Книга 8

8.02.122(1986)г.
София-Изгрев

ПЪРВИЯТ ДОМ НА СЛОВОТО

ЖЛО / НИ, ЮВ
За Н.:
Прекалено се колебае - реши ли нещо, нека умре на място, но да не отстъпва! Може и на крака и ръце да се връща от работа, но да знае, че няма да ú дам пълно здраве, докато не си наложи да победи някъде. Победата сега нека бъде на друго място. Не значи човек да се съсипва - напротив, работата ви трябва да бъде такава, че да ви освобождава време и сили за Делото, - но когато видя, че някой и когато е свободен не е прецизен и съвършен с работата за Делото, предпочитам да се натовари в служене на нещастните или с професионални задължения. Въпросът е не къде си, а правиш ли нещата съвършено и с любов.
 Ето, тя доказа, че на онзи фронт пожертва себе си, макар и не докрай. Сега има нов шанс: по-лека работа, но за сметка на това трябва да прави нещо за Словото, нещо, което трябва да оформи съвършено. Ако спази всичко, което ú казвах нееднократно - да посещава сестра си само в определени дни и часове, - тя може да си позволи и полудневна работа, при условие, че в останалото време няма да пренебрегва нито Словото, нито разходките на чист въздух. Това е напълно в нейните възможности. Изисква се дисциплина и организация. Тя напълно владее концентрацията - това на нея ú е изработено качество от миналото. Обаче две неща я разстройват - милостта към ближния и безпокойството за собственото здраве.
Работù за Словото - първо;
Работù го съвършено, като за печат - второ;
Не се безпокой за здравето си, та дори и да си на умиране - трето;
Не се отпускай отново до ставаш роб на сестра ти - четвърто;
Оправи храненето с непременно по-разнообразно меню - пето;
Разходки нависоко - шесто;
И няма да Ме безпокоиш повече нито с тормоза на мислите си, нито с молба за информация, преди да си изпълнила всички тия точки! Ако и тогава не оздравееш и не осмислиш живота си напълно, все едно, че не си говорила с Мене, а с филанкишията...
Виж какво, ти преди строи цели пирамиди, та сега ли няма да се справиш? Казвам ти - клинчиш, клинчиш ти казвам, не се шегувам! Какво направи досега напълно съвършено? Не искам да те разголвам, но болестите ти са на психична основа - те се явяват като съпротива срещу това, което не искаш да изпълниш, понеже някога на тебе ти служеха, а сега ти трябва да служиш - при крайно неблагоприятни условия.
И няма да Ме правите с Ю. на някой, който си хвърля думите напразно. Събрах ви да основете първия дом на Словото Божие. Ако тя не иска да дойде при тебе, ти ще ходиш при нея, но трябва да си изградите план за работа и да го изпълнявате. В това ви е спасението! Иначе не неприятности, не болести, ами... Сега, направете си анализ с Ю., защо тя си остана в къщи. Много сериозно ви го казвам.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.