Книга 23

Из Дневник 131.2

1-3.VІІІ.131(1995)г., Бургас.  На гости - Уралоний. Работа върху Новия текст на паневритмията – монтаж с нотите. Окончателбна корекция на Дневника от 1992.
       При сравнение на изданията от 1941 и 1992 г. (второто минава за фототипно), се вижда само една разлика: изхвърлили са две изречения от Учителя. Тези, в които казва, че старият текст е елементарен и че в бъдеще ще се даде нов, който ще отговаря много по-дълбоко на идеите, движенията, музиката и пр. Ако и Библията, Евангелието и беседите са редактирани така, както в споменатото пиратско издание, не знам кой накъде ни води.
3.VІІІ.131(1995)г., Бургас. Може би същото пиленце отпреди няколко дни ми  се обади сутринта и каза, че едно парче диня днес няма да е достатъчно. Затова, като мина малко време, ядох и пъпеш.
        Ето защо е трябвало:
        1.Спринт от гарата до ксерокса. За 15 минути – по 3 копия от 29 страници  - Новия текст на паневритмията. Тук ни трябват много. Плащане.
        2.Спринт към гарата. Още в ксерокса помолих Някого да задържи влака. Не успях да разделя оригинали от копия.
        В 15,15 стигнах, но влакът не тръгва. Виждам У. в  първа класа, но прозорецът е развален. Влакът стои, времето за тръгване мина. Приятелят отива в другото купе, подавам му през прозореца всичко, но там са и копията, които ни трябват. Да кажем, ще ни ги прати. Той обаче преглежда светкавично всичко, отделя умело копията и ми ги подава. Вече всичко е наред. Хората си гледат часовниците и цъкат защо влакът още стои. Казваме си чао и тръгвам. Като стигнах до последния вагон, влакът потегли.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.