Книга 7

22.Х.121(1985)г.
София-Изгрев
 
БОГ - ИЛИ БЛИЖНИЯ?
ЖЛО / НИ
 

Ближният ще оцелее, само ако служим първо на Бога

 
8,00 – 8,10ч.
             
            Ясно стана още предишния път от информацията, че ти трябва да носиш сестра си, но вече само в определени дни и часове. Носенето е неизбежно, обаче между ближния и Бога кого избираш? Огромна, огромна, огромна е работата, нужни са работници, а колцина са обичащите Бога?
          Та съветвам те: избери си подходяща работа. Ти трябва да носиш не сестра си на първо място, а онова, което е полезно за всички. Стабилността в социално отношение е необходима, няма две мнения по този въпрос. Приеми и работата в пощата, при условие, че не ти се наложи отново старият, хлъзгав път - поглъщането на цялото или повечето време за сестра ти. Има много важна работа - Небето чака! Определям твоя дом за първа база на Работата за Словото. Направете го за чудо и приказ! Не пилей време и сили за нищо друго!
          От тебе се иска определеност - или към Бога, или към ближния. Славен е първият път, но вторият път още не е за вас - той ви опива, завлича ви.
          Приеми! Казах и преди, понеже ти още не си приела. Определиш ли си седмица, дни и часове за Бога, може светът да се срине, но нищо не бива да те поклати! Определям дома ти за братски дом. Направù ключове за онези, които ще работят за Бога. Тук няма вече да бъде хаос - ще подредите, ще украсите стените с портрети на Учителя, с картини от Рила; ще направите библиотека с класическото и новото Слово, с преводите, научните разработки и пр.
           Искам да работиш напълно съсредоточено и съвършено безпогрешно!
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.