Книга 27


1.ІІІ.133(1997)
Бургас - Изгрев

УСЛОВНИ И БЕЗУСЛОВНИ ПРОГНОЗИ

Днес към 19.00 ч. дойде разтревожена артистката Е., за която наскоро се получи лично послание. Помоли да се пита Елма може ли да се разреши един труден проблем: от една страна са я поканили в бургаския театър за участие в една пиеса, а от друга страна режисьорът, с който тя работи от години, не реагира положително и ú казва, че започват репетиции от 15 март в Пловдив, където тя е на щат. Наистина, крайно деликатна ситуация. Днес тя вече е участвала в първата репетиция в Бургас, има разрешение от директора си в Пловдив, но режисьорът ú от София не е доволен и не желае тя да се разкъсва и да пречи на плановете му. Досега той бил изгонил вече две артистки при подобни случаи.

Елма бе попитан за съвсем кратки отговори с "да" или "не". Потвърди правилността на ангажимента ú в бургаския театър и каза да не се безпокои за реакцията на режисьора - всичко ще се уреди без проблеми.

По вътрешен импулс, отворихме три тома от Учителя, за да видим какво ще каже и чрез беседите. От тома "Вземи детето", стр. 213, палецът се падна на мисълта, че вярата е една установена сила за човека на Земята, с която той започва, с която започват всички - от най-малките същества до най-големитеОт тома "Думи на правда", стр. 190, се падна, че тя трябва да има едно обективно схващане за своите мисли, ако иска да не е обикновен човек - да ú е приятно, да се радва на мисълта, която ú е дошла, и на своите постъпки, а не да пита какво ще мислят дру-гите за нея. От тома "Живот, светлина и свобода", стр. 228, се падна фрагмент от изречение, че и на двамата ще е добре - има се предвид самата тя и режисьора ú. Т.е. Божественото се отличава по това, че примирява всички противоречия и удовлетворява еднакво благоприятно всички интереси.

Накрая тя попита може ли чак в сряда да говори с режисьора си и директора си от Пловдив по този въпрос. След като изчислихме благоприятните и неблагоприятните часове за сряда, 5 март, отново запитахме Елма и Той потвърди, че сряда е подходящ ден за целта. Разбира се, Е. бе предупредена, че прогнозите са условни и зависят от вкуса, идеала и начина на живот на питащия. Ако човек пуши, яде месо, не пие гореща вода и топли сокове, ако не ляга и не става рано, ако не чете и не прилага Словото, ако съди другите, нещата се променят.

   Проблемът на Е. се реши по най-добрия начин.


Актьори като нея и Юри Ангелов осветяват като прожектори не само колегите си и публиката, но и цялата вселена!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.