Книга 3

31.VІІ.120(1984)г.
София-Изгрев
 

ЛЮБОВТА НА ТРИТЕ ПОЛÈТА

ЖЛО / ЕАС
19,00 - 19,30
 
Здравето на Михаил не е солидно, обаче духът му е пример за трон на зорите божествени (клас същества в божествения свят - б.п.). Молитвата му се чува, а такива не са много по земята. Истината за здравето му обаче не е кармична, а (поради това, че)розите на предаността разцъфват само при голямото страдание. Трябва, разбира се, да се прилага методично пречистваща и природолечителна система; Михаил доброволно е поел, преди да се роди, кръста на славянството. Ако се излекува съвсем, непременно ще го връхлети нещо друго, нещо не по-малко мъчително. Никога не молете да се намалят страданията ви, а се молете да се увеличи благодарността ви за страданията. Не че няма да се лекувате, но е много по-важно да си вършите работата, а другото - ще ви се придаде. Никой, който не е минал през валяка на съдбата, няма да преживее новото, което сега идва.
      Приложете, все пак, масаж; определете и дни за природата: леките разходки ежедневно рано сутрин са най-доброто лекарство. Новият път е този. Но, без любов и на трите полета, всички мерки са палиативни, казвал съм ви го това не веднъж. Мъчително е всяко подвижничество и всяко носене на товари без това най-велико, тройно светило.
      Премислете, премислете, вярвате ли в Словото Ми - и, ако вярвате, приложете го! От сега нататък няма да ви давам информация, която не се изпълнява. Искам от вас жива вяра, а това значи трепетно очакване на Истината и предано изпълнение. Всички тия Мои синове, пророци, апостоли и подвижници, понесли товара на цели народи и човечества, са лишени от най-важното, без което няма живот на тази земя. Те се отзовават на всичко, но никой не се отзовава на техния горък вик в нощното мъртвило, когато другите се пресищат от всякакви излишества.
  Естеството е невеста на Духа - и който пренебрегне Невестата, пренебрегнат ще бъде и от Жениха! Пренебрегне ли пък някой Духа, естеството ще му сложи окови. Не се колебайте и дайте на праведните свобода и любов, защото само с едното от двете те умират много рано. А има и такива, които са лишени и от двете. Никой не се влачи по-пребит по земята от онзи, който е бил на небето. Не правете живота на такива невъзможен - обръщам се към всички, а не към вас конкретно.
      На Рила идете, но помислете за новото, което ви казвам напоследък. Ако видя, че ви минава покрай ушите, нищо повече няма да направите от ония, които играят паневритмия и посрещат изгревите на слънцето. Тези прекрасни, но второстепенни методи, служат с единствената цел да ви направят по-съвършени в Любовта на Трите Полèта.Осиянията от Елма продължават в книга 4
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.