Книга 7

8.Х.121(1985)г.
София-Изгрев


ЗАКОНИ НА НАУКАТА ЗА РАЗНООБРАЗИЕТО

         
 Усърдието ти изисква сигурност. Предпочитам тук, но силите на злото са против нас. Нека подредим материалите по-интензивно, че тогава ще решим, ще постановим. На сегашния етап не дразнете М., като се събирате заедно в тази стая. По-добре в другата - там може да я приемате, а тук Аз ще се справям с нея, ако влезе. Най-важното сега е подреждането.
          Поначало, не мога да се надявам дори на вас, що се отнася до правилата и законите в новата Школа. Никъде по света Бог не е виждал такова чудачество, принцовете и принцесите на Небесното Царство да не изпълняват закона за промяна на госта в своята стая или за преспиване всяка нощ при различен човек, ако не искате да спите сами. Две поредни нощи в една стая с един и същи човек - това е стъпка към остаряване!
           Най-страшната причина за остаряването е че вие живеете в един и същи дом с възрастните си родители след настъпването на пълнолетието - 28-годишна възраст. Става изсмукване на младостта от младите, за да се продължи съществуването на старите. Никакви причини не са по-опасни от близостта на човек, който е живял с предразсъдъците на старото човечество! Това не значи да не се грижите нежно и предано през деня за любимите си родители, близки или познати, но оставането нощем на територия, по-тясна от 10-стайно жилище с възрастни, предизвиква преливането на салма и прана от вас към тях. Който може да мисли, че Бог му е разрешил да направи такава огромна жертва, нека се състарява, придавайки сила месеци и години на нещастници, които не смеят да спят на различни места.
          Най-силна е кръвната връзка, но това не значи, че не смучат и съседите. По тази причина, трябва постоянно да се сменят млади приятели, независимо какви ви са отношенията. Аурите на двама или рядко на трима млади в една стая могат да се противопоставят на дивото, отчаяно смучене от всички страни.
          Когато обаче рискувате да приемате Словото и да не Го изпълнявате, оставайки верни на отживелици и иноземни модели от кромозомен произход, истината е, че никакво подмладяване не може да стане, пък и ако щете да преписвате духовни текстове до края на живота си...
          Наистина, има периоди на съвместен живот в тясно пространство с някоя близка, сродна жена или мъж, обаче радостта и хармонията са мерило за срока. Най-малкият пъклен импулс от едната страна да противоречи на другата - и срокът е изтекъл! Може да сте прави, но щом сте в противоречие – припкайте на друго място!
          Приемете, че ще сгрешите, ако се съпротивлявате на спонтанно желание от двете страни; и не ще сгрешите, ако някой няма такова желание и другият трябва да бъде благороден. Смяната на партньорите отваря огромни възможности за попадане на истинския близък, а ненасилието, като закон на съжителството, гарантира етичността на тези отношения.
          Оставането на верните (на Истината) на една територия е мощна предпазна и продуктивна мярка, а изпълнението на Словото в този дух досега никога не е слизало на Икло - нужни са векове и хилядолетия. Не е достатъчно само трима да участват в тази велика мистерия. Това обаче не се отчита като предателство (неизпълнението на този закон - б.п.), когато няма още духовно и божествено братство, готово да повярва на Словото и на сърцето безусловно. Разковничето на Новата култура е в обмяната на приятелски посещения - не само денем, но и нощем, - при обстоятелствата, които съм изяснил. Но ако някой непременно иска да изпълни нашия закон безрезервно и без опасения - без да му трепне Сатаната в сърцето, по-добре да не кове жабешки крак с волска подкова. Пък и още не сте разширили кръга на приятелите на Елма, поради което, и да изпълнявате препоръката само трима, радостта пак ще изчезне - няма такъв закон от науката за разнообразието!
 (Елма в случая има предвидда се изпълнява само от трима - и радостта да не секне. Това е нещо ново за нас, понеже в други осияния Той казва, че появата на Трети в тази сфера предизвиква събуждане на холиона във водородния атом, от което следва превръщането на съответната галактика от спирална в сферична. Това става, защото там е ликвидирана философията на Сатаната за морала на интимносттта или брака между двама и е победила божествената обмяна между трима. Все пак, Елма разширява темата и говори не само за “затворени” (несменяеми), но и за “отворени тройки”, при които единият периодично се сменя - б.п.).
          Сега не Ме разбирайте криво - има осморки и четворки, особено двойки, които са несменяеми не едно прераждане, но и във вечността. Аз оставям такива напълно свободни, докато не се е появило джавкането и отджавкването... Пък вие няколко минути - най-много няколко часа - можете да се приемате с различните си истини по некучешки начин...
          Имайте обаче предвид следното: Моята Школа препоръчва и практикува промяна на съжителя, само в случай на вегетарианство, красиви обноски и принадлежност към пътя на осиянията, които диктувам. Във всички останали случаи назовавам това "разврат" и прокарвам китайска стена между него и чистотата на Моите! Понеже не за плътски удоволствия препоръчвам новите отношения, а за преливане на божествени енергии и уравняване на потенциали, за взаимно подмладяване и привеждане в съвършено състояние за работа със Словото. Приказки повече - никога по този въпрос! Ако мислите с разврат да прикотквате трупове, които се мърдат светски и приличат на живи, не се съмнявайте, че ще разруша всичко!
          А Моята химия, само за миг проведена с вяра и спонтанност, може да пробива коридори от космична значимост и да прекроява съдби на човечеството! Когато живеете свободно - не по рецепти на сбабичосани родители или каноници, - основата на Моето Царство има просветващи точки.
           Сега не питайте, а живейте както усещате. Истината е, че не сте още творци на красота и радост, а се страхувате от мнението на призраци.
          Ако силата ви не произтича от контакт със Словото и нов тип обмяна с ближния, тогава вие сте старецът, който смуче! Има и млади октоподи, продължаващи младостта си за сметка на родители, които вървят в Пътя. Но ако родителите тръгнат в истинския Път, то нищо не е в състояние да навреди на отношенията им с близките. И като легнете тогава, понякога, в стаята на роднини по кръв, нито ще ви смучат, нито вие ще смучете, а ще дадете на ближния от изобилието на своята космична радост.
          Сега, никой да не прескача закона на Карма! Пренебрегне ли близките си преди настоятелна заповед на самия Източник на Живота, покоят му ще се превърне в ад.
          И на вас казвам: балансирайте между задължения и призвания. Няма пример в света с по-добри резултати от такъв баланс. Пък викна ли ви под знамето в гори тилилейски под звездни чукари – прелетете начаса! Старостта, остаряването, също е Мой метод - учи на смирение, скромност и отдаденост на духовни материи. По-добре сияещ старец, отколкото воняща младост! Крепете положението такова, каквото ви налагат обстоятелствата, стига да намирате време и сили за първата задача. Коя е в момента - вие много добре знаете.
 - Да заменя ли апартамента за вилно място? Ами бараките на И. и боксониерата му - или да потърся друга вила? Да отида ли в Етрополе за ябълки и за машината - сама или с кой?
           - Аз казах отдавна да заминеш. Не се бавú сега нито минута!
           Относно вилата в Етрополе, Елма отговаря:
          - Не. Първо пусни обява, но след като излезе, действай веднага. Добра е (вилата), но с нея ще има проблеми (с роднините на И.- съпруга на Н., който почина. Точно така и стана - б.п.)
 Относно душевната болест на сестра й - как може да се помогне, - се отговаря:
Ако оправиш сама къщата си...
            С последния отговор Елма иска да каже още веднъж на Н., че ако подреди и изчисти съвършено дома си и го поддържа в този вид постоянно, това ще изгони тъмните духове и елементали, които живеят в безредието и мръсотията и по този начин ще се подобри състоянието на сестра й. За съжаление, Н. не успя да се справи с тази задача без помощта на приятелите. И, все пак, през последните две години от живота си тя започна да се старае много, да ходи чиста и спретната. След като си замина обаче, далечните й роднини овладяха, според наследствения закон, всичките й имоти и тези на съпруга й, въпреки изричната воля на Й. и Н. вилата в Етрополе да остане за братски цели, както и градските им жилища, тъй като сестра й М. имаше по наследство отделен двустаен апартамент. И в други осияния Диктуващият е предупреждавал хора от Братството, които нямат преки задължения към родители, братя и сестри, да уредят своевременно наследствените си документи, ако волята им е да направят дарения на свои духовни братя или сестри. Този въпрос обаче никога и в никой случай не бива да бъде провокиран съзнателно - той остава на съвестта на ученика, ако е собственик. Доколкото знаем, ученикът би трябвало да се интересува и от съдбата на по-далечните си роднини - чичовци, лели, първи братовчеди и пр., ако някой от тях е в бедствено положение или много по-беден. Съществува определен процент от благата ни, приживе и след като си заминем, който се пада и на такива, но това изисква допълнителни пояснения от Елма.
             За съжаление, и днес някои хора, които мислят, че разбират правилно учението на Христа, концентрират усилията си да спасят братски имоти, които, по политически и юридически причини са били записани формално на кръвни или други наследници. Тези усилия могат да отклонят ученика от истинския му път и да го вкарат в кармични отношения с наследниците, както и да озлобят някои хора към Братството и Учителя. Освен това малцина знаят, че с наследяването на имотите се наследява и тяхната карма. Никога парите и имотите не са били цел на Бялата Ложа, защото, ако те представляваха нещо, най-богатите щяха да бъдат най-здрави, добри и прекрасни. За да се различава кой действа в едно духовно общество - Небето или адът, - уместно е тук да се цитира един откъс от “Скитникът евреин” на Южен Сю:

Критерии за отличаване на силите, които действат в дадено общество:

            “...Духът, заинтересован от общите интереси и насочен към колективно-егоистична цел, придава на обществата същите недостатъци и пороци, които носи частното лице. Така, едно подобно общество (Сю в случая говори за йезуитите) обича властта заради самата власт, а сребролбецът обича парите заради самите пари. Но по отношение на недвижимите имоти, Обществата винаги постъпват така, както би постъпило отделното частно лице. Недвижимият имот е тяхна мечта, тяхна постоянна мисъл, тяхна обожествена мономания. Те се стремят към него с най-искрена и най-гореща страст. За едно ново, бедно, малко Общество първият недвижим имот е нещо като сватбените дарове за младоженката, като първия кон за момъка, като първата публикация за поета, като първия кашмирен шал за девойката... Защото в този материалистичен век недвижимият имот дава на такова Общество, преди всичко, известно значение на религиозната борса. Благодарение на милосърдието на ближния или на случайни дарове, най-напред се увеличава неговото влияние върху обикновените хора, а после то придобива и по-големи размери. Ето защо, можем да си представим яростната, разпалена надпревара за недвижими имоти между различните женски и мъжки Общества - и удовлетворението, което едно богато Общество изпитва, когато многобройните му къщи, земи и други богатства надвишават придобивките на по-бедните общества. Завистта и омразата, подклаждани от манастирската леност, неизбежно пораждат подобни надпревари и желания за надмощие. Но не съществува нищо по-нехристянско, в най-благородния смисъл на думата “християнство”, нищо по-несъразмерно с истинския евангелски дух от тази люта, ненаситна жажда за придобиване и трупане на имоти с всички възможни средства! Тази жажда е много опасна и едва ли може да се оправдае пред общественото мнение с мизерните милостини, които раздава - и то пак по предпочитание и по избор.” стр.374

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.