Книга 10

18.I.123(1987)г.
София-Изгрев

АГЪНЦА ПОД МАЙКА ПРАВДА
ЖЛО / ДН


8,45ч.
- Бог ти трасира прав път – приеми по-отговорното. Утрешният ден носи промени. Ти ще се натовариш, но после ще направляваш и канализираш отвисоко полезни неща за цял народ. Претоварвай се, когато е нужно, но си и почивай – постепенно сам ще се освободиш и сам ще отговаряш за работното си натоварване. Цокането на много млади агънца виждам под Майка Правда, при която ти ще бъдеш прислужник. Питай!
 - От кой извор да пия за пречистване?
- Ходи на първата чешмичка под Симеоновските езерца.
- За магията над родителите?
- Трябва, наистина, да се пречисти астралът. Тамян, но от гръцкия, не наш. Ноктите си никой не бива да реже, без да ги събира и гори на планината. Същото важи и за космите. Анодът на положителната контрамагия е това. Катодът няма да се задейства, ако не се приеме хранителен режим. Но това не е за всеки – който си има навици, нека си сърба попарата. Във всеки случай, поне да отхвърлят свинското и тлъстите меса, а също и консервите и саламите. Йоните на планината сигурно ще помогнат, а също и следната формула, понеже наистина има магия:
“Утро, утро, утро, успокой душите на моите родители, прекъсни токовете на тази жестока неправда и повдигни сърцата на татко и майка в пътя към висшето! Хат, Хатúн, Умроúн!”
Ти го произнасяй, обърнат към тяхната стая сутрин, обаче тамянът трябва да е горял вечер, на място при тях. Трябва да намериш бял тамян, ако не намериш най-добрия.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.