Книга 12

1.ХІ.124(1988)г.
София-Изгрев


ОЩЕ ЗА ПРОГРАМАТА НА ШКОЛАТА


11,15 – 13,00ч.
           
            Духовните ви събрания да се възстановят според традицията – в сряда, петък и неделя. Както започнах в самото начало, и вие можете да започнете с вечерни събрания, в подходящ добър астрологичeски час. Постепенно обаче воювайте с живота и съдбата си, за да прехвърлите тези събрания в сутрешните, предизгревни часове. Да се възстановят и неделните беседи от 10 ч. сутринта – в планината или в подходящи градини, домове сред природата. Предвиждам и занимания на Специалния Орфически клас във вторник, но то ще бъде по-рядко.
          Сега, за програмата:

         
За да върви всичко като по часовник и именно по часовник, е необходима брилянтна предварителна организация, съзнателно отношение и абсолютна духовна дисциплина. Религиозните не знаят, че само едно помръдване, едно почесване, един поглед настрани, изтървана дума или странична мисъл по време на богослужение, изместват цели вселени от траекторията им! Една критична бележка, не дай Боже неприязнена мисъл към съученика и – най-лошото възникване на спор, избухване на пререкание, кавга, отстояване на своята “правда”, пък дори и на “истинската” правда - предизвикват такива вихрушки и циклони в Битието, че маса същества загиват мигновено! Друг е въпросът, доколко тези същества са виновни и невинни, за да ги сполети тази участ. Божието Провидение изчислява с ненакърнима точност всяко нещастие, всяко изпитание, да падне точно върху онези, които имат да си плащат – и то по начин, строго определен.


Всички неща са двойно обвързани в Битието. Вашата акупунктура е само частен случай. Двойно, та и тройно, та и множествено! За да се помръдне един адепт или послушник, или оглашен, по време на свещенодействие, цяла една верига от същества, от която той е член, трябва да е разюздана или още зелена. Като се “оплеска” този член на веригата – или нейна глава даже, - той й предава коригиращ тласък. И така, чрез тласъци и оттласквания, веригата се бунтува, додето се укроти.


Затова и вие никога, ама чуйте Ме, никога не хвърляйте осъдителен поглед и не коригирайте с реч или мисъл онзи, който е нарушил тишината в духовно събрание, понеже с туй вие показвате само две неща: първо, че още чувате нещо извън себе си и не сте достатъчно съсредоточен в работата и, второ, че вашата собствена, недостойна верига, също напира да излее своята дяволщина, намирайки само повод да се “сджафка” с първата. Нервността и гневливостта не могат да ви бъдат оправдание. Като знаете този закон, оставете онзи, който се е изпуснал, да остане без отзвук – проклетúята, гордостта или шавливостта му чрез тоя подстрекателен звук да потънат в мекото кадифе на вашата медитация.


 Да отзвучиш с пуберитетния пукот на тáпешника, значи ти самият да си тапешник... Така и дяволчето, което подръчква духовно необрязания да смущава реда и тишината на богослужението, ще си отиде откъдето е дошло, ако няма кой да се хване на куката му.
          Ще изчислите астрологическите часове, за които споменах, поне за един месец напред. Да има един организатор, който да подготвя листове с указания за точното време до секунда и за мястото на събирането.


Тези листовки, с точни указания до секунда, според изискванията за духовна работа по деленията на един астрологически час, да се раздават поне една седмица предварително на определените участници и на новоприиждащите оглашени. В подобна програма трябва да се предвижда точната секунда на влизането (идването) на всеки участник, според избран по определен принцип ред.
В най-напредналите школи, на планини и хълмове или върхове и по други места, учениците идват и едновременно, радиално от всички страни. Това става по вътрешен импулс, понеже един е Онзи, Който събира пръстите на ръката в една точка!


Подобни срещи са се случвали и при вас неведнъж. Но вие можете да правите това и режисирано, с предварителни указания за всеки един поотделно. Цялата ритуална религия и магия не е нищо друго, освен един добре режисиран театър, движен не от Духа, а от човешки режисьори. Ала дори режисурата върши по-добра работа от вашата пълна духовна нехайност. Един свещеник сега в църквата, дори и когато си попийва, сваля повече небесни токове от всеки един от вас, който се е откъснал от братята си и ги критикува.

         
Така че, да започнем с “режисурата”. Самият факт на точното влизане в точните времена, с пълна яснота за това какво точно ще правите и как ще го правите, особено когато то начене да се повтаря регулярно, предизвиква присъствието на най-разнообразни висши същества и йерархии и, в крайна сметка, контактът с Мен е направен. Опитайте – и ще видите! А когато имате късмета да се съберете сродна група, орфически клас, не по модела на Котешкия марш, тогава вече няма да има нужда от външна програма, тъй като всички вие ще идвате заедно на секундата и ще започвате без уговорка с една и съща песен. Това се прави по цялата микровселена и макровселена и се нарича квантова механика, и се нарича биомеханика, и се нарича още божествен синхрон. Ако само един атом не пееше своята особена, чиста мелодия, в абсолютен синхрон с мелодиите на другите атоми в молекулата, никой от вас сега не би могъл да се наслаждава на това божествено Слово!

         
Във всички божествени светове и школи съществата се събират поне един час преди изгрев слънце и престояват в съзерцание и медитация до секундата на изгрева. Това е Нептуновото време. Медитацията спонтанно се сменя със съзерцание. И тези неща са по свобода за всекиго. Задължителното условие е тишината.


 Сега Аз ви говоря за неделната утринна програма, когато ще имате повече време. Във всички останали случаи мълчанието със затворени очи и съзерцанието със затворени или отворени очи трябва непременно да предхожда всичко останало – по петнадесетина минути. В работата по астрологически часове това време ще е различно за всеки път. Вие трябва да имате непременно дежурен по сигнал, който да отзвънява по специален метален или кристален гонг (пластина) края на всяко занимание и началото на следващото. Религиозните и светските институции са много по-напред от вас в това отношение – ако се касае за външна дисциплина. Един оратор в Рим, един изказващ се в истинския съд и на истинска научна конференция има строго регламентирано време.


И при вас звукът на метала или кристала ще бъде различен за всяко отделно занимание и духовете-ръководители ще свикнат с него и ще идват веднага. Един ден ще ви чета лекции за естеството и въздействието на звука, в зависимост от веществото. Божествената акустика и фонология съдържат в себе си възможностите да се свързвате с всички светове, същества и царства.
          След медитацията и съзерцаването на зората, когато е утро, следва посрещане изгрева на слънцето. Това е една цяла наука, за която ще ви говоря подробно.


 Първият фотон на слънцето е също като първият щастливец, който опложда яйцето на майката; всички останали са само вече среда. Така и първият алохим, който влезе през очите ви при изгрева – наричайте го, ако искате и “фотон”, - ви носи една цяла велика програма, един огромен, неизразим живот, който ви е определен за през този ден. Няма защо да се взирате в слънцето повече от 10 секунди – ако продължите, всичко придобито ще ви се отнеме. После затваряте отново очи и се стремите с всичката сила на духа си да задържите сияйния образ на слънцето само в една точка. Онзи, който няма концентрация, не може да задържи погледа си в една точка дори 10 секунди.


То е отражение на вашите скокливи мисли. Ако си гледал 10 секунди само в слънцето, после, при затворени очи, трябва да видиш само едно петно. Изгревният час ще стори останалото. Туй сияйно петно ще започне да изменя цвета и формата си и ще приеме оня образ, оня блестящ символ, който ви изпраща Духът на Слънцето, като програма за този ден. Ала размножат ли се образите на слънцето под затворените ви клепки, от вас още нищо не става – вие имате кокоша психика. На изток могат да се концентрират в една точка с часове!
          Сега ви казвам нещо много важно: винаги, когато се събирате за духовна работа и по подобна програма, дори и вечер или рано сутрин, когато няма условия да посрещате изгрева, вие, макар и за минути или секунди, посрещайте в съзнанието си една зора и един изгрев.


По астрологически часове и минути, времето за това ще бъде точно установено. Тъй като пространство и време са относителни, вие ще се свържете със зората и с изгрева, които се преживяват реално от съществата в момента на източния терминатор на Земята и пак ще ги преживеете, но през ІV-то измерение. Веднага след това започвайте духовното пеене. Ще ви посоча рагламент на нашите песни. Той трябва да съдържа три пункта: първият – песен по ред; второ – песен според космическия момент или случая, и - трето – песен по желание.

         
След това са молитвите и формулите. Подробно ще ви говоря и върху това, но там трябва да има подобен принцип: поредна молитва измежду всички, молитва според космичния момент или ситуация и молитва по лично желание на някого. Личните желания не се изказват на глас, а се оповестяват от желаещия чрез предварително написване на листчета, на екран или чрез водещия организатор. Подвиквания да няма!

         
Следва четене на беседата. При всички случаи, то се предхожда от четене или изпяване на част от свещен текст – библейски, евангелски и от всички фундаментални свещени книги на народите. За предпочитане е да се чете или пее на оригиналния език. Когато има вдъхновен четец или даже брат-артист, който е научил беседата наизуст – добре; в други случаи ще разделите предварително беседата според броя на участниците в събранието и всеки ще прочете поредната част. По време на беседата и известно време след нея се разрешава водене на бележки, но колкото може по-тихо, без шумене на химикалки и листа, а най-добре е чрез запаметяване, относно интересните мисли и проблеми, засегнати в беседата. Помнете, че трябва да имате специални сбирки, в които Аз лично ще тълкувам и обяснявам тези мисли; и вие самите ще давате интерпретация, а и ще имате свободни разговори върху тях. Както четенето на беседите, така и тези отделни тълкувателни сбирки, заедно с цялата програма (още от песните и молитвите) ще записвате на магнетофон. 
         
След беседата - също песни и молитви по строг избор. По време на беседата се изпълняват упражненията, които съм давал в момента на учениците Си. А по вашата програма ще има винаги и упражнение, което следва определен ред – и пореден, и според ситуацията, и според срока за изпълнение, указан в някоя предишна беседа.

         
После сядате, в разположение един спрямо друг в зависимост от космическия момент или нуждата, и отново прекарвате известно време в безмълвие и със затворени очи. Когато чуете сигнала на дежурния организатор, тогава абсолютно тихо, един по един или на двойки, ставате и си отивате. Нито едно шумче, нито една реплика! Туй е най-опасният, най-великият момент. Никакви прозаизми и уговорки – дори и навънка! Ако всеки един от вас успее в мълчание да запази това свещено състояние по пътя за дома си и в дома си, докато си легне (или сутрин, докато стигне до работата си), може да бъдете сигурни, че ще плувате заедно с Мене в необятните простори на космоса! И напълно съзнателно! И ще помните всичко, което сте преживели.


Коментар: На една среща на стотици хора през 1994 в г. Рига, по указания на гостуващия българин бе изпълнено указанието за оповестяване началото и края на всеки астрологически час чрез звън върху специален метал със строго определен тон. Резултатите бяха смайващи. Всички усетиха, а някои и видяха асистентите и професорите от невидимия свят, който са били призовавани по този начин и помагаха за перфектното провеждане на програмата. Досега са правени опити за изпълнение и на други елементи от горните указания, но никога не успяхме да се разотиваме чрез жребий по двама и да прекарваме вечерта и нощта заедно, защото още нямаме отношение към красотата, здравето и безсмъртието – б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.