Книга 22


5.I.131(1995)
Бургас - Изгрев

ЦИГУЛАРИ И СМЕТКАДЖИИ…

16,16 ч.
Преди малко - точно в 15,46ч. - падна торбичката с хляба и разсипа панерче с гроздови семки (Словото и Христос - Лозата). Разбира се, че може и да е случайно, но в реда на ежедневните Му обаждания по един или друг начин, може и да не е. Още повече, че времето съвпада с думите Му днес, че Словото трябва да се записва следобед, а не до обед, както бе заложено от мен в словометрията. И друг път съм мислел за това, че за действия с ръцете и най-вече с пръстите е най-подходящ домът на Девата (последните два астрологически часа до залеза, според еволюционната астрология). Бях зад­рямал след проверката на НК`95, но шумът от падането на хляба ме събуди именно в часа на Девата (за Бургас) - 10 ми­нути след започването му. Случайно или не, това даде стимул да се коригира окончателно времето за краснописване - 11-ия астрологически час след изгрева - и времето за словометри­чески изчисления: 12-ия - часа преди залеза.
Има ли сега Елма нещо да ни казва - или падането на хляба и гроздовите семки бе случайно?

- Примерът за будността на съзнанието ти е похвален! Наистина, искам да плодите Словото писмено тъкмо по това време. Но който няма въз­можност, нека пише по всяко време следобед, и ве­черта до 9 ч.. Специалните ви срещи за краснопис и словометрия обаче нека протичат в Часа на Ръ­ката. Те са пак два: на дясната и на лявата. Ти по-горе обърка нещата: почва се с подготовка за сло­вометрични изчисления, а после се пише - по един астрологически час. Първо действа лявото полу­кълбо - сметките, а после дясното - красотата. Дясната ръка борави с частиците, а лявата - с въл­ните. Ние славим и анализа, и синтеза. Но в часа на Светата Дева - като богиня на планетите, на от­делните същества и части в Битието - първо се ана­лизира, а после се синтезира. Разбира се, вие не мо­жете да извършите изчисленията в един астрологи­чески час, освен ако не обработвате предишно пи­сане. Важно е да започнете с анализ на ситуацията. На Земята първо се мисли, а после се постъпва - първо се "пазариш" със света, за да не те окраде
Питате: тогава не трябва ли да краснопис­ваме с лявата ръка? - В този астрологически час - трябва! Това е дар на леваците, на цигуларите - на всички инструменталисти, при които лявата ръка е во­деща. Ако цигулари управляваха света, нямаше сега да сте в ръцете на сметкаджии! Аз затова свиря на цигулка в този век - за да пусна Шестата Раса, Но­вата Култура.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.