Книга 43

 

 

1545  21.07.2014 Учителят за ползата от астрала 17:19:00 до В.Л. Крайно интересни неща! Искам само да добавя, че при Учителя има и положитлени неща за астрала - нали се занимавам с тези, антитези и синтези. Астралният свят, който Той нарича и "духовен", отговаря за движението (Любовта ражда живота, животът ражда движението). В Агни йога се казва, че "астралното тяло е ненужен боклук". Но без астрала няма как да се възприема сърдечната прана. Ако искаме да сме във връзка с Природата, трябва да зачитаме нейното устройство и нейното естество: "Това, което ние наричаме „природа”, в нея текат едновременно три процеса. Единият процес е чисто физически, другият го наричат „астрален” или „чувствен”, а третият е динамичен, умствен или разумен процес.” (Здравото Учение”, 13 януари 1935); Горе в Школата, но и докато сме още на земята, протичат упражнения за изучаване на астралния свят: "Ясновидецът, който изучава астралния свят, където телата се движат с голяма бързина, се приспособява към тази бързина и вижда това, което обикновеният човек не може да види." („Точка и свобода”, 3 февруари 1933). Засега астралното тяло е една от нашите дрехи, определени ни от Бога. Не можем да пренебрегнем нито една от тях: "Като слиза от небето, душата се облича в четири дрехи: с дрехата на физическия свят, на астралния свят, на умствения и на причинния." („Тониране”, 4 септември 1938). Освен това,  не можем да отнемем въздуха на една цяла голяма категория хора - талантливите. Учителят е казал да развиваме талантите си, а това става в условията на астралния свят: "Всеки живее в особен свят: обикновеният човек живее на физическия свят, талантливият – в астралния свят, гениалният – в умствения, а светията – в причинния." (пак там). Нямаме право и да отнемаме цяла една четвърт от реалността на мисълта, защото "Мисълта е реална, когато минава през всички светове: причинния, умствения, астралния и физичния." („Философия и наука”, 15 юни 1932). Не можем да пренебрегваме и правилата, които дава Учителят. Божественото се занимава с използване на всяко нещо на неговото време и място, а не с отхвърляне: "Веднъж запален, огънят трябва да се поддържа. Не всякога човек може да мисли, да чувства и да действа. Мислите и чувствата идват периодически. Волевите прояви също идват периодически. Като знаете това, спазвайте моментите на приливите, които идват от умствения или менталния свят, от астралния или сърдечния свят и от причинния - или от света на волята. Който разбира законите на тези светове, разумно се ползва от техните приливи. („Правила за живота”, 27 април 1922). Освен това, по добре е да бъдем вярващи, отколкото безверници: "Безверието има отношение към физическия свят, а вярата – към астралния. Значи, вярващите живеят в астралния свят." („Стотникът”, 4 август 1940). Поетът казва: "Аз не живея, аз горя." Кое е по-добро: вегетирането или пламтенето? Нали има една цяла Божия молба да пламтим? "Физическият живот е само едно стъпало. Той е предговор към астралния живот или „звездния” живот. Земният живот показва, че вие живеете на едно тяло, което е угаснало вече. Ще дойде време, когато ще напуснете Земята и ще живеете астрален или „звезден” живот - т.е., ще живеете на тяло, което гори." („Който иде”, 19.V.1940). Астралният свят,  астралното тяло не са "ненужен боклук"  -  те са нещо прекрасно и предстоящо, очакваме възкресение в едно от райските полета на Великата Разумна Природа: "Христос иде сега да ви изведе от този затвор на вашия егоизъм, да ви заведе във великата Природа, дето ще играете и ще скачате при изворите. За вас е това! Това е новият живот, който иде сега. Това е въз-кресението! И то ще бъде пак на земята, но не в тази материя. Тази материя ще претърпи едно ви-доизменение. Вие ще получите духовни тела, ще вле-зете в астралния свят - в една материя, по-рядка. И там има твърда земя, и там има вода и въздух; едно нещо е само, че тази твърда земя се различава много от нашата земя. Вие ще кажете: "Какво е туй нещо?“ - Аз ще ви цитирам думите на апостол Павел: "Това, което око не е видяло и ухо не е чуло“. Днес има хиляди очи, които са видели това - и в Англия, и в Германия, и в Америка хиляди хора има, които са ходили в рая и са се върнали, и това те разправят от своята опитност. И вие един ден, когато се съедините с Бога, ще отидете там. Ще дойде този ден и ще кажете: "Да, ще бъде!" („Аз ще го възкреся”, 27 ноември 1921). Ако искаме да бъдем нови хора с висок идеал, не можем да прескачаме един цял свят, от който започва възходът: "Съвременните хора се стремят към новите идеи. Това е естествен стремеж, понеже новото ще подобри състоянието на техния живот, ще измени линиите на ръцете им. Тази промяна ще стане първо в астралния свят, дето основните линии са успоредни..." („Значение на линиите”, 16 октомври 1927).

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.