Книга 7

20.ХІ.121(1985)г.
София-Изгрев

АКО ПРОЯВИ СВЕТЪТ ИНТЕРЕС
ЖЛО / Тойонус


 Из едно писмо на единатора:

            “На Е., която единствена познава нещата. Предавам ти всичко, което се работù досега. Останалите материали и последния, за Рила, написания на машина, съхранявай или ти, или Ю. Всички оригинали на машина са у О. – предай му и първия екземпляр от “Рила и нейните невидими съкровища”- да си ги копира и да ти върне оригиналите.”

          Никога не е имало нещо по-тежко за някои хора от пълната липса на условия за живот, по-мъчителна от затвор или лудница! Няма никаква възможност за такива да помагат на близките си, понеже без реализация на дарбите и енергиите им те стават напълно беззащитни и животът ги смачква - нямат твърдостта и издържливостта на по-силните си приятели, призвани да победят. След като се окаже, че и последната им красива илюзия, която ги е поддържала на повърхността, е потънала; и след като най-главното им достойнство, в което те самите се съмняват, че е чисто, не се приема от човечеството и от най-авторитетните посветени, не остава нищо друго, освен да вдигнат котва и да отплуват към по-гостоприемна земя.
          Приеми най-топла признателност за това, че повярва на един такъв “неудачник”. Ти, всъщност, стана причина, той да поплува още малко с опънати платна - и видяхте, че платната са нарисувани красиво!
          Не мисли, че нещастие го очаква - напротив, нещастията са на дневен ред с онези, които не са толкова романтични. Нека мине време - ще погледам, ще преценя, и ако прояви светът интерес към нещата, които дойдоха чрез него; ако се постарае да ги направи достояние на народите, съдбата може да промени решението си и някога да ви върна онзи, който сега оттеглям. Няма да си отива от земята, не се бойте. Но без абсолютно разбиране и абсолютна любов, той повече няма да обитава наблизо.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.