Книга 24


16.ХІ.131(1995)

ВЕРЕН НА ДУХА


- Беше ми обещано от Елма за този период нещо. Може ли да се каже по какъв начин да се изпълни?

22,50ч.

- Това е въпрос, по който трябва да говоря само на теб. Тези тайни касаят най-святата област на живота и не трябва да се споделят групово. По-добре е да се види сега какво ще каже "танцът" - и после ще видим. Това се оставя на твоя вътрешен импулс - имаш право на избор и решение. Не е без значение обаче кой ще проведе токовете и ще нап­рави коридор на Същността. Не си предпоставяй кой точно от двата варианта да бъде, но нека бъде този, които сам се развие. Бог благославя всяко нещо, което се приема със свобода и любов, без да правим отговорен никой друг, освен себе си. Сега случаят е такъв. Отговаряш лично ти и Сам Бог - никой друг.
Ам, амáм, аманáм!
Сияйно щастие очаква всеки, който е верен на Духа!
23,20ч.
                                      

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.