Книга 21


17.XII.130(1994)
Бургас - Изгрев

КРАСИВИ, ХУБАВИ И СЪВЪРШЕНИ

5ч.00м.

- Добро утро! Тази сутрин дойде антропологическата тема на палеонтологически лад "Трилобити, билобити и мόнолобити". Като че ли има възможност и за такова разгра­ничаване на хората според устройството на черепите им: с три, с два и с един дял отгоре. Строго погледнато, би тряб­вало да се употребят думи, свързани с целия череп, а не само с челната част, както е в "трилобити" и пр. Но тук пак тече някаква игра на думи, свързана с определена тема: хората със свод на темето обичат Бога, т.е. всички; двуделните нап­речно черепи говорят за преобладаваща любов към ближния, а триделните (с широка задна част, с обособени издатини) – за най-силна любов или чувство за дълг към някаква група, но не към всички: почвайки от семейството и рода и свършвайки, например, с йерархията, към която принадлежим.
Небето ли, Елма ли внушава тази мисъл днес или не? Ако не, има ли да се каже нещо друго?


Св.Екатерина
5,33ч.

"ОМ" е илухимна дума, "АУМЕН" – алохимна, "АУМ" пък – елохимна.  Няма поле, в което те да не се проя­вяват. Примирете се засега с властта на илухи­мите, разделили главата на две. Повторението на "ОМ" повече от другите две свещени молитви под­държа илухимното влияние в света. "АУМ" е да ре­дуваш самота, сродност и несродност. "ОМ" се зани­мава само със сродната душа, а "АУМЕН" – с несрод­ните. Следователно, алохимите се посвещават на различните от тях, илухимите – на подобните, а елохимите – на Бога, т.е. на всички. Работите ли по-често сам, вие сте само "А"; служите ли на ближния, ставате "У"; приемате ли контакт с неближния – разцъфтява "М"-то във вас. Ако редувате последо­вателно, но съподчинено по важност тия три велики импулса, ще станете съвършени; ако преобладава служенето – прекрасни; обменяте ли се с неближни – непременно ще станете красиви. Това ви изненадва, нали? Не че илухимите не са хубави, но хубостта е нещо различно от красотата. Хубостта иска преда­ност, а красотата – разнообразие. Съвършенството обаче дава вечно здраве, вечна младост и безсмър­тие.
            Онеправдаваш ли себе си – разболяваш се; онеп­равдаваш ли ближния – ставаш лош; онеправдаваш ли неближния – ставаш грозен. Ако системно лишаваш себе си, ближния и неближния от любов и свобода, ти ставаш отвратителен и неизбежно ще умреш.
Затуй, казваме ви: духът иска простор, душата – грижа, а сетивата и тялото – разнообразие.
6,41ч

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.