Книга 13

19.ІІ.126(1990)г.
София - Изгрев

ДА СЕ НАПИШЕ КНИГА!

ЖЛО / ДН16,02-16,09ч.

            - Кога най-после и аз ще напиша някоя книга?...

          - Нима имаш проблеми? Нима не можеш да пи­шеш по вътрешен импулс и подбуда?

          -  Струва ми се, че не мога...

          - Дълбоко не си прав. Ти създаде цяла партия, заради която те обесиха, та една книга да не можеш да напишеш – и то книга, която ще тече сама! На­пиши я така, че огън и пламък да излиза от листите! Най-важното е: не мисли! Нека пламъкът сам те води. Пламъците, които подпалиха перото и словото ти в първата половина на века, не са угаснали нито за миг. Всичко, което те вълнува, в най-свободна есе­истична форма, нека се излее отново през тебе. “Потокът на съзнанието” – това е само блед образ на онова, което щеше да се случи при тебе. Не пото­кът, а Мировият океан на свръхсъзнанието и веч­ната космична река на подсъзнанието ще родят тая великолепна книга, на която ти ще бъдеш неизвест­ният автор! Тя ще се преписва на ръка и хората ще усетят в нея духа на холизацията. Носи този порив в сърцето си и му се отдай при първа възможност. Ще дойде момент, в който ще се чудиш как се е движила ръката ти и ще прочетеш неща, написани чрез нея, с удивление и затаен дъх.
          Ан ще кацне и връз тебе! Когато те докосне, първите пет кóли ще се самонапишат за няколко де­нонощия.
 16,09ч.
Коментар: И преди в един коментар за същия приятел стана дума, че има разминаване между официалната версия за живота и смъртта на К.Л., според която той си е отишъл от болести и старост като всички други, и твърдението на Елма, че е бил осъден на смърт чрез обесване. Тогава предположихме, че тази му насилствена смърт трябва да е била от някое друго прераждане. Да, но при справка в акашовите записи – филмо­вите архиви на Битието – често се разкрива, че в такива слу­чаи става дума за дубльори. При опасни за властта и систе­мата престижни личности, директната смъртна присъда би била политически неизгодна за пред световното обществено мнение. Затова, с обучението и внедряването на дубльори, ако "оригиналът" иска да бъде много оригинален, се постигат рюбопитни "метаморфози". Дубльорът върши добра работа, понеже демонстрира кротост,  лоялност и пълно послушание.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.