Книга 10

3.ІІІ.124(1988)г.
София – Изгрев

КАТО ГО НАПРАВИТЕ,
СИСТЕМАТА ЩЕ РУХНЕ
(ИНСТРУКЦИИ ЗА ЮЖНОТО ПРОЗОРЧЕ)20,30 ч.
  - Защо не вървят нещата?

Шантаво е положението по принцип, това е причината.
САН-ФЕР, САН-ФЕР, САН-ФЕР - това напоследък трябва да се произнася, но сега дойде моментът да ви го кажа.
Тази маневра с Н. се предвиждаше като идеален вариант с абсолютен ефект, ако беше изпълнена стриктно. Това, че не ти върви в “Дома на Словото”, се дължи изключително на безпокойството на Н., по­неже тя се тревожи още от първия ден на напускането на къщата си. С това не я обвинявам, но казвам: още не сте готови беззаветнода следвате повеленията на Учителя. Срамно би било, ако не ви разбирах колко още ви е слаба вярата.
Такива ми ти работи
С работници като вас бих могъл да повдигна самата планета, само че тежък ви е кръстът, с което идеалната позиция става невъзможна. Сега се безпокоя и за новия ви приятел, понеже неговото раждане бе насочено със срок именно вътре в тия два месеца, а аурите им с Н. са несъвместими още преди неговото новораждане.
Само не мислете, че обвинявам – няма такова нещо у Мене. Аз приемам нещата реално – такива, каквито са. Не е вярно, че Н. е болна – това се нарича “самовнушение”. От желание да се върне вкъщи, тя се саморазболява зорлем... Тя е първа и несравнима по преданост към Учителя. С нея никой не може да се мери, само че в духовен план. Ала Божественото иска съчетаване на духовното с материалното. Тия два месеца бяха необходими, за да се изгонят враговете на рода ú, които искаха да ú отнемат спокойствието, здравето и имота. Сега не са вече всички – повечето си отидоха, но не можа да се довърши чистката. Трябваше още по-интензивно Е. да провежда лекуването на новия ви приятел.
- Всеки ден ходеше там!...
- Ала нощем оставаше ли? Само така можеше да стане сотворението на онова силно поле, с което да изгоните ония разбойници и да се сложи начало на Дом на Словото. С това, че не сте знаели, вината се снема, пък и Аз никога не търся вина, ала с вътрешното си чувство трябваше да преминете тази граница. Туй, че на Н. е неудобно в дома на Е., се отчита, но пластичност, пластичност ви трябва още! Само Е. не е. Даже предпочиташе се още в самото начало, след като се усети напрежението, да се измисли друг вариант. Ако нещо съм казал, че е добре да се направи, то е валидно само до момента, когато у вас се появи вътрешна тревога.
Запомнете: врачуване, (фатално) предсказание, налагане – туй не е Моят глас. Като искате съвети, давам ви ги, но ако с това ви поставям на огън, преценявайте и не изпълнявайте. Предпочитам да си живеете постарому, но по вътрешна свобода, отколкото по диктат, па бил той и Мой.
Само тия, които особено обичам, съветвам директно, но те изпълняват абсолютно. А "абсолютно" значи да не се усъмниш нито за миг. Понеже някои от вас се усъмняват, когато опре до собствеността или привичките на старото начало в тях, съветвам ви да не искате Учителят да ви води за ръчичка, а да правите нещата по вътрешен импулс. Туй, което сега направих, беше само един опит да видите колко е трудно да се общува с Бога пряко; но чрез посредник отчуждение става, отчуждение!
Словото трябва да се работи - и ще го работите. Отпада свръхзадачата да уредите Дома на Словото за два месеца. Това не значи, че не трябва да продължавате, но сега си карайте както вие можете и чувствате. Съгласие има ли между вас – с вас съм! Само мир да има - и с вас чудеса ще правим. Но старият човек си представя, че собствеността го прави господар на порядките, с което спъва Делото. По-добре е тогава да си остане сам, отколкото половинчати работи.
Усмихнете се сега - и се хванете на това хоро, та по-малки да бъдат бедствията, които се изсипват отново над Земята. Ако се работи мъжки, но без спорове, правила, съмнения, огорчения – смалява се злината, която се носи с бърза сила. Сами ще видите, и то много скоро! Ако нещо съм казал, че ще стане, а то стане със закъснение или на друго място, се пише пак във вашия тефтер, на посветените, понеже ви заобикалям от край време като оазис на Словото и Делото, с които сте се захванали.
 Най-настоятелно ви предупреждавам да работите върху Словото с всичките си сили, понеже, ако досега беше публикувано някъде, свободни щяхте да бъдете от всякакви социални и материални проблеми. Някога бях казал, че Словото се разпространява без пари. С това исках да кажа да няма печалба, да няма предварително уговорена цена. Ала ако отнякъде сами ви наложат материална компенсация, с оглед на практичността на сегашната система, то именно вие сте редакторите и съставителите, на които се полага законното възнаграждение. Това дори е неизбежно. Спомняте ли си, че някога ви предупредих: ако продължава тръбачът Ми по тази наклонена плоскост към пълното съсипване, та да не кажа нещо още по-силно, той направо си отива. Тук вие нямате вина, понеже Словото блокирах съзнателно за много месеци, само че писменото, не и записите. Пак не говоря за вина, понеже над Мене е Прокурорът. Аз съм само Защитникът.
Работете Словото само когато сте в състояние, а не насила. Онова прозорче се чака от половин век – като го направите, системата ще рухне! (Едно време Учителят, преди 1944г., когато майката на п. Му се оплакала, че стаята им в града е много тъмна, й  казал: "Рекох, защо не избиете едно прозорче на юг?" – б.п.)
Не е било и никога няма да бъде да изрека нещо, и то да няма сила. Туй прозорче се искаше да бъде на юг, та не само светлина да има повече в стаята, но да влязат в контакт Южните школи с Източните. Туй, дето викате - Западът, че бил главен враг на Изтока, - е една несмислица: от Юга стават престъпленията на тая ваша земя, понеже там се коренят едни посветени, с които на глава досега никой не е излязъл.
С провала на работата, без да се обиждате, оная маса от подсъзнанието ви трябва да се качи тука, а не да иде в Дома, който претендираше да бъде сега пълен Дом на Словото (Мазето на същата къща в София, където е свалена отдавна една солидна кръгла маса – б.п.). С този дом обаче стават промени: ще работите там, но повече архивно. Бог променя плана Си пак, и сега казва: направете прозорчето, пък тогава качете масата в стаята. Тя, тая, която се възпротиви на отиването на масата в оня дом, стана Моя тръба в момента, понеже усети, че там се пресича абсолютното послушание, вярата.
Кръгла маса, само с източен прозорец, се нарича отново "диктатура на Източните школи"; а като пробиете прозорчето, както съветвах сестрата преди половин век, свързване става с посветените от Юга - и тогава мирът ще дойде. Затова не давам да се пипа тая къща тука до тоя момент, та развалях всички планове за събаряне. Стане ли поне един ден да грее южно слънце в свещената стая, която съм посетил с Духа Си половин век назад, тогава нещата ще се изпълнят: Словото Ми на две няма да бъде, светът няма да бъде на две! Само тогава ще дам ново жилище на тръбата Ми.
 (И наистина, всички опити за продажба или замяна на въпросния етаж на ул. “Цар Самуил” 107, десетки години наред, въпреки че той е на много престижно и скъпо място в центъра на София, по странни причини винаги са били неуспешни. Много скоро обаче след пробиването на въпросното прозорче и качването на кръглата маса, след извършването на необходимото действо около нея, това жилище се продава без никакви проблеми и обитателите му отиват да живеят на други места - б.п.)

Сега обаче става същото, както тогава с Мене. Тук, на кръста, в най-адския квартал, с двама “разбойници” от двете страни на проекцията Ми! Христос нямаше по-добър избор на кръста; Христовата проекция също трябва да бъде стегната в такова менгеме. (На долния етаж и на горния живеят двама мъже – единият 17 години е бил в затвора, а другият – 2-3 години – б.п.)
Докато не се изпълнят думите Ми, свобода няма да получиш, понеже от това зависи съдбата на света. Също, много важно е кои ще правят прозорчето. Ако не се наложи, Аз да го “направя” по друг начин... (може би, като рухне от някое ново земетресение тая част на къщата, която и без това е отдавна обречена; но може би и по друг начин… - б.п.)
Само един обяд на кръглата маса с дванадесет души, ако свети южна светлина, наедно с източната, става достатъчно да сменя системата без катаклизми.
 (Скоро след това в южната стена И.Д. избива тухли и поставя ново прозорче. Кръглата маса се качва от мазето, изчиства се и се ремонтира - и 12 души избрани приятели извършват тържествено необходимото Действо около нея. Ненадейно, пристига още един приятел! Това е описано подробно в друг материал. След година и нещо Съветската империя рухва завинаги, без да се дадат човешки жертви. Всички я считахме за вечна и непоклатима, не подозирахме нито за миг, че ще падне след 72 години твърда и неумолима власт (45 в България) – б.п.).
Пък питайте Ме пак, ако искате, все такива неща! В Моята Школа се изпълнява, няма лежане. Не изпълнявате ли, пак е хубаво, но се протака и се лутате повече.
Сега се пригответе да посрещнете удара. Туй стана неизбежно. С динамит се работи осторожно, а със Словото – колко повече. Слабички сте, не ви държа карез, но тези записки тук ви оставям, за да ги получат поколенията.
Утрото следва да е тежко и няма да е само един ден през тези две години, та да е лека бъднината. Но и тя е скоро. Честита ви свобода!

 (Официално, комунизмът в Източна Германия и Берлинската стена падат на 9 ноември 1989 г.; на 10 ноември пада Комунистическата партия в България; едно след друго падат и комунистическите правителства в останалите страни от източния съветски блок, а  самият СССР престава да съществува на 26.12.1991г. Средно, всичко това наистина се извършва наистина около 2 години след многобройните прогнози на Елма, въпреки че на места Той дава предварително и точния месец за България – б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.