ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

(Е Д И Н Е Н И Я , Х О Л И З А Ц И И)


НЕОБЯТНОТО ГОВОРИ

КНИГА ВТОРА

СЪДЪРЖАНИЕ:
011.1983.02.12 Рила и нейните невидими съкровища
        Олон – стомахът на Новия Йерусалим
        Първо езеро от 7-те Рилски  – Махарзи
        Второ езеро – Елбур
        Трето езеро – Балдер Дару
        Четвърто езеро – Ио Колнар
        Пето езеро – Махабур
        Шесто езеро - Нел Онтрù
        Седмо езеро – Шемхаа
        Гнайси, волфрам, молибден, бисмут
012.1984.02.01 За кедъра и кедровите шишарки
013.1984.03.14 Астролония холизатика
                          Слънце – Хлоя
                          Луна - Лони
                          Лусин
                          Меркурий. - Сат
                          Венера – Ноу
                          Марс - Тин
                          Юпитер  - Зин
                          Сатурн - Мойра
                          Уран - Протан
                          Нептун - Бон
                          Плутон - Нюл
                          Трансплутонови планети - Ренун, Олна и Тот
                          Тотализация на съзнанието
                          Пояснения
                          Зодиал и виториум
                          Природни праимпулси (зодиал)
                          Агне
                          То се преподава на практика             
014.1984.03.22 Стълб и сияние
015.1984.03.22 Стълб в пантеона на страданието
016.1984.04.08 Оценяване на единението. Мисията на България
017.1984.04.08 Истината и любовта на звездата Утòн

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.