Книга 1127.VІ.124(1988)г.
София-Изгрев

ГОРБАЧОВ ЩЕ ОСТАНЕ

Михаил Горбачов като студент

10,00-12,00ч.

          - Дали ще остане Горбачов в сила?

            - Сред върхушката от предатели се оформя срив на неговото влияние и препоръчвам денонощно бдение в тия няколко върховни дати, за да помог­нете на преодоляването. Шансът да остане Михаил е голям, но има и план, който предвижда неговото елиминиране, с което да направят необратима кон­тра-офанзивата на светлите сили. Преди оконча­телната победа на светлината, понякога необхо­димо е реакцията да се освободи за мощен комплот, та да се възвърне период на мракобесие, с който да се възбудят преданите на Небето за окончателно взимане на връх.
Моята воля е Михаил да остане, но малко се безпокоя (дори Аз се безпокоя понякога...), че слабото разпространение на Новото Слово не под­готви достатъчен гръб на Михаила и може да се на­ложи мрачният вариант. Посветените всъщност ди­рижират всички официални събития. Много напра­вихте с поставянето на прозореца, тъй че да разчи­таме, че светлият вариант ще победи. Най-важното не е печатното, а ръкописното и устното разпрост­ранение на новото Слово.
 Сега експресно можете да съобщите на приятели формулата, която ще произнасяте по всяко време за подкрепа на Михаил и Белите Братя в Русия.

ОРЗИН, ОРЗОИН, ОРЗОИН!

          Което ще рече: “Сломи, о Сломяващ всяка зла съпротива, волята на враговете Ми!”

          Дава се знак, че формулата и цялата информация се привеждат в действие.
Някои приятели анализират хороскопа му – защо е роден на 2 март 1931 г. и защо е избран за президент на СССР точно на 15 март 1990.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.