Книга 32


7.II.136(2000)
София - Изгрев

ДОМАШНИ ПИТКИ И ТИКВЕНИЦИ
 

Вчера имаше такъв случай: една приятелка дойде с хубаво, пълноценно брашно, и каза, че ще направи питка. Зачакахме питката с нетърпение, защото нямахме нищо за ядене и бяхме много гладни. Мислехме си, че вече е сложила питката да се пече, но тя била решила първо да изчисти къщата – такъв ù бил импулсът.... Тъй като всичко, което става в присъствието на Един, Който ни наблюдава и ни учи, е предметно учение, и този път разбрахме, че проблемът с питката е символ на няколко нива: говори ни се не само за конкретното омесване и изпичане на хляба, но и за нашето разбиране и търпение и за определена категория хора. Има приятели, от които очакваме да се включат незабавно и съзнателно в Словото, Делото и Живота, но те са направили друг избор, имат друго направление на пътя си. Тогава и тях трябва да ги чакаш да се "опекат", за да оценят какво е България и Школата. Може би затова ни се падна следната мисъл от Учителя, като отворихме напосоки тома “Живот, светлина и сила" издателство "Урания"98:


        "Ще чакате да се опече питата… Та всички вие в живота мязате на малките деца! Казвате: "Не се опекла питата, това не станало, онова не станало…" Питата не е опечена… Искате пита - питата още се пече някъде. Казвате: "Не се ли опече тази пита?..." – Ще чакаш! Някой стане и казва: "Не мога да чакам". Как не можеш да чакаш? Ще чакаш!” (с.110-111, л. "Три важни неща" от 11.IV.1941)

11,11
          - Чистотата на сърцето се определя от привличането към едно или друго лице. Този закон е абсолютен – в него няма никакви изключения. Ако някой е срещнал Мировия Учител, т.е. Бога в човешко тяло на Земята, той обективно среща най-съвършеното лице – лицето на самия Бог. Субективно обаче повечето същества и същности не могат да се възхитят на Бога, защото няма с какво: липсват им най-горните центрове на мозъка. Ако пипнете там, ще видите, че липсват. При това положение е напълно несправедливо да очаквате преданост към Бога в Неговата човешка форма на Земята – няма френологически условия за това.
Много религиозни имат хълм най-горе, но или ушите им стоят високо, или носът им е несъвършен, или нещо друго в лицето и тялото. На други челата са прекалено малки или прекалено големи. Тогава очаквайте преданост към Бога на небето или към Бога, обрисуван в някоя църква, школа или религия, но не и преданост към Бога на Земята.
          Ето защо, когато някой се обяви за Бог или за Неговия "единствен" Син на Земята, а същевременно няма лицето на Бога, на Сина му, в това могат да повярват само хора с несъвършени лица и черепи. Вярата им може да е много чиста, животът – напълно безкористен, мислите, молитвите и делата им – кристално чисти и добронамерени, но това не е достатъчно. Следователно, за да получи Второто Посвещение и да разпознае Бога на Земята или Единствения Му син или Дъщеря, да не се отметне от Него, ученикът трябва да има череп и лице със строго определени пропорции, макар и всяка монада да се отличава с индивидуални черти. Затова не прибързвайте да каните всеки към Учителя и да съжалявате, да скърбите, когато някой не може да Го разпознае. Не само че това е невъзможно, но би било и престъпно от ваша страна. Престъпното се състои в това, че с убеждаване или чудеса вие често карате някой да Му повярва, но той си остава със същата глава и нрави – проповядва старите си вкусове и старото учение, подбирайки само такива цитати от Учителя, които са му изгодни. Не дай си Боже да стане редактор, издател, преводач, тълкувател на Словото! Такива тъй омаскаряват Учението, че да ти се повръща, когато ги четеш. Хората отварят томовете им и си мислят, че това е Учителят. Те се отличават не само с превратно редактиране, но и със свои коментарии. В крайна сметка си избират друг Учител, който няма лицето и поведението Божие. А които си мислят, че са останали верни на Учителя, но са с лоша физиогномика и френология, те се обявяват за "единствени наследници" на Учителя. Ще ги познаете по императорското им самочувствие. Те колят и бесят наляво и надясно от името на Учението, на Учителя.
          Ще кажете: около Учителя има много скромни и верни души, които са с неоформени лица и физиономии. Така е: епохата е тежка, наследствеността е непреодолима за едно прераждане. Но сте прави само за тялото, за лицето. Учениците, които не се отмятат от Учителя и от Неговите истински ученици може да имат непривлекателен външен вид и обикновени наследствени данни, но френологията им е превъзходна, несравнима с никоя друга. Има ъгли и мерки, които са проверени. Има поведение, което е проверено. Човек с тия ъгли и мерки обича Учителя и Словото Му, работи без отдих за Делото Му и живее само за Него и с Неговите ученици. Щом предпочита някой друг или постоянно отлага Словото и Делото, за да се завнимава с други неща, правете си заключението. С такива се обхождайте любезно, но внимателно. Те постоянно се мъчат да ви изкарат от Пътя, за да ви заведат при други хора и учения, които съответстват на тяхната френология. Затова материалистите и религиозните отричат окултните науки, понеже подсъзнателно се страхуват да не бъдат разконспирирани. Волю или неволю, повечето хора с несъвършена френология участват в една световна ксонспирация, управлявана от духовете, не от Духа. Дори и да са честни, безкористни, искрено вярващи, те са под плътното влияние на духовете, които нямат сметка от френология. Обявявайки тези науки за дело на дявола или на хора, които нямат нищо общо с Бога, тъмните духове отварят поле за безразборна проповедническа дейност. Лишават хората от критерий, за да могат да си развяват байрака. Но Бог позволява този пазар и още дълго ще го позволява, защото единствено последствията вкарват хората в най-различни задънени улици, от които няма изход. По-упоритите си бият главата в стената и понякога започват да развиват висшите си центрове. По-интелигентните се връщат назад по улицата, за да видят откъде са се отклонили. Това събужда Божествените качества на мозъка, защото интелигентността се развива при маневриране в сложна обстановка и при способност за отстъпление.
          По какво ще разпознаете най-добрия ученик на Учителя? – По това, че той посвещава целия си живот, всичкото си свободно време за изучаване на Словото Му. Учителят, Бог, Неговият Любим, е дошъл на Земята сред неговия народ! Всяко търсене на други любими е отклонение, недоразумение; на практика – измяна на Учителя. Но Учителят не ревнува ученика – оставя го в ръцете на другите му любими. Като се насити на меда и жилото им, той непременно ще се върне – това е неизбежно. Хора с несъвършена френология не могат да задоволят духа и душата на човека, да не разкъсат или удавят сърцето му. Те си остават продавачи и критикари, обидени, безразлични.
          Но верността към Учителя не означава пълна самота и самоупование. Ако има други, подобни на нас, верни на Словото - ученици с добра френология, - те неизбежно поддържат с нас огъня на Делото. Те се разпознават по това, че искат да сме едно малко или голямо семейство - да живеят с нас, а не с обикновени хора. И обикновените хора са достойни за обич и уважение, доколкото са създадени от Бога, но в повечето случаи те пречат на ученика - не могат да служат безкористно или се отмятат. За близките и приятелите си те дават много повече, отколкото за Бога.
          Когато обработи съвършено Словото на Учителя си, истинският ученик се залавя за Делото. На първо място почва да се грижи за майките – бременните, кърмещите, свободните майки с най-голяма чистота на кръвта и пòмислите. Останалите майки също не изоставя, но – ако остане време. Ако не остане време, посвещава се само на тези майки, които са заченали от човек с искра Божия. Ако остане още време, занимава се и с откриване и прилагане на Божествената култура. Не по форумите и сцените на света, но на първо място в светилищата на живота – домовете на Майките Божии. Истинската култура и наука се разпространява от такива домове. Но преди това домовете на Майките са станали питателни средища на цялото човечество. Към тях се стичат толкова много блага, че всяка Божествена Майка има цял щаб от сътрудници, които разпределят благата радиално по всички други майки и деца, по всички хора, според нивото на чистотата на кръвта им, според мерките на тяхната френология. Това се определя и научно, но майките имат способността да го определят интуитивно. Това е единственият път за спасение и обезпечение на Новото Човечество! Обожателите на Свободната Майка я обезпечават от всички страни, оставайки незнайни; а когато самата Земя се отблагодари и избият извори около Майките, хората започват да се стичат със стомни в ръцете си. Първо вие сте носили на Майките, после те ще ви поят и изхранват. Така е победило Доброто на всяка изкупена планета.
            Та казвам: Божествената култура, поезия, наука, музика, не може да победи, докато не текнат благата към Майките и от Майките към света. Това е процес, неподвластен на никоя друга сила. Затуй сме казвали и продължаваме да твърдим, че никой друг не може да спаси човечеството: нито гурувци, титани и гении, нито проповедници, църкви и свещеници, нито политици, нито учени, нито хуманитарни и благотворителни организации.
           Няма по-голяма сила от Майката на света и от Словото, което я въздига на трон! Слово, което не счита Жената и Майката за пряко проявление на Отца и Негово най-върховно въплъщение и творение с по-високи добродетели и духовни способности от мъжа, не е от Отца. Това може да се роди само от умове с несъвършена френология. Такива умове изпоженват учениците си поединично или масово, с единствената цел да ги подчинят на Старата Вселена, в която се живее по семейства и по двойки. В Новата Вселена такова понятие не съществува. Там двойката е рядко явление за краткотраен срок, и по изричното нареждане на Бога - по вътрешен усет или чрез един Посветен или Учител със съвършен череп и лице. Всички други, които благославят романите и браковете ви, не могат да бъдат Синове на Отца.
            Та казвам: оставете хората да си изпекат питките както и когато разбират – не очаквайте да изберат Учителя и учениците Му за свой дом и семейство. Те си имат близки и физиономии, които харесват повече. Щом могат да живеят и миг без вас и без вашия Учител и предпочитат да проповядват, а не да учат, обърнете любезно или нелюбезно гърба си и си продължете работата. Но не вярвайте и на ония, които са влюбени във вас и покрай вас и в Учителя ви и искат да бъдат всичките мигове с вас или през повечето време. Рано или късно и те ще се откажат от Учителя, като престанете да им обръщате внимание. Ако не се откажат, ще престанат да работят за Неговото Дело така, както са работили в самото начало заедно с вас, когато сте им обръщали повече внимание.
       Работете и живейте първо за Бога, тоест за Учителя – и всичко останало ще ви се придаде. Яжте само от добре омесените и опечени питки, които ви се поднасят незабавно. Зрялата душа разпознава Любимия и Любимите си мигновено и тръгва след тях без замисляне. Бог е магнит, на който не можеш да се съпротивиш! Ако не става мигновено привличане, или магнитът не е магнит, или стърготините са трици.
       Ала истинските магнити в Школата не са постоянни: те ритмично сменят полюсите си, за да има ритмично приближаване и отдалечаване. Само това е ритъмът на Безсмъртието.

12,52

             В този миг, когато се слагаше точката, позвъня телефонът. Една душа, която не знаеше абсолютно нищо за обещанието на "авторката" на питката следващия път да направи тиквеник, но с наша тиква, каза, че е купила тиква и ни вика да идем да я вземем от нея. Какъв е символът на тиквата и тиквеника – това е друга тема, с която Небето иска да ни занимава. Подсказка: тиквата е Нептунов дом, в който могат да живеят в мир и хармония стотици семки. Там малкото семейство не е критерий и идеал. А тиквеникът е баница с тиква – символът на баницата е още по-загадъчен и интересен. Хлябът е Слово с човешка мая и шупли; баницата е Слово на тънки пластове и без вредната мая. Хлябът клони към полусфера, баницата е кръгла и често спираловидна. Каква може да е разликата?...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.