Книга 10

21.V.124(1988)г.
София-Изгрев
 
СЛУШАЙ МЕ, НАРОДЕ БЪЛГАРСКИ!
 
 
21,30 -22,55ч.
 
  Настава онзи праг, от който нататък Любовта взема връх и безлюбието си отива вече. Роналд не случайно е “Рейгън”, което ще рече “лъчева пушка” (Всъщност, не значи точно това и не се пише така на анг­лийски, но Словото често има свои свободни трактовки. Иначе някои извеждат Reagan от “като крал” или “импулсивен” – б.п.). Фамилията му прогнозира обаче не толкова лазерната защита на Новия свят, “похлупака” срещу евентуално ракетно нападение, но преди всичко факта, че той е лъч от “небесните пушки”. А Михаил вече знаете на кой Михаил е физическото тяло в момента, в полето на политиката.
 Предаването на ключовете се извърши преди четири години – тогава именно старият ред на планетното управление се ликвидира на езотерично ниво и пазачът му предаде ключовете на Стария Йерусалим в ръцете на Моя малък брат, ратуващ за началото на “Новия Йерусалим”. Сега пък е моментът, когато процедурата трябва да се отиграе на официално равнище, на равнището на политици.
  Поканвам всички апостоли, праведници, верующи и опозиционери да отправят мощна мисъл към “Новия Йерусалим”, който започва от новото лоно на Божествената култура – свещена Москва. Москва не е друго, освен “приток на река” – приток иска да бъде Новият Человек, а не онзи, в когото всички се втичат. Старият човек самотова иска: да набъбва. Бог обаче сега турга нов девиз на ходилото на Новия Человек: “Не набъбвай, а дай на ближния да набъбне!” Туй значи Москва – “Приток на река”.
Приток е ученикът на Новото учение – той никога не се пъчи да бъде първият, онзи, от когото няма по-горен. По тази причина разумният свят, от началото на този век, се смили над бедното ви човечество, съзирайки притоци не само на думи, но притоци живи, в необятната руска славянска нива. На крака ще им дойде онзи, който предава ключовете! А някои си мислят, че Русия напуска полето на силата, притисната от “лъчевата пушка” на лазерите, на спътниковата информация. Напротив, Аз казвам обратното: постигна се нещо невероятно. Пред общественото мнение победи по-силният и намери път към мир по-гъвкавият, а пред очите на Отца Ми това е точно обратното: магията на Бялата ложа прогони магията на Черната ложа! Отсега нататък казвам: само хазната на осиянията, продиктувани от Мен, може да спаси онова, което ще остане от вашето човечество. Имам най-доброто желание по-малко да бъдат природните бедствия, болестите и престъпленията, но всичко зависи от вас сега – братята на Михаила. Няма закон, който да върне повече нещата назад – неудържимо ще хлуйне Истината от Небесата, но и правдата ще очисти с огън негодното, което ще се опита да се съпротивлява. Наказанието обаче намалява, а покоят и мирът се въдворяват на много места.
  Затова казвам сега на чуващите, на осезаващите и на зрящите: не спете духом по време на най-великата среща в историята на вашето човечество – предлагам общ хор от божествени мисли, чувства и настроения по посока на Москва по време на срещата. Предлагам наистина да се използват предимно благоприятните планетни аспекти, като за всеки от тях, по дати, ви давам следните формули:
  
   25.V.1988г. (неделя)
  7,05 ч. местно време – МВ) = 4,05 (по Гринвич – ГМТ) – Луна (секстил) Нептун:
  Прелей, Майко на Мира, мощно благословение от най-благата същност на Бога в сърцата на ония, които сега се срещат!
   8,35МВ = 05,35ГМТ - Луна (съвпад) Плутон:
  Роди, милостива душа на Мира, детето на планетата – братството между народите!
 (Негативните аспекти няма да се имат предвид)
1,01МВ = 22.01ГМТ - Луна (паралел) Слънце:
Пралайя, Пралайя, зачни в утробата на Новото Човечество слънчеви решения на Запада и Изтока в този миг на Духа!
   2,59МВ = 23,59ГМТ - Луна паралел Нептун:
Помогни, най-прекрасна измежду всички и всичката на всичките, обичта на Небето да склони рабите на света към отстъпки!
 30V.1988г. (понеделник)
 12,23МВ = 9,23ГМТ - Луна паралел Уран:
Напъти, Майко на Мъдростта, заседаващите в пътя светлий на виделината!
   13,13МВ = 10,13ГМТ - Луна паралел Меркурий:
Хлоя, Хлоя, насочи мисълта им натам, откъдето идва живота!
19,43МВ = 16,43ГМТ -  Луна полесукстил Уран:
Прелестна, извлечи висш смисъл от Всемира и подай на търсещите изход!
 
22,41МВ = 19,41ГМТ - Слънце квинконция Нептун:
Благослови, Боже светлий, небесните народи да се съберат в едно тяло сега, на масата на преговорите!
1,21МВ = 22,21ГМТ - Луна паралел Венера:
Милостна, Милостна, изпълни сърцата на малките големи с готовност за съжителство!
1,40МВ = 22,40ГМТ - Меркурий паралел Уран:
Това вече е най-важният аспект в национално отношение: Меркурий (Америка) намира общ език с Уран (Русия). Имайте предвид, че въпреки предварителния сценарий, нещата се реализират именно в момента на срещата, така че не става дума само за “театър”.
Живи, живи, живи посланици на Новия свят, окото си отворете и ръцете си подайте на Новата Заря на Човечеството! (Новият свят – Америка; Новата Заря на Човечеството – Русия)
31.V.1988г. (вторник)
12,49МВ = 9,49ГМТ - Луна полусекстил Нептун
Велика разумна Природо, усили небесното присъствие в този свещен час!
13,53МВ = 10.53ГМТ -  Луна опозиция Слънце (пълнолуние – И в този момент се произнася формула, защото аспектът, макар и отрицателен, е фундаментален):
Аз, Бог Вечний, говоря: Народи, не препятствайте на своите разумни ръководители, а се обединете за обща работа и веселие!
 
14,14МВ = 11,14ГМТ - Луна полусекстил Плутон:
Майчице на борците и героите, подкрепи ги в тази велика минута!
18,40МВ = 15,40ГМТ - Слънце квинконция Плутон:
Слънчеви архангели, корона положете върху главата на новото планетно правителство!
1,43МВ = 22,43ГМТ - Меркурий статичен:
Утвърди се, о, мисъл за сътрудничество!
1.VІ.1988г. (сряда)
11,51МВ = 08,51ГМТ - Слънце паралел Нептун:
О, свещена обител на Тот, на Отца ни (Небесна Франция), обедини се начаса с ангелите на Мира и Небесното сливане (Небесна Скандинавия), та положете своята дан в нозете на Новото Човечество!
23,37МВ = 20,37ГМТ - Луна съвпад Уран:
Мирова Душа, отприщи сътворяването на Световния Парламент на Народите!
2.VІ.1988г. (четвъртък)
(времето не е посочено) - Луна секстил Марс:
Майко на силните и доблестни богатири, на юнаците, на героите, на смелите, отнеми меча от ръцете на Мамона и го превърни в цъфнала, посадена маслинена вейка!
16,08МВ = 13,08ГМТ - Луна съвпад Нептун:
Прошепни, целий български народе: “Осанна, осанна, осанна за всички неизвестни и славни, които сега присъстват на празника, за да осветят и подпечатат Световния Декрет на Мира!”
 
17,30МВ =14,30ГМВ - Луна секстил Плутон:
Истинска родителко на Новото Човечество, приеми молитвите на българите по плът и дух, защото е техен днешният празник – 2 юни, - денят на възкръсналите за свобода. Отправи този зов направо в центъра на Новото Вечно Огнище (Москва)!
Ако приятелите в София успеят да иззидат прозорчето, а посланикът Ми в Русия отнесе този скрижал на Моите ученици и възлюбени там – отнине Мирът се въдворява без повече протакания.
Ако не успеете с тези неща, лошото няма да победи, но на места ще остане за по-дълго.
А на всинца останали казвам: в минутата на всеки аспект, сами или на групи, повтаряйте по три пъти съответната формула на глас, шепнешком или на ум, според обстоятелствата.
Това е приключване на Кали Юга и окончателно настъпване на Сатия Юга.
А задачата, свързана с деветорката, остана за лятото след Срещата, за да стане тя необратима. Няма да отстъпвате – ще я изпълните този път, ако ще и с цената на усилия надпределни!
А сега, обща формула, която ще произнасяте преди всяка конкретна формула:
ЛАМАН, ЛАМОАМАН, ЛАМАРАМАН!
Което ще рече: ”Празнувай празника си, празнично Човечество!”
 
- Всички ли формули по ГМТ ли?
- Не, (всяка формула на два пъти) - по съответното официално време за България и Москва, но по ГМТ е за ориентир.
-  Може ли да смятаме, че И.Д. е пратеникът?
- Смятайте каквото искате, но Аз ще го използвам за каквото Си знам. Нима за първи път пращам българин в навечерието на велика промяна на територията на Русия и на планетата? Припомнете си случаите през последните години от осиянията и историческите факти. Не друг, а тъкмо И. Ми трябва в необята на Дядо Иван, а после ще видите...
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.