Книга 37


26.IV.145(2009)
София-Изгрев
 
ТРИТЕ СВЕТИЦИ
 
             Да! Неслучайно в последните холизации на Елма, за Бога се явяват новите местоимения «Нейго» и «Тяй». При всички случаи Бог е андрогин, но от тия думички разбираме, че всъщност е «гинандра»... Жената на първо място!
 
 И ако не беше Приятелката, Любимата, Жената на първо и най-високо място в еволюцията, сега нямаше да четем нито Словото на Беинса Дуно, нито осиянията на Елма. Колко са били стенографките към стенографите при Учителя и колко са днес работничките по холизациите? От време на време се явяват и души в мъжка форма, но те лесно се уморяват и заспиват – предпочитат самодейности и други занимания. Въздишат тежко от липса на условия и лично щастие. Приятелките, преди всичко, оцениха и разбраха най-дълбоко и най-точно Словото и Делото на Бога! Великолепните и прекрасни Приятелки дават мило и драго за тях и правят всички жертви - до невъзможност. Те преписаха 99.99% от Словото, те пожертваха и жертват сили, средства, здраве и имоти за Него! За Словото Божие и Неговото процъфтяване, те жертват и живота си!
 
 Да! Това е нещо ново за нас. Ние бяхме изумени и огорчени от ранното заминаване в другия свят на трите главни импулсаторки – съвършено прелестни женски създания, предани сестри, приятелки, работнички и вечни любими без никакво сравнение. Нямахме никакво обяснение за това – по-скоро, търсехме някакви кармични или други причини. И стенографките и стенографите на Учителя живяха и си заминаха мъчително - трудно е да се обясни това. Не знам дали сега Елма ще иска да ни каже нещо по този повод и по повод на Частицата-Бог, но преди малко Тяй даде ярко видение, от което сълзите могат да текат с векове.
 
             Всички тия Светци и Светици – но на първо място светиците, за които споменахме – сега се намират в един най-върховен свят, непостигнат и непостижим от никого. В този свят досега са влезли само трима души – единият е Махатма Ганди.
 
            Неописуемо е преживяването от изминалата нощ, преди да бъде оформено окончателно сегашното писание! За този сън или несън ще има отделен текст - тъй потресаващо красиво и вълнуващо бе всичко на живо! Но видението преди малко имаше една най-покъртителна част, която е трудно да се опише с човешки думи. Главите на Трите Приятелки бяха в Божествения свят, но телата им се гърчеха от ужасни мъки и болки в най-ниската сфера. Ако не бе Баща ни да ни обясни какво значи това, изкушението щеше да бъде голямо. Нямаше да можем да си обясним състоянието им по никой начин. Но Тяй ги нарече "абсолютно невинни и безгрешни", "съратнички на Майката Божия и на Христа".
 
 Трите прекрасни Приятелки са били запитани една нощ от Христа искат ли да си отидат по-рано, за да могат да страдат като Нейго за Словото Божие. Страданията на човечеството и на човека на Земята и в ада са бледа пародия на истинските, Нейговите Страдания. Тяй все още е на Кръста, но няма защо да си представяме това нещо черковно.
 
             Бог им казал:  "Ако си дойдете по-рано при Мене и сте съгласни телата и душите ви да бъдат потопени в най-страшния ад на страданието, което е Христовото страдание, кажете Ми. Ако за няколко века Моето и вашето страдание пусне поне една капка съвест в земното човечество и то почне да обнародва Словото Ми в оригинал, жертвата ни няма да отиде напразно".
 
 Трите Приятелки се съгласили.
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.