Книга 21

1.IV.130(1994)
София – Изгрев

ЕЛМА ЗА КУЧЕШКИЯ ЛАЙ
и за гласовете на животните въобще

22ч20м лятно вр.

- Лаят на свободните кучета буди душите с мо­нада за вярност, ученичество и учителство.
Лаят на домашните кучета е остро необходим на два вида стопани на кучета: вампирясали и вампири. Първите държат кучето си в къщи, а вторите - на балкона или в двора. Чрез страданието на кучето, и едните, и другите смучат салма, а чрез лая му - прана от хората, тормозени от този лай.

- Значи, подобни роли трябва да имат и гласовете на другите животни?

- Разбира се, но по същия принцип. Например, куку­ригането на свободния петел буди душите с монада за творчество, но петелът в курник или в собстве­ния двор импулсира геноманите и тщеславните да се показват пред другите. Кудкудякането на свобод­ната, безпризорна кокошка, дава лека бременност на жената и безболезнено раждане, но ограбването на яйцата дава точно обратните ефекти. Това е цяла наука.
Така е и с гласовете на хората.

- Воят на кучетата не дава ли нещо друго?

- Скимтенето, ръмженето, воят, развиват съвсем различни неща у съществата. Воят е копнеж. Трябва да се различава обаче воят на кучето от воя на вълка. Вълкът вика сродната си душа, а кучето - сродните души. Така че, има вярност и вярност. При това, не е безразлично дали слушаш да вие вълк или вълчица. Ако не сте слушали достатъчно вой на вълк през преражданията си, не можете да развиете коп­нежа по вечната си любима и рицарския подвиг - да я търсите, намерите и измъкнете от ада; да я пове­дете към звездите. Ако пък не сте слушали вълчица, никога не можете да отпушите центъра на илухим­ките в себе си - способността да разпознаеш и се отдадеш незабавно. Способността да последваш беззаветно. Същото се отнася и за воя на свобод­ните кучета, само че там ще слушате, за да спася­вате или следвате сродните души от духовния свят - ония 144 хиляди души, независимо в духовния или физическия свят. Да слушаш куче на синджир - това значи да съсипеш едновременно и алохимното, и илу­химното си тяло. Който се страхува да не го убият и окрадат, е селянин в най-лошия смисъл на думата. Селянинът в Божествения свят е верен на Селена и добива салмата си чрез връзка с Мировата Душа - чрез милостта и грижата; но селянинът от ада обича да слуша куче на балкон или синджир.

- А ръмженето, скимтенето?

- Пак има 4 разлики. Да слушаш ръмжене на свобо­ден вълк, това значи да се пазиш от несродни души, за да останеш верен на сродната или да я дочакаш. Като си слушал достатъчно ръмжене на волна въл­чица, ще се научиш да ръмжиш на ония, които искат да пречат на сродната ти душа. Само че, както ръмжите вие, то е адско ръмжене - слушали сте вълци и кучета на синджир, в зоологическата гра­дина...
Скимтенето на вълка ви подготвя за влизане в мъжкия илухим - способността да гониш и защища­ваш открито сродната си душа и да изразиш жела­нието за творчество свободно. Вие не сте се нау­чили още да скимтите. Най не могат да скимтят ад­ските англичани: от липса на скимтене, те получа­ват мигрена и тикове. Ако пък англичанката по дух се научи да скимти, тя ще стане американка. Аз я наричам "намериканка" - ще намери, защото знае да скимти, да иска. Затова "Намéрика" ще намери Учи­теля…

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.