Книга 13

20.VІІІ.125(1989)г.
София - Изгрев


ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА ЕЛЕНА

Родена на 5.10.1951г.-22,06ч. Ленинград,

           
4,45 - 5,15ч.
          ИМНА! Ясновселенски ангел от полето Слим. Ро­ден преди 80 милиарда години на звездата Онлúм в Христовата галактика Венóн, намираща се на севе­роизток от вашата галактика. Христовите й функ­ции работят за уравновесяване на супервселената с панвселената (на духовния свят с Великата Ра­зумна Природа), чрез самоотдаване на любовния им­пулс със силата на радостта и яснотата на обичта. Появяват се розово-лазурни потоци от дозвездно вещество, от които покълват звездите на Венóн. Силата на радостта превръща в тях истината в нежност, а яснотата на обичта изплита атмосфера на благост. Пламват души, отгледани именно в това нейно лоно. Десетки билиони монади зависят от това, доколко Имна се отдава спонтанно на лю­бовния импулс, доколко е ясна обичта й, осияна от Христовото Слово. Архангелите-Майки са най-но­вата ангелска йерархия, която премина наскоро от духовния в божествения свят.
          Ако Имна роди още е една дъщеря и основе брат­ство на взаимно-заменящи се майки, считайте Делото на Учителя в Русия за победило!          

Коментар от 2009: Елена е прекрасна жена в Петроград с четири деца с баща Всеволод. Това и следващите 5 лични осияния от Елма са посветени на всички тях. През 1992г. те бяха така добри и гостоприемни да посрещнат един българин. Преживяванията не могат да се предадат с човешки думи.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.