Книга 23

Из Дневник 131.2

8.V.131(1995)г., Поморие: За отблъскването, неприемането на Любовта се плаща като за отнет живот, защото няма съществена разлика. Отказали сме живот на близко същество, което е искало да се роди чрез нас или Бог е бил определил. Знаем също, че не всички същества се зачеват и раждат физически, че имаме и невидими деца.
            Но и за изкушаването, съблазняването на незрели същества, за които свободата е далечно бъдеще, също се плаща. Да увлечеш една душа в океана на Любовта, след като тя още няма дихателна система за нея, често означава да извършиш убийство. Мнозина "окултисти" са такива риболовци: на въдицата на духовността или астрологията хващат сърца, плуващи още в астрала, мислейки че им правят добро. Измъкват ги внезапно в будическия или атмическия свят. Те там ще се помятат, ще се помятат, и ще издъхнат – там няма "сигурност", "разчитане", любов с обект. На такива въдичари, макар и от брега на най-висшите светове, Небето държи особен карез и ги наказва като убийци.
            За да разбереш дали една душа е готова за космически полети и любов без пранги и граници, ти трябва да си я наблюдавал векове наред. А не така: хоп от аквариума със сладката семейна вода – и направо в соленото море... Така не става! Знаете ли как си плащат такива ербап-рибари – "спасители на души"? – Като ги вземат от морето и ги бутнат в аквариум... Ха дишай сега и се мятай, ако можеш!.. Ще си гледкаш все едни и същи 2-3 физиономии около себе си – пък ако ще и да са златни... От това океанските създания умират по-бързо, отколкото от сладководния морал.

9.V.131(1995)г., Поморие: Приятелка има импулс да ми подари нещо желано и любимо – казва ми да си избера, да не се безпокоя за парите. Сега има възможност, може и нещо по-скъпо. След миг ще минем край оказионен магазин и ще видя два обектива, каквито търсех от години и в София, и в Русия, но досега не можах да открия точно такива за моя апарат: широкоъгълен и телеобектив.  При това, бяха на сносна цена. 
            Като спрях да преброя парите, още преди да мина край витрината, изведнъж осъзнах, че съм стъпил точно върху четири плочки на едно площадче, където преди десетина години, именно в Анхиало, намерихме с Гълъбин едно портмоне с много пари и го предадохме на милицията. Дежурният ги преброи. Минута след нас дойдоха разтревожени съпрузи с бебе, с надеждата някой да ги е намерил и предал. Това им бяха всички пари за летуването. Сега, като преизчислявам намерената сума, откривам, че тя бе точно такава, колкото струват обективите.
10.V.131(1995)г., 5,46ч. Бургас:

Великото "СЛ": 1.слабост, славословене, слагане, сладост; 2.следване, слепота; 3.сливане, слизане, слисване; 4.слово; 5.слугуване, служене, слух, слушане; 6.слънце; 7.слягане;
Великото "БЛ": 1.благодат, благост, благо, блаженство, благославяне, благотворителност; благоговеене, благоразположение; 2.бленуване; 3.ближен, близост, бликане; 3.блян.
Този първи опит се отнася към лингвистичния метод в окултните науки и, в частност, в астрологията. Учителят дава много примери в този дух. Разпределянето на думите по астрологически, кабалистични, френологични, физиогномични и др. части е голяма бъдеща задача, която иска работа с речника, но принципите могат да бъдат различни:
I. Буквен (азбучен1.По тригоналния метод: а-й – Божествен свят (ъглови, кардинални); к-у – духовен свят (следващи, неподвижни); ф-я – физически свят (синтетични, подвижни). 2.По квадрати - съгласни експлозивниб, г, д, к, м, н, т, ц, ч, ш, щ. 3.По опозиции – съгласни неексплозивнив, ж, з, л, с, ф, х, ш; 4.Други числови групи (аспектарни – разположените по върховете на вписаните многоъгълници)5.Сонорни: л, м, н, р;  6.Вибрантир.
I I. Фонетичен – според артикулацията: лабиални, билабиални, твърдонебни, меконебни, латерални и т.н. Така например, гласните могат да се отнесат към тотвселената, а съгласните – към ясновселената. И така, ето представителите на тотвселената по светове: духовни – а (атмичен, дух);е (будически, душа); и (принципен, причинен, разум). Физически – о (ментален, ум); у (астрален, сърце); ъ (веществен, воля, тяло). Й е съгласен звук. Ь е представител на Абсолютния Дух. Смекчава, но никога не е в началото на дума. Ю и я са комбинирани светове.
            Съгласните са израз на ясновселената – създават прегради, но реализират и съгласяване, съгласие между индивидите. Също се разпределят по светове, планети, домове, аспекти и пр., в зависимост от начина на артикулация. Тогава, по най-подробен речник, думите трябва да се разпределят по съответните гнезда по антиподи, тригони, квадрати и пр.
            По-нататък трябва да се включи и морфологията – разпределяне по части на речта, - и синтаксисът и пр. Въобще – грандиозен труд, който не е за един човек и едно поколение, нито само за един език, но основите трябва да бъдат положени. Имаме солидна база в беседите на Учителя.
            Графиката (буквата) също трябва да бъде анализирана още в самото начало, започвайки от най-древните азбуки и свършвайки с глаголицата и кирилицата и съвременните пиктограми и пр.
            Според числовите, тоновите и цветовите съответствия, дадени в Словото в България, буквите се разпределят вече съвсем точно по знаци, планети, аспекти и пр., а след това – и думите. Например, вътрешната и външната арти-кулация съответства на вътрешните и външните планети. Значи, всички устнени (лабиални) са свързани с Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон и пр. (б,в,м,п,ф), а те, както се знае, се делят на звучни и беззвучни. Артикулираните вътре в устата биват предни, средни и задни и всички явно са свързани с вътрешните планети, като Луната е вътрешно-външна и осъществява обмена между субекта и обективния свят. Като се разпределят по зодиакални знаци, добива се още по-голяма яснота.
            В българския език няма среднонебни съгласни в азбуката (гь, кь, дь и пр.), но в много думи, където са смекчени, стават такива (дюна, дюшек, дядо и др.)
            Излишно е да се напомня, че магите имат дълбоки познания по тия въпроси, но зависи кой за какво използва звуците, знаците и думите. Един ден ще разберем и овладеем и езиците на животните и другите природни феномени и ще видим, че те също отключват безкрайно интересни познания и възможности. Да не говорим за езиците на космичните цивилизации и ангелските йерархии.

11.V.131(1995)г. Сън с Венно. Седи на една пейка, но всички знаем, че това е само тялото му, запазено като мумия. Сам Учителят има такива тела из всички светове. Като се приближавам, Венно бързо се съживява, подмладява се, и почваме да си приказваме. Искаше да яде стар фасул, а аз се опасявах не е ли много тежко за него и му препоръчах да е само на сокове. После и аз се подмладих, и всички приятели – и се пръснахме по света.
            Когато днес дойде П. и й казах кого съм сънувал, тя едва ли не извика: снощи му се е помолила за нещо. Явно веднага  се откликва – както беше и приживе, независимо от разстоянията. Пък нали са и "ортаци" по знак...

            Сънувах и гигантски самолет колкото половин град, излитащ точно над къщите. Като стигна в покрайнините, зад него се развя огромен червен плакат, знаме или парашут – нещо пишеше на него. Това задържа и спря самолета във въз-духа, но той не падна, а се извъртя в обратна посока (с опашката си едва не забърса един блок) и бавно пак полетя. Червените пак ли ще обърнат хода на събитията? Или това е сам Тот? В съня се оказа, че това е реклама на британска туристическа компания...

12.V.131(1995)г. Днес, в 13,45, имах импулс да включа телевизията. На един от каналите видях самолет, влачещ гигантско червено платно...    

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.