Книга 43

 

 

       1614  04.10.2014 Душите с беинсанска монада. 04:22 Прочетох с голям интерес и особено задоволство уникалния материал "ЕВОЛЮЦИОННОТО УЧЕНИЕ НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА И ДУХЪТ НА ИСТИНАТА БЕИНСА ДУНО". Попадам на него едва сега, но почти не съм срещал толкова ясно, истинно и категорично становище, представящо истината по тъй интелигентен и компетентен начин. Проблемът е, че той е ориентиран към душите с беинсанска монада - родените от други бащи няма как да го разберат и приемат. Готовите имат строго определени физиогномични и френологични особености и са преминали вече над 5-те степени на обикновения човек, символизирани от фигурите във външната област на Пентаграма - отдавна са били и хора на властта и силата, хора на труда и страданието, хора на външното познание или любопитството, таланти и гении, обикновени светци. Една душа трябва да е минала през големи страдания, през всички тия последователни степени, за да влезе в Пътя на Ученика - във Вътрешната сфера на Пентаграма. Само възбудилите Първия Лъч на Разпознаването (разпознаването на Вечно течащото Слово Божие) и обладателите на Втория лъч над главата (Разпознаващите Бога на земята в последното Му човешко въплъщение) имат дара на Самоопределението - влизат в Ятото на Господа на земята и в универсума. За тях Словото и Делото на Христа и Учителя (а те са едно) е всичко, но съгласно Божественото Учение обръщат внимание и на другите учения и на религиите, на науката и културата, създавани от хора с други монади. Учителят съветва учениците си да изучават в определен малък процент от времето си и постиженията на други школи и индивиди, за да имат общ език с тях и да помагат на будните души там да се ориентират към Истинската Светлина. Някои ученици на Христа от ІІІ Посвещение нагоре си определят два-три часа месечно за посещаване на други духовни общества и запознаване с ученията и последователите им. Има хора с Христова и Беинсанска монада навсякъде, но временно са заседнали в по-скромни лодчици и корабчета, защото не са видели още Грамадния Бял Кораб на Господа. Божествената любов и диалектика не се занимават с отричане, а откриват Божественото дори в ложите на Брата на Христа, когото несведущите наричат "Дявола". Господ Христос е господар и на Черната ложа. Учениците от V Посвета - Синовете и Дъщерите Божии - редовно слизат и в ада и тъмнилищата на Черната ложа, за да спасяват паднали души, узрели за Покаяние и Разпознаване. След като Щайнер и Седир са единствените западни Посветени, макар и не Учители, които са посещавали редовно беседите на Учителя с висшите си тела, те би трябвало да имат поне Първия Лъч на Разпознаването на Словото Божие. Ако са се въплътили отново, за което имаме сигурни сведения, те би трябвало да са се родили вече физически около Учителя, за да получат шанса за Второто Посвещение на Смирението - прекия физически контакт с Господа на земята. Учителят е вечно жив не само в божествения и духовния свят, но и физически - по това се отличава от смъртните Посветени и зелените Учители. Това, че хората до Първо Посвещение вкл. не Го виждат и не общуват с Него и физически, съвсем не значи, че Той си е отишъл. Физическото погребение на съвършеното Му тяло през 1944 г. е само един театър - той не остана в гроба нито за секунда. Христос също е вечно на земята и в Космоса не само духовно, но и физически - като Богочеловек. Явява се не само като Дух, но и в плътно човешко тяло на всеки, който е узрял за Второто Посвещение и по-горните и го включва в Братството и Школата. Не само нощем на Небето, но и денем - на Земята, в универсума, във физическата вселена, на която Учителят е Господар и Управител. Затова и е познат като Миров и Всемирен Учител - Той е истинският Господар на Света, на Мира Божий, на Всемира. Затова брат Борис издълба в архайските скали на Салоните свещеното изречение "Мирът Божий е над всяко знание". Родените от Христа се отличават с въдворяване на мир и любов.

    Горе в Школата, но и в редовните занимания на Специалните класове по звездите и планетите и в междузведното пространство бе разгледан специално погрешния термин "Всемиров Учител", който бе въведен от ентусиазирани, но езотерично и граматически некомпетентни последователи. Не Учителят принадлежи на Всемира, а Всемирът принадлежи на Учителя, на Господа – затова наставката "-ов" е невярна. Но ние се обединяваме във вярното, а то е 99.99999...% от това, в което сме съгласни, защото се разпознаваме и се обичаме. Нека харесващите смъртни хора и авторитети се прилепят към тях - те трябва да добият своите опитности, за да оправят телата, лицата и черепите си. Всеки трябва да опита на живо своите вкусове и теории. Господ Кришна (пак Учителят) казва на любимия си ученик Арджуна, че който се е покланял на смъртни авторитети, след смъртта си отива при тях, а който е разпознал Бога в последното Му човешко въплъщение за дадена епоха на земята, той с връща завинаги в Него.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.