Книга 12

13.ІV.125(1989)г.
София-Изгрев


ЗА СКОРОШНИТЕ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО ТУК

                                 Да ни пази Бог чрез своите ангели!

18,30ч.
          Аз предупреждавах неведнъж, давал съм ви и дати, но вие не спазихте определени условия, а, от друга страна пък, събирането ви по Мое нареждане предизвика рикоширане на кармичните енергии и се засегна друг народ, виновен спрямо българския. Като се издавиха, си платиха. Няма да мислиш сега, че става дума за подводницата, ами по онова време дето се откъсна леденият блок с рибарите и рибар­четата.
          Като дойде сега земетресението над Япония и предна Европа, ще си платят за всички лъжи, за всички кланици и преуморявания на хората от ра­бота. Вие казвате: ама няма ли Господ да ни предуп­реди? Аз пък ви казвам: по-хубаво нещо от едно зе­метресение няма! Като пооредеете, ще Ми се нау­чите как се слагат етажи един върху друг! А ония, които сега в Армения се заминаха, изкупиха старот­ракийска карма, с което положиха основата на осво­бождението на сегашните тракийци и славяни, на европейските и азиатските народи под робство. Лее се кръв, вярно е, и още ще се лее, и вулкани наистина ще има и всякакви големи бедствия и катастрофи, понеже заминава си вече старият свят.
Новият кон­тинент се подава, затова ви препоръчвам, които сте в София – особено в центъра – и които сте в го­лемите столици, продайте или заменете си имо­тите безотлагателно и разчитайте на Абсолют­ния: ако трябва да си дойдете - добре дошли; ако трябва да останете – добре останали.
С тия ме­тоди и понятия се свърши. Слънцето и Земята ще се разиграят като млада невеста и жених на хорото. Ама откога ви го казвам, че няма да мине краят на тоя век без още една пертурбация, пък после пра­вете каквото щете. В туй време ще измрат още милиони от новите болести и от промените в климата и времето. Яж месо, пуши, пий, приказвай глупости – гробът ти е готов! Ще останете по-малко, но за сметка на това ще почнете отново.
 Протакате с осиянията, беседите и Делото, но все пак съм много доволен от двама работника – на тях се дължи сега разведряването, а и работницата с развито тяло на пламъка намирам за превъзходно, áко че държи пръчка понякога и подкарва хората като патки към реката на Новото учение – вие пък да не би да си нямате ку­сури?.. Прекрасният брат, на който сега се крепи Словото, изпада в “Не пей ми се, не смей ми се”, а сестрата от Храма на Страданията зле е разбрала науката за кармата, ако си мисли, че трябва да я изп­лаща на място вкъщи; сега трябва да си мисли, и то с право, че се деформира неудържимо.
Оплешивява­нето на мъжете се дължи на самодейност, а и на оная енергия, която трябва да отива там където трябва преизобилно, а вместо навън, остава в кръвта и поразява корените на космите. Жените имат кръвотечение, та затова се пречистват и ко­сите са им на мястото. Вие какво си мислите, има цели планети с плешиви мъже и жени, понеже там нямат кръвотечение и не са ревниви, а пък формата на главата им е прекрасна и нямат остатъци от жи­вотинското царство. Както вие възприемате гори­лите, така и те възприемат вас и с най-хубавите ви прически. Така че, има една безкосменост, която се дължи на светийство и гениалност, а не на ръкоб­лудство и самодейност. Мъжът, братът, творецът трябва да изразходва природната си енергия както Бог е наредил нещата, а духовната да я приложи за учене. И дете неща трябва да вървят паралелно с изключителна интензивност и свобода. А сега какво става? Като няма излаз, мъжката енергия се върне и изгори космите на главата. Тая работа, ръкоблудст­вото, не решава въпроса, понеже човек има нужда от обмен на енергия с другия полюс, а не вампирите да му внушават желания и полови видения, та да се на­сищат самите те при тия самотни вулкани от мъжка енергия. Ама и жените го правели... Не – това е много по-рядко при жените, понеже повече го пра­вят с мисълта си, като си мислят какво ще стане с къщата им или с мъжа им – то е все едно. Вампирите не се интересуват дали ще се хвърля семе на буни­щето или ще се пропукват милиони капиляри от рев­ности и материални безпокойства – важното е да изтича прана.
          С народите в бъдеще ще настъпят промени в морала и религията и тогава няма да се помята толкова много. Помятане има и мъжко, не само жен­ско. Аз съм ви казвал, че сливането на мъжа и жената физически няма всякога за цел физическо раждане. Ако не се получи естествено природно зачеване, по­лучава се вселяване, повикване на същества от не­видимия свят, от далечни светове на всемира, които остават в земната атмосфера около вас – те са ваши приятели, помагачи, пътешественици. Силата на сливането е тъкмо оня магнит, ония координати, които привличат духове за вселяване – не само за въплътяване чрез физическо раждане. Само че това става само между вегетарианци, въздържатели, сес­три и братя с висок идеал и пламенно сърце, приели да бъдат ученици, а не семейни робове или кочове, тръгнали през просото. Аз съм много точен и ясен! Още в първите беседи ви казвах, че тая енергия не може да се прахосва; казвал съм ви, че тя се дава предимно за раждане на деца и че майката е винаги светица. Но това не значи да се пазите от този контакт, така че да се сбръчкате, озлобите и побелеете още на младини.
Тия, които спят само в една или две къщи, и то с кръвни роднини или престарели хора, приемат техния вид много рано, а ония, които свободно жи­веят и обичат, без да превръщат физическата връзка в самоцел, остават стотици години млади. Може и без нея, особено сега е живо геройство и доб­лест да се самолишаваш от тоя извор на живот, за да не попаднеш в семейно или друго вампирическо робство, да не създадеш невинни заложници.
Щом като си развит хармонично, ти си един ученик, све­тия – характерът ти е приятен и излъчваш бодрост и сила, не си сгърчен от пост и самоизтезания, нито пък си затлъстял от същата липса - на излаз на енергиите. Сега тия природни бедствия можеха да не станат, ако връзките между молекулите бяха ос­танали еластични, ала вие черпите много енергия от земята, от кръвта на избитите животни, от от­сечените дървета и ожънатите ниви, от косените ливади, от природните богатства. Всичко туй отива, за да разхищава природната енергия в полови и гастрономически ексцесии! И тук раждате не само деца, но раждате предимно вампири и ларви от по­мятанията и разните методи против зачатие, а това прави молекулните връзки чупливи и бедстви­ята не закъсняват.
          Когато говоря за относителна свобода на физи­ческата връзка между мъжа и жената, Аз нямам предвид съвременната паплач, която яде кръв, за да се пренасища с оргазми. Всичко това е престъпно и води до познатите следствия. Аз имам предвид ония редки изключения, в които свещеното съпружество пред Бога и природата не ограничава броя на ражда­нията по никакъв начин, а оставя природата сама да решава дали да се стигне до забременяване или не. При такива двойки свещеното духовното начало, братската обич, отвореността към колектива води до такива мощни космически преживявания, че при­родната нужда от физически контакти се разредява във времето и престава да прилича на хищна схватка. Ако вие се отдавахте само на същества от космически произход, щяха да се раждат други деца и нямаше да има тия войни, бедствия и болести.
          Като дойде Третият, а после и още двама Трети поне, последствията ще се омекотят. Но за­сега всичко върви по тъжния сценарий.


           
Коментар: Слава Богу, когато негативните прогнози не се изпълняват въобще! Да очакваме да се изпълнят, значи да имаме жестоко сърце. Дори радостта от улучването на времето и мястото не е чиста работа, макар и да произлиза от любов към науката и истината. Инак знаем причините за рикоширането на събитията по време и място и за отмяната на големите катаклизми, прогнозирани за края на ХХ век.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.