Книга 43

 

 

1505  06.07.2014 Божественото не е етаж, а БАЛАНСЬОР на ета-жите 13:05:44 до В.Л. Драга, благодаря за поканата! То и С. много иска да дойда и да ме заведе на някакво тяхно ранчо на село, та ще видим. При мене се развива нещо много странно: упорито домоседство... Въпреки повика за гостувания, като че ли да се мръдна оттук вече е много трудно.

             Относно Божественото. Веднага почнах да правя извадки за тебе от трите файла с избрани мисли по тези, антитези и синтези и видях че на много места има мисли на тази тема и мои коментари, понякога доста дългички. Затова се отказах, понеже това би ме отклонило от основната ми работа - нали най-после трябва да ѝ дам приоритет?... Затова ти изпращам тия три файла - ако искаш, може с търсачката да напишеш "божеств" и ще намериш всичките му форми. Само единия съм подредил азбучно, другите още не са довършени, но като е с търсачка, не е проблем. В коментарите ми ще видиш и аз какво мисля по този въпрос, въпреки че в коментара може да има и намеси на... знаеш Кого.

            Учителят вечно поднася изненади. Гради, гради една ко-нструкция, прави я доминантна - и в един момент казва нещо ново, понякога извънредно и парадоксално, което ни кара да си преструктурираме модела за пореден път. Така се случи и преди малко, когато исках с цитати и мои аргументи да ти представя теорията си за Божественото. Ако ще да набамкаме с цитати и 1000 страници, не знаем още абсолютната истина по нито един въпрос така, както я знае Учителят. За всяка тема всеки от нас има само работни теории, но мнозина си мислят, че са хванали Бога за шлифера и приказват уверено... Ето днешния пример, който ми разби конструкцията. Исках да ти повторя (неведнъж сме си говорили с теб) визията си за Божественото по модела на интегриона, където То е точката вдясно и съответния триъгълник, уравновесяващи Духовното и Природното вляво. Тоест, че Божественото не е "третият" етаж, а Балансьорът на всички етажи. И това си е вярно, понеже за него пледира Учителят почти навсякъде в беседите Си, за разлика от дуализма в повечето учения и религии - те противопоставят на материята не само Духа, но и Божественото. Даже и в "Братството" така разбират Учителя, защото са наследили стари учения. И тъй, "стройната" ми теория се разби само от един цитат, над който не бях размишлявал: в него се оказва, че Божественото е... четвъртият етаж... Всъщност, логически вярна е и едната конструкция, и другата. В мисълта по-долу Той просто е направил "разложен акорд" - за всеки случай... Иначе аз бих я построил така, че Божественото да ги съдържа и уравновесява.

 

ЖЕЛАНИЕ 1, ИСТИНСКО, КАЧЕСТВА 22.11.12н нщи ЖИГ48`098 Всяко желание трябва да има четири качества ед- новременно: да бъде божествено, ангелско, човешко и животинско.

 

1506  07.07.2014 Дай Боже всекиму да живее в това възвишено чувство. 17:54:39 от Р.Л.: Здравей! Отгоре си знаят работата... Аз съм пазител на тайни. Изобщо не се притеснявай – НИКОЙ няма да прочете това, което си ми написал. Няма изключения. Най-много аз да си го препрочитам, когато ми дойде. Но пък е красиво. Истинско. И пълно с чудесата от живота ти. Наистина, не бива да го публикуваш по една съвсем прозаична причина - хората са завистливи и ще те одумват. Макар че толкова е хубаво повече очи да го прочетат. Не виждам какво има да ти е неудобно, че ми го споделяш. Това си ти - твоят живот, твоите преживявания. Чак ми се иска и аз да бях видяла сиянието, което други виждат в аурата ти. Твърде е възможно да си Пушкин. Дори си приличате... Пък и си емоционален и възвишен като него. Изобщо, казвам ти съвсем категорично - не трябва да ти е неудобно за това, че си озарен. Може и да не е точната дума, но тази ми идва. Даже си мисля, че трябва да имаш повече самочувствие. Какво толкова, като си се влюбвал често? Дай Боже всекиму да живее в това възвишено чувство. Благодаря ти, че ми се довери! Може да не съм много на килограми, но знам, че в мен има Сила. И не спирай да приемаш Словото, не спирай да пишеш! Ти си чист!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.