Книга 13

20.06.125(1989)г.
София - Изгрев

БОЛЕСТИТЕ СА БУШОНИ
ЖЛО / ДЙЕ


18,45ч.
          Аз страдам най-много от всички. Следователно, който е Христов, той споделя Моето страдание. Христовите труженици страдат непостижимо; Христовият път е път на страдание и саможертва. Но това не значи, че ученикът на Христа се оставя пасивен – той постоянно се бори неуморно да открие причините за своето страдание и да търси път за разрешаване на духовния проблем на човечеството, свързан със специфичното страдание, което преживява.
          Сега - конкретно на теб, приятелю Филип, Питагор и Рудолф! Ти се подвизавá с тежък товар през всички векове.
Питагор(582-496), св.ап.Филип и Рудолф Щайнер(1861-1925)

          Тези неудачи със здравето, които имаш през сегашното прераждане, имат живо значение за милиони човешки същества. Положението ти с кръвоносната система, например, помага на всички твои сродни души и последователи през вековете да регулират в себе си токовете на тотвселената. Сърцето има един невидим собирател, в който се фокусират божествените сили на Битието. Този фокус е самият Абсолютен Дух – Неговото тройновселенско обиталище в сърцата на всички същества с искра Божия. Самата искра Божия обаче не е там постоянно – тя пърха като пламъче, повече или по-малко разпростряно. Та инфарктите се дължат не на преяждане и нерви, но на систематическото задушаване на монадното горене. Ако ти потушаваш онова творчество, което иде от Отца, непременно ще започнеш да ядеш, непременно ще се обездвижиш, а и нервите, душевните шокове, няма да закъснеят. Това Аз наричам ядене и лежане поради загубената радост...
Ако пък се появят сърдечни аритмии и нещастията, свързани с тях, то ти си пренебрегнал Мировата Душа, Пралайя – Великата Разумна Природа. Резултатът е само един – загубване на вътрешния мир.
Ако твоята искреност спрямо себе си е не особено кристална, ниското кръвно налягане е неизбежно; ако не е кристална искреността ти към другите, хипертонията ще те посъветва да си помислиш добре.
 А когато разглеждаме силата на Тот и Неговата слабост в съществата, ние се вглеждаме в артериалната и съответно венозната им картина. Дейност, по-силна от творчеството, поразява артериите; а спазването на правила, по-силни от творчеството, поразява вените. Спонтанността като своеглавие не може да не засегне артериите; страхът пък напада вените. Това са неща, които са се натрупвали с векове, така че повечето хора сега носят само последствията. Разширените вени, например, не са нищо друго, освен разширен страх от промяна на стереотипа, средата, решенията. Аз мога да ви говоря съвсем подробно за всички сърдечно-съдови заболявания, като резултат от вашата саморазправа с радостта и мира; и за всички заболявания на кръвта и кръвоснабдяването, произтичащи от нежеланието ви да се самоопределите към Учителя – понеже Учителят е само един.
           Аз мога да ви говоря и за зъбите, като бушони на Христовото тяло и трансформатори на енергиите на Космическия Човек. Още малко – и ще ви открия тайната на прорастване на нов зъб; но това не се дава на човечества, които са саморазправят с Цялото от позицията на частното. Поразявайки зъбите ви с храни, нерви и зъболекари, Небето отслабва вашия мюонен бунт срещу холивселената. Ако зъбите ви растяха като ноктите, вие щяхте да имате страхотни поражения в тялото, мозъка и душата, и щяхте да живеете по-малко от 25-30 години. Философията на холиадите се сблъсква с философията на мюонните деви тъкмо на бойното поле на челюстта и зъбите. Това, което мюонните деви имат да провеждат, е да превръщат кристал в субстанция, а после – неговото ново кристализиране по модела на индивида и Космическия Човек. Следователно, ти трябва да се самоопределиш, да направиш своя избор. Обаче, когато самоопределението не е насочено към изграждане на божествения Аз, следва изпепеляване на нервите, на структурата, точно в ония зъби, които отговарят за строго специфичното самоопределение. И така, ако ти разкъсваш природата или си я разкъсвал в миналото, Бог ще ти порази резците, за да те поучи. Ако си искал да задържаш природна плячка повече за себе си, тогава ще ти отидат кучешките зъби. Ако ли пък си предъвквал или прежùвял някое старо учение, свързано с природата и човешката душа, ще ти пострадат кътните зъби. Отнемайки зъб на строго определено място, природата разстройва вътрешни органи, токът там загасва, ала холическото тяло няма да пострада. В случай, че ви кажех формулата и начина да ви израсне зъб, без да сте престанали да разкъсвате, придърпвате и предъвквате, токовете щяха да ударят по холическото тяло, по цялата верига от сродни души.
          Та сега, като разкривам общите причини за зъбните страдания, не си мислете, че това е винаги лична карма. Вие не можете да си представите каква грамадна работа вършат всички възрастни хора, които остават без зъби! Преди всичко, те препятстват на мозъка да предава пъклените учения на стария свят по посока на Новата Физическа Вселена. Новата Вселена се ръководи от Учителя – Универсалния Дух. Ако в кората на мозъка си старият човек, предъвква стари учения, небето му разваля зъбите, за да не се докосват горната и долната челюст и така да се пробута Троянския кон на старите учения в Новата Вселена. При това, ако се пробутват морално овехтели системи, поражението иде от лявото полукълбо, а ако се поддържат пакостни учения на абсолютната слободия, на душевния и природен анархизъм и нихилизъм, ще пострадат зъбите под дясното полушарие. Така мога да ви опиша функциите на всеки зъб поотделно. Изкуствените ченета нямат никакво поле, така че старците са озаптени със сигурност. Разредените зъби пък значат намаляване на задръжките, било с положителни, било с отрицателни последствия.
          Това, което стана при теб, не е твоя вина. Твоята чистота, благост и хрисимост са отдавна известни на Небето. Ала Небето търси път за прекратяване на потока от стари учения. Аз не казвам, че старите учения са погрешни, ала съществува такъв закон: прояви ли се Бог някъде по нов начин, съсредоточаването натам трябва да надделява над всички други съсредоточавания. В противен случай вие ще станете сабльори и фехтовчици на предишното кралство и неизбежно ще попаднете под напора на Новата Непобедима Армада. Работата е там, че Божественото Учение присъства и в някои предишни школи, но откриването му в хаоса от притурки и тълкования изисква мощна духовна електролиза. Енергията, която отива за това, може да опустоши нервната система и на най-верни ученици.
          Твоят път не е отказване от ученията на Бялото Братство. Те са посяни от Мен по цялата Земя. Напротив, твоята сила и мъдрост са единствените, които могат да извлекат чистото злато и сребро от конгломератите на предишните школи. Но, за да не удари това по зъбите, по нервите, по съдовете, необходимо е старите учения да съществуват в живота ти само под линия. Ако те са цяла страница, а Учителят е «под линия», енергиите тръгват обратно и бушоните се нагряват. Когато няма време да изгърмяват един по един, Инкасаторът взема чука и ги потрошава аварийно. С това Той иска да каже: “Аз имам Ново Учение и ви го оставих в 7,000 лекции и беседи. Ако ги изучавате и прилагате на обороти, нажежени до бяло, тогава нищожното онова, което ще оставите сàмо под линия, не само няма да прави токови удари, но и ще представлява антена за облъчване на Изтока и Запада. На това основание помолих и брат Лулчев да махне ония знаци на Агни Йога от бойното укрепление на Новата Вселена, наречено «Изгрев». Не те ще текат към нас, а ние ще течем към тях! А когато дойда пак в Кавказ, тогава пък сегашните Ми беседи ще са основата на тогавашните, с които ще начена Храма на Шестата и Седмата раса. Ако тогава четете сегашните беседи, но не се отдадете най-силно на кавказките, пак ще бъдете по-прекрасни от всички на Земята, но някои бушони пак ще трябва да прегарят.
          Оставям ти рецепта: ако се отдръпнеш от всичко и започнеш работа с беседите, до три седмици ще имаш огромно облекчение. Ако оставиш напълно практиките на окултния изток и запад и се отдадеш на методите на българското Слово, Словото ще произведе нужното вещество, та най-хубавите зъби да се наричат твои... А в случай, че приемеш да водиш Външния Отдел на Братството за връзки с братствата и учениците по света, от най-тежките ти състояния няма да остане и помен! Не казвам, че няма да имаш проблеми и неразположения, понеже без такива е само Абсолютният Дух.
          Не изключвам и лекуване на запад, но то ще бъде абсолютно успешно, само ако се самоопределиш окончателно като ученик на Христа, на Учителя, на последното Ми Слово и Дело на тази планета. Така ще изпълниш мисията си на апостол на Мъдростта, на науките и на контактите.
          А за дъвченето не се безпокой. Приемането на течности и каши, ако се стараеш съвсем спокойно да не допираш зъбите си, е направо една благодат на Природата, която ти дава мюонна почивка. Почивка от постоянно пречистване и самоусъвършенстване, от натоварвания чрез режими и упражнения. Почини си сега от тях, нека ти се засмее душата, нека ти запее сърцето! И благодари постоянно на Бога, че те е взела в прегръдките си самата Майка Божия – да посучеш отново от млякото й. Алпинизмът на мюонните ученици не може да бъде непрестанен. Почини си сега в долината, послушай приспивните майчини песни - и вярвай, че Майка Ни си знае работата.
Коментар: В предговора към осиянията е споменато, че имаше едно голямо лично послание на Елма до приятеля, комуто е посветено и горното. Защо първото не е включено досега – това знае само Д.И.Е. Той не можа да го предостави, а оригиналът беше в него и нямахме препис. Там именно се разкрива, че той е идвал на земята като трите исторически личности, за които Елма говори и тук. Разбира се, всеки от великите духове се въплъщава през вековете в по-малко или повече тела на различни хора, за да си върши работата. Тук нямаме информация дали д-р Е. е само част от споменатия син на Бога, оставил ни толкова важни съкровища в различни свои идвания на Земата - или този дух днес е изцяло в него. Понеже холизациите са пълни с подобни идентификации, ние оставяме всички свободни да вярват или не, някои да наричат единенията с Елма "нов вид спиритизъм и медиумизъм", без да проверят нещата. Никой никого не желае да убеждава, но за определени хора е важно дали такива сведения могат да се проверят в акаша.                                 
Картина от антропософката Ели Крùстал. Вижда се, че тя е вариант на една от знаменитите графики на Гюстав Доре към Дантевия "Рай", но тук има авторски виждания, които отговарят на някои от най-дълбоките  откровения на Щайнеровото учение.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.