Книга 6

3.V.121(1985)г.
София-Изгрев


МАЛКИЯТ И ГОЛЕМИЯТ МИХАИЛ - ЛЪКЪТ И СТРЕЛАТА
ЖЛО / МВП и МСГ

                  
          Обични Мои, поканвам ви на царска трапеза! Няма по-радостен миг и за Мен в момента от идването на Михаил. Лошото се разклаща най-силно с числото 13. Новото наистина побеждава не с дванайсетицата, а с тринайсетицата. Пречи ли някой на Божественото, идва Крал на Доброто от много висок свят - тогава да му мислят крадците и насилниците! Може най-първите сили на злото да се опълчат - пред Михаиловците всичко живо се моли за прошка или загиват. Опасността от числото 13 е само ако някой си помисли, че от него може да има някаква лична полза.
 Запомнете, от днес се извърши прелом в историята на планетата ви! Ако друг говори това, ще е, най-малкото, параноя, но щом като Аз говоря, заверявам думите си със събития. Не случайно положих в основата на прелома друг Михаил, който сега работи във ваша полза.
Обаче не можеше да се разгърне без идването на нашия Михаил, понеже на Земята е така: нужни са опорни точки. Началото започна със сухия режим и градинарските колективи, но още много ще има да видите.
С това, че се забавя отиването ти в Русия или идването на И., обезсилих вражеските сили до пълна капитулация, тъй като се създаде коридор от писма, мисли и чувства, чрез който сега двамата Михаиловци могат да проведат Новото абсолютно без всякаква съпротива. Ако ви бяха позволили пътуване по-рано, преди раждането на нашия Михаил, промените щяха да бъдат невъзможни. Но властта изпълнява Моята воля, понеже е казано: “Всяка власт е от Бога”. Няма нищо по-вярно от това утвърждение - множество случаи досега могат да ви уверят в целесъобразността на закона или беззаконието, наложени от светските власти.
 Когато Моята сила работи и осветява нещата, всички й се подчиняват. Най-мъдрото, значи, е това: да благодарите за всичко и да претърпявате всичко.
          Животът се оправя, повярвайте Ми! Вас ще започнат да ви уважават. Познават силата ви и затова ви пазят - не беше дошъл още моментът. Моите стражи са най-малко по 25 зад всеки представител на властта, помнете това винаги, така че да направи тя нещо извън Моята воля е немислимо. Проумейте, че изстъпленията на всяка власт са кармични уроци, които са неизбежни - всеки трябва да си получи заслуженото. Получаването на опрощение става единствено чрез интерес към Словото и живот за Бога - друг път нямаЩом като някой се отвори за Словото и тръгне в пътя на Любовта - повече няма карма. Ще го прекарам само през сгъстък от силни страдания, за да се пречисти в съкратен срок. Отварям ви най-после кралските порти, най-скъпи Мои приятели! На Краля нищо не се отказва; следователно - и на неговите приятели. Оказвам ви пълно доверие и ви давам този свят напълно във ваши ръце.

            На въпроса, действа ли сега Михаил като бебе, се отговори:
          - А кой ви каза,че е бебе? Бебето е най-силното нещо: един дух е вече стъпил на Земята, а е още свободен горе.
            На въпроса, каква е връзката между двамата Михаиловци, се отговори:
          - Нашият е лъкът, а другият - стрелата.
          Остава още само едно: запалването на сградата.
            Веднага след тези думи в осиянието узнахме, че американски хеликоптери са пуснали запалителни бомби върху едно здание, където се е помещавала някаква религиозна секта, възмутила американското правителство. Както в много други случаи, и сега имаме точна прогноза: Елма съобщава за подпалването на сградата непосредствено преди инцидента. Ако хората там са светли, стават изкупителна жертва; ако са тъмни – застига ги кармата. Но при всички случаи това има някаква вътрешна връзка с развитието на световните събития - не е само локален проблем, щом Елма го отбелязва.
            При отваряне на случайна книга напосоки, се падна:
            Отляво: “Мы всегда и радость и горе делили вместе - так разделите сегодня со мною хлопоты по встрече царственых гостей и невестки. Возьмите на себя заботы и готовьтесь к пиршеству!”
            Кои са тия царствени гости? Малкият и големият Михаил ли, с техните небесни свити, които ще променят света завинаги?
            Отдясно: “Вы подарили стране хорошего сына! В этом ваша заслуга, за которую мы почитаем вас и благодарны на веки вечные. Мы посетили вас, чтобы поднять бокал в честь вас и вашего сына, угостите же нас!”
“Сон в нефритовом павилионе” – стр.660-661

            Сборът от цифрите на стр.661 дава пак 13 – рождената дата на малкия Михаил, която съвпада с идването на Горбачов на власт в Русия.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.