Книга 17

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДНЕВНИКА

            14 април 1992г. Специална среща с курса на Х. по астрология. Говорих им за езотеричното значение на лунните възли в домовете. Много наситена и емоционална вечер! Помня луксозния дом на О. и картината с лъчите. Там живях по-късно през 94г.

            16 април 1992г. Лекция на М.Л. по астрология пред 800 души. Българската семка дава плод! Обеща да организира, в качеството си на ректор, добавянето на ректасцензиите в новите компютърни програми на ЦАИ. Някога бяхме говорили и за нова домова система според българската пентаграмна астрология. Нали развиделяването и вечерният сумрак настъпват точно когато Слънцето е на 18 градуса под хоризонта? Всички останали домови системи нямат тъй солидна астрономическа и геофизическа основа. Само Asc, MC, Desc и IC са обективни.

            20 април 1992г.  - на гости у В. и О. К-ви. Тук вече мога да разкажа по-подробно. В неговата новогодишна картичка за 84г. се казва, че той "ще подготви основата на ПОБЕДАТА" - тогава си е нямал и сме нямали и помен от понятие, че ще се вдъхнови да изработи Звездата на гоблен! А жена му този път, за разлика от преди 8 години, бе сияеща и се усмихваше лъчезарно. И те чак сега получиха картичките си с личните послания от Елма - след като В. вече довършваше Звездата и след като О. ни посрещна с такава слънчева усмивка. А в текста за нея през 1984г е казано: "Ще доживея мига да те видя усмихната!"...

            20-21 април 1992г. Един страшен сън с ясното разбиране, че това е прогноза за предстоящи събития в Москва. Те се разразиха с поразително подобие на този сън през октомври 1993г.

            21/22 април 1992г. Още един сън с понятна символика, че два клона от противоположни школи ще намерят временен приют под покрива на Всемирното Братство, след което ще се разлетят по местата си. Това се изпълни точно.

            23 април 1992г При един известен ясновидец и лечител в Москва, където ме заведоха Н. и Е. Когато ми дойде редът, той ми каза, че преди два века ми били отнели годеницата от самата църква, където в момента сме се венчавали. Оттогава съм имал до ден днешен поражения в центровете под шията и в слънчевия възел. Докосна ги и твърди, че ги е очистил. Всичко в коленете ми идвало оттам (и наистина, после дълго-дълго ходих като кон, без болки и проблеми). Позна ми много неща от живота ми досега. На въпроса, чист ли е Гласът, който говори чрез мене, каза: "Разбира се, че е чист и светъл! Само че ти лично не трябва да го разпространяваш." Подобна положителна реакция за осиянията е имало и от други силни медиуми и ясновидци, като Максим от София и един млад помощник на астролога Вронски в Рига, които нямаха никаква никаква предварителна информация за заниманията ми с холизациите. Дори казаха, че в никакъв случай не бива да спирам този Глас, защото това би било престъпление (значи, засякоха  факта, че от време на време съзнателно не приемам осияния, по разни причини). И на двете места – тук и в чужбина - ми казаха: "Не спирай Словото Божие, което тече през тебе!" Подробно за споменатите два случая разказвам другаде - в касетите или записките.

            Не зная защо във втория вариант на дневника, от който в момента преписвам, липсва продължението на срещата ми с онзи възрастен екстрасенс и лечител. Дали съм го пропуснал по невнимание или съм решил и тук да изредактирам чрез съкращаване нещо, което ми се е видяло неуместно за споделяне? Истината е, че този необикновен, проницателен мъж, видя и друг мой парещ проблем, който изглежда ще продължи да ме гори докато съм жив. Той се вгледа в мене втренчено и дословно каза, че "да се обичат колкото може повече "галактики" не е грях, а въпрос на най-висока еволюция". Спомена едно голямо число: 843. Около мен плували 843 галактики - "всъщост, женски"... Те били "мои". Разрешава ми се да обичам всички, но не едновременно, а последователно. Затова трябвало да остана в Русия... Така най-силната адска формула на простите хора "Човек обича само веднъж" биде разбита на пух и прах още един път от този удивителен московси яснозрящ и яснослушащ, при когото се извървяват дневно стотици хора с болки и тревоги и си отиват успокоени. И той не взима пари, но ако някой остави, знае за какво да ги употреби.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.