даденото ни ОТ БОГА! То е ВСЯКОГА около нас – няма нито едно изключение. ТО НИ ЧАКА! Разфокусираме ли очите си от хипнозата - от ПРЕДСТАВИТЕ си за своеглавие, обект, полза, красота, дълг, милосърдие и пр.; ЗАШАРИМ ЛИ С МИСЪЛ И ПОГЛЕД за откриване на ВОЛЯТА БОЖИЯ, на обектите, с които ни е заобиколил БОГ и те ни ЧАКАТ, ние ПРОГЛЕЖДАМЕ ЗА ОБШИРНАТА ПОЛЯНА ОКОЛО НАС. ЗАПОЧВАМЕ ДА Я ОСЕЗАВАМЕ. Само че не ПЛАНИНАТА ще иде при Мохамед, а МОХАМЕД - при планината.  Някой има тръпка към предкласиката, към модернизма, към даден инструмент. Друг има тръпка към пътешествия, към сцена, към учението и лекциите на еди кого си, поради което не се интересува от живота и работата, които му предлага БОГ. Затова планината и обитателите й никога не отиват първи при някого, който няма да ги види и осезае. Той си има ДРУГИ планове и тръпки, затова Посветените го чакат с векове. Чакат астралците и менталците да престанат с тръпките и сметките, да се заинтересуват от БОЖЕСТВЕНОТО – това, което им е определил БОГ.

РАЗКОВНИЧЕТО? – Не „Абе от години мечтая или имам намерение да ида еди къде си и да направя еди какво си за Бога, ама все не остава време…”

АМИ ТОГАВА?

- Ако ние винаги изпълняваме ПЪРВО ТРЪПКАТА СИ КЪМ БОГА И КЪМ ЯТОТО, в което ни е родил БОГ… Ако ИМАМЕ такава тръпка…

НЯМАМЕ ЛИ - АКО ВОЛЕВО И СЪЗНАТЕЛНО РЕШИМ ДА СИ ИЗПЪЛНИМ С ЛЮБОВ ПЪРВО ДЪЛГА КЪМ ТЯХ ПРИ ВСЕКИ УДОБЕН СЛУЧАЙ ИЛИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА, ТО „вие може да работите на нивата си (намеренията, плановете, задълженията, хобито, кариерата); може да опитвате петте чифта волове (кефовете на сетивата), може да се жените (кефовете на тръпката, наречена „симпатия”, „изгора” или „сродна душа”) - И ПАК ДА СЛУЖИТЕ” НА БОГА!

ДА УПОТРЕБИМ НАКРАЯ ОЩЕ ЕДНА АНАЛОГИЯ С РАКЕТИТЕ. (Напоследък нещо ни потръгна с ракети…) КАКВО ПРАВЯТ РАЗУМНИТЕ ХОРА? – Спазват ГРАФИКА, спазват Технологичните Инструкции. Първо изчакват необходимото еволюционно време, за да наберат височина. После изхвърлят грамадата – ракетата-носител. Като мине време – и втората ракета. Ако има трета – хвърлят и третата. Накрая остават само в главата, в кабината. Макар и тя да има собствено гориво, собствен двигател, в нея има нещо по-важно, най важното: там е Връзката, там е Мозъкът, Програмата, Целта, Сигурността, Въздухът, Топлината, Храната, Водата, Управлението.

 

КАКВО ПРАВИМ НИЕ? – Първата ни работа е да изключим Връзката, да захвърлим Инструкциите, да блокираме Автопилота и Програмата, да затворим устата на компетентния Главен Мозък и на Колектива - и да зацепим накъдето и както му хрумне само на простия ни самодеен заден мозък... Подобно на Тримата Глупаци - на всичките трима накуп вътре в нас, поканили още 303-ма като тях, - ние не отделяме първо ракетата-носител, но отделяме ГЛАВАТА. Нямаме търпение да станем ГЛАВА и да почнем да правим ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Какво се случва с главата и носителите, ще ви каже науката „навигация”. Затова и всички се мятаме в тоя свят като мухи без глави или… като глава без муха. Точно така изглеждат истериите и траекториите ни в очите на ангелите! Може и като кокошка – който е виждал... Мятаме се в предсмъртна агония няколко десетки години, вместо да сме живи и читави по няколко столетия, хилядолетия. Истеричните ни маршрути и мятания насам-натам през тая космична минута на нас ни приличат на етика и мозък, но Зрителите виждат нещо друго.

 

 

25.07.2018 г.  21,37 ч.

 

КОЛКОТО И ДА НИ БОЛИ ОТ ГОРДОСТТА И ДОКАЧЛИВОСТТА НА ИНАЧЕ МНОГО ЦЕННИ И ДАЖЕ ЛЮБИМИ ДУШИ, Бог често АТАКУВА в разни ситуации самомнението им, за да реагират. Периодично се „изтръсква” от такива. Понякога Посветеният НАРОЧНО засяга честолюбието им, за да отпаднат негодните от Пътя. Инак, в рисков момент на Полет, в опасни зони на Вселената, горделивият може да унищожи целия екип! ЗА ЯСНОВИДЦИТЕ НЕ Е МНОГО ТРУДНО ДА ВИДЯТ КОЙ КОЙ Е.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „И тъй, пожелавам ви да се изправят „гърбиците”ви! Моите думи се отнасят до тези, които имат „гърбици”. Ако на някой гърбицата е изправена, ще ме извини. Който няма гърбица, а се докача, това показва, че той има гърбица”.  (1919.06.08н.гър.СИЖ3.ГИК1920:175-176)

„Да бъдеш индивидуалист, значи да бъдеш краен материалист в духовния живот. Ти ще видиш този краен материализъм навсякъде. Навред ще чуваш думата „аз“, „аз“… „Знаеш ли какво мога да направя АЗ? Знаеш ли какво съм направил АЗ?“ - Какво си направил ти? – „Това и това съм направил АЗ…“ Питам: когато Земята се създаваше, ти - „аз“-ът ти - беше ли там?... Щом ти, „аз“-ът, си всичко в света, кой отдели тъмнината от виделината? – „Не зная тия работи...“ В това отношение „аз“-ът е ограничен, не тъй безграничен и всемогъщ, както той си мисли. ОТТУК произтичат всички противоречия в живота! Колкото повече човек се докачва, толкова той е по-дребнав, по-голям материалист. Дали хората знаят тази своя черта или не, това не е важно, но ти САМ трябва да я знаеш и да работиш за изправяне на характера си. ИМА цяр за дребнавостта, ИМА цяр и за докачението. Ако ти не знаеш и не можеш да измениш своя характер, какъв човек си тогава?" (Пътят на ученика, „Дойде глас”)

„Да допуснем, че ти си един човек, който си се докачил. - Докачението иде от Юпитер - ДОСТОЙНСТВОТО в тебе е докачено. Туй докачение как трябва да го смениш? С какво трябва да го смениш, да го уравновесиш? Докачен си, защото в тебе се е набрала повече енергия, отколкото трябва. Тази енергия трябва да я изразходваш някъде. Ако не я изразходваш, ще причини експлозия. Някой път ще я изразходваш, някой път ще мине по естествен път. За да смениш едно докачение, ти трябва да започнеш да мислиш за хубавото и красивото в природата.” (12.XI. 1937, „Съгласуване”)

„Всички вие трябва да знаете как да употребявате нервите си. Ако вие по тези нерви пращате енергия неуместно, вие ще си причините зло. Да допуснем, че вие обичате да се сърдите. - При една сръдня, ти възбуждаш всичко в себе си! Когато си малко неразположен, ти причиняваш цяла една война в себе си, всичко в тебе се възбужда. Или пък си се докачил - имаш ЛИЧНИ чувства.” (10 юли 1940, "Добри проводници")

„Една сестра ми пишеше, че се докачила от мене, но аз съм си наумил да й напиша едно писмо... И знаете ли какво писмо? - Като го прочете, четири реда сълзи ще й потекат! Тя минава за ясновидка, борави с висшите светове, с причинния свят, има общение с Христа - тъй си мисли тя… И ми пише: „Как така ти си изнесъл моето писмо и си го чел пред другите - да ме компрометираш?!“ - ЕТО колко е ясновидка тя!... Нейното писмо пред никого не съм чел. Е, хубаво, ти като си ясновидка, защо не провери първо факта? Ти казваш първата лъжа. Значи, тя никак не борави с онзи свят. После казва: „Там, около тебе, са все простаци, лъжци…“. Казвам - втората лъжа! Ти си една от най-големите такива! Ако ти си една от добрите, Господ не би ти сложил един знак - и ще кажа какъв е знакът... Не, такива „ясновидци” ние не ги искаме!” ( 6 октомври 1922, „Положителни и отрицателни сили в природата”)

„Ще ви дам един пример как хората могат да се изкушават. Тук, преди няколко деня, една сестра падна в едно изкушение. То седи в следното. Тя казва: „Учителю, искам само за няколко минути да вляза и да кажа нещо.“ Казвам ѝ, че съм зает, вървя и отварям вратата - тя влиза в стаята, пък аз излизам навън. Позакъснях на друго място, връщам се - нея я няма... Аз виждам, че тя се е докачила. Най-първо, тя беше избрала един момент, който не е подходящ. Можеше да почака - след един ден да ме пита, - но то е изкушение. На едно ИЗПИТАНИЕ е тази сестра. Ще мине ден, два, три, може седмица, може две, три - няма да идва на събрание...Че съм я пренебрегнал… Да ви приведа още един случай. Една сестра, доста „напреднала” - и тя много духовна... Една сестра, която е кандидатка за светийство, искам да ѝ помогна, викам я и казвам: „Ти правиш нещо, което аз не харесвам. Това, което правиш, не е хубаво за тебе.“ Тя казва: „Туй не правя!“ Аз продължавам: „Туй, което правиш, не е право, ти се спъваш. Зад тебе има една користолюбива мисъл, която е скрита в сърцето ти някъде. Ти не виждаш. Ти ще попаднеш в известни изкушения. ДУХОВНО ще се спънеш. Туй го ПРАВИШ, но тази мисъл не е благоприятна на Бога.“ Гледам - лицето ѝ пожълтяло… Казвам: „Туй ще те спъне!“ Казвам ѝ и много други работи, и тя без малко щеше да припадне... ЕТО как дяволът се мъчи у нея! Казвам му: „Излез!“ Искам да изгоня този дявол от нея, а тя все говори в себе си: „Че аз толкова обичам Учителя, че той ТАКА ли трябваше да ми каже? Другите сестри по-добри ли са?.. Та само аз ли правя тази погрешка?...“ - Че туй, че онуй… Казвам: „Може да ти е мъчно, но е за твоя прогрес. Дошла си до едно място, и ако продължаваш тези погрешки, в Царството Божие не може да влезеш. Ти може да ме обичаш колкото искаш. Твоята любов покрива много прегрешения. Но затова, че ме обичаш, да те туря на първо място и да те туря „отдясно” - то е подкуп. Ако ти с любовта си искаш да седиш на ПЪРВО място, ти си на крив път. Че ти, щом обичаш, няма нито отляво, нито отдясно да седиш! Ти си в Бога и Бог е в тебе. Какво повече искаш? Ти, като обичаш, имаш най-хубавото състояние, тогава? „Отляво” и "отдясно” - то е външна страна. (4.III.1934, „Обичай божествено”)

"Ако кажа: „Аз НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМ от възгледите на хората“, то е гордост." (29.IX.1935 г, "Буря голяма. Горделивият и тщеславният”)

(В беседата има чертеж каква е главата на докачливите. Тук чертежите и описанията им няма да се дават, за да не се докачи или обезсърчи някой от хората, които познаваме и четат тука. Белезите са тъй точни и ясни, че веднага разпознаваме съответните приятели и познати към коя категория спадат. Ако някой се стреми към себепознание и изправяне на недостатъците си, нека САМ изучава окултните науки в беседите). „ Докачливият човек има такава глава защото не мисли. Тази енергия няма къде да иде и постоянно слиза надолу. Ако е господар, постоянно се разкрясква, кара се. Всяко нещо, което каже, иска да стане. Криво,право - каквото каже, иска да стане.” (3. ХII. 1937, „Начини на мислене”)

(И в тази беседа има сравнителни чертежи, в които честолюбието се разглежда от Учителя подробно на несравнимо високо ниво. Той поначало изнася много тънки неща в Специалния клас, които са неизвестни и на най-напредналите психолози, социолози, антрополози, френолози. Едва ли е научил всичко от школите на американската френология. Цели 11 години той прави измервания на стотици хиляди българи и извежда за себе си мерки и съответствия, които до този момент не са известни никому, няма как да са известни и на днешните антрополози, ако не изучават изследванията и лекциите му. Срещал ли е някой, например, такова нещо като даване на мерки за разкриване на „седемте степени на честолюбието”?...Ето (анализира чертежи, които е дал):„Тук имате ПЪРВА степен на честолюбие. Тук имате ВТОРА, ТРЕТА степен. Тук имате СЕДМА степен. Тук имаме ЧЕТВЪРТА степен. Този човек е крайно докачлив, той е като един огън. Сухото трябва да го пазиш, навсякъде то е като барут! Огънят, най-малката дума като чуе, веднага избухва. ДИНАМИТ е той, взривно вещество… А тук имате един човек, /който/, колкото и да го обиждате, той все се усмихва. Казва: „Като нямаш работа, дрънкай си…“ - Той не се обижда - в него честолюбие НЯМА.” (27. V. 1938, „Мозъчни центрове”)

ЕТО ОЩЕ ЕДИН ФРАГМЕНТ ОТ ЕКСПЕРТНАТА НАУКА НА УЧИТЕЛЯ, който отново ни обяснява и разкрива удивителни закони, закономерности, взаимозависимости. Откъде другаде ще ги узнаем?: „Сега, ако човек започне да се огъва надолу, както се огъват линиите A1 и A2 в чертежа, това показва излишък от непотребна материя в неговия организъм. Този човек се намира в обременено, в угнетено състояние на духа, което, според Луи Куне, се дължи на излишно количество утайки в организма му. В научно отношение, причината за това огъване на човека се дължи на излишък от млечна и пикочна киселина в неговия организъм /Животинските продукти и термично обработените храни. Хирурзите споделят, че колкото по-стар е един човек на операционната маса, толкова по-жълта е сланината му, което се дължи на нагнетената пикочна киселина през десетилетията от готвените храни. Други хирурзи и анатоми са свидетели на постоянно възпалените и грозно червени кръвоносни съдове на повечето хора, които не се хранят само със сурови плодове – б.м/. Такъв човек е пълен, дебел, едва се движи и казва: „Не зная какво да правя“. – Ще постиш 5 дни, абсолютно нищо няма да ядеш! – „Ще отслабна.“ – ТОВА, именно, е нужно за тебе. Товарът, който носиш, е голям, трябва да оставиш част от него настрана. Излишъците, както и недоимъкът в организма, правят човека нервен, болен. Тази нервност го прави сприхав, докачлив, лесно се обижда. Няма защо да се обиждате! КОЙТО Е ДОШЪЛ НА ЗЕМЯТА, ТОЙ ИМА САМО ЕДНА ЗАДАЧА – ДА ИЗПЪЛНИ ВОЛЯТА БОЖИЯ. ПРИ ТОВА, ВСЕКИ ЩЕ ИЗПЪЛНИ ВОЛЯТА БОЖИЯ ТАКА, КАКТО ТОЙ Я РАЗБИРА, КАКТО Е ПОСТАВЕНА В САМИЯ НЕГО. Докато човек върши СВОЯТА воля, той живее в областта на личните чувства (Л.Ч. в чертежа). Щом пожелае да изпълни ВОЛЯТА БОЖИЯ, той се издига в по-висока област, където царува Божията Любов (Б.Л.). Следователно, от човешкия живот, от живота на личните чувства, човек постепенно отива към божествените чувства, които са на върха на неговия живот, и оттам постепенно слиза към разумния живот (Р.Ж.), където започва да се изправя. Значи, личните чувства в човека се балансират с разумността. Между личните чувства и разумността в човека всякога трябва да става правилна обмяна. Ако тази обмяна не става правилно, в психическия живот на човека настъпва дисхармония, в резултат на която се явяват известни подпушвания в неговия организъм." (27 април 1927, „Забравената дума”)

 

„Човек, който има вяра, няма да руши - той няма да премести Витоша върху София отгоре… /Инак/ веднага ще има едно болезнено чувство. Той, /за да иска/ да премести Витоша върху София, трябва да е крайно докачлив. ТАКОВА болезнено честолюбие, гордост или болезнено користолюбие - да си отмъсти! А и религиозните хора обичат да отмъщават, обичат да кълнат…” (26 май 1937, „Първата песен”)

 

 

26.07.2018 г. 13,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Думата „Господ“ в първоначалния език е употребена В МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО и е означавала „Господари”. ПЪРВИЯТ принцип „Учител“ има отношение към човешкия ум и воля, а ВТОРИЯТ принцип - „Господ“ - има отношение към човешкото сърце и душа.” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:177)

АКО НЯКОЙ БИ МОГЪЛ ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ Учител и Бог са ЕДНО, но в анфас и профил, и че всеки мъж с дух, който разпознава Словото Му, е Негов Син, Ученик и Негово тяло; АКО БИХМЕ РАЗБРАЛИ, че Духът, т.е. Господ, е Майка, Жена, и че всички жени със сърце и душа са Нейни дъщери, Ученички и Нейни ЛИЧНИ въплъщения в Материята...; АКО ПОЗНАВАХМЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ТАЙНА, че при Бога може да ни заведе само Учителят, при Учителя – само Господ; при Господа - само Ученик, а при Ученика – само Майката, Ученичката, Господарката на Любовта и Живота, наречена „Жена”...; АКО ЗНАЕХМЕ, че Тя е размножена в безброй женски тела по вселената и че АКО ВСЯКА ОТ ТЯХ си припомнеше чие въплъщение е… ЧЕ АКО ВСЯКО ОТ ТИЯ ВЪПЛЪЩЕНИЯ вече не иска да бъде ЕДИНСТВЕНА около Ученика, Господа и Бога, не се бори със сестрите си и не иска да ги измести, както нито един пръст на ръцете не иска да се отрежат другите пръсти...; АКО СЪЗНАЕХМЕ, че Бог, Учител, Дух, Любов, Господ, Майка, Син, Дъщеря и много сияйни ангели са едно и ходят с безброй човешки сърца и нозе по вселената, ТОГАВА…

 

…И ТАКА, „ГОСПОД” В МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО е синоним на въплъщението Си във всички жени със сърце и душа, затова ИМЕННО те би трябвало да управляват света и да ни бъдат истинските господарки. За тях Любовта и Животът са НАД ВСИЧКО! Тоест, „ГОСПОД” е синоним на МАТРИАРХАТА, НЕОМАТРИАРХАТА, който вече настъпва ТЪРЖЕСТВЕНО с началото на Шестата раса на Земята и възлизането ни на Новата Земя, в Новото Небе, в Новата Вселена.

 

 

26.07.2018 г. 20,43 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Аз ви говоря за знание, което е изявено в УЧИТЕЛЯ. Когато говоря за Учител, аз разбирам Същество, което нагласява ВСЕЛЕНАТА, т.е. нагласява учениците си, защото вселената съставлява сбор от мислещи същества, които са АТОМИТЕ на този велик, разумен свят.” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:178)

- ТОВА Е ОЩЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ УЧИТЕЛЯТ Е ГОСПОДАР НА ВЕЛЕНАТА – Т.Е., НА УНИВЕРСУМА. Че ученици са Му с само ТИЯ нейни атоми, които, като Учителя си, ИЗЯВЯВАТ Великите Добродетели.

Една известна истина е, че Бог си има СИН – и този Син не само ИЗЯВЯВЯВА добродетелите, а и ги ПРОЯВЯВА. Но тайната е, че Бог има и ДЪЩЕРЯ, която не само ИЗЯВЯВА добродетелите, но има силата и да ги ОСЪЩЕСТВЯВА. Когато Тя, като най-великата Майка на света, роди Сина си като Исус, тя му предава в наследство не само силата на ИЗЯВЯВЯНЕТО по линия на Баща му, но и силата на ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО – по НЕЙНА линия.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО обаче започва да плододава в децата й, само след като те цъфнат и завържат в добрите условия на Бащиния Дом, на Майчината Градина. Тогава Исус ражда силата да дава на света онова, което носи в света ЕДИНСТВЕНО Той: силата на ПРОЯВЛЕНИЕТО. Самата му Велка Майка, както и сестрите му, родени от Нея, имат способността да изявяват и осъществяват Любовта, но осъществяването не може да стане, преди да са се научили да я ПРОЯВЯВАТ. На това може а ги научи само СИНЪТ с братята Си – СИНОВЕТЕ БОЖИИ.

Каква е разликата? – Много просто: ако си роден от БОГА, ти имаш силата да ИЗЯВИШ любовта си – да я ПРИЗНАЕШ пред себе си и пред другите, да се „обясниш в любов”. Мнозина се състаряват и изгниват по единствената причина, че не умеят или не искат да признаят Любовта нито в себе си, нито пред другия, а някои даже и „въобще”. Те трябва да минат през тестове за монада – имат ли искра Божия.

Да не бързаме с „осъществяването”, с раждането – то е ЖЕНСКА работа. За да има раждане, първо трябва да има ПРИЗНАВАНЕ на любовта, а после – ЗАЧАТИЕ.

Тясно свързано с признаването е ИСКАНЕТО – ШЕСТАТА Божия молба. Мнозина увяхват поради това, че МОГАТ ДА ПРИЗНАВАТ любовта, но не смеят да ПОИСКАТ. Първо трябва да поискаме ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ – да сме НАПЪЛНО НАЯСНО СЪС СЕБЕ СИ. После – да поискаме ОТ БОГА. Накрая може да поискаме и ОТ ЧОВЕК. Ако е ЧОВЕК, т.е., роден от БОГА, той СЪЩО е наясно със себе си, СЪЩО вече е ПРИЗНАЛ И ПОИСКАЛ, СЪЩО е помолил Бога да не го остави да изгние. Поискал Му е ЗЕМЯ, ако е семенце; поискал Му е СЕМЕ, ако е земя. Едва след като Бог ни отговори, че ще ИЗПЪЛНИ молбата ни и ни изпрати човек, роден от Него и определен от Него лично за нас, ние може да поискаме открито и от самия Човек. Това е най-красивия и чист акт на Битието! Има само едно нещо в света, още по-красиво от искането, и затова прекрасно: ДАВАНЕТО. Даването е по-горе от всичките неща.

Та когато любовта е Любов, чистотата е Чистота и невинността Невинност, потвърдена от БОГА, нищо не може да попречи на човека, създаден от Бога, да ПОИСКА. Това е една от най-висшите форми на невинността, на чистотата! Това е белег, че сърцето ни не е спаружено от опасения и страх, не е гранясало от гордостта.

ИМЕННО ТОГАВА МОЖЕ ДА СЕ ТРЪГНЕ И КЪМ ЗАЧАТИЕТО, Т.Е. ПРОЯВЯВЯНЕТО НА ЛЮБОВТА, а то не може да се получи без МЪЖ – т.е., без същество, родено от БОГА. Това е същество с ДУХ в себе си, същество от АТМИЧЕСКИЯ и АЛОХИМНИЯ свят - СИН БОЖИЙ.

ЗА ДА СЕ ЗАВЪШИ ЦИКЪЛЪТ, нужна е и БОЖЕСТВЕНА ЖЕНА. Само тя може да признае, поиска и разпознае, само тя може да приеме Зачатието, когато е по волята на Бога, само тя може да роди. ИМЕННО това е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ на Божествената Любов.

ТА ИСУС СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ В ХРИСТОС, КОГАТО ВЕЧЕ Е ПРЕМИНАЛ ИЗЦЯЛО ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТИЯ СВЕЩЕНИ БОЖЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ. Само тогава И ЗА НАС ще има практическа сила една от най-мощните формули, дадени през вечността: „Христос е Човекът на ИЗЯВЕНАТА, ПРОЯВЕНАТА И ОСЪЩЕСВЕНА БОЖИЯ ЛЮБОВ”.

Казано е, че Любовта не е грешна и осквернена, само когато роди ПЛОД. Плодът бил ИЗКУПЛЕНИЕ на греха. Грях обаче може да е имало не ако се е проявила ЛЮБОВТА, т.е. САМОЖЕРТВАТА, а ако нещо е сторено от амбиция, корист, съображения, насилие, съблазняване, себелюбие, изнудване, похот и т.н. За Любовта никога не би могло да се каже нещо лошо, ако тя е ЛЮБОВ. Именно в този смисъл е и беседата на Учителя „Няма престъпна Любов!” Освен това непознаващите Словото и Делото и дори много претендиращи, че ги познават, веднага си представят тия свещени процеси само в общоизвестния им натурален вид. – „Закога тепърва да зачевам и раждам?...” Не знаят, че има 7 вида годеничество, женитба и зачатие в 7 свята; 7 вида бременност, раждане, кърмене, родителство и пр. в 7 свята, в които родените от Бога живеят ЕДНОВРЕМЕННО.

Други пък не знаят, че в някои периоди и Посвещения това не са ПРИРОДНИ, ФИЗИЧЕСКИ процеси с участието на други същества извън нас, а сакрални взаимоотношения на духа и душата ни, на ума, сърцето и волята ни ВЪТРЕ В НАС.

Трети, които знаят и се опитват да практикуват второто, не знаят или не иска да знаят, че НАД ВСИЧКО Е ВОЛЯТА БОЖИЯ И ЛЮБОВТА КЪМ БОГА. Поради самомнението си, те не искат да приемат, че в тяхно име човекът на Бога е готов да изпълни АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, КОЕТО МУ ПОИСКА БОГ. Не това, което СИ ПРЕДСТАВЯ умът му, че иска Бог, или му го е внушил някой друг.

И друга свещена формула: „ХРИСТОС Е ЧОВЕКЪТ НА ИЗОБИЛНАТА СИЛА, ХРИСТОС Е ЧОВЕКЪТ НА ИЗОБИЛНАТА ВЯРА, ХРИСТОС Е ЧОВЕКЪТ НА ИЗОБИЛНАТА ЛЮБОВ”. Замислял ли се е някой поне малко какво значи „ИЗОБИЛНА СИЛА”, откъде идва тя и защо ние постепенно я губим не само физически, но и като СИЛА И РЕШИТЕЛНОСТ НА ДУХА?

Какво значи „ИЗОБИЛНА ВЯРА”? Колцина повярваха на ВСИЧКИ положения в Словото Божие, а не само на тия, които им станаха удобни? Кой повярва, че Бог е ВЕЧНО жив и затова ВЕЧНО води Делото Си, ВЕЧНО държи отворен крана на своето изобилно Слово Божие?

Кой е разбрал що е „ИЗОБИЛНА ЛЮБОВ”, и не стесни ли всеки любовта и обичта си до сечението на своите собствени човешки представи и понятия, или на пропагандата на несъвършени хора? Не страдат ли видът и здравето ни от войните ни с тия три божествени изобилия?

В ПЪРВАТА ФОРМУЛА Е КАЗАНО: „изявената, проявената и осъществена БОЖИЯ любов”. – Значи, не коя да е, а БОЖИЯТА, БОЖЕСТВЕНАТА. Какво значи това? Защото, без тази думичка, и адът, и нечистият човек с охота могат и да изявяват, и да проявяват, и да осъществяват това, което си мислят, че е любов. Не само могат, НО ГО ПРАВЯТ ПОСТОЯННО от 200 милиона земни години насам!

Още по-закъсали същества и несъщества, които нямат шанса да са даже в ада, а са от тартара под него, се занимават с НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на тази формула дори и в адския или човешкия й вид. Със всичките си сили и мощности и всичките си безсилия те се сдържат ДА НЕ ИЗЯВЯВАТ, ДА НЕ ПРОЯВЯВАТ, ДА НЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЛЮБОВТА. Даже и човешката, даже и адската любов те замразяват и блокират фанатично, отрязвайки си ЕДИНСТВЕНИЯ път към Спасението – ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГРЕШКА. Той е единствен за съществата в тартара, ада и света. За повечето ангели и богове и за някои човеци на Бога той е невалиден, понеже ангелите не могат да грешат, боговете проявяват Любовта безпогрешно без замисляне, а човекът, създаден от Бога, има свободата да проявява Любовта и по вътрешен импулс, и по собствен избор, и като бззаветно послушание и изпълнение волята на Бога. Има свободата и да греши, да ПОПРАВЯ грешките си.

”НО НАЛИ УЧИТЕЛЯТ ПОСТОЯННО НИ УЧИ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАМЕ, ДА СЕ КОНТРОЛИРАМЕ И ДА СЕ ОГРАЖДАМЕ ОТ ИЗКУШЕНИЯТА ЗЛОТО И ГРЕХА, СЪС СТОТИЦИ ФОРМУЛИ, МОЛИТВИ, УПРАЖНЕНИЯ И ПРАВИЛА?...” Ако подвизаването ни по тези начии и по какъвто и да е друг начин ни прави все по-здрави, ведри, мили, весели, радостни, нежни, умни, широки, разумни, съвършени, млади, прекрасни и добри, ЗНАЧИ НАЧИНИТЕ, КАТО СМЕ ИЗБРАЛИ, СА ВЕРНИ И СА ТОЧНО ЗА НАС.

ОБАЧЕ НЯМА ПО-ГОЛЯМО ИЗКУШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ОТ СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ЛЮБОВТА, СРЕЩУ УЧЕНИЯТА И СЛОВОТО НА МЪДРОСТТА, СРЕЩУ ВЕЧНИТЕ И НЕИЗМЕННИ УСТОИ НА АБСЛЮТНАТА ИСТИНА! МЕЖДУ КОЛОНИТЕ НА ТИЯ УСТОИ ТЕКАТ БУРНО И НЕСПИРНО ВЕЧНО ПРИИЖДАЩИТЕ ВСЕ НОВИ И НОВИ ВОДИ НА СЪЩАТА ТАЗИ ИСТИНА ВЪВ ФЛУИДИЧНИЯ Й ВИД, КОЯТО Е УКРИТА ОТ СТАРЦИ И МЪДРЕЦИ И СЕ РАЗКРИВА САМО НА МЛАДЕНЦИ.

 

ВСИЧКИ ТИЯ РАЗСЪЖДЕНИЯ, КОИТО НЕ СА САМО РАЗЪЖДЕНИЯ, могат да бъдат в пълна сила и за Мъдростта, Истината, Правдата, Доброто, Красотата или Съвършенството. И за всяка друга божествена добродетел, доколкото можем да я изявяваме, проявяваме и осъществяваме ИЗОБИЛНО. Защото благостта, твърдостта, мекотата, обходата, толерантността, красотата, безстрашието, щедростта, пълнотата и изобилието са ГЛАВНИЯТ ИЗРАЗ И РАЗПОЗНАВАТЕЛЕН БЕЛЕГ НА БОЖЕСТВЕНОТО.

 

 

27.07.2018 г. 15,14 ч.

 

ЕТО ГО, ПАК – ЛИЧНО! - НАШИЯТ БОГ в още едно от телата Си на земята днес – на 8-годишна възраст на тази планета - Бог Edward Yudenich

https://www.youtube.com/watch?v=v436IGbKL_o

 

Най-вече чрез личните Си тела като дете, даже още от бебета, днес Бог е решил да разкатае фамилията завинаги на нашето пършиво възрастно самочувствие - и да го сложи към архив.

 

 

27.07.2018 г. 13,26 ч.

 

ИМА ЛИ ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕК, който отдавна да не следи Делото на този изключителен чаровник? Не само чаровник, но и своеобразен гений. - Да, ИМА гении и днес, наши съвременници - ПРЕД ОЧИТЕ НИ! Ето, вижте поне само това: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6rmYVbFMYJc&feature=youtu.be

 

27.07.2018 г. 14,50 ч.

 

След като се насладихте и още дълго ще се наслаждавате на Бог Михаил Казиник, ето, насладете се и на любимия му ученик-виртуоз - Бог Даниел Лозакович:

https://www.youtube.com/watch?v=oBbL5n2i7iU

Хиляди и хиляди години са ни лъгали нагло, че Бог е някъде другаде, някъде невидим и нависоко, в някое писание, учение, в някоя вяра, църква и пр. Или единствено и само вътре в нас. Защо крият от нас, че лично Бог е и всеки наш любим и приятел, всеки Човек, който още не Го проявява, но има потенциал; и всеки, който вече Го проявява блестящо и е САМ Той, ЛИЧНО Той в едно от безбройните Си човешки тела по Вселената!

След като се насладихте и още дълго ще се наслаждавате на Бог Михаил Казиник, ето, насладете се и на любимия му ученик-виртуоз - Бог Даниел Лозакович:

https://www.youtube.com/watch?v=yN1GLVmQvgg

 

27.07.2018 г. 18,12 ч.

 

„ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И БЛАГ ВСЯКОГА БЪДИ”! Вече всеки, който желае, може сам да си потърси в интернет изказвания на Учителя на всяка тема, която поиска. Например – в triangle.bg  Ето защо, този път тук няма да се публикуват цитати, а пак ще се зададат няколко въпроса:

- Считаш ли се за верен на Бога или на душата си, ако вечно им изменяш с вярност към някой човек, само към кучетата и котките или към страдащите хора, към някоя вяра, църква, партия; към илюзии, амбиции, "импулси", изяви, събражения, дейности, своеглавия, самодейности, бездейности и пр.? Ако си верен на тия, които не приемат твоя Бог и душата ти или запълват цялото ти време? Верен ли си на Бога, когато не съдействаш на различните от тебе да бъдат щастливи и да се изявяват? Верен ли си на Словото, ако не го разпознаваш и не му съдействаш, когато е в други форми? Можеш ли да бъдеш верен на ИСТИНСКИЯ Бог и на ИСТИНСКИ сродните си души ВСЯКОГА?

- Считаш ли, че си истинен, ако не приемаш истините, които чукат на сърцето ти отвътре, но са ти неудобни? Мислиш ли, че си истинен, ако не приемаш истините на другите, когато са различни от твоите или от тези на твоята вяра? Дали си истинен, когато даваш неистинни обяснения за някоя истина? Истинност ли е, когато със своята „истина” можеш за наскърбиш или убиеш човек? Можеш ли да си истинен ВСЯКОГА, но като изразяваш истината БЛАГО или като замълчаваш, когато тя не би била разбрана?

- Мислиш ли, че си чист, ако се къпеш и переш редовно и къщата ти е гланц, ако пиеш гореща вода и не ядеш месо, молиш се денонощно, изпълняваш куп очистителни процедури и упражнения, ограждаш се с ценни формули, не се смесваш със съмнителни учения, хора и аури, НО ДЪРЖИШ НЕГАТИВНА МИСЪЛ ЗА НЯКОГО, КОГОТО НЕ ОДОБРЯВАШ, или говориш лошо за него? Знаеш ли, че чистота и целомъдрие е изпълнението на волята Божия? Можеш ли да си чист по този начин ВСЯКОГА?

- Мислиш ли, че си благ като Бога, ако си благ само към тия, които харесваш и одобряваш, а си намръщен или хладен към други? Благостта само дума и поглед ли е - или и нещо друго? Благ ли си към истински сродните си души, които са ти определени от Бога, или ги отминаваш като стени? Можеш ли да бъдеш благ и към врага си? Можеш ли да си благ ВСЯКОГА?

ОТГОВАРЯМ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-ДЕЛИКАТНО НА ЕДИН ВЪПРОС, който ми зададоха преди малко: "Роден ли е от Бога човек, който не се развълнува до сълзи и даже не се разридае от щастие, кгато види това лице? На който не трепне нищо и даже е способен да каже нещо против него или учението на човека с такова лице, да оспори негова мисъл?"

 

 

27.07.2018 г. 21,08 ч.

 

ЕДНО МНОГО ВАЖНО ДОПЪЛНЕНИЕ: СИНЪТ Е СПОСОБЕН ДА Е НЕ САМО СИН, НО И БОГ, И УЧИТЕЛ И ГОСПОД ЕДНОВРЕМЕННО: „Вие ми викате Учител и Господ. - И добре казвате, защото СЪМ." (Йоан 13:13)

ИПОСТАСИТЕ НА БОГА СА ВЗАИМОЗАМЕНИЯЕМИ и всеки от тях може да изпълнява всичко, което може и всеки друг. БОГ- ОТЕЦ, БОГ-ДУХ, СВЕТИ ДУХ, МАЙКАТА БОЖИЯ, СИНЪТ, УНИВЕРСАЛНИЯТ ДУХ, БЛАГИЯТ ДУХ И ПР. са напълно взаимозаменяеми. Нещо повече – всяко същество, което изработи сърце, чисто като кристал (разпознава своите си от Вечността и им пристава); ум, светъл като слънцето (разпознава Словото Божие и работи за него) и душа, обширна като вселената (обича всички, родени от Бога, и може да живее със всеки от всички в цялата вселена), става богоравно и добива дух, мощен като Бога и едно с Бога (обича и грешните, различните, лошите, враговете, и работи за тяхното повдигане и хармонизиране). Това е принципът на Слънцето, на холоса, на холограмата.

Така че ако духовното съвършенство е нещо „С ВРЪХ”, то божественото съвършенство е СЪ-ВЪРШЕНСТВО – „ВЗАИМНО ВЪРШЕНЕ. Може едновременно, може и „по съвместителство”.

Да си ги представим като конуси. Към „върха” всеки си остава с „цвета”, който Му е основен и абсолютно неповторим в Битието, но при отдалечаването от него той проявява все повече и повече своята УНИВЕРСАЛНОСТ. За хората с полиада, за разлика от хората с непокълнала монада, това е способността на индивида да се превръща в личност и в социална, универсална душа. Учителят казва, че Ученикът трябва да се запознае със всички добри хора във вселената и да ги обикне. Да си гостуват. Това е АРТИСТИЧНОТО съзнание, което обогатява етичното. Такива хора се поддават на ролеви автотренинг и артистични превъплъщения, докато индивидуалистът „играе” само себе си и изхожда само от себе си. За осъзнаването на това, именно, се наложи да се преведе някога „Изкуството да бъдеш ДРУГИЯ” от Владимир Леви.

 

Индивидуалистите са вечно своеглави, отделящи се, раняващи и самонараняващи се. В тях гордостта и себизмът са доминанта - или въобще още нямат нищо друго в себе си. Затова те нямат вина, че се "цепят от колектива" и волята Божия, понеже еволюционно са още В ХАМБАРА - колкото и да са гениални, колкото и да щъкат по вселените…

 

 

27.07.2018 г. 22,01 ч.

 

НИЕ МОЖЕ ДА СМЕ НИЩО, НО И ПРАШИНКАТА СТАВА НЕЩО, КОГАТО ЗАД НЕЯ Е ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА.

ЕТО НАЧАЛОТО НА ЕДНА ПРОПОВЕД:

СИЛАТА НА СКРИТИЯ ЧОВЕК David Wilkerson March 12, 2001

 

След като Исус каза проповедта на планината, слушателите Му седяха в страхопочитание. Библията казва: „Множествата се чудеха на учението Му, защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като техните книжници.“ (Матей 7:28-29). Гръцката дума за „власт“ в този стих означава „с умение, сила, свобода, като някой, който държи нещата под контрол“. Слушателите на Исус всъщност казваха: „Този човек говори така, като че знае за какво говори.“ Забележете, че този стих не казва, че Христос говори с власт, а по-скоро като „Един, който има власт“. Едно е да говориш с това, което ние приемаме за власт – с висок, буен глас, който изглежда контролира всичко. Но в Божието царство е нещо напълно различно. Това е нещо, което имаш, а не нещо, което просто казваш. Властта, която имаше Исус, разтърси цялата религиозна система. Еврейските лидери продължаваха да ходят при Него и да питат откъде имаше Той таза власт: „С каква власт правиш тези неща? И кой Ти е дал тази власт?“ (21:23). Исус им каза: „Няма да ви кажа“ (виж 21:24-27). Нашият Господ знаеше, че не трябва да отговаря на дявола за това, откъде беше взел духовната Си власт. Христос имаше тази власт не само на амвона, но и над всички демонични сили. Когато влезе в синагогата в Капернаум, той беше посрещнат от човек, обладан от демоничен дух. Духът извика: „(Оставù ни!) Какво имаш Ти с нас, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш?“ (Марк 1:24)

 

27.07.2018 г. 12,25 ч.

 

НА СНИМКИТЕ - ВЕСЕЛА НЕСТОРОВА И ВЛАДО РУСНАКА ПРЕД „ИЗВОРА НА ДОБРОТО” В МЪРЧАЕВО, 1944 г.

НЕ САМО ВАНГА, НО И ДРУГИ ПРОРОЦИ ГОВОРЯТ ЗА СВЕТЛОТО И ВОДЕЩО БЪДЕЩЕ РУСИЯ. Въпреки острите критики на Учителя Петър Дънов към злото в царска и болшевишка Русия, ТОЙ ДОКРАЙ СИ ОСТАВА ЯРЪК РУСОФИЛ. Особено с последните си думи, цитирани тук накрая (за "божествения" ботуш на руския войник…), заради които тогава е можело да бъде ликвидиран незабавно. Русофобите от самото „братство” са изумени, втрещени и тотално объркани, когато прочетат за пръв път тия негови думи. Ако не беше респектът им към него, биха го сложили моментално към „черната ложа” без никакво

колебание и биха отишли в някое друго окултно общество или в някоя църква…

НА СНИМКИТЕ - ВЕСЕЛА НЕСТОРОВА И ВЛАДО РУСНАКА ПРЕД „ИЗВОРА НА ДОБРОТО” В МЪРЧАЕВО, 1944. Чрез построяването, вида и направлението на този извор, по инструкции, дадени спешно от Учителя един ден в Мърчаево и възложени неслучайно точно на ВЛАДО РУСНАКА, Небето оформя изхода на Втората световна война. Каквато и да са личните грехове на един изпълнител на Божие поръчение, Бог използва най-подходящия човек в даден исторически момент, за да промени историята на човечеството В четирите ъгъла тук неслучайно са сложени фотографии на Учителя като най-строг. Православните го взимат за „Антихрист” или самия Дявол, някои ясновидци го възприемат като „Наместник на Бога”, „губернатор на Вселената, на Слънчевата система и на Земята”… Весела казваше, че е кръстил този извор „Извора на Доброто” и му е дал направление изток-запад не само за да влязат Съветите в Берлин, но и за да насочи окончателно силите на Свята Русия да овладеят и спасят цялата планета.

1898.”Това Ме принуди да сляза отгоре помежду ви, да се застъпя изново да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, който е положил за вази безброй человечески жертви. Той е свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще да изпълни волята Му за ваша слава и славата на Неговото Царство. Ще приемете от нея дан като Мелхисадек от Авраама, когото и благослови. Днешната сила и слава я вам дължи. Такива са божествените наредби: един сее, друг жъне, в края всички ще участват в Божието благо. Днес адската злоба се отстранява, ходът в работите взема друг вид, адските сили отстъпват в първите сили на бойното поле, нарушителите на Божия мир ще бъдат наказани навсякъде и правдата Му ще се възстанови на земята. Царството, което ще да възстановя, не е царство на омраза, но на любов; повдигнете очите си и вижте, че светът е узряла жетва!” (1898 „Призвание към народа ми”)

1920.”ПРОМЕНИ ще станат - духовни, умствени и физически - на земята! Русия има бъдеще заради Северния полюс. Той е Светата земя, където никой досега не е ходил и не може да я превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промѐни ще станат и на небето – на Слънцето, на Луната, както и на Земята. Този живот си отива вече, заминава си, за да отвори място на новия живот. Става сега преустройство на всичката материя на земята! От Слънцето има грамадни магнетически течения, които вдигат континента и го зонират. Тази земя е грешна, има големи нечистотии, трябва да се измие.” (29 декември 1920, „Няма любов като Божията Любов”)

1921.”Защото Бог поругаем не бива! И сегашният свят ще мине през едно стъргало - такова, каквото никога човечеството не е виждало. Скоро ще бъде това, скоро, скоро! Нека всички грешници да знаят - или скоро да се оправят. Този свят си отива, всички други остават. Няма да ги пометат комунистите. Иде една велика божествена метла, която ще помете като стихия всичко. Иде нов закон. И апостол Петър казва: „Небесата ще прииждат с бучене, а стихиите разгорявани ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят“. Тъй всичко ще се помете. ОТГОРЕ иде това! Русия изпитва вече последствията на туй, което иде. И всички народи по целия свят ще опитат същото. Бог поругаем не бива! „Праведните ще просветнат в Царството на Отца си“. Ще бъде ново небе и нова земя! Всичко това, което е сега, ще си отиде! 23 октомври 1921 , Тогаз те ще просветнат)

1922. „В Русия сега ГОСПОД говори!” 26 август 1922 (Новият и старият живот)

1923. „През всичките времена има една ВЕЛИКА Сила в света, която движи цивилизацията. Най-първо, виждаме, туй движение върви от Египет, минава през Вавилон и Асирия, образува една крива линия, идва в Гърция, минава в Рим, после отива във Франция, Германия, Англия. Същата тази вълна се връща в Америка и минава през Русия – от двете страни иска да направи един кръг и после да се върне към своето произхождение - към Египет.”(20 май 1923, Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми)

 

1932.”Човек, който иска да стане светия, трябва да отиде на Северния полюс; талантливите – в Русия; обикновените – в нашите места; смахнатите – в тропическите места.”(25 декември 1932 г. Ще влезе Духът) 1939.”Ако ти не допуснеш войника на доброто да мине през твоята държава, войникът на злото ще дойде! ПРЕДМЕТНО учение е това! Щом дойде Русия, пуснù войниците да минат през държавата ти - нищо повече! Щом войниците на Любовта дойдат, пусни ги. Защото, ако не пуснеш войниците на Любовта да минат през твоята държава, непременно тези на омразата ще дойдат.” (3 септември 1939 , „Слугиня на Божествената Любов”) … В МЕДИЙНОСТО ПРОСТРАНСТВО ВЪРВИ ЕДИН ГРОЗЕН ПАСКВИЛ, НАПИСАН ПОРЪЧКОВО ОТ ВРАГОВЕТЕ НА РУСИЯ И СНАБДЕН С „ФАКТИ”, каквито не съществуват – за „зверствата а съветската армия в Европа през Втората световна война”. Ние изследваме „творенията” на всички автори от тоя род и виждаме, че те печелят пари именно с очернянето на всичко, за което им платят. Днес, като му платят, един и същ „анализатор” ще направи Ошо по-черен от дявола, утре – Х или У, вдруги ден – самия Христос, ако пак дойде на земята. Не че е нямало геноцид и в Съветска Русия и от нейно име и по света. Но коя чужда цивилизация през историята извършва всички злини от името на даден народ - това е друг въпрос. Тя зомбира и азиатците, и Рим, и Византия, и испанците, и янките, и нацистите – и т.н. Не че са невинни, щом се поддават на зомбиране, но корените трябва да се търсят по-надълбоко.

 

 

28.07.2018 г. 10,38 ч.

 

Понеже е УЧИТЕЛ, говòри така, както имитантите НЕ МОГАТ (или НЕ ИСКАТ, ако е от луциферически тип):

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Когато видя двама млади, които се обичат, аз казвам, че се занимават ПРИЯТНО. По-приятно забавление от любовта няма в света! И когато виждам, че хората се любят, казвам: „Те се ЗАБАВЛЯВАТ.” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:179)

„Когато възрастният човек иска забавление, какво е неговото положение? - Забавлението в дадения случай е една почивка на сериозната мисъл. „Сериозна мисъл” значи човек с мотиката - УСИЛЕН труд е това! /…/ В труда има някакъв КАПАН, а в забавлението няма нищо. Сега аз вземам това от забавленията на ПРЕХОДНИЯ период - има такива забавления в умствения и духовния свят; такива преходни състояния ги има във всичките светове. Забавлението е едно встъпление, едно приготовление към една много сериозна мисъл, към сериозен труд. ” (2 януари 1931, „Съединителните нишки на живота”)

„Любовта образува ВРЪЗКИ между хората. На физическото поле любовта се занимава с ИГРАЧКИ за хората - тя е създала доста играчки за хората. В духовния свят тя е създала ЗАБАВЛЕНИЯ. А пък в умствения свят тя е създала учение – да УЧИ човек. Значи, най-първо имаш играчки; второ – забавляваш се; и третото – учиш. Ти казваш: „Аз не обичам да се занимавам с играчки…“ - Но ти, ако не се занимаваш с ИГРАЧКИ, не можеш да се ЗАБАВЛЯВАШ, а пък ако не си се забавлявал, не можеш да учиш. Играчките са ВСТЪПЛЕНИЕ в живота. Ако не четеш встъплението, т.е. ако не се занимаваш с играчки, не можеш да преминеш по-горе - няма да разбереш забавлението, и после няма да можеш да разбереш и учението. Има известна връзка между тях.” (10 януари 1940, „Божествената усмивка”)

„Материята - това е ВЪНШНАТА страна, ПРОЯВЛЕНИЕТО на духа. Щом ти вярваш в материята, в нейното проявление, същината на туй проявление е ДУХЪТ отвътре, който се е облякъл в тази дреха. Той се облича в тази материя, той я раздвижва и създава хилядите форми. Материята е едно същество, което иска забавление - и ТЯ е жива. Тя живее - и духът я забавлява с всичките тия, малките форми. Всичките форми, които са създадени в света, то са забавления на материята. Всичките тия „деца” тя ги взема. Казвате: „Чудно нещо - духът забавлявал материята…“. - Той я ЗАБАВЛЯВА, защото другояче ще ѝ се пукне сърцето. Този израз, „ще ѝ се пукне сърцето“ не е научен… Но нали се „ПУКА” понякога сърцето на човека?... Като се пукне сърцето, човек престава да живее. НЕ ТРЯБВА да се пука сърцето! Материята е туй, което те ЗАБАВЛЯВА. А какво нещо е духът? - Духът пък е туй, което осмисля живота ти и внася радост.” (7 януари 1940, „Два момента”)

"В какво седи достойнството на човека. - Един мъж, който не може да услужи на една жена, не е мъж. Мъж е онзи, който може ДА УСЛУЖИ на една жена. Дете, което не може да забавлява баща си и майка си, не е дете. Какво значи „забавлява” – Има една ЗАБАВА в природата. Цялата природа е ВЕЛИКА ЗАБАВА за нас! Онези, които изучават великите хора, имат една смешна идея за тях. Те мислят, че са надути хора. - /Истински/ великите хора не са никак надути. В тях няма никаква надутост.” (29 март 1942, „Да изповядваме!”

СЪЩО КАТО ПРИКАЗКА ЗА ДЕЦАТА: „Месечината си има свой ангел. Това е онзи ангел, който напълва месечината; и той е, който създава въображението. Всъщност, това същество е слязло от небето и е дошло до това разбиране - да забавлява земята. То седи и си играе с месечината - и забавлява Земята… Тук хората са деца, и то я върти ту на едната страна, ту на другата страна – играе си…” (10 април 1931, „Постижимото, разумното и реалното!” - СТАВА ДУМА ЗА ИЛЮЗИЯТА. Словото разказва, че едно време Майката Божия – Мировата Душа – предложила на Бога едно свое изобретение. Създала ИЛЮЗИЯТА, за да облекчи живота на съществата, да намали болките им. Бог ПРИЕЛ изобретението й, одобрил го. Това е само НЕЙНО изобретение, на никой друг - затова я обичаме толкова много... Друг е въпросът, че това е пак Бог, в един от ипостасите Си. Хем е Тя, хем не е Тя… Няма как – за нас, простите, трябва да има герои, пиеска, драма, нагледност, ПРЕДМЕТНО учение…

„Щом почива, ученикът има право ДА СЕ ЗАБАВЛЯВА. Човек е създаден в ШЕСТИЯ ден – денят на мисълта. След това иде СЕДМИЯТ ден – ден на почивка, на развлечение. Когато съществата от невидимия свят завършат своята работа – създаване на слънца и на планети, - те слизат на земята за почивка, за развлечение.” (11 август 1937, „Път и възможности”)

В ЗНАМЕНИТИТЕ СИ ОКУЛТНИ РОМАНИ – В „ПЕНТАЛОГИЯТА” – руската писателка В.И.Крыжановская (Рочестер) описва неща, които се случват реално в Тайната Държава на Безсмъртните. Всъщност, тия романи са й диктувани от един висок Посветен от Шамбала. Той се е материлизирвал в стаята й, идвайки от Хималаите, и й е диктувал всички тия неща. Знаем за не малко такива феномени – например, „Чайката Джонатан Ливингстън” от летеца Ричард Бах. Крижановска описва нееднократно същото, което твърди по-горе и Учителят: Безсмъртните слизат периодически в света, за да си отпочинат и да помогнат за еволюцията на земното човечество. Такава е била и драмата на Орфей. В Библията и други Свещени писания се казва, че Синовете Божии, като слезли някога на земята, харесали земните жени и се изпоженили за тях… Словото понякога разказва за това като за вид грехопадение, но в други случаи изтъква ролята на Посветените за пречистване и облагородяване на земната човешка популация. Това са извършвали дори най-високите Посветени и Учители, понеже за тях волята Божия е над всичко, а създаването на човека не само духовно, а и физически, е най-високата и чиста проява на Целомъдрието - акт на ПЪЛНО сливане с Бога. Сакрален акт, най-висше тайнство, в което взима участие САМ БОГ. В мига на Сътворението, наречено на земята „Сливане”, „Зачатие”, цялата вселена спира за миг работата си, за да вземе участие. В божественото зачатие, когато и двамата са с монада - искра от Бога, - в един миг вливат наследствеността си всички същества в Битието, създадени от Бога. Затова са имали и земни деца и семейства и Рама, и Кришна, и Зороастър – и пр. Дали същото важи и за  Исус – и до днес има спорове. Едни считат Христовата кръв и Чашата на Граал за чисто физическо, БИОЛОГИЧЕСКО предаване на божествената наследственост; други го трактуват по друг начин. Нашият Учител Беинсà Дунò също казва, че някога е бил на земята и майка, и баща; и че отново един ден ще бъде такъв и в земен план, ако волята Божия е такава. Затова, именно, казва: „Девственост и чистота означава изпълнение на волята Божия”.

В спомените си разказвам и за реакцията на двамата най-високи Посветени, които познавахме в Братството, по отношение на романа „Занони”. И двамата са били в Школата при Учителя десетки години, но единият каза, че Занони се бил провалил в еволюцията си, като се е оженил за Виола, и затова са му отнели безсмъртието, и Адонай не е искал да му проговори повече. Другият разбираше този акт както го разбира и обяснява самият Булвър Литон: Занони спасява и своята душа, и душата на още две същества (Виола и детето им), а и душите на всичките си последователи от розенкройцерския орден, давайки пример, че Чистотата е в Любовта, Послушанието, Саможертвата, изпълнението на волята Божия. Може би по същия модел на мислене, първият човек от Изгрева, за когото споменах тук във връзка със Занони, преставаше да говори със всеки от младите приятели, който се оженеше - и повече не искаше да го погледне никога…

 

 

28.07.2018 г. 19,16 ч.

 

РЕПЛИКА ОТ ЛИЧНИ СЪОБЩЕНИЯ (слава Богу…): „Ми и ти си субективен, понеже от години избираш само такива цитати, които са за прости хора – "мъже", "жени", "любов", глупости… Това ли е Учението? Мене тая тема от много отдавна не ме вълнува. Няма ли нещо за по-духовни, по-интелигентни хора? Я виж какви книги пишат хората, колко последователи имат!”

 

АМИ ЕТО ОЩЕ НЕЩО ОТ УЧИТЕЛЯ ЗА „ПРОСТИТЕ” ХОРА: „В древността живял един млад цар на 33 години /…/. Той написал една прочута книга за живота, която посочвала как трябва да се живее. В него се влюбили две царски дъщери. Първата царска дъщеря, която се влюбила в царския син, изразявала своята любов в това, че носила навсякъде портрета на своя любим, по цял ден го целувала, направила му параклис, да му служат хората, палила му кандило - и т.н. Другата царска дъщеря взела „Книгата на живота“, която бил написал царският син, и от любов към него се заела с изучаването ѝ, като се стараела да прилага всички принципи, които били вложени в нея. Започнала да посещава болни, страдащи, и по този начин проверявала всичко, писано в книгата. С това тя още повече се привързвала към царския син, защото виждала добрите резултати от неговото учение. Тези две царски дъщери образували два различни култа. Култа на едната царска дъщеря ще видите изложен във всички храмове на света; нему служат всичките будисти, брамини, жреци, турските ходжи и християнските свещеници. Другият култ се среща дълбоко в сърцата на някои хора, които го прилагат, без да знаят, че служат на някакъв „култ”. Първите хора са тъй наречените „правоверни” - те мислят, че Христос ще дойде в плът и Го чакат в ТОЯ образ.  Как мислите, коя от двете царски дъщери е разбрала царския син и е изразила по-добре любовта си към него? Първата култура наричам „култура на егоизма”, в която човек иска само да ОБСЕБИ някого, да го ВЛАДЕЕ. Днес момък или мома, като се обичат, искат да се ВЛАДЕЯТ един друг, да се ОБСЕБВАТ. Докато са млади, какви хубави работи си говорят; но като се оженят, не минат и 5 години, и всичката им любов се изпари, нищо не остане от нея! Когато ви говоря, аз не искам да ме разбирате по ПЪРВИЯ начин; аз бих желал да разберете правилно ВТОРИЯ принцип - и да го прилагате в живота си.” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:180)

 

29.07.2018 г. 10,51 ч.

 

„Който насища с БЛАГÀ душата ти, тъй щото МЛАДОСТТА ти да се подновява като на орел!” (Пс.103)

ЗА КОЙ ПЪТ ВЕЧЕ утвърждава ЩАСТИЕТО – нали е БОЖЕСТВЕНО Учение, а не друго? : : „Господ казва: „Аз искам да изпълнявате МОЯТА воля - да живеете тъй, както АЗ съм наредил света, за да бъдете ЩАСТЛИВИ!“ (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:183)

ЛЕКЦИЯТА ОТ ТАЗИ НОЩ (горе - вечен ден): „ПЛАЗМОДИЙСТВО И ЮРУШЧИЙСТВО”. Тясно свързана с темата за личната воля, т.е. безволието – и Божията Воля. „ЮрушчИйството” се наблюдава при оглашените, които взимат Рила на юруш от 18 до 21 август, мислейки си, че правят нещо. Но са с бели дрехи… Някои се качват даже на 19-и, други или същите си отиват даже преди 21-и.- Имат си „работа” хората - плазмодийни работи, много важни…

Учениците от Специалния клас и по-горните – Женския и т.н. – знаят, че преди 19 август (началото на Божествената година) се провеждат ДВА вида верижно подпалвате на олтарите, престолите и дверите и на вихрýн (чакрите и новата „кундалини”) „Верижно” означава „една от друга”.

ВЪРХОВНОТО верижно подпалване започва на Рила и на всяка друга свещена планина от 22 юли, ако 10 дни преди това сме били на море с хора, определени ни от БОГА. Преди това има десесетдневки за други „мероприятия”, от които зависи да се подпалят верижно всичките 366 „чакри”. ЕДНО денонощие отсъствие – и веригата се прекъсва. Там е работата,че може да не се прекъсне и тогава, когато отдаваме за Бога поне ЕДИН ден в месеца, ЕДНА седмица в годината, ЕДИН час в денонощието. Хората от света, смъртните, не отдават за Бога и една минута през целия си живот, ако ще и да палят по 100 свещи в черквите на ден или да се молят денонощно.

През всяко денонощие от 22 юли до 25 август, всяка предишна подпалена чакра през денонощието подпалва следващата, ако редуваме самотата с ПРАВИЛНИТЕ съученици и ако всеки ден играем паневритмия с РАЗЛИЧЕН човек (не кой да е). За любопитните от света, оглашените и учениците от Общия клас това е немислимо - ТЕ СА СВОЕГЛАВИ ИЛИ ОБВЪРЗАНИ.

НЕОБХОДИМОТО верижно подпалване е ЦЕЛОГОДИШНО: започна всяка година от 26 август и продължава до 21 юли следващата година. Дори при най-голямото свръхнатоварване със светски и лични задължения през годината, ученикът на Бога и възлюбилият Бога ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО ДРУГО НА СВЕТА намира време и за УЧЕНИЧЕСТВО. Минимум ЕДИН час в денонощието, ЕДИН ден в месеца, една СЕДМИЦА в годината. Именно затова Учителят е търсел поне един ученик. Ако имаше поне един, Той би повдигнал земята или космоса с лост като Архимед. – „Ами не е ли неспособен Учител, щом като не може да си „направи” поне един Ученик?” … „То и Бог БОГ ли е, след като не виждаме нито един читав човек на земята, освен Учителите?”

Слаби ученици и любими деца Той има безброй, но ТЕ не Го обичат СЪС ВСИЧКИЯ СИ ДУХ, ВСИЧКАТА СИ ДУША, ВСИЧКИЯ СИ УМ И ВСИЧКОТО СИ СЪРЦЕ. В Школата Му има денонощни занятия всеки ден, всяка нощ, всеки астрологически час, минута и секунда. Не е въпросът тя да се създава тепърва – тя си върви от памтивека без прекъсване. Въпросът е НИЕ да се присъединим към нея. Ако би се прекъснала, Бог не би бил БОГ, Учителят не би бил УЧИТЕЛ, наоколо нямаше да има нищо.

„Със ВСИЧКИТЕ си мощности” обаче не означава да се съсредоточим в един измислен, абстрактен Бог. Не значи и денонощно да сме в медитации, молитви, упражнения. А значи ДА ПРЕИЗПЪЛНЯВАМЕ ПЕРФЕКТНО СВЕТСКИТЕ СИ И ЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, борейки се „с нокти и зъби” за ЛИЧНОТО СИ УЧЕНИЧЕСКО ВРЕМЕ. Не значи самота, а значи ПЛУВАНЕ, РОЕНЕ И ГНЕЗДЕНЕ с тия, които ни е определил БОГ.

Сбърканите, слабите сърца и души още нямат божествен вкус, затова реализират роенето и гнезденето в зоната на здрача. Избират си или се оставят да ги избират непълноценни същества. За ученици и възлюбили Бога ТОТАЛНО, засега няма да говорим. Ще говорим за нас – плазмодиите. Важна е надеждата, важен е МЕТОДЪТ, който ни дава Бог поне за ЛЕТЕНЕТО, когато сме още грознички, недъгавички. Той е дошъл за нас – недъгавичките. Но иска от нас да се преборим „с нокти и зъби” за оцеляването си, за душата си, за ЖИВОТА си: ТАЙНА СТАИЧКА НЯКЪДЕ, категорични отсъствия дори от най-близкия поне ПО ЕДИН ЧАС В ДЕНОНОЩИЕТО, ЕДИН ДЕН МЕСЕЧНО, ЕДНА СЕДМИЦА В ГОДИНАТА. Поне по ТОЛКОВА да ни се откъсне от сърцето за Баща ни, за Братята ни, за Сестрите ни. Всеки, който поиска да ни вземе и ТОВА време, е ВРАГ!

ЕТО ЗАЩО, ако някой поиска да бъде с нас в Светилището само няколко дни през август, а не е споделил с нас през годината нито една седмица, нито едно денонощие, нито един час, защото си има „по-важна работа”, ОПАСНОСТТА Е МНОГО ГОЛЯМА. Във всеки оркестър има НАСТРОЙВАНЕ на инструментите пред концерта. Има настройване на енергиите ПРЕДИ полетите в космоса. Ако не е имало ВЗАИМНО настройване на енергиите през годината, ако не е имало УЧЕБНИ тренировки и полети, опитите за общ живот в СВЕТИЛИЩЕТО могат да бъдат фатални. Ако не ударят нас, ще ударят - за назидание - ДЕЦАТА ни.

И ТАКА, и тук си остава в сила примерът с гуруто, който тича по сто километра на ден. Ако някой не изостане от него ТРИ МЕСЕЦА без прекъсване, гуруто може да му каже ТРИ ДУМИ. Те могат да ни изцелят, могат да изцелят децата ни, могат да ни подмладят, могат да ни изстрелят към Бога за част от секундата. Обаче малцина знаят, че гуруто си има КУРС ПО ПОДГОТОВКА – ЦЕЛОГОДИШНО. 2, 7, 14, 25, 28, 35, 42, 48, 65, 72, 78, 84 години. Инак, да го следваш три месеца и даже да го надминеш, е абсурд. Не знаят и това, че за да ни допусне гуруто до курсовете и до тичане след него, той си има ПРИЕМЕН ИЗПИТ. Държи ни главата под водата 3 минути – и не ни пуска. Когато закопнеем за Любовта, Свободата и Истината повече, отколкото за глупости и за въздуха при този изпит, само тогава гуруто може да ни допусне до предучилищните занимания.

Защото този гуру и всеки като него предава волята на ОНОГОВА,

„Който насища с БЛАГÀ душата ти, тъй щото МЛАДОСТТА ти да се подновява като на орел!” (Пс.103) :

 

Въпросът е да ДОПУСНЕМ тия блага, да не ги отритваме. Инак младостта ни НЯМА да се подновява като на орел.

 

29.07.2018 г.  11,54 ч.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=217686643256993

 

9&set=a.1536678666588722.1073741836.100007398105494&type=3&theater

 

ОЩЕ НЕЩО С БОГ КАЗИНИК.

 

 

29.07.2018 г. 18,15 ч.

 

ДОБРИЯТ ЧОВЕК, И В АДА ДА ЖИВЕЕ, МОЖЕ ДА ТРАНСФОРМИРА ВСИЧКО В ДОБРОМИСЛИЕ, ПРОШКА, ЛЮБОВ, КРАСОТА И ДОБРО.

 

БЕИНСА ДУНО: „Лошите хора са едно БЛАГОСЛОВЕНИЕ - те имат запас от енергия, те носят условията за бъдещата култура. /…/ Добрият поет, като дойде в света, създава нова поезия от ЛОШИЯ живот на хората; ученият ще създаде НОВА наука, музикантът – НОВИ мелодии, и така ще се поставят основите на една НОВА култура. Когато видиш един страдащ, ако си писател, ти би могъл да създадеш ТАКАВА хубава поезия, с която да повдигнеш ума и сърцето на хората към благородни и възвишени неща. /.../ Христос казва: „Аз дойдох в света, за да ви науча да познавате доброто в лошото и лошото в доброто“. Доброто има своя лоша страна, както и лошото има своя добра страна.” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:187).

 

 

29.07.2018 г. 20,10 ч.

 

БЕИНСА ДУНО: „Във всеки човек има Господ!” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:191) : : Във всеки човек С ДУХ И ДУША – уточнява той често, а друг път добавя, че ако при това има и добро сърце и светъл ум, той е сам Бог на земята в едно от безбройните Си човешки тела из Вселената. Ала в някои Господ е изявен милион пъти по-възхитително, мъдро, прекрасно и прелестно, особено когато свири на 100 хиляди делфина в кръг в океана! И делфините, чак до хоризонта от всички страни, без да мръднат, Го слушат, в упоение. За концерта, който им е изнесъл веднъж Бог Михаил Казиник от палубата на една шхуна, тук той разказва лично: 

https://www.youtube.com/watch?v=UA87ygUTrsc

РАЗКАЗ ОТ БОГ ЛЮБЕН ДИЛОВ ЗА ДЕЛФИНИТЕ:

http://toyonus.com/01Bulgarian/10.Audioteka%20%22Prekrasni%20chudaci%22_%cc%d03/AP4.23-Lyuben%20Dilov%20-%20Oshte%20po%20vaprosa%20za%20delfinite%20+%20Boris%20Aprilov%20-%20Izkachvaneto%20(prerazkaz).mp3

 

НАКРАЯ В ГОРНИЯ ЗАПИС ПРЕРАЗКАЗВАМ И РАЗКАЗА НА БОГ БОРИС АПИЛОВ "ИЗКАЧВАНЕТО".

 

 

 

30.07.2018 г. 0,26 ч.

Тия дни един Приятел ме насочи към ЕДНА ТРОГАТЕЛНА ДО СЪЛЗИ ДОКУМЕНТАЛНА СГЛОБКА ОТ ИНЕРВЮТА с още един Божи човек – пак русин. Става дума за изумителния НИКОЛАЙ ТЕЛЕГА. Накрая давам линк. На снимката е той като млад и съпругата му; след чудотворното му изцеление имат три деца. Имайки предвид КОЙ ми каза за него, аз изгледах филма с много голямо внимание, без да пропусна нито една дума. В периода от младостта ми, когато е трябвало да се запозная НА ЖИВО с основните вероизповедания и техните клонове, на три пъти се сприятелих и с вярващи от Петдесятната вяра. НИКЪДЕ ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ БЯХ ВИЖДАЛ ТОЛКОВА СИЛНА, ГОРЕЩА И ТРОГАТЕЛНА ВЯРА! НЕ БЯХ ВИЖДАЛ ДУХОВНО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ХОРАТА ДА НЕ СЕ МРАЗЯТ И ДА НЕ ГОВОРЯТ ЛОШО ЕДИН ЗА ДРУГ, НИТО ЗНАМ ЗА ТАКОВА И ДНЕС. Припомняйки си как техните най-чисти и вдъхновени пророци от три различни техни братства в различни градове и държави, които не се познаваха, видяха някои тайни от живота ми, за които не знаеше абсолютно никой, ДНЕС ИЗГЛЕДАХ ДОКУМЕНТАЛНАТА ПОРЕДИЦА С ПЕТДЕСЯТНИКА НИКОЛАЙ ТЕЛЕГА С ЦЯЛАТА СИ ЛЮБОВ И ВНИМАНИЕ. През 60-те години те ме канеха да остана при тях и даже да им стана ръководител, понеже били видели у мен нещо, за което тук и никъде няма да кажа, но аз вече си бях избрал ДРУГ път.  Дано незнаещите руски и новото поколение, което няма щастието да е учило руски език в училище, разберат основното от разказите на Телега. Ако не бяхме преживявали в България такива чудеса и изцеления и даже още по-големи, нямаше да му повярваме: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epnBPv8gqhg

 

 

30.07.2018 г. 12,51 ч.

 

Вие видяхте свидетелството на Николай Телега; нека видим сега още едно - с Кристина Гиль (линкът е накрая на този текст).

УЧИТЕЛЯТ: „Щом нямате толерантност към хората, не им давате свобода, вие не разбирате учението на Христа, вие имате карикатурна представа за него. ИЗХВЪРЛЕТЕ тия карикатури от вас, не си представяйте Бога по тоя начин!” (23 август 1915, „Свобода на духа”)

„От ВСИЧКИ се иска покаяние, а не от един! Откажете се от всички богове и заживейте с новото разбиране на великата Любов! Какво правите сега? - Делите се на православни, на хора от нови учения. Сложете рязко ножа на старото и кажете: „Всичко - или нищо!“ Питам ви сега: има ли хармония между вас? Де е хармонията? - В православната църква я няма, в евангелската църква я няма, в будическата я няма, в новото учение – също. Тук идват много хора, но със стария си багаж. Не приемаме такива! Ако старото влезе тук, ще иска да му се слугува.- Ние искаме да живеем в името на великата Любов, и като каже някой, че ви обича, ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ОБИЧА! И ако някой каже, че ще направи нещо, да знаете, че ще го изпълни, както обещава.” (17 април 1921, „Огнената пещ”)

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НАМЕСАТА НА БОГА има в света с милиони, има стотици хиляди интервюта и написани книги, а в интернет днес има хиляди - на всички езици. Въпреки че и ние в България преживяваме това почти ежедневно и че редовно стават и „чудеса”, изцеления, свидетелствата на хора от ДРУГИТЕ „КОШАРИ” НА БОГА често са наистина трогателни до сълзи. И най-трогателно, по-смайващо от всички чудеса, за които те разказват, е най-голямото чудо: БРАТСКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ ТЯХ, ЖЕЛАНИЕТО НА ВСЕКИ ДА КАЖЕ НЕЩО ХУБАВО ЗА ВСЕКИ, ДОРИ И КОГАТО МНЕНИЯТА ИМ СЕ РАЗЛИЧАВАТ КОРЕННО; ЛАНСИРАНЕТО НА ВСЕКИ ОТ ВСЕКИ! Виждали сме в някои църкви напълно ангелски лица на млади хора, които се обичат така, както не сме виждали никъде. Виждали сме общуване между тях след някоя проповед, в което никой не отправи нито за миг лоша мисъл или зъл поглед към никого!

Вие видяхте свидетелството на Николай Телега; нека видим сега още едно с Кристина Гиль - който иска. В една особена програма, ние имаме лимит за посещение на други духовни общества по 3-4 часа веднъж месечно, в неделя. В някои църкви виждаме неща, които почти никога не сме виждали и преживявали в така нареченото „наше” духовно общество от „единомишленици”, не сме имали нито един случай да видим смирение и истинско сърдечно покаяние сред нас и отсъствие на омраза и приемане на разномислещия –това пък сред „нас” не сме виждали НИКОГА. Ако някой е видял някого да се покае пред Бога, пред Учителя и пред брата си за лошите си мисли по отношение на някого – нека каже.  Каквито и да са недостатъците на братята в другите Христови и нехристови „кошари”, чак такива аури на забележкарството, критикарството, назидателството, гордостта и озлоблението както при „нас”, ние не сме виждали никъде. Учителят казва, че досега светът е минал през религиозната гордост, през артистичната, научната, политическата и пр., обаче сега идвала най-голямата, най-чудовищната, най-страшната – ОКУЛТНАТА гордост. Пълно и тотално неприемане на разномислещия, война с него чрез измислици, грозни думи, анатеми – и т.н.

Това, което ще видите тук, може да бъде и лечебно. Да видиш ЖИВА душа С ОЧИТЕ СИ, да видиш доброта, да видиш покъртително покаяние и вяра, при това с цялата невинност и прелест на руската душа, на руската девойка; да чуеш музиката на руския женски глас – това е нещо неописуемо прекрасно и красиво! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLYKxPUttRg

 

 

30.07.2018 г. 19,36 ч.

 

"Разбира се, на илюстрацията не е същата жена, но пушенето и алкохолизмът в астралния свят са милиони пъти по-смъртоносни от алкохола и цигарите."

ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ ЗА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ УЧИТЕЛ И ГОСПОД:

„Учителят е горе на планината, а Господарят е ДОЛУ - той гради ТАМ. Значи, ако искате да градите, слезте долу. Ако разбирате това нещо така, няма да има никакво противоречие. Трябва да изучаваме тези два свята – между Учителя, който е ГОРЕ, и Майката, която е ДОЛУ.” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:196)

Пак повтаряме песента: „…Помни, че трябва ГОРЕ да си, горе бъди; слезни и знай - на ВСИЧКИ полезен бъди!”

И наистина, ние сме разбрали, че в цялата безсмъртна вселена Учителят и Учителите са горе в планините, а Господ и Майките живеят предимно долу, в райските домове и градини. Не че и те не се изкачват редовно, но по-закратко. Учителят и Учениците също слизат долу, но СЕ РЕДУВАТ, когато помагат. Това „на ВСИЧКИ полезен бъди” и едно РАЗКОВНИЧЕ, което прави учениците безсмъртни, но и Майките, кокато приемат това с радост и щастие. За в бъдеще - казва Учителят нееднокатно - мъжът и жената ще живеят надалеч един от друг, даже на отделни планети или в отделни вселени, и ще се срещат само веднъж в месеца за няколко дни. „Тогава ще се разговарят като ангели, а не както сега”.

 

В СПОМЕНИТЕ СИ РАЗКАЗВАМ за един прецедент на тази тема. Учителят веднъж казал на една близка да слезе да живее ДОЛУ в града и да идва по-рядко на Изгрева при мъжа си, за да бъде той свободен да върши това, за което се е родил на земята. Тя Му казала: „НЯМА, Учителю!” Какво последва от това през десетилетията, не искам и тук да разправям. Разбира се, на илюстрацията не е същата жена, но пушенето и алкохолизмът в астралния свят са милиони пъти по-смъртоносни от алкохола и цигарите. Особено при ревност, контрол и постоянно присъствие.

 

 

30.07.2018 г. 21,04 ч.

 

БЕИНСÀ ДУНÒ: „Всеки, който иска да бъде нещо повече от другите, трябва да се съединява с ЖИВИЯ Господ - с онази велика връзка на хармония - и да учи ЗАКОНА НА МЪЛЧАНИЕТО. Както казват окултистите, БЪДЕТЕ СЛУШАТЕЛИ на Великия Учител, когато говори. Няма по-хубаво нещо от мълчанието! Бих желал да съм на ваше място - ВИЕ да говорите, а аз да слушам.” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:197-198)

ИЗ ЕДНИ СПОМЕНИ:

„Дълго време преди 1965 година ние сме се засичали с Венно на Витоша, на Бивака. Когато аз му се изповядвах или много проповядвах на приятелите, или му говорех, запален от идеите на Учителя, той дълги години мълчеше - изслушваше ме и нищо не казваше. Значи, той чакаше. Един Посветен може да чака с векове един човек да узрее, да добие смирение, да се освободи от този нагон да води и да проповядва, преди да е станал ученик. Той ми проговори, едва когато съм могъл да прозра кой е той, какво може и каква роля изпълнява в нашия живот, т.е. когато съм могъл да се смиря, да укротя моята жажда за експресия, която е жажда на артистичните личности и на "праведниците".

Продължавам за Венно. Аз го познавам много добре. Той няма нагон за проповядване, мълчи с години.

На Изгрева съм бил постоянно – контактувах с приятелите от Братството, но Венно беше винаги мълчалив. Той ни изслушваше любезно и с голямо търпение, когато ние, младите, говорехме тогава като подпалени. Той разбираше нашия екстаз, нашето вдъхновение – а ние бяхме много приказливи... Обичахме да проповядваме, да прекъсваме говорещия, да доказваме... Той ни изслушваше и почти нищо не казваше – любезно, мило, но без много приказки. В много случаи обаче абсолютно не му беше неудобно да заспи, когато някой се олее да говори... Заспиваше и седнал... Той е изчаквал да прекипи този наш сламен огън, въпреки че в нас извираше искрено. С години и десетилетия чакаше търпеливо момента, когато този предварителен, незрял ентусиазъм в човека, който желае да въздейства и да проповядва, най-после изтлее и остане основното – желанието да бъде УЧЕНИК. Това не изключва нашата мисия да общуваме понякога с много хора и да бъдем център, но обикновено някои начинаещи, получавайки някаква информация, някакви познания, и имайки определен начален опит, мислят, че са вече на ниво да водят и да проповядват, преди още да са били ученици.

 

И така, чак през 1965 година, след като не един и два пъти ние се бяхме срещали на Изгрева, по Витоша и по Рила, той прецени, че може би аз вече съм в състояние да слушам, а не само да приказвам… – Т.е. той видя, че са се появили някакви наченки на ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧЕНИЧЕСТВО у мене, СПОСОБНОСТ ЗА ВСЛУШВАНЕ. Като е видял, че вече не съм преизпълнен с ентусиазма на тщеславните приятели, които не могат да прекъснат да дрънкат, не могат да слушат дълго време други да говорят и да се проявяват, Венно най-после ми проговори. Това важи и за други приятели. Чак когато млъкнахме, той ни прие в школата си. С изненада един ден за пръв път видяхме и чухме това, което той знае и може, и после станахме свидетели на още много удивителни неща години наред, но едва когато в негово присъствие станахме способни да се озаптим и да мълчим повече от 15-20 мин... Такъв „чудовищно” дълъг срок да не дрънкаме” в негово присъствие, аз помня само два или три пъти в продължение на 25 години с него!…Ето така той ни даваше един велик урок, който ние сега се опитваме да прилагаме на дело, показвайки на прекалено екстровертните и прекалено тщеславните и импулсивните приятели едно друго поведение. Въпреки че те дълбоко вярват в Учителя и искат да работят за Него, се оказва, че все още не бяха разбрали и почувствали какво ЗНАЧИ ДА ИЗСЛУШВАШ, за да може да се прояви Божественото и в някой друг. До този момент ние общуваме прекалено темпераментно - може би от някаква холеричност или кипене на личността, която иска да се изяви. Не че е лошо - енергични сме, живи сме, начетени сме, - но така не даваш възможност да се прояви Божественото у другия, а още по-малко - в някой Висш Посветен, който обикновено само ни наблюдава.  Венно всякога обмисляше и изчакваше минутата, пре-мисляше това, което иска да каже, и затова минаваше дълго време, докато отговори или се реши да проговори. А приятелите, които не разбираха това, изпълваха минутите и часовете, прекарани с него, със собствените си приказки, и затова рядко чувахме гласа му. Затова пък, когато му давахме думата, то бе анализ или синтез на всичко, което се беше случило с всеки един от нас през някакъв изминал период. И обикновено то беше Слово - имаше сила. Това беше единственият човек в Братството, който, подобно на Учителя, беше не само мъдрец и ясновидец, но и маг. Мога смело да свидетелствам по какъв начин в него работеше силата на Словото. Когато той казваше нещо, то се изпълняваше години наред. За да може да се промени нещо, което той беше казал или което беше казано чрез него, трябваше да проговори пак, за да може да тръгнат нещата при който и да е от нас по друг начин. То е точно това, което хората са наблюдавали при Учителя. Измежду стотиците хора от Братството, ние констатирахме това постоянно само при него - при Венно.”

 

 

 

30.07.2018 г. 21,48 ч.

 

БЕИНСÀ ДУНÒ: „Христовото учение ни показва, че ние имаме условия да станем и светии, и ангели, и гении. А сега какво сме? – Ние сме любящите деца на Бога, Който ни обича не защото сме толкова добри, а защото е МИЛОСТИВ към нас. А то е най-великото в света, с което можем да се кръстим! Ние трябва да ОПРАВДАЕМ тази Любов, да я заслужим, и никога да не дърпаме косите си пред Неговото лице. Щом чуем, че Учителят, Бащата, Господ иде, веднага да се спрем!”

(1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:198)

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

О Господи Боже, Царю на вселената, в молитва безкрайна, без глас, аз вечно, без дъх, неизменно, пред Теб ще стоя във захлас!

Сред звездните острови, сам, непотребен, във бездни от вечности, аз, до смърт разридан от копнежа по Тебе, пред Теб ще стоя във захлас.

Вселени избухват от жаждата странна - те слушат Те в нощния час... В прибоя им стигнал, и аз, в Океана, пред Теб ще стоя във захлас.

Щом волята Твоя до края изпълня, глупец ли, мъдрец беловлас, тогава, о Боже, самотен, безмълвен, пред Теб ще стоя във захлас.

превод: 25.03.2005

*** Чуй ми молбата в последните дни: мойте тревоги срази, изтръгни! Спри канонадата в моите гърди! Смелост и радост у мен утвърди! Нека куражът ми днес победи всички страдания, болки, беди. ДЪРЗОСТ е моята древна мечта - ДЖÒГИ(1) да бъде докрай любовта! Няма да мачкам от нине до век никъде никога никой човек! Няма обаче самият ми "аз" гръб да превие пред нечия власт. Сила, безстрашие, Боже, ми дай, тъй че да искам след тленния край, щом пред престола Ти пак се простра, още веднъж от любов да умра!

16.06.2015 г. 13:10:48 ч.

 

1 - Джог, Джоги - един от най величествените водопади на Индия, образуван от река Шаравати, близо до град Сагара в щата Карнатака. Фотографията тук, послужила за фон в тази илюстрация, е точно от Джоги.

 

 

 

 

31.07.2018 г. 0,15 ч.

 

ОЩЕ ЕДНА ИЗНЕНАДА. Изненадите валят като дъжд! Повярвали в Словото, досега въздигахме бащата и майката като ЕДИНСТВЕНИТЕ спасители на човечеството, но този път разбираме, че и те не са върхът. Хайде, за свещениците и господарите отдавна е сигурно, че не искат, не могат и няма да направят нищо, за учителите – също донякъде, но защо да ни пази Бог от „греха” да сме майки и бащи? Всъщност, ИМА един възможен отговор – ще поразсъждаваме накрая.

БЕИНСÀ ДУНÒ: „От днешната беседа искам щото всички, /…/ които са горе на планината, да слязат долу да градят, а които са господари, да станат слуги. От господари няма нужда! Господ казва: „Сит съм вече на господари - искам слуги, ТЕ да оправят света“. Христос казва: „Сега светът ще се оправи от УЧЕНИЦИТЕ, СИНОВЕТЕ И ДЪЩЕРИТЕ, А НЕ ОТ МАЙКИТЕ И ГОСПОДАРИТЕ. УЧЕНИЦИТЕ, СИНОВЕТЕ И ДЪЩЕРИТЕ СА БЪДЕЩЕТО на тоя свят!“. Майката се занимава с тоалети, бащата пие, а синовете и дъщерите виждат, че родителите не вървят в правия път, и затова ТЕ се заемат за сериозна работа. Сега, заемете положението на синове и дъщери, на ученици и слуги, а не казвайте, че сте учители, свещеници, майки, бащи, царе, князе, господари и други подобни. Да ви пази Господ от такива грехове! И МЕН да пази Господ от този грях. И да ни даде да бъдем ученици и слуги на този Велик Учител и слуги на този Велик Господ в света! А Той е ЖИВ Господ!” (1919.06.15н.уиг.СИЖ3.ГИК1920:198)

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ, КОЕ Е НЕЯСНО? – Ами то си е казано точно: грешни са родителите, КОИТО НЕ ВЪРВЯТ В ПРАВИЯ ПЪТ. Майката с тоалетите е най-малката грешница; много по голяма е тази, която не гледа децата си перфектно и не ги възпитава в новия дух; още по-голяма е властната майка, въоръжена с дива наглост и простотия, която иска да наложи насила или с изнудване материалната си и битов помощ, отклонявайки децата си от Свободата и Истината.

ОБАЧЕ ИМА ЕДИН МНОГО СПЕЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ, КОЙТО КАСАЕ МАЙКИТЕ С ДУХОВНИ ИНТЕРЕСИ. Те са два вида. Едни са престъпничките, които не са родени за майки или са окастрили сериозно милостта, любовта и съвестта си, поради което заради духовни интереси, миткания и мероприятия, заради компютърната и телевизионна чума, те редовно оставят децата си немили-недраги.

 

Познаваме и друг вид: майки-„мамозаври”, които се грижат за децата си като бесни, абсолютни експерти са по храните, детските болести и най-добрите природни лекарства (чест им прави!), но редовно крадат и от нощите си и от природните си и духовни потребности, от въздуха на сърцето, духа и душата си, от общуването с хората, които им изпраща БОГ. Те си въобразяват, че са малки господки, от които зависи всичко. Че именно това им „върховно подвизване”, което се превръща в мъченичество, е най-добрият пример за съвършена майка и че Бог им ръкопляска. Не подозират, че ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЗИ ЛИЧЕН ЖИВОТ И ЩАСТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИ АУРИ, ако ги допуснат, ще ги успокоят, съответните хора ще поемат и голяма част от грижите им, децата ще вдъхнат жадно липсващата им мъжка енергия и вниманието на предани приятелки. Абсолютно не е вярно, че бременни и кърмещи майки и любящи приятели не можели да направят комуна! Само извратеното и горделиво его, често обидено от някого или от "живота", може да си отмъщава на децата по толкова жесток начин, като няма на кого другиго! Децата не са длъжни да гледат само нейната физиономия, дори и докато кърми, защото иначе и те ще се разболеят от монофиксация и от СИНДРОМА НА ОЧАКВАНЕТО САМО ОТ ЕДНОГО.  МЪЖЕТЕ ИМАМЕ МНОГО ТРЕСКИ ЗА ДЯЛАНЕ, НО В СЛУЧАЯ ГВОРИМ ЗА НЯКОИ ЖЕНИ. „Всемирната” женска болест на РАЗЧИТАНЕТО, която в космоса има точно медицинско име и представлява диагноза, няма да рецидивира и да зарази и децата, САМО АКО СЕ ДОПУСНЕ „ВЪРТЕНЕ НА ПРИЯТЕЛИ”, които да помагат и да запълват всички липси. Иначе, при упорита властност, горделивост, претенциозност, взискателност, обидчивост, очаквателност, обвинителност, самонадеяност и инат тия липси нарастват в геометрична прогресия. Такава психическа постановка може да увреди децата още преди раждането или да ги направи неуправляеми. Обаче нещастието или недъга на едно дете, дълго време не може да накара такава майка да се замисли и да реши да стане ЕВО(люционно)СПОСОБНА - да мръдне МИЛИМЕТЪР напред от невежеството, гордостта и стереотипа си. Господ на такава НАРОЧНО обърква живота още повече.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.