Книга 42

 

1436  21.06.2014 Изумителна пратка и изключителна синхронност! 21:17:42, писмо от А.А.  Изумителна пратка и изключителна синхронност! Пращаш ми цялото това удивително писание, непосредст­вено след като бях публикувал във фейсбук нещо на същата тема (следват думите на Лазарев): 

       "Не ме интересува кой каква религия изповядва, на кой Бог се кланя и кой Учител следва... Това, което е важно, съществено, е дали си щастлив. Няма религия, по-висша от щастието! Щастието е нещо, което превръща живота в благодат. А човек е роден, за да живее в благодат и да благодари за всеки земен миг, с който не само е бил дарен, а и благословен! И е удивително, че една голяма част от хората не успяват да се възползват от тази възможност и живеят в страдание, в мизерия, във вътрешни и между­личностни конфликти и войни, в усещане за вечен недои­мък и в страх от бъдещето! Един приятел запита снощи: „Какво е щастието и как се постига?” Ще се опитам да отговоря: Щастието е преди всичко въпрос на вътрешна настройка, нагласа, състоя­ние на духа… Да придобиеш вътрешен мир и да си в хар­мония с Първата Причина на нещата… Да мислиш, да чув­стваш и да постъпваш правилно… да имаш дълбоко упо­вание и да възприемаш всичко, което се случва в живота ти, като Божия воля… Да си изпълнен със свещен тре­пет, с благоговение към всяка проява на Живота, и да се отнасяш към всяко същество като към божество, ще рече да си придобил вътрешна чистота и да си станал достоен в теб да бликне неспирният радостен поток на Живота. И тогава вече щастието ти не е капризна и често сменяща настроенията си мома… не зависи от външните обстоятелства, а е нещо вътрешно присъщо – една щастлива вътрешна реалност, която придобива власт и сила и сама започва да подрежда външните обс­тоятелства в твоя живот по възможно най-добрия на­чин. Това усещане за благополучие наричам благословение и благодат. И то е достъпно за всеки, направил разкри­тие на своята истинска същност… Същност на всичко съществуващо, защото светът (на едно по-дълбоко и фино ниво) е проникнат от божественост. Огромна е ха­ризмата на щастливия човек, тъй като щастието е по­добно на квантово явление – като вихрушка, която дос­тига и до най-отдалечените частици на Цялото.

       P.S. Относно вътрешната нагласа, центрирането, всяка сутрин започвам деня си с един час безмълвна медитация (отпускаш се в себе си, седиш и не мислиш за нищо) и по­ловин час молитви, формули и духовни песни. Преди време една приятелка от Русия, във връзка с моя книга, ми написа: "Книгата Ви е молитва! Ваша Аля.” Бих допълнил: Не само книгата… Опитвам се да превърна целия си живот в молитва, в благодарствена мо­литва и химн – прослава на Любовта! ♥

       Една приятелка малко възропта:  "Хм... Бях чела някъде от Учи-теля, че е погрешно да се възпитават хората че трябва да са щастливи, тъй като някои не са дошли за щастие и на тях то няма да им се случи, а страданието им само ще се увеличи от подобни идеи. Саможертвата, според мен, е висша религия; за щастието като цел не съм убедена."

Писмо от А.С.: Илюстрирах публикацията си с една прекрасна снимка на озарената сякаш от вътрешна светлина и с излъчване на богиня в този момент (...). Пращам ти я! 

(Продължението в следващата глава)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.