Книга 42

 

1443  21.06.2014 Въпрос за настоящето според Учителя и Екхарт Толе 14:23:14 от В.Л., която цитира Учителя: "Ти очакваш бъдещото си благо. Можеш да се радваш на неща, които си преживял в миналото, или пък на неща,  които ще преживееш в бъдеще, но никога не можеш да се радваш на неща, които преживяваш в настоящия момент. Всичкият ни живот седи или в бъдещето, или в миналото. Следователно, който очаква щастието си в сегашния момент на своето съзнание, той всякога се лъже.  "(Из беседата "Сродните души",  1.І.1922). Ако е предадена правилно,  тази мисъл е едва ли не единствена във всички беседи на Учителя, които познаваме. Във всички други случаи Той говори за настоящия момент като божествен, а за миналия и бъдещия - не. Виж какво казва Екхарт Толе по този въпрос: "Всички проблеми, страдания и болки се раждат от нашия егоистичен ум, хващащ се за неистинското ни „аз”. Изтръгване от плена му е възможно единствено чрез абсолютно присъствие в Настоящето – само в реалния миг на живота. Тъкмо в Настоящето ние постигаме истинската си същност, както и разбирането, че цялостта и свършенството не са цел, а реалност, която ни е достъпна Тука и Сега.  И мисля, че обяснението,  вкратце,  е следното: съзнателността във всеки миг не те прави щастлив, а свободен. Когато си свободен, нямаш нужда от щастие, защото то е вътре в теб, в божествеността, но е неизречено поради пълнотата на цялостта. Добре е да се изчете Толе (ако не си, разбира се), защото което разбереш чрез него, ще помогне да се разбере и Учителя.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.