Книга 31


31. XII.134(1998)г.
Рила, 7-те езера

ЙОЗОЛА
ЖЛО / НАП


Нота на предаността! Обично дете на анге­лите! Огледало на Истината! Извор на Доброто.
          Когато упоритостта се увенчае с търпение и слепотата за сенките стане пълна, а безкрай­ността на верните различия - кредо, един каньон с опустошителни води ще се напълни с благост до­горе.
          Битието укрепи престола на предаността ти и го украси с много ценни добродетели. Безкрайното благоговение и умиление пред чуждата истина и благата усмивка пред неистината скоро ще напра­вят правдата ти с безброй чучури. Полифония от истини и тембри, едновременно верни, зазвучава в душата ти, възхитена от причудиците на пилигри­мите.
          В Мемфис държеше везните на правдата и от­съждаше строго и точно, понеже правдата на вез­ните се уравновесява не в една, а в милиарди точки. Когато топорът ръждяса, дръжката му пуска фи­лизи, императивите падат до нивото на императо­рите, а сигурностите - до пигмейския манталитет на уверените.


Сега идваш да покажеш, че увереният в неуве­реността и сигурният в несигурността разцъфтява от мелодия в Божествено многогласие, където всеки е прав, без изключение. Сиянието на будическото ти тяло покрива все повече и повече относителни ис­тини с тихия възглас на възхищението! Душата, като нежна майка, подава ръка с любов на ония, ко­ито стъпват накриво, без да им показва кривиците. Майсторството ти в този велик път на снизхожде­нието ще стане благ мехлем за мнозина, а наранените от топора на миналото сега идват със старите си рани да ги намажеш с многоправдие, а не с едновалентни истини.
"Йозола" е съкровеното име на душата ти в глъбинните светове на Абсолюта. "Ал-Бенир" е магичното съчетание от звуци, което те разширява за ручейно самораздаване в стоте хиляди посоки на света!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.